|       ***       Vissza a nyitólapra       ***       |
Keresés oldaltartalomra:
  A sötét oldal, a régi Királyok és a nagy lepusztulás

Messze – messze, túl


Hol volt, hol nem volt, a slágerlistán túl és a toplistán is messze, túl, volt egyszer egy nagy – nagy Király. Az nagy Királynak volt az nagy Köztársasága. Az nagy Köztársaság, melynek volt szeri és száma. Az nagy Köztársaságban az nagy Királynak volt egy lokogopédusa. És ennek a lokogopédusnak volt egy égből pottyant ketyeréje, ami jeleket mutatott, és ha tekertek egyet a ketyeretekerén az olyan jeleket mutatott, ami néha sokat változott, sokszor a megszólalásig hasonlított az előzőekre, mégis, legalább egy kicsit más volt mint a többi. És az nagy Király úgy határozott, hogy a lokogopédus tekerjen egyet a ketyerén mikor az nagy Köztársaságban új gyerek születik, jegyezzék fel ezt egy lapra, a megszületett esőleső neve mellé és ezután néhány szerin dalolja el ezeket a jeleket. A szerinek ugyan nem mindig értették a jeleket, és sokszor hamisan énekeltek, de ők még csak a szeri tanuló kisiskolások voltak. És gyarapodott az nagy birodalom, és születtek az esőlesők és énekeltek a szerinek, és követték egymást a Királyok, mígnem egy napon a ketyeréből csak annyi jött ki cek-zsil-bino, és megint csak cek-zsil-bino. És lett abból nagy hoplá, láhop, és láhoplá, és ettől fogva nem énekeltek a szerinek, és lett az Köztársaság az nagy birodalom, melynek se szeri se száma. A birodalom hanyatlott, széttöredezett majd teljesen ellepte a káosz. A Királyok nem tudták, hogy a ketyere, a zsil után már nem működik. És a birodalmak akkor kezdenek széttöredezni, mikor már akkorára nőnek, hogy azt egy király, mágus vagy szellem sem látja át. Ha Nagy Király akarsz lenni, messze el kell látnod, és sokakat megismerned. A széttöredezett birodalmak a pusztulás útjára lépnek, ha valaki nem irányítja őket, elkerülve az összeütközésüket.
Még a nagy hanyatlás és a halálcsillag megjelenése előtt a szeri jeleket a lokogopédus megfejtette, feljegyezte, és a feljegyzésből kiderül, mit énekeltek a szerinek a cek-zsil-bino előtt, és mi a következő dal, és hogyan lehet azt folytatni.

A sötét oldal

A nagy lepusztulás alatt történt, valamikor a halálcsillag megjelenése előtt, amikor a védők már rég megszegték az esküjüket, és a soraikból lett Jedi rend tagjai hosszúra nyújtott elektromos kenyérvágó késeket lézerkardokká alakítottak, és fegyverrel az oldalukon kezdtek futkározni a világban, a józan észt pedig összekeverték a mindent átható erővel. Jaj de keveset tud az, aki mindenhatónak érzi magát, mert úgy érzi, erővel mindent elpusztíthat.
… És a száműzött királynő így szólt potyagyerekéhez: gyere fiam, keressük meg apucit a hálózaton, hátha megjött már az esze. …Nem azt, a másikat… Na dalold csak a szeri-t… tisztábban! …Ez sem az, ez a nagymama! Még-hogy szeplőtelen fogantatás, persze hogy volt neve a nagyapádnak, csak a mama eltitkolta, hogy nem tudja melyik buckalakó volt az. Mert szerette ám ő a buckalakókat, bizony, bizony, szerette ám… és ez így még mindig jobb, mintha génsebész manipulálta volna álmában. Nem meg mondtam, hogy ne siess! Elsietett munkának mindig rossz a végeredménye! Csak lazán, de érthetően. tilili, vagy tilitili, nem mindegy! Figyeltél volna jobban az iskolában! …Na, ez már hasonlít apucira!

Szánalmas az nagy Király, aki csak a nyilvántartásból ismerheti a hozzátartozóit, de ez még mindig jobb, mintha nem tudna különbséget tenni két Lala, vagy Lili között. A halálcsillag szám alapú számrendszerben szinte kifejezhetetlenül magas összegeket emésztett fel. Minél nagyobb egy monstrum, annál több a hibalehetőség, és annál sebezhetőbb. Csak egy ostoba hiheti azt, nagy tett elpusztítani. Elsietett munkának mindig rossz a végeredménye. Ismerd meg az erőt! A megfigyelés és megismerés szükséges. De a csillagjáró potyagyerek most a mindenható erő helyett egy cseppet merít a józanészből, és rájön, hogy az igazi feladat az, hogy hatástalanítsuk és leszereljük a monstrum összes fegyverzetét. A katonákat munkaképessé tegyük, akár Lombik az anyja neve akár nem. A monstrumot pedig újrahasznosítsuk. Mi legyen belőle? Mezőgazdasági komplexum, szálloda, iskola, vagy vidámpark? Mekkorára nő egy paradicsom a világűrben?
Az, hogy az elsietett munkának mindig rossz a végeredménye, nem azt jelenti, hogy lassulj le, hanem azt, hogy ne hagyj ki lépéseket. A gyors munka pedig azt jelenti, hogy nem teszel fölösleges lépéseket. De nem csak munkából áll a világ.

Nem a mindenható erőből merít, hanem egy cseppet a józanészből!

Ismerd meg az erőt! A megismerés szükséges, de csak azért, mert a megismerés nélkül nem tudod azt megzabolázni. A mindenható erő legalább annyira nem kívánatos dolog, mint egy mindent elsöprő háború.

Csak az összeütközések után, amikor a tudatosság lehanyatlik, a józan észt felváltja a fájdalomtól elborított őrület, a gyötrelem, a megszűnés és szétporladás érzése és az ezzel való fenyegetés, csak akkor vált lehetségessé, hogy létrejöjjenek a káosz határán létező barbár birodalmak, ahol a pusztulás a törvény. Az összes ember által épített birodalmat téves, barbár, pusztító tudományok, emberáldozatokat bemutató papok, tévhiten alapuló vallások, halálba vezető gyógyítások, vallásháborúk, katonának nevelt csőcselék és gyilkolásból élő sötét királyok, fekete mágusok pusztították el. Ez a sötét tudatlan oldal. Ne folytasd praktikájukat! A sötét oldal nem más, mint selejt remekművek és bukott teremtőik tárháza, akik, és amik valaha a fényt dicsőítették, de a hibák, pontatlanságok, tévedések, majd az összeütközések, csaták, harcok odáig vezettek, hogy ezután már egyre inkább csak a pusztulást szolgálták. Ha van hozzáértésed, javítsd ki a hibákat, hogy visszanyerjünk valamit a sötétségből, és távolítsd el azokat köreidből, akik olyan mélyen vannak a sötét tudatlanságban, hogy csak pusztítanak, és lehetetlen velük boldogulni, és ne feledd, előbb utóbb szembe kell nézned a sötétséggel, mert csak így tudod azt felszámolni, és nem boldogulhatsz, amíg ezt meg nem teszed. Lehet, hogy az Istenek szemében csupán egy játékfigura vagy, de akkor sem mindegy, barbár pusztító, vagy építő jellegű játékot játszol.

Először csak a hibák gyűlnek, aztán a hibák javíthatatlanok lesznek, és a javíthatatlan hibák előbb utóbb mérhetetlen pusztításhoz, háborúkhoz vezetnek.
Az ember kora előtt valaha létezett hatalmas szellemi birodalmak lepusztulásának kezdete a gondolatok háborúja, azt követi a jószándékú jóvátétel és rehabilitáció, ahol megpróbálják egybe gyúrni a szétesett darabokat, és együtt tartani a háború során keletkezett kibékíthetetlen ellenségeket és ellentéteket. Ebből még nagyobb robbanás jön létre, és még több háború, még több rehabilitáció és mindez odáig vezet, hogy létrejön a káosz atommágia élettelen por és törmelékvilága, amiben csak pislákol az élet. A szellemi szint pedig odáig süllyed, hogy még az is problémát okoz, ha meg kell számolni az ujjaidat a kezeden.
Lehet, hogy az istenek szemében nem vagy több mint egy játékfigura, de akkor is:
A fogyatékos és ütődött próféták állításaival ellentétben:

A háborúk törvényei

– Szellemileg: A háború a játszató játékok egyik legsilányabbika. Általában, egy valaha volt élvezhető játék lebutult, eldurvult maradványa. Ennél már csak az silányabb, amit a pusztítás károsultja, a szellemileg szinte halott bolond művel a zárt osztályon. Akik ezen a szinten vannak, azoknak felemelkedés a háború.
– Egy háború szám alapon mérhetetlenül több kárt okoz, mint amennyi haszna van.
– Sosem szolgálja a fejlődést, hanem hátráltatja azt.
– A résztvevő felek mindegyike veszít, azt a felet szokták győztes félnek nevezni, amelyik a legkevesebbet veszíti.
– A háború a pusztítás útján terjed, valaha értelemmel és sok játék lehetőséggel rendelkező áldozatai odáig degradálódnak, hogy nem lesznek többé képesek értelmes játékot játszani, és mint számukra megmaradt egyetlen, vagy legfelső lehetőséget, újraindítják, és tovább terjesztik a háborút, míg mindannyian bele nem keveredünk. Majd hibbantak, veszélyesen hibbantak, becstelenek, fogyatékosak és esztelenek leszünk, és nekünk sem marad más lehetőségünk, csak a háború. Ez a háborúk ördögi köre.
– Egy fegyveres, öldöklő katonának, akár mire is esküdözött, soha nincs valódi becsülete, ha lenne, akkor nem lenne fegyveres öldöklő katona.


Tehát nincs esélyed felemelkedni ott, ahol fegyveres hadseregek vannak és lőnek rád. A fegyveres birodalmakból az egyetlen felfelé vezető út a fegyverletétel, és a terület élhetővé tétele.
A köztársaság alapszintje ott kezdődik, hogy a fegyvert letesszük, és elindulunk az együttműködés irányába.

A védő rendje


A lehanyatlás után a pusztulás mellett nem maradt több, mint a köztársaság néhány darabja és néhány cseppnyi józan ész.
Valamit kellett tenni a további hanyatlás és lepusztulás ellen. A legrosszabb megoldásnak az bizonyult, ha fegyverrel megyünk fegyver ellen. A piszkot piszokkal nem lehet megtisztítani. A védők rendje volt a legjobb, vagy talán az egyetlen védelem a lepusztulás és a pusztító őrültek ellen. Ne feledd, a legpusztítóbb őrült is valaha a fény tiszta gyermeke volt. És pusztítással nem lehet megtisztítani. De nem engedhetjük meg a pusztítóknak, hogy az élni vágyókat magukkal rántsák a pusztulásba.
A védő a köztársaságot védi az alaptörvényt, az ezekből származó törvényeket és kódexeket megszegőkkel szemben. A védő rendje egyszerű. A védő megfosztja a támadót fegyverétől, vagy attól az eszköztől, amivel pusztítást okoz, a támadót, ha szükséges megkötözi, és átadja a király, a mágus, vagy a bíra arra kijelölt emberének, aki megvizsgálja az eseményt, ha szükséges kizárja, vagy elkeríti a támadót, majd megvizsgálja, megvizsgáltatja, milyen lehetséges helyrehozatallal lehet enyhíteni, vagy kijavítani a hibákat.

A védők kódexe

 • A védő fegyvertelenül áll az erőszakkal szemben
 • A védő gyakorol és tanulmányozza, hogy lehet fegyvertelenként leszerelni fegyvereseket, hogy végre tudja hajtani feladatát, és ne legyen belőle mártír.
 • A védő elsődleges feladata, hogy hatástalanítsa a támadót.
 • A védő elsődleges feladata, hogy a köztársaság területén felderítse az esetleges támadókat, törvényszegőket és megakadályozza a pusztítást.
 • A védő elsődleges feladata, hogy egy eldurvult, a megengedett határt átlépő konfliktusban szétválassza a küzdő feleket, és szétválasztva tartsa azokat, amíg megnyugszanak a kedélyek.
 • A védő a lefegyverzett támadókat, törvényszegőket átadja további intézkedésre azoknak, akiket a király erre a feladatra kijelöl.
 • A védő nem a feltétlen engedelmesség és robotszerű parancsvégrehajtás elve szerint, hanem a józanész törvényei szerint igyekszik eljárni
 • A védő sosem használ támadó fegyvert.
 • A támadó a legutolsó a sorban, akit védeni kell, de a védő még a súlyosabb konfliktusoknál is törekszik arra, minél kevesebb legyen az áldozat.
 • A védő használhat pajzsot, fedezéket vagy más védelmi eszközöket saját védelme érdekében.
 • A védő sosem használja, de tanulmányozza a támadó fegyvereket, hogy tudja, hogy lehet azokat hatástalanítani, szétszerelni, hulladékként újrahasznosítani.
 • Legvégső esetben a védő a támadó ellen fordíthatja annak saját fegyverét, de óvakodik annak használatától, mert a rend, a köztársaság és a biztonság bukása az adott helyzetben, vagy területen, amikor a védő tűzharcba, fegyveres harcba keveredik a támadóval.
 • A védők, hatástalanítják a támadót, elveszik fegyverét, és megsemmisítik azt, de a védő sosem süllyedhet odáig, hogy maga legyen a fegyveres, aki fegyverrel fenyeget fegyvertelent, a veszély elhárítása után megsemmisíti az ellenség fegyverét.
 • A köztársaság kommandósai és katonái a legjobb védőkből lesznek, a fegyvertelenség és a védők kódexe, rájuk még inkább vonatkozik.

A szerződés

 • A Király, a Királynő, a Paraszt és a többiek most megállapodnak.
 • És mi megállapodunk a fegyvertelenségben, és a többiek is megállapodnak, és ezt sem védő, sem más rendfenntartó, sem katona nem szegheti meg. A megállapodás bukása, ha valaki ezt megszegi. Nincs kivétel!
 • A Királyság nem családi örökség. A családi tulajdonban lévő piték, vagy azok részei örökölhetőek családi alapon, vagy adhatóak vehetőek, de a közterületek és a Királyság vezetése azok jussa legyen, akik a legjobban tudnak azzal bánni.
 • A Király ismeri azt a szót, hogy kegyelem, mert tudja, nem lehet igazi Király az, aki nem ismeri azt a szót, kegyelem, de a kegyelem nem jelentheti azt, hogy közveszélyes törvénytelenek szabadon pusztíthassanak, garázdálkodhassanak.
 • A Pite tartsa el ne csupán a legjobbakat, hanem az átlagosakat, és az átlag alattiakat is!
 • A Király belátja, hogy a korbáccsal való hajtás nem vezet ahhoz, hogy a paraszt, vagy bárki más jó munkát végezzen.
 • A Király belátja, hogy a büntetéssel fenyegetés és a halállal való rendrakás a leggyengébbek fegyvere, és mindig a pusztulás irányába vezet.
 • Néha nagyon nehéz rávenni egy kőkemény vezért, hogy a fölösleges keménység, katonai rend, és a hóhér túlóráztatása helyett, tegyen inkább valami hasznosat, de a király ráveszi az ilyen fejedelmeket, hogy keressenek, maguknak egyszerű kétkezű munkát, mert az alacsonyabb pozícióban végzett hasznos tevékenység többet ér, mint a magas pozícióban történő pusztítás. És az utóbbinak, nincs pozitív értéke.
 • A király tudja, hogy a katonák mennyországa tele van hullákkal, a halál szenvedésével, a reménység hamis, és nem ad a pitéből azoknak akik háborúval, pusztítással akarnak rendet rakni.
 • Aki ágyúval jön délkeletről, forduljon vissza, vagy kerüljön ki és menjen tovább északnyugatra, aki páncéllal jön délnyugatról, forduljon vissza, vagy kerüljön ki és menjen tovább északkeletre, de aki itt marad, tegye le a fegyvert, keressen magának hasznos munkát, és tanulja meg az itt élők nyelvét.
 • Ha el akarsz jönni hozzánk, gyere! De ne fegyverrel! És ne katonai renddel!
 • Azok, akik fegyverrel törnek be, háborúval fenyegetnek, sokkal, pofonokkal gyógyítanak, fogjanak csákányt, és menjenek a kőbányába dolgozni.
 • A király megköszöni a mágusnak, ha elküldi a lakatlan sivatag köves pusztaságába az alvilág, leggyengébb istenségeit, akik villámokat szórnának az élőkre. A kihalt bányában talán már nem tesznek túl nagy kárt, és talán annyira megerősödnek, hogy segíteni is tudják azokat, akik még élnek.
 • A vadász tudomásul veszi, hogy a két kézzel felhúzható rugó erejével hajtott fegyvernél nagyobb erejű fegyvert nem használ, (nyíl, nyílpuska parittya csúzli légpuska, hálóvető stb. a lőporos fegyver sem lehet nagyobb erejű a kézzel használható nyílpuskánál), a város és környékén, falvakban nem lövöldözhet, és ha egyszer is emberre lő, nem lehet többet vadász.
 • A védők fegyvertelenek, mert mindig az a nagyobb bűnöző, aki fegyverrel fenyeget másokat, és a Védő többé nem Védő ha idáig lealacsonyodik. Fegyveres bűnözők támadása esetén védő fegyvertelenként szereli le a fegyvereseket, de nem maga az aki fegyveresként fenyeget fegyvertelent.
 • A király szeretné, hogy a paraszt földje legyen termékeny, de ne csak az élelem teremjen meg benne. Legyen annak háza erdeje, és virága is aki a földet műveli. A paraszt neve legyen ezentúl Földműves.
 • A Földműves tudomásul veszi, hogy néha kemény a munka, de nem szidja a királyt a jeges és a viharos szél miatt, mert nem a király fújja a jeges szelet, és nem szidja a királynőt, az osztásnál, mert a királynő sem tud többet szétosztani, mint amennyi adományt kapott.
 • A földműves tudomásul veszi, hogy a földművelésben a munka java részét az élet, a természet végzi, és elfogadja, hogy a fű a fa és a virág nem csak neki terem, és nem zárja le mogorva paraszt módjára az utakat, és nem kergeti el a látogatókat, még akkor sem, ha egy arra tévedő éhes vándor szakajt magának a termésből. A házőrzőt és juhászkutyát nem uszítja a vándor ellen. Egy kincsgyűjtő ládát viszont kirakhat az út szélére, hogy akik hálásak a termésért, ide tudjanak fizetni. A fizetést nem teheti kötelezővé büntetéssel, és tudomásul veszi, hogy lesznek olyanok is, akik nem fizetnek, és előfordulhat az is, hogy valaki nagy szükségében összepiszkítja a területet, mert nincs a közelben toalett. Fizetés csak akkor kötelező, ha a terményt személyesen adja el valaki, például a piacon.
 • Az utak közterületek, bárki járhat rajtuk tilalom nélkül, és ne állja annak útját egyetlen útonálló, rabló vagy vámszedő sem.
 • Az arra alkalmas utak mellett bárki árulhatja portékáját, amiért kincseket kér cserébe, de csak akkor lehetsz a király, vagy királynő embere, ha megosztod vele a kincset, és annak egy részét közcélokra adományozod, ahogy azt a Királynő előírja. A Királyság az adományrendszeren keresztül fizeti a közcélokat.
 • Ha a Király újabb adókat vet ki, pláne, ha mindezt a Királynő engedélye és pecsétje nélkül teszi, mindig felmerül a gyanú, és megvizsgálandó, hogy azt a Király valóban arra költi, amitől jobb lesz a pite lakóinak. Sokba az kerül, ha a Király megőrül, és hadviselést folytat valamilyen vélt ellenfél ellen. Mindazonáltal egy olyan világban, ahol kövek potyognak az égből, süvít a jeges szél, perzsel a nap, támadnak a vadak, néha szükséges a nagyobb támogatás. Az adományrendszer a kódex és a törvény betartása mellett szervezhető, és ez elsősorban a Királynő feladata. A kódex szegő és törvényt sértő adók törlendőek.
 • A Király tudja, hogy a sivatag homokjánál bármilyen élő értékesebb, és a fű a fa a szárnyasok és négylábúak is fontosak, mert ember ezek nélkül, nem lenne képes élni, és még a csúszómászókat is a Köztársaság és a terület részének tekinti, és bármilyen fenyegetés vagy katasztrófa ellenében igyekszik ezt a területet megtartani, gyarapítani, majd, utódjainak, vagy más királyoknak továbbadni.
 • A Király tudja, hogy vannak más Királyok, és igyekszik más Királyokkal, Királynőkkel együttműködni, az érintettek javára, hogy egy halott por és törmelék világban minél élőbb és élhetőbb legyen a Kis és nagy Királyok, Királynők Köztársasága.
 • A Király tudomásul veszi, hogy a már elfoglalt területeket nem akarja meghódítani, nem írtja a dzsungelt és az őserdőt de a kietlen halott területek mindig megművelhetők, és a Köztársaság részévé tehetők.
 • A Köztársasághoz csatlakozhat bárki, aki képes megtartani az alaptörvényt
 • Alaptörvény: Érjük el a legnagyobb szabadságot, ami a korlátok és gátak közt elérhető, megengedhető. A szabadság addig engedhető, amíg az nem maga okozza a háborút, vagy más mérhetetlen (elviselhetetlen) pusztítást. Az a szabadság, ami mérhetetlen pusztítást okoz, például háborút, vagy katasztrófát nem szabadság, legfeljebb rabszolgaság, és maga okozza a további gátakat, korlátokat. Bármilyen tevékenység vagy megnyilvánulás megengedhető, ami nem fenyeget a kelleténél nagyobb, vagy mérhetetlen pusztítással, és annál kevésbé engedhető, (annál inkább korlátozandó) minél több pusztítást tartalmaz.
 • Aki nem képes felfogni az alaptörvényt, annak népiesen mondhatjuk úgy is: Ne pusztíts féktelenül, és ha nem muszáj, a lehetőségeid és szabadságod pedig annál nagyobb lesz, minél kevesebbet pusztítasz, miközben alkotsz, vagy éled világodat.
 • A fegyvertelenség a Köztársaság teljes területére vonatkozik.


Szabályok, Törvények és kódexek

Tudósok, Királyok, törvények

A tudósok és mágusok törvényei a világ, a természet megfigyeléséből származnak, és a világ vagy annak valamely részére vonatkoznak. A tudós nem hozza, teremti a törvényt, hanem megfigyeléssel, mérésekkel találja meg azt, ami alapján egy világ, vagy annak egy része működik. A tudósok tévedhetnek, a világ nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy azt a tudósok gondolják. Minél kevesebb a tévedés, annál használhatóbb egy törvény.

A vezetők szabályai a királyok és Királyok törvényei a társadalomra, a királyok területén élőkre, vagy ezek egy részére vonatkoznak. Király átveheti más Királyok törvényeit, prófétáktól elfogadhat tanácsokat, és ez alapján, megfelelő körültekintéssel hozhat maga is törvényeket.

A Királynő elsősorban a morálért felelős, és a kódexeken keresztül irányít. A kódexeket kaphatja más Királynőktől, prófétáktól, és hozhatja, alakíthatja a Kódexeket.

A Királyok és Királynők együtt irányítanak, és a Király segíthet a Kódexekkel történő irányításban, a Királynő segíthet a törvénnyel való irányításban.
A szabályok, Törvények és Kódexek csak akkor megfelelőek, és tarthatóak, ha nem sértik az alaptörvényt, és jóval kevésbé gátolják az együttműködést, mint amennyire segítik azt.Azok a szabályok, Törvények és Kódexek, amik többet ártanak, mint használnak, elvetendő, és nem követendő példák, bárki legyen is, aki hozta.

Alaptörvény: Érjük el a legnagyobb szabadságot, ami a korlátok és gátak közt elérhető, megengedhető. A szabadság addig engedhető, amíg az nem maga okozza a háborút, vagy más mérhetetlen (elviselhetetlen) pusztítást. Az a szabadság, ami mérhetetlen pusztítást okoz, például háborút, vagy katasztrófát nem szabadság, legfeljebb rabszolgaság, és maga okozza a további gátakat, korlátokat. Bármilyen tevékenység vagy megnyilvánulás megengedhető, ami nem fenyeget a kelleténél nagyobb, vagy mérhetetlen pusztítással, és annál kevésbé engedhető, minél több pusztítást tartalmaz.

A tudós által megfigyelt törvény: Csak a veszélyesen hibbantak, eszementek igénylik, hogy fegyverrel védjük magunkat és hogy atom erejű fegyverek legyenek a köztársaságban.

A tudós által megfigyelt törvény: Ami olyan sok, hogy már nem tudjuk megszámolni, azt becsülni vagy mérni szoktuk. Ezért a mérés és a becslés a -mérnök pontatlan tudománya, csupán megközelítések és mindig tartalmaznak valamennyi hibát. Egy tömeg vagy egy pontatlanság eloszlatása ott kezdődik, hogy meg tudjuk számolni, vagy más módszerrel megkülönböztetni az alkotóelemeket.

Ember tömegek esetén: egy diktátor hatalmas tömegekkel áll szemben, és mivel messziről számára minden ember egyforma, valamilyen egységes viselkedést vár el tőlük. Ha egy diktátor meg tudná számolni a tömeget képező embereket, majd képes lenne különbséget tenni köztük, a tömeg eloszlana, és csak a különböző emberek maradnának a szeme előtt, akiket már valamennyire megismert. Ha ezután a munkát szervezi, nem követi majd el azt a hibát, hogy a hentest küldi el gyógyítónak, vagy a törvénytelent bírónak, mert már tudja, hogy melyik kicsoda, és nem keveri őket össze. Ez az első lépés afelé, hogy haszontalan, vagy kártékony diktátorból királlyá váljon. De egy emberként képtelenség az összes többi embert végigszámolni, majd kezet fogni velük, majd hatékonyan irányítani őket, ezért szükség van más királyokra és olyan nagyobb Királyokra, akik a kisebb királyokat irányítják, hogy így egy egymásra épülő több szintes rendszerrel legyen esélyünk kimászni a káoszból és az anarchiából. És ez nem egy merev piramis, akár hölgy, akár férfi, bárki előtt szabad az út felfelé, vagy lefelé, és nem biztos, hogy felül vagy legfelül jobb, de ha kimászunk a káoszból, az mindannyiunknak jobb.
A Királyság csak akkor életképes, ha úgy van megszervezve, hogy annak minden szintje legalább élhető, vagy annál jobb, és a Királyoktól a dolgozókig mindenkinek megadatnak a feladatok végrehajtásához szükséges javak és eszközök, és még a törvényteleneknek is van némi kilátásuk A feladat egyszerű, de a méretek és katasztrófák miatt nagyon nehéz.
A vezető felett állnak a város és a megye királyai, a kiskirályok, felettük állnak az ország, a kontinens vagy unió Királyai, az uniók szövetségének Királyai. Őket irányítják a bolygó- és csillagközi Királyok. És hogy felettük kik vannak, az innen már nem látszik, csak a régi világokból maradt ürességben kavargó hatalmas élettelen fagyott, csillagokban fel-felizzó portömeg, ami lassan felőrli az újjászületni képtelen, de még élő világokat. Elég nehéz feladat a bolygókat irányítani, pláne mikor összeütközik két galaxis. A kiskirályok is és a legnagyobb Királyok is kapcsolatban állnak vallási, vagy olyan szellemi vezetőkkel, akik átlátnak a halálon és a szellemekkel kommunikálnak. A királyok feladata itt az, hogy a sokszor hamis útmutatások közül kiválogassák a használhatóakat. Csak szellemként, fizikai korlátok nélkül lehetséges, hogy valaki átlássa a teljes köztársaságot, ezért a Legnagyobb Királyok udvarában is van szellemi vezető.
A szellemi vezetők vagy próféták szerint vannak teljesen másféle világok. A hús vér halandó, a halandó életek közt és után maga is szellemként létezik és adhat útmutatást prófétáknak, akikkel kapcsolatba tud lépni, és a szellemek is fejlődnek és törekszenek magasabb szintekre, mígnem elérik a világ összes élője szervezete és rendszere felett álló és az azt átlátó egyet, aki lehet maga a végtelen sok, és mégsem látszik, és mégis van. Ez az Ő szintje, de lehet a Te szinted is, amikor odáig jutsz. És az Ő szintje mindannyiunkra vár, vagy bármelyikünk része. És hogy Ő felette mi van, vagy van-e valami, az már a halandó és köztes szintekről nem látszik, de az Ő szintjétől lefelé a legutolsó gazemberig, bárki számára vezet út, felfelé is és lefelé is, és rajtad, és a körülötted lévőkön múlik, hogy hová jutsz. De vannak olyan utak, amik hirdetik, hogy felfelé visznek, mégis a pince alatt találod magad, és vannak olyanok is, amik máshová vezetnek és vannak járhatatlanok is. A próféták feladata, hogy ezekkel a körökkel kapcsolatban útmutatást adjanak. És ne indíts vallásháborút abból, hogy ki az az Ő, mert lehetsz Te is, ha odáig jutsz. Lehet, hogy mások nem hiszik, hogy az Ő úgy néz ki, mint Mari néni, mert ha megjelenik, akárhogy is kinézhet, és ne kérdezd, hogy egy vagy sok, Mert az Ő szintje felé közelítve látod majd, hogy lehetsz több is és mégis egy vagy, és lehetsz úgy is, hogy mégsem látszol, és hogy e-fölött mi van, idelent ki tudja? És mivel a végtelent nem lehet emberi nyelven véges terjedelmű könyvekben teljes precizitással leírni, nagyon sok téves elképzelés lehet a próféták világában. És lehetnek vallások, akik tagjai egynek látják a teremtőt az egyszerűség kedvéért és lehetnek olyan tanítások, akik sok istenségre hivatkoznak. A Király ebbe nem szól bele, mert bárkinek meglehet a saját egyéni elképzelése. Ezeknek a vallásoknak mindaddig megvan a létjogosultsága, amíg nem sértik az alaptörvényt, és nem okoznak vallásháborút, vagy más mérhetetlen pusztítást, hanem az alaptörvényt betartva inkább kerülik a fölösleges pusztításokat, és amit lehet, helyre hoznak.


A régi Királyok és Királynők idő próbáját kiállt Törvényei és Kódexei:

Törvény: A faültető fontosabb szakma, mint a favágó.

Törvény: Aki lassan dolgozik, épít, sokkal többet ér, mint aki gyorsan pusztít.

Törvény: Mi megállapodtunk a fegyvertelenségben. A megállapodás akkor ér valamit, ha mindannyiunkra és a teljes területre vonatkozik. A jogosítvánnyal – társainkkal szemben nem használható – vadászfegyver a legtöbb, amit fegyveresként megengedünk. És ez a katonára, rendfenntartóra, a Királyra, és a többiekre is vonatkozik.

Törvény: Fegyveres, vagy más bűnözőknek, őrülteknek, nincs helyük a felső vezetésben! Legfeljebb kisebb céget vezethet, de ennél magasabb pozíciót nem kaphat olyan, aki gyilkolta saját fajtársát, vagy vezére, résztvevője volt a gyilkolásnak, akármilyen háborúban és akármilyen ideológiából tette is azt. (Az önvédelmet, vagy más enyhítő körülményt figyelembe lehet venni, de a maradandó károsodás az maradandó károsodás.) A király a mágus és a próféta tisztasága ott kezdődik, hogy legalább egy életet kibírnak mások gyilkolása, és öldöklés nélkül.

A gyilkolással szerzett rang és tekintély, kivétel nélkül, mind méreg és pusztító. Ha a terület megvédhető vérontás nélkül, akkor nincs szükség vérontásra! És a terület megvédhető vérontás nélkül! Szereld le a barbár vezérek által törvényesített fegyvereseket, és beléptél a kulturáltság alapszintjére. Kezd a háborús uszítók, agresszorok elzárásával. A munkához való jogot, és a törlesztés jogát senkitől sem vonjuk meg, akár mit is tett. Ha muszáj, kirúghatod a felettesedet, de csak ha muszáj! Ennél jobb megoldás, ha tudatod vele, hogy a káosz határán még a legnagyobbakkal is előfordul, hogy tévednek, és lehet, hogy ez történt vele is, és igyekeztek kijavítani a hibát, hogy folytatódhasson az együttműködés.

Törvény: minden megnyilvánulás vagy tevékenység foglal magában valamennyi pusztítást és valamennyi alkotást. E kettő arányától függően nevezzük azt alkotó vagy pusztító jellegűnek. Az adott tevékenység a benne foglalt pusztítással arányosan korlátozza be saját létjogosultságát.
Ha alkotsz, törekedj rá, hogy az minél kevesebb pusztítással járjon. Pusztító jellegű tevékenységek, csak akkor elfogadhatóak, ha egy arányaiban jóval nagyobb alkotó tevékenységhez feltétlen szükséges, vagy egy jóval nagyobb pusztítást akadályoz, vagy előz meg.
A két vitorlás (melyiket válasszam?)

Törvény: Kell, hogy legyen választás szabadsága: egyetlen csoport vagy egyén sem teheti kötelezővé és kizárólagossá a szolgáltatásait, termékeit, a cserében, a kölcsönzésben, vagy eladásban. Belső köreiben meglehet, a csoport, vagy egyén saját szabályrendszere, de az eladásnál, a vevőnek meg van a szabadsága nemet mondani, vagy másik terméket, szolgáltatást választani. És ez különösen igaz a létfeltételekre.
Például: a vízhálózat kiépítői nem tilthatják be, hogy valaki kutat ásson a kertjében, vagy, hogy tárolja és leszűrje az esővizet, de ha a talajvíz túl mélyen van, az eső ritkán esik és a tulajdonos nem akar tárolóedényekkel bajlódni, veheti a vizet pénzért a vízhálózatból, de ez nem tehető kötelezővé.
Az előbbi törvény alkalmazása föld alatt, vagy az egek fölött: A levegőt biztosító rendszerből nem elég egy. Kell lenni legalább egy tartalék rendszernek, ami meghibásodás esetén tovább működtethető.

Törvény: Ha a vevő nem akar, vagy nem tud fizetni, a cég megvonhatja az adott vevőtől szolgáltatásait, vagy felajánlhatja neki, hogy dolgozza le tartozásait, adhat időt, haladékot a későbbi fizetésre, de nem tehet kárt a vevőben, nem kergettetheti azt verőlegényekkel vagy fegyveres bűnözőkkel. Ha egy cégnek túl sokan nem akarnak fizetni, és az már a cég létét is fenyegetheti, a vezető megnézi, ér-e annyit a cég szolgáltatása, mint amennyit kérnek érte és inkább megvizsgálja a saját alkotás-pusztítás mérlegét, minthogy a vevőket szidja

Aztán itt vannak azok, akik gyűjtögető életmódot folytatnak és a városba beszabadulva mindent eltulajdonítanak, ami csillog, de képtelenek megérteni, hogy azokért fizetni kell, mert olyan csillogó bigyókat nagyon sok munka előállítani, és a pénztárnál még fel is háborodnak. Ha máshogy nem megy, kizárhatóak a városból, és ez megoldható úgy is, hogy udvariasan visszakísérjük őket saját halász – vadász, gyűjtögető területükre néhány olcsó selejt bizsuval, ahol békében folytathatják gyűjtőszenvedélyüket. Az eladhatatlan bizsukat megtarthatják most az egyszer, de legközelebb, már nem kapnak ennyit. Az ilyen gyűjtögető típus csak akkor válik veszélyessé, ha fegyver kerül a kezébe, és minden további nélkül elsüti, mert azt sem tudja mi az. Csak olyan eszköz adható emberek kezébe, amiről tudják, hogy micsoda, és tudják, hogy kell azt használni.

Törvény: Valakitől egy törvény, vagy egy szabály tudatos megtartása csak akkor várható el, ha legalább megmutatjuk, megtanítjuk neki, az adott törvényt, vagy szabályt és azt, hogy mire vonatkozik. Egy bizonyítvány, vagy jogosítvány tanúsítja, hogy az illető, az adott terület fontosabb szabályait megértette. Nem szükséges minden területhez ilyen tanúsítvány. Általában csak ott várjuk el, ahol veszélyes lenne e-nélkül tevékenykedni. A vadásznak például van jogosítványa.

Törvény: Aki nem tud jutalmazni, ne akarjon büntetni. Az adható legnagyobb törvényes büntetés: a jutalmazás megvonása, a kizárás vagy a bezárás.

Törvény: Ha valaki egy csoportban csak pusztít, vagy haszontalannak tűnik, lehet, hogy csak azért ilyen, mert máshol van a helye, más a szakmája, más a tevékenységi köre stb. Ha valaki túl sokat pusztít, és nincs más megoldás, kizárható, lehet, hogy máshol megtalálja majd a helyét. A bezárás csak akkor szükséges, ha a kizárás nem hoz eredményt, vagy nem lehetséges a körbe zárt véges helyeken. A felesleges, vagy túl sok pusztítás jussa elsőként a jutalom, elmaradása, súlyosabb esetben részleges vagy teljes kizárás a pusztítás helyéről, és legutolsó sorban a bezárás.

Törvény: A büntetés kiszabásánál kerülni kell minden felesleges pusztítást és törvénytelen eszközt. Az igazságszolgáltatásban nem használunk többet, mint a jutalmazás megvonása, a részleges vagy teljes kizárás egy területről, vagy a bezárás. A büntetés addig tart, amíg a törvénytelen viselkedése mások számára is elfogadhatóvá válik, és a rehabilitációt végző csoport legalább egy tagja felelősséget nem vállal, és feloldja a tilalmat.

Törvény: A Király és a Királynő igyekszik felzárkóztatni a saját területén belüli barbár törvénytelen területeket, és az alaptörvényt bevezetni. A barbár területek törvényes területé alakítandók. A Király és a Királynő segít és elvárja a törvényesítést külső területek más társköztársaságaitól is. A Király és Királynő nem akar magának nagyobb területet, mint amennyit irányítani tud, az irányítást a saját területén is megosztja a terület többi Királyával és Királynőjével, A szomszédos és külső törvényes területeket pedig elismerik társköztársaságnak, tagállamnak, vagy más külső együttélési formának, mert lehetnek más szervezési, vagy életformák is. A műveletlen területek meghódíthatóak, vagy kiépíthetőek a felszín alá, és az egek felé, de területszerzés érdekében nem indítható háború, és törekszünk az együttműködésre, és egymástól tanulunk. Két vagy több köztársaság egyesülhet egy nagyobbá, vagy nagyobb köztársaságok szétválhatnak több kis területre (például távol eső provinciáknál földrajzi okokból), a szétválásoknál és egyesüléseknél különösen figyelni kell a békés átmenetre, és a gazdaságok stabilizálására.

Törvény: Más fajok például állatok taníthatóak együttműködéses alapon, de ezek idomítása egymás ellen, vagy ember ellen, vagy emberpusztításra idomítása elfogadhatatlan. Példa: a kutya képezhető arra, hogy megtalálja a tiltott árút, vagy legsúlyosabb esetben elkapja azt a kezet, ami fegyvert fog a gazdájára, de ilyenkor sem képezhető arra, hogy átharapja a csukót, és nem képezhető emberölésre.

A KTM Rendszer

Hogy megértsd a Királyok birodalmát, meg kell értened, a KTM rendszert. K mint közterület, T mint 7T7 vagy Tevékenységek területe T mint csoporT, M mint Magánterület. A közterület köztulajdon, K tulajdon, A Tevékenység területe T tulajdon a Magánterület M tulajdon. Mind a háromra más a törvény. A K, T és M területek és tulajdonok közt meg kell találni az egyensúlyt, mert nincsenek éles határok. A Király birodalma alapjában véve közterület, ami tartalmaz, vagy kapcsolódik T és M területekhez. Az egyén magánterületén az egyén él vagy tevékenykedik a saját törvényei vagy szabályai szerint, és ezt mindaddig teheti, amíg nem veszélyezteti vagy sérti az alaptörvényt.(szabad, amíg nem okoz nagyobb, vagy elviselhetetlen károkat.) A T terület az adott csoporté, akik egy vagy több adott tevékenységet végeznek. Tartalmazhat magánterületeket Pl.: munkásszálló lakásai. A T terület szabályait és törvényeit a csoport vezetői dolgozzák ki és tartják, és ezt mindaddig tehetik, amíg nem veszélyeztetik vagy sértik az alaptörvényt.(szabad, amíg nem okoz nagyobb, vagy elviselhetetlen károkat.) A közterület törvényeit és szabályait a Királyok hozzák, változtatják, törlik vagy öröklik más Királyoktól Az alaptörvényt Ők sem sérthetik. Pl. Az atomvárosban az utak liftek, lépcsőházak egyben menekülő járatok is, és oda még a Király sem tervezhet úttorlaszt, vagy vámszedő állomást. De az út mellett jelölhet ki területet a büfé, vagy a piac számára.
Példák M kategóriára: sátor, gyerekszoba, lakás, autó, családi ház, minden-termő fa, telek
Példák T kategóriára: autó, bekötőút, gyárépület, szálloda, templom, műemlék, ligetgazdaság, művelt erdő
Példák K kategóriára: utak, műemlék, ligetgazdaság, művelt erdő, parlag, műveletlen erdő
Olyan elfuserált esetben, mint pl. ha valaki kisajátítana egyszemélyes magánterületté egy autósztrádát, mert így akarja biztosítani magának a nyugdíjat öreg napjaira, a helyi király először igyekszik megértetni az illetővel, hogy egy sztráda minimum T terület, és nem kifosztásos, hanem megállapodásos, vagy adok-veszek, csere alapon átalakítják azt T területté, vagy közterületté. A személy maradhat az adott területen vezető vagy beosztott, ha akar, és el tudja végezni a feladatot. A Király birodalma akkor optimális, ha az utak járhatóak, és nem mindenféle fizető állomással korlátozottak, persze nagy üzlet a sztrádadíj és parkolójegy szedés, de nem kell túlzásba vinni, a parkolóőr megtanulhat kukoricát, vagy vattacukrot árulni.
A Királynak vagy a Királynőnek természetesen lehet saját magánterülete, mint ahogy bárki másnak, ahová azt enged be, akit Ő akar, de ügyel arra, hogy ami közterület az közterület maradjon, és a közterület attól közterület, hogy ott boldog boldogtalan jelen lehet, és senki nem tiltható ki, mindaddig, amíg nem okoz nagyobb, vagy elviselhetetlen károkat, és senkinek nem kell fizetnie azért, hogy közterületen van. A ligetgazdaság és művelt erdő átmenet a köz- és tevékenységi területek közt. Akárkinek is van a birtokában, látogató, és turisták elöl nem eltiltható. A cégeket is látogathatják iskolások, turistacsoportok stb.
A TKM rendszer csupán pontatlan megközelítése a valóságnak, de ez még mindig jobb, mintha ez sem lenne, vagy mindent magán területnek osztanánk be, stipistop én voltam itt előbb, vagy nekem több pénzem van alapon, aztán leváltanának minket azok, akik mindent közterületnek osztanának be. A magán, a tevékenységi és a közterületek kijelölésénél, ezek elosztásában, meg kell találni az optimális átmeneteket, mert nincsenek éles határvonalak.

Az együttműködés szempontjából: A Királynő és a Király szabályozza a cégekre épülő adó és adományrendszert – elsősorban a Királynő. Adó és adomány rendszerre azért van szükség, mert nem oldható meg minden csere, pénzre cserélem, pénzért veszem alapon. Bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, hogy sokkal több segítségre lehet szüksége, mint amennyit viszonozni tud. Ezek a helyzetek kezelhetőek adományrendszerrel. A királynő köszönetet mond annak, aki adományoz és tartózkodik attól, hogy fúria módjára bottal, büntetéssel verje, vagy veresse ki az adományt. Felkészül arra is, hogy van, amikor az adakozó kedv, és az adomány összegek csökkennek. Ha kell, inkább a Király segítségét kéri, minthogy kétségbe essen. Az adomány felajánlás egy egyén, vagy egy társaság részéről, amiért nincs olyan elvárás, hogy mit kapnak érte cserébe. A gyerekek, a balesetek sérültjei, csökkent munkaképességű öregek ellátása pl. az adományrendszer alapján történhet.


Erkölcsileg: Az erkölcs leginkább Királynő vagy királynő területe, amit legtöbbször a kódexek írnak le. A királynő igyekszik egy adott területre vonatkozó kódex szerint eljárni. A hercegnők próféták és tudósok állításait is figyelembe veheti. Például, mikor a betegellátást szervezi a területén, alapból ismeri a mondást, -A tisztaság fél egészség – ez nem túl drága gyógymód. Ezen felül, jól teszi, ha nem finanszíroz kezelést minden szúnyogcsípésre, mert minden embernek van valamennyi saját gyógyító ereje, védelmi rendszere, amivel küzd a betegségek ellen. Ha mégis orvoshoz vagy gyógyítóhoz kell fordulni, az elkölthető keretből inkább finanszíroz évek, évtizedek óta bevált gyógymódokat, mint három napos csodákat, De ha nem túl drága, akár a csodákat is finanszírozhatja. De tudatában van annak, ha az orvos azt mondja, erre a betegségre csak tüneti kezelést tudunk nyújtani, akkor az adott orvos számára az a betegség gyógyíthatatlan, és keres más megoldást, vagy szembenéz azzal, hogy ezzel kapcsolatban nincs elérhető segítség. Kétes eredményű gyógymódokra semmiképp sem szán nagyobb összeget. A létező gyógymódok közül válogat, ügyelve arra, hogy vannak kuruzsló módszerek, amik többet ártanak, mint használnak. Az orvosi, gyógyítói kutatás és fejlesztés dotálásáról való döntés már inkább a Király feladata, és inkább azt mondja, sajnálom, de ebben a kérdésben egyedül nem dönthetek.

Etikailag: Lehet a viselkedést és megnyilvánulásokat egy jobb irány felé fejleszteni, de az ember világában ez legjobb esetben is tisztesség, becsület, morál, vagy erkölcs lesz. Az etika meglehetősen homályos elképzelés az ember világában. Az etika a gondolatok vagy megnyilvánulás olyan magas szintje, amit régen csak a prófétáknak tulajdonítottak. Valójában az etika szintje jóval magasabb, mint a próféták szintje, vagy az a szint, amit valaki, a káosz birodalmában létező hús vér testekben elérhet. A halandó test élete, van amikor meghosszabbítható, de a halhatatlanság annak sosem jut osztályrészül. Hasonlóképp, a viselkedés emelhető egy jobb, tisztább irány, felé, de legfeljebb az etika valamilyen hiányos, leegyszerűsített árnyéka, maga az etika sosem adatik meg, a fájdalom és pusztulás határán élő, hús-vér halandónak. És a földi könyvek leginkább tévedésekkel vannak tele ebben a témában. Ezért a királyok és a királynők jól teszik, ha inkább bölcsen hallgatnak, minthogy emlegessék ezt a témakört. És kénytelenek elviselni, hogy ebben a világban van amikor már az orvos, vagy gyógyító sem tud mit tenni, akár mekkora is a keret, és igyekeznek felismerni azt a pontot, amikor egy adott esetben, már nincs értelme tovább dotálni, vagy kitartani amellett, akinek lejárt az ideje, és a keretet inkább olyan célokra fordítják, aminek van értelme. Pl. óvodákra, középületekre, stb. És ne a gyógyítás vagy a kórház legyen mindennek a központja, mert például orvosnál sokkal fontosabb, hogy ami megadatik, azt legalább ne kurtítsuk meg. Elektronikus adományrendszer kitöltése nem várható el mindenkitől, törekedni kell arra, hogy az adományozó által kitöltendő lap a lehető legegyszerűbb legyen.

A Törvény és a Kódex az Alaptörvény alatt áll (vagy másképp fogalmazva arra épül). A szabályrendszereket az egyén, vagy csoport dolgozza ki a saját területén, ügyelve arra, hogy ne sértse az alaptörvényt, és lehetőleg ne forduljon szembe a helyi királyokkal, de a saját területén az ember leginkább a saját királya, és mindezt teheti addig, amíg nem sérti az alaptörvényt.

Törvénytelen: Az, aki nem tartja be a törvényt. Mivel lexikon méretű törvénykönyvek pontos betartása nem elvárható a nép minden gyermekétől és sok törvény elsősorban a bírákra, királyokra, tudósokra, mágusokra vonatkozik, törvénytelennek csupán azokat a személyeket, cselekedeteket, vagy megnyilvánulásokat nevezzük, akik, vagy amik veszélyeztetik, sértik az alaptörvényt.

Törvényes: Azok a személyek, cselekedetek és megnyilvánulások, akik, és amik, az alaptörvényt betartják, megtartják.

A törvény kiforgatása: Amikor halálba, pusztulásba vágyó barbár vezérek apró változtatásokkal úgy módosítják a törvényeket, hogy azok véletlennek álcázott mérhetetlen pusztításokhoz vezessenek, vagy olyan törvényeket hoznak, amik többet ártanak mint használnak. Ezek a törvények törlendőek.

Törvényesített bűnöző: Alaptörvényt nem ismerő, vagy azt kiforgató pusztulásba vágyó barbár vezér törvényeit szolgáló rabszolga, akinek a tevékenysége, megnyilvánulásai felesleges, vagy mérhetetlen pusztításokhoz vezetnek.
 
Előfordul, hogy kisebb barbár, vagy nem barbár csoport, ország stb. alaptörvénynek nevezi saját működésének többé-kevésbé működő szabályzatát, ez mindaddig elfogadható, amíg nem sérti Királyságunk alaptörvényét, amit nevezhetnénk legfelső törvénynek, vagy törvények törvényének, vagy egyetlen törvénynek, amiből az összes többi származik, vagy amihez az összes többi kapcsolódik.

Törvény: Semmiféle fizetés, dotálás nem adható azoknak, akiknek Kizárás vagy bezárás a jussuk.

Az arénában engedélyezett, megfelelően szervezett, biztonsági határt nem átlépő sportokon kívül – kizárás, vagy bezárás jár azoknak, akik testi brutalitással vagy fegyveres fenyegetéssel veszélyeztetik saját fajtársaikat, külföldieket, más nyelven beszélőket, vagy más, alaptörvényt megtartó köztársaságok tagjait. A külföldiek bántalmazása saját vélt felsőbbrendűségünk hangoztatásával nem más, mint hazaárulás vagy a haza tönkretétele, mivel A pite-közi kapcsolatok tönkretétele a pite tönkretételét vonja maga után. A törlesztés és rendbehozatal jogát viszont a kizártaktól és bezártaktól sem lehet megvonni. Az ítélet tartalmazza a várható időtartamot, amit elzárással és rehabilitációval kell tölteni. A konfliktusok szereplői közül kizárásra, vagy bezárásra általában azokat ítélik, akik a legnagyobbat ütik, vagy a fegyvert elsütik, valamint azokat, akik mindezt dotálják, uszítják vagy parancsba adják. A rehabilitációban mindig közölni kell azt a törvényt, ami át lett hágva. Fegyveres külföldi lefegyverezése, és az olyanok elzárása, akik nyilvánvaló ártó szándékkal lépnek be egy köztársaság területére a védő kötelessége, amiben civil is segédkezhet, mivel ez nyilvánvaló jogos önvédelem, és a vándor külföldön is megvédheti magát a támadóktól, fosztogatóktól stb., de a vándor maga nem lehet fegyveres.

Törvény: A tökéletlenségek és hibák miatt, van amikor az ítéletek nem megfelelőek, másra vonatkoznak, és rehabilitáció sem mindig működik helyesen, részben ezért, részben pedig azért, mert az igazságszolgáltatásban kerülünk minden felesleges pusztítást, törvényesen soha nem használható visszavonhatatlan, vagy maradandó károsodást okozó pusztító eljárás.

Törvény: Legfeljebb átlagosnál kisebb céget vezethet, vagy dolgozó lehet, de ennél magasabb pozíciót nem kaphat egész életében olyan, aki súlyosan vétett az alaptörvény ellen, például rabolt gyilkolt, vagy fegyveres háborúban vett részt. A király a mágus és a próféta tisztasága ott kezdődik, hogy legalább egy életet kibírnak mások gyilkolása, öldöklés és nagyobb visszaütés nélkül. (az önvédelem, vagy ha a visszajáró ütés kisebb, mint az elszenvedett, felmentő körülmény lehet. A pénz világához hasonlítva: a visszajáró mindig kevesebb, mint amit fizetnek, és van amikor a visszajárót vissza kell adni.) A gyilkolással szerzett rang és tekintély, kivétel nélkül, mind méreg és pusztító.

Cég-Adó Kódex


A Kódexek egyik fajtája a Királynő hatáskörébe tartozó, cégekre épülő adományrendszert szabályozó Cég-Adó kódex.
A céges csere- pénzre cserélem rendszer, és a cserébe nem várunk semmit adományrendszer közt meg kell találni az egyensúlyt és az optimális határt. A túl sok adó legalább olyan káros, mint a teljes elüzletiesedés.

Cég-Adó Kódex 00: Az adomány egy felajánlás valaki részéről, amiért a felajánló nem vár el cserébe semmit. Adományt bárki kérhet, de akitől kérnek mondhat nemet, és ezért nem jár neki fenyegetés, vagy büntetés. Adományrendszerre azért van szükség, mert nem lehet mindent csere-pénzre cserélem alapon megoldani. Például: A gyerekeknek, időseknek, járó juttatás, vagy a balesetek sérültjeinek, betegek kezelése általában adó- adományrendszeren keresztül történhet. Az adományrendszer irányítása elsősorban a királynők és Királynők feladata. A koldus és a királynő között az a legfőbb különbség, hogy a koldus legtöbbször csupán a saját életéért kér, míg a királynő mindezt elsősorban a népéért teszi. A királynő adománygyűjtő tevékenysége hivatalosan elfogadott, és közösségi célokat, közterületeket támogat. A koldus pedig jobban teszi, ha keres valami egyszerű munkát, mert ha megmossa kezeit, ehető bogyókat szed az erdőben, vagy dísztököt árul a piacon, az már nem koldulás, és ez neki is jobb, mintha csak koldulna saját életéért.

Cég-Adó Kódex 01: A cég igyekszik elérni azt a szintet, hogy dolgozói adományokkal tudják segíteni a vele kapcsolatban álló királynőket és Királynőket

Cég-Adó Kódex 02: A cég maga nem adózik. A Királynő megelégszik a vezető és többiek által adományozott összegekkel, és nem borítja fel a cégeket lehetetlen követelésekkel, például a további működésre félretett összegek megadóztatásával, vagy a kereskedelem kifosztásával, mert ez a cégek létét veszélyezteti, gazdasági összeomlással fenyeget, és csökken az adózók száma.

Cég-Adó Kódex 03: A királynő vagy küldöttei kapcsolatot tartanak fenn, az adományozó cégekkel, mert nem érdemel adományt az, aki még egy köszönöm-öt, vagy kézfogást sem tud adni, hogy ezzel legalább jelképesen viszonozza az adományt.

Cég-Adó Kódex 04: A királynő mindig megadja, hogy az adó vagy adománygyűjtés milyen célt szolgál.

Cég-Adó Kódex 05: A királynő kézjegyével, vagy pecsétjével tanúsítja, hogy az adománygyűjtés a Kódex szerint történik, A király kézjegyével, vagy pecsétjével tanúsítja, hogy az adománygyűjtés megfelel a törvényeknek.

Cég-Adó Kódex 06: A nem hitelesített, barbár vezérek, fejedelmek által kivetett, kétes célokat szolgáló, büntetés kényszerével fenntartott törvénytelen adók haszontalanok, károsak, és törlendőek.

Cég-Adó Kódex 07: Az adományrendszer és a Királynő hatásköre egyrészt a nemkívánatos dolgok elhárítása, például betegségek, katasztrófák elleni küzdelem, másrészt a meglévő javak, közhasznú célok, intézmények fenntartása, valamint a pozitív célok támogatása, például közterület, vagy település fejlesztés, de ami megoldható csere, pénzre cserélem alapon, az elsősorban a cégek hatásköre.

Cég-Adó Kódex 08: A Király beavatkozhat, vagy átvállalhatja a feladatokat, és a Királynő vezeti, az adományrendszer által támogatott célok megvalósítását, és a megvalósítás bármelyik lépésébe mindketten beavatkozhatnak, ha szükséges.

Cég-Adó Kódex 09: Elérni azt a szintet, hogy adni, adózni, adakozni tudj, erény, igyekezz elérni ezt a szintet, és segítsd a királynőt.

Cég-Adó Kódex 10: Ha már adóztál és adakoztál, és már nincs mit felajánlanod, mondj nemet a további kérésekre, vagy mond, hogy nincs miből.

Cég-Adó Kódex 11: Ne adózz, adakozz, vagy adományozz hitelből, adósságból! Előbb legyen mit, és csak utána adjál! Ne adakozz adományból adott adomány továbbadásával. A trükk és szemfényvesztés nem segítség.

Cég-Adó Kódex 12: Ha adakozol, azt általában a saját kézjegyed tanúsítja, de győződj meg róla, hogy az adománygyűjtő rendelkezik-e legalább a király és a királynő kézjegyével vagy pecsétjével.

Követendő irányok

Balesetek előfordulhatnak, de törekedjünk rá, hogy ne legyenek, és amit lehet, hozzunk helyre. A Király és a Királynő, a tanácsadók, tudósok és próféták feladata, hogy megtalálják a járható utat, amin vezethetik népüket.

Két elkerülhetetlen mérhetetlen, pusztítás közül általában azt választjuk, amit könnyebb megbecsülni.
Két elkerülhetetlen mérhetetlen, és becsülhetetlen pusztítás közül azt választjuk, amit a szellemi vezető javasol, és reméljük, hogy ilyen nem lesz több.

Példa: ha a mocsár szélén állva rád támad az anyatigris és a parton semmi esélyed, jobb ha inkább átgázolsz a mocsáron, hátha nem vesznek észre a krokodilok.
Példa2: Ha eszement hozzá nem értő vadbarmok törnek be a hatalomba, igyekszünk azt támogatni, amelyik várhatóan a legkevesebbet pusztít, és ha akkora vadbarmokról van szó, hogy semmiféle becslés nem lehetséges, a szellemi vezetőtől kérünk útmutatást, majd akivel lehet, közöljük, hogy mindez később törlesztendő, és mentjük, ami menthető.
…És most már tudjuk, hogy a tigris, a krokodil, és a vadbarom módjára viselkedőek is korlátok közé szorítandóak, és nem engedhetőek be civilizált területre. A vadász feladata, hogy a vadállatokat kordában tartsa, a védő feladata, hogy a törvénytelen pusztításokat megakadályozza.

És a Király nem nagyon akar az egek fölé és a csillagokig emelkedni, amíg a földön van dolga és elég helye.
És a Királynő szabályozza, hogy a város ne legyen néptelen, vagy túlzsúfolt hely.
És a Király és a Királynő nem feltétlenül családtagok, vagy házastársak, legtöbbször más családból származnak, és általában van saját házastársuk.
Hogy ki legyen a Király, vagy a Királynő, azt elsősorban az dönti el, ki alkalmas a feladatra.
És a nép területi szintenként szavazással döntheti el, hogy több jelölt közül (hercegek és hercegnők közül) kik legyenek a királyok, és Királyok és királynők és Királynők.
És a hercegek és hercegnők nem ellenségei, ellenzékei a Királyoknak, hanem tanulói, és segítői.
És a hercegek és hercegnők nem ellenségei, vagy ellenzékei egymásnak, rendezhetnek ugyan viadalt, vagy perpatvart a szórakozás kedvéért, de inkább azt tanulják, hogyan segíthetik a Királyt.
És a Királyoknak és Királynőknek szükségük is van a hercegek és hercegnők segítségére.
A trónra jelöltek a hercegek és hercegnők, a Király feleségét úgy szokták hívni, hogy 1st. Lady a Királynő férjének a neve pedig 1st. Man.
És a herceg és hercegnő jól érezheti magát, és lehet hasznos ember hercegként és hercegnőként még akkor is, ha nem mindegyik hercegnek vagy hercegnőnek adatik meg, hogy királlyá, vagy királynővé válasszák.

És amíg a kuplerájt rendbe nem rakják, a Királynő megelégszik a második helyezéssel a Király oldalán, és nem győzi le a Királyt, hanem támogatja, és ha rendbe rakták, amit kell, akkor is kétszer meggondolja, kell-e neki az első helyezés. Mert igaz, hogy kezdetben vala az anyós, de nem kell mindig neki uralkodnia. Az idős jósnő tanácsa viszont több esetben feloldozhatónak találtatott, mely szerint: A munka legyen meg, aztán lehet csöndben fusizni, ha bírod. Mert lehet az asszonynak több férje is, de nem egyszerre, csak szépen sorjában. És vannak, akik váltanak és cserélnek, és vannak, akik életük végéig kitartanak…

Recept: A Kupleráj rendberakása: A prostitúció ősi mesterség, ha betiltják, akkor titokban folyik tovább, amibe olyanok is belekeverednek, akiknek, nem ott lenne a helyük. Nagy étvágyú hölgyek, voltak is, lesznek is, de a prostitúció melegágya leginkább a szegénység, az, amikor egy adott területen szinte képtelenség megszerezni az életben maradáshoz szükséges feltételeket. A Királynő és Király feladata itt nem az, hogy betiltsa vagy megdorgálja a prostitúciót, hanem, hogy előnyt adva azoknak a vezetőknek, akik megfelelő szervezéssel képesek elérni, hogy bárkinek lehessen megfelelő munkahelye, az életszínvonalat addig emelik, hogy a hölgyek ne kényszerüljenek anyagi okok miatt árulni testi adottságaikat. Egy hölgy általában akkor kerül bele a prostitúcióba, ha úgy érzi nincs más lehetősége, pl.: egy váratlan betegségnél, az orvos olyan hihetetlen összeget kér az általa szükségesnek vélt és nem feltétlen eredményes gyógykezelésért, hogy az illető úgy érzi, nincs más választása, prostitúció vagy halál. A drogok is nagyon sokba kerülhetnek. A feladat nem az, hogy minden pénzünket drogra, vagy orvosra költsük! A vezetők feladata, hogy a nagy-többség számára biztosítsa a megélhetés és munkahelyek lehetőségét, olyan szinten, aminek elviseléséhez nem kell drog, vagy orvos (mert a munkahely nem olyan színvonalú, mint egy őrült katonai munkatábor) Előfordulhat olyan is, hogy urak testi adottságaikkal szórakoztatnak pénzért hölgyeket. Az ember sok mindent kitalál unalmában. Ha az életszínvonal megfelelő, (inkább ritkán és nem minden sarkon!) mégis akad egy két büfének álcázott bordélyház, az már elviselhető. Ez az a szint, amit legalább érdemes elérni! Nem árt emelni a színvonalat! A prostitúció kezelése nem jelentheti a párkapcsolatok, vagy a szerelem betiltását, hanem azt akadályozza meg, hogy a párkapcsolat pusztán anyagi kérdéssé váljon.

Recept 2 A kupleráj rendberakása: Ne szeretkezz olyannal, akitől nem viselnéd el, ha közös gyereketek lenne. Olyannal szeretkezz, akivel együtt is tudnál élni. Persze van, amikor a buja vágy másfelé hajtja az embert, ha nagyon muszáj tedd meg, de ne ez legyen a főműsor az életedben. Ha mindenképp új partnerre vágysz, először próbáld meg a régit átöltöztetni, hátha ennyi is elég. Ne akarj tökéletest, a szomszéd partnere, csak azért szebb, mert messziről nem látszanak a foltok. Tanulj meg néhány foltot elviselni. A földeken nem lehet makulátlan tiszta ünneplőben dolgozni. Ha semmiképp sem bírod elviselni, inkább válj el, minthogy mellette maradj, de ha ez az érzés csak átmeneti, akkor elég, ha kérsz magadnak egy külön szobát vagy sátrat, ahol megnyugodhatsz. A kőműves házat épít neked, a földműves és a szakács mellett sosem halsz éhen, az órás mester a legszebb órát adja neked, de a kigyúrt barom előbb utóbb megver, ha más szakmát nem tanult, egy vérbeli fegyveres katona pedig kinyír, ha nem lépsz le időben. Ne válassz partnernek fegyveres bűnözőt, akár törvényesített egy barbár vezetés által, akár nem! Ha pedig orvossal szeretkezel, jó esélyed van rá, hogy előbb utóbb kórházba jutsz!

Recept 3 eltévelyedések: Nincs olyan ember, aki ne esett volna pofára a szeretet vagy a szerelem területén. Ki többször, ki kevesebbszer. Az eltévelyedések a törések következményei, amik előtt ott állnak a mérhetetlen pusztítások. Hogy saját hibáira, bajaira az egyén milyen kezelést választ a fellelhető kezelések közül, az az egyén dolga. A Király és Királynő itt elsősorban arra figyel, hogy a különböző gyógymódok nehogy több kárt okozzanak, mint amennyit használnak. A szerelmi bánat gyógyítása gyilkossággal vagy öngyilkossággal, nyilván valóan ostoba és nem engedhető, nem javasolható módszer, még ha a bánat ezt sugallja akkor sem. Az eltévelyedések és fétisek lehetnek szórakoztatóak is, törvény szempontjából a lényeg, hogy ne okozzon mérhetetlen pusztítást. A bájitaloknak és szerelmi piruláknak sokszor több káros mellékhatásuk van, mint amennyit használnak és vezethetnek eltévelyedésekhez. Használatuk nem optimális. Ha valaki csak arra izgul be, hogy tömegeket mészárolnak le, az kénytelen lesz más izgató forrást találni magának, vagy izgalom nélkül marad, mert ez nem engedhető meg. Az olyan eltévelyedések, mint az egyneműek szerelme kezelhető a régi kapcsolat befejezésével, és új, megfelelő nemű partner választásával, és ez sokszor nagyon nehéz tud lenni. Lehet, hogy más bolygókon ezt máshogy csinálják, de a földön a férfi és nő nem ugyanaz. Hibbantaknál az elválás az eltévelyedésektől sokszor nehezebb, mint épp eszűek búcsúzása a régi partnertől. Sokan akarják leélni életüket válás nélkül, de sokszor ez nem sikerül. A királynő és a kódex csak javasolni tudja a megoldásokat, és módszereket az érzések megzabolázására. Nem nevezhető eltévelyedésnek, hanem teljesen elfogadható, ha két vagy több azonos, vagy különböző nemű ember együtt él barátságban, szeretetben és egy lakásban (nézeteltérések, viták, különszobák lehetnek.). A nemi kapcsolat, a szerelem viszont úgy szép, és egészséges, ha a partnerek különböző neműek, és gyerek születik belőle. A Királynő taníthatja fiainak, lányainak, mit illik és mit nem, de senki sem büntethető csak azért, mert nem tökéletes, nem tetszik mindenkinek vagy kisebb hibákat vét, és egy kicsit csúnyácska. És a viselkedés elfogadható, amíg nem sérti az alaptörvényt.

Vannak működő, és nem működő, jó és rossz, káros és hasznos receptek. A válogatás, és hogy mit használsz az a Te feladatod, de van olyan recept, ami jónak tűnik, és többet árt, mint a bolondgomba! És ha ilyet használsz, egyből sarlatán leszel! A Király tudja, hogy a Hamis Próféta nem sarlatán, mert a Hamis Próféta legtöbbször olyan recepteket használ, ami nem is használ, nem is árt, de időtöltésnek, és szórakozásnak sem utolsó, és ha tud, segít, ha nem tud, nem segít. A sarlatán viszont megrögzött használója a jónak álcázott, pusztító, vagy mérgező recepteknek. Van olyan recept is, ami rossznak tűnik, mégis használható.
A Király most lép.
A király most hívatja a Hamis Prófétát, mert a Mama is és a Gyerek is beteg, és az orvos túl sok gyógyszert írt fel nekik.
A Király most hallgatja, mit tanácsol a Hamis Próféta.

Tudd meg királyom,
Én vagyok az,
kivel a vak újra jár,
a béna újra lát
és a süket is néha kiált

A megoldás nagyon egyszerű:
Senkitől sem veszünk el játékot anélkül, hogy ne adnánk neki helyette másikat.
Akinek csak annyi játéka maradt öreg korára, hogy a pirulákat számlálgassa, cserélje a pirulákat kölesre, kukoricára
Mikor a kölest kiszámolja, javul majd a látása.
Mire a kukoricát elszopogatja, elmúlik a rohama, és lemegy a vérnyomása.
Ezután szódavizet kell vele nyeletni, csiklandozza pocikáját, néha néki is kell nevetni.
A gyereket meg kell sétáltatni, játékot kell vele találtatni. Ha ettől meggyógyulnak, nem kell nékik igazi orvost hívatni.
Így legyen, mondá a Király.

A Király és koronája

A régi királyoknak növények ágaiból, nádból, tollakból készítettek koronát az arra alkalmas mesterek. A kiskirályok még mindig ezt használják. A Nagy Királyoknak később fémből készítettek koronát. A Király, vagy Királynő maga választhatja a mestert vagy a koronát a mester által kínált koronák közül. Asztropitekusz Királyai és Királynői nem igényelnek drága ritka fémből készült koronát. De az arra méltó mester tudja, króm-vas és nikkel-réz ötvözetekből készült, hegyikristállyal díszített korona a kornak megfelelő. És aki egyszer megkapja ezt, ha akarja, tovább adhatja, élete végéig megőrizheti, mert ha új Király lép a színre, akkor neki is lesz saját koronája, de örökölheti is a koronát más Királyoktól. A város, vagy megye királyai a kiskirályok, az Országot alkotó megyék, és Szövetségeket alkotó Országok Királyai a Nagy Királyok. És úgy jó, ha egy területnek több királya és királynője, vagy Királya és Királynője van. A Kis és Nagy Királyok Köztársasága kapcsolódhat más együttműködési formákhoz is, vagy más intelligens élő formákhoz is, és lehet a kapcsolat nem csupán földi, hanem földön kívüli is.
A polgár pedig, legyen az kicsi, vagy nagy, nem vágyik a régi barbár vadbarmok közé és nem indít polgárháborút, és nem veri le a Királynő fejéről a koronát, hanem igyekszik békés megoldást találni az esetleges ellentétekre.
És van amikor kiskirálynak nagyobb a koronája, mint Nagy Királynak, és van amikor királynak, legyen kicsi, vagy Nagy, nincs koronája, és nem a korona dönti el, hogy valaki király-e, vagy barbár vezér, hanem az, hogy alkalmazza-e a Királyság alaptörvényét vagy sem, tudja-e vezetni a népét e-szerint, vagy sem.

Meddig tart a Király Királysága?

A Király vagy személyesen ismeri Jancsit, vagy a kiskirályon keresztül tudja, hogy Jancsi nagyot hibázott, és Juliska is részese volt az eszement terv végrehajtásának, mert az emberevő vénasszonyokat nem szabad megsütni, mert az emberevő vénasszonyok jussa a kizárás, vagy bezárás mindaddig, amíg meg nem változtatják táplálkozási szokásaikat, egyértelmű bizonyítékát nem adják annak, hogy lehet velük civilizáltan együtt élni, és el nem kezdik törleszteni adósságaikat. És kannibál vénasszonyok van amikor életfogytig sem tudnak annyira civilizálta válni, hogy szabadon lehessen őket engedni. És mivel törvénytelenül pusztítottak, Jancsi és Juliska sem juthat ki a házból mindaddig, amíg rehabilitációban nem részesül. Csipkerózsikának viszont jár egy pókháló szedő seprű, és egy ágynemű csere a hosszú álomból való felébredés után. És a Király már arcról felismeri Csipkerózsikát, Jancsit és Juliskát, ismer sok boszorkányt, akiket nem kever össze, tudja jól ki a vadász, és ki a földműves. De tudja a Király azt is, hogy vannak távoli országok, amiből csak annyit lát, hogy ott is vannak emberek. És a távcsőből már sokszor az sem látszik, melyik férfi, melyik nő. A Király országa valójában nem a térképen rajzolt határig tart, hanem addig, amíg a Király képes, nem feltétlenül nevek, vagy számok alapján, de valahogy különbséget tenni két Jancsi vagy két Juliska között. Ha képes erre nem követi el azt a hibát, hogy Csipkerózsika ágyneműjét Juliskának küldi el, mert azt sem tudja, kikről van szó. És nem követi el azt a hibát sem, hogy a rehabilitációt egy olyan Jancsinak írja elő, aki nem is ebben a történetben szerepel. Tehát a Király birodalma addig tart, amíg közvetve vagy közvetlenül képes különbséget tenni, és nem téveszti össze az embereit, és emberei nem csupán egy kupac nép, ahol mindenki egyforma.

Törvény: A törvény előtt mindenki különböző. Nincs két egyforma ember. A juttatások elosztása, vagy az igazságszolgáltatás csak akkor lehetséges, ha egyértelműen különbséget tudunk tenni két személy két csoport, két birtok stb. közt. A törvényes szint alatt áll a barbár birodalom, ahol mindenki egyenlő és egyforma, és egyenruhás és elosztás nélkül együtt ehetnek a központi moslékos tálból. És e kettő közt vannak az átmeneti és köztes szintek és területek.

És a Király tudja, lehetnek olyanok, akik csak távolról figyelik, követik őt, tapsolnak neki, vagy ellenzik a tetteit. De olyan messze, vagy más időben élnek, hogy közelebbi kapcsolat nem lehetséges Ők a Király közönsége.

A mágus és világa
Régi könyvtár a tükör túloldaláról

ahol a rég elfeledett lapok is megjelennek
Tanya vége
Régi falvak

Élet a pitében

A pite lakói

Az átmeneti köztes területeken élnek a félkegyelműek, a féleszűek, azok, akik túlpörögtek, vagy begolyóztak és a nem teljesen roncsok. Ahol a tanító ordít a meg se szólaló gyerekekre, hogy maradjanak csöndben, a fegyveres őr meg van győződve saját törvényességéről, miközben fegyverteleneket próbál meg lefegyverezni, a majdnem használhatatlan selejt áruk boltjában minden termékre ki van írva, hogy professzionális, a hegyi beszédekben néha akad egy kis igazság, a dalok néha élvezhetőek, és a feltámadás pedig nem más, mint hozzá nem értők betörése a hatalomba. De ahol a megállapodást elfogadják, a fegyveres őröket leszerelik, és aki erre nem hajlandó azt kirúgják, a fegyvermentes területeken megjelenik a fejlődés lehetősége, és a pite megépíthető. Amikor több asztropitekusz elhatározza, hogy pitét alapít, kinevezik a királyt és a király elrendeli a böjtöt, és tudatja az ő népével, hogy addig nincs osztás, amíg mind a 7T7 el nem végezte a dolgát. Ezután a király hívja az ő hívóját. A hívó hívja azokat, akik vezetők szeretnének lenni, és megkéri őket, hogy kezdjék meg a saját cégük megalapítását. A vezetők kinevezik saját hívóikat. A hívók vándornak öltöznek, és bejárják a környéket és hívják a többieket pitét építeni. A hívók feljegyzést készítenek arról, hogy merre jártak és mit csináltak. Miközben a király hívója a vezetők munkájáról készít felmérést, összesítést, és nyilvántartja, melyik cég mit csinál. Mikor a meghívottak is megérkeznek, a vezetők a saját cégükben megkérdezik ki mihez ért, és egy tanácskozáson eldöntik, kik legyenek a tanítók. A tanítók ezután, kijelölik és megmutatják, hogy a pitében mit és hol lehet építeni, termelni, alkotni, miközben a cégek megtalálják saját helyüket, és a hívók tovább írják a történetet, figyelnek a tanítókra, és jegyzik, hogy ki mennyit dolgozik a pitében. Fogadják az újonnan érkezőket, a tanítóhoz küldik őket, vagy beosztják az épp elvégzendő feladatokra. Akiknek a tanító megmutatta mi a feladat, azok lesznek az alkotók. A legjobb dolgozók közül a vezető kinevezi a minősítőket a saját cégében, akik figyelik és kijavítják a hibákat, mindaddig, amíg a munka minőségi nem lesz. Amikor az első épületeket befejezték, és az első gyümölcsök megteremtek, a szörpök befőttek elkészültek, jöhetnek a kereskedők, miközben a hívó továbbra is írja, ki mit csinál, és elsősorban a feladatkörökre szánt időt, és a teljesítményt jegyzi. Mikor a kereskedők eladták, ami eladható, a kincseket és pénzt a kincstárosoknak adják, akik a vezető segítségével finanszírozzák a további munka feltételeit, félreteszik a tartalékot, vagy törlesztenek esetleges tartozásokat és a hívó feljegyzése alapján szétosztják a maradt szétosztható pénzt, kincset a dolgozók közt. Ha van a területen pénz, nem érdemes másikat kiadni, de ha a területen nincsenek használható bankók, akkor a király ad ki pénzt, pontosan annyit, amennyi, a király hívójának feljegyzései alapján az első kör kifizetéséhez kell. Ezután már csak az elkopott bankókat pótolja, vagy a növekvő gazdaság új cégeinek fizeti az első kört, de csak akkor, ha az adott cégben mind a 7T7 elvégezte a dolgát. De általában a pénz kiadása a Nagy Királyok feladata, és ez esetben a kiskirály csak az összesítéseket adja le a Nagy Király hívójának, és ez alapján a Nagy Király fizeti az első köröket. És a pitében A király helyet ad más királyoknak is, mert a pitének lehet több királya is, és a király együttműködik más királyokkal is, és közösen végzik a királyi teendőket. És mivel sokan nem bírják sokáig a böjtöt, az első kört azok dotálják, akiknek már van valamennyi korábban szerzett kincsük. A körök vége, és a szétosztás után jön a királynő, aki adományt kér az esőlesőknek. És színre lépnek a királynők. Mert ha egy gyerek születik, a királyságban, annak az első foglalkozása, hogy ő lesz az esőleső, és néhány mosolynál többet nem is várhatunk el egy esőlesőtől. És neki még sokat kell tanulnia, mire hívó, alkotó kereskedő, stb. lesz belőle, és saját maga kap kincset. A király és királynő gondol arra is, hogy a kincsből juttatni kell a pite közi és pitéket összetartó nagyobb és Nagy Királyoknak és Királynőknek is. A Nagy Királyok pedig gondolnak A Szövetségi, Bolygóközi és Csillagközi Királyokra, és Prófétákra. Egy bolygóközi Király vagy Királynő elsődleges feladata, hogy a kozmikus katasztrófák ellen megvédje bolygóját, sokszor csak a csillagok állását fürkészi vagy vezeti azokat, akiknek ez a munkájuk, és csak keveseket ismer személyesen a bolygó lakói közül, de akár kicsi, akár Nagy jó az, ha a Király és Királynő tud kicsikkel és Nagyokkal is kezet fogni. Mert egymás megérintése mindenképp jelent valamennyi barátságot, és valamennyi bizalmat, még ha ellenséges a hangulat, akkor is. És hölgyekkel is illik kezet fogni! És az elosztás elsősorban a királynők és Királynők feladata, és ne szidd őket, mert ők sem tudnak többet szétosztani, mint ami nekik jutott.
És mikor egy esőleső születik a szülei nevet adnak neki, ami valamelyik szülője családi neve és egy választott név. Kap egy számot vagy szeri jelet a lokogopédustól, és felírják egy lapra:

A szeri jel:
Ember világa Föld V. korszak (5. korszak)
Szövetség / Unió neve:
ország neve:
megye neve:
pite neve:
Gyerek neve:
fontosabb adatok (királyok számára):
stb.:

És ez a lap a gyermek tulajdona, amit kristálykönyvtárakban tartanak, és ami felett királyok vigyázzák, hogy csúnya félkegyelmű egyenruhás fegyveres őrök vagy más rablóbandák ne férhessenek hozzá. De a félkegyelműek előtt is nyitva áll a lehetőség, ha lerakják a fegyvert, és nem sértik az alaptörvényt. És a pite saját maga írja a krónikát saját gyermekeiről, és a gyermek, még ha fel is nő és megöregszik, maga az, aki legtöbbet lát saját krónikáiból. Ebből csak töredék, ami felkerül a lapra, és a gyerek dolga, hogy kinek mutatja meg naplóját, és mit oszt meg életéből barátainak, mit oszt meg a királyoknak, és mi az, amit nyilvánosan látni enged magából. És ami nyilvánosan meg van engedve, azt bárki elolvashatja. Az iskolák és tanítók könyvtáraiban a mesterek és tudás tanai vannak feljegyezve. De a kristálykönyvtárakról tudni kell, hogy ami írva vagyon, azt csak kevesen értik, és ennél többet ér, ami ábrázolva, rajzolva vagy festve vagyon, és a legtöbb, ami tudva vagyon. És attól senki nem lesz okosabb, ha betör egy könyvtárba, vagy megszámolja a lapokat, azt el is kell tudni olvasni, ami írva vagyon. És ha leütöd a könyvtárost, az nem fogja megmutatni, mi merre van. No és hányan vannak azok, akik fizetésemelést akarnak, de még számolni sem tudnak? És a királynő tudatja veled, hogy mit illik, és mit nem illik. És a könyvtárból nem lehet kivenni lapokat, a könyvtáros majd elkészíti a másolatot, és azt már kiviheted.

A próféták útmutatása szerint

I. Korszak: Intelligens, vagy intelligensé váló lények kommunikálnak és együttműködésbe kezdenek egymással, csoportokat alapítanak és világokat építenek.
II. Korszak: Az együttműködés egyre jobban megy, kisebb nagyobb visszaesések, és ebből származó ellentétek, ellenségeskedés ugyan előfordulhat, de ezek könnyen feloldódnak, és a világok egyre nagyobbak és szebbek lesznek, a katasztrófa nem ismert, elképzelhetetlen jelenség.
III. Korszak: A világok akkorára nőnek, hogy azokat egyre kevesebben látják át, egyre többen visszahúzódnak, és a magukra hagyott világok sodródnak, egymásba ütköznek, majd katasztrófát okoznak. Ezt még a megmaradt kisebb világok is megsínylik, még többen visszahúzódnak és megtörténik a mindent elsöprő katasztrófa, majd a maradványokból létrejön a csaknem halott káosz birodalma, ahol a legtöbben másokat hibáztatnak, ezért a szörnyűséges teremtésért, és szinte senki sem ismeri fel, hogy ez a saját világának lepusztult elhagyatott eldurvult maradványa.
IV. Korszak: Élet a káosz és a pusztulás határán a halál birodalmában a teljes megsemmisülés érzésével környékezve, ahol majdnem mindenki ellenség, és szinte alig akad barát, és a mérhetetlen, megállíthatatlan pusztítás a törvény.
V. Korszak: A pusztulást és káoszt kiismerve a halál birodalmában felcsillan valamiféle remény, hogy ki lehet mászni a pusztulás és pusztítás szörnyűséges köreiből, és lehetőség nyílik legalább a józanész szintjéig történő felemelkedésre, a káosz meghódítására, megzabolázására. Vagy kimászunk, és sikerül felemelkedni vagy vissza, még mélyebbre süllyedünk az előző korszakba alapon. Halandók terjeszkedő, feltörekvő világa, a káosz meghódítása, nehezen induló együttműködéssel. Több-kevesebb igazságot tartalmazó legendákkal a tudásról és a halhatatlanságról. A valódi tudással rendelkezők teste általában jobb állapotban van, és kevésbé torzult vagy beteges, mint azoké, akiket a kilátástalan tévhitek vezetnek vissza a káoszba.
VI. Korszak: Sikerül újra felemelkedni azokba a szellemi világokba, ahonnan alábuktunk. A halhatatlanság és bölcsesség megszerzése (szellemileg, és nem a test számára, majdnem függetlenül attól, hogy a test hány éves, milyen állapotban van, élő-e vagy halott).


És ezek nem egy napos korszakok, hanem eonokon át, csaknem az idők kezdetétől a végéig tarthatnak, és hogy mi van ez előtt, ezután, vagy az idők felett, az innen nem nagyon látszik.

A döntéshozó


Bármelyikünk életében előfordulhat olyan baleset, fájdalom, betegség, sérülés, ami teljes öntudatlanságig juttat. Ilyenkor a legnagyobb gond, hogy a személy maga képtelen eldönteni, kitől fogadjon el segítséget, és ki az, akit inkább távol tartana magától, nehogy az hozzá nem értésével csak súlyosbítsa a helyzetet, és még nagyobb bajt csináljon. Kiskorúaknak ilyen helyzetben általában a szüleik a legjobb döntéshozók. A döntéshozó, az, akiben a személy megbízik, és aki elvállalja, hogy meghozza a döntéseket, amikor a személy maga nem tud dönteni. A döntéshozó az, aki veszélyben, bajban dönt afelől, kiktől és milyen segítségben részesülhet a döntésre képtelen bajba jutott. A döntéshozót a személy maga jelöli ki, választja barátai közül. Kijelölt döntéshozó lehet több is, általában egy személynek két döntéshozója van.

A kegyelem gyakorlása

Már a nagy lepusztulás és a háborúk kora után történhetett. Akkoriban a királyok és mágusok legfőbb feladatuknak tartották a háborúból fakadó káosz, őrület és büntetések terheinek enyhítését, és a széttöredezett birodalmak újra járhatóvá tételét. A barbár területeken az eszement vezérek el-elkövették azt a súlyos hibát, hogy területükön, a kincs utáni sóvárgásukban még az utakat és más közterületeket is magán kézre adtak el, és a háború után maradt munkaképtelen mogorva tulajdonosok a lehetőséget megkaparintva, még az ösvényeken is vámszedéssel próbálkoztak a földművelés vagy más alkotó tevékenységek helyett. Ezek a vezérek egy ütődött jogrendszert követve képtelenek voltak különbséget tenni köztulajdon és magán tulajdon között. A birodalom pedig a háborút követő undor, a szétszórt bombák és az egymástól való elzárkózások miatt szinte teljesen járhatatlan volt. Élt akkoriban, egy Hófehérke, aki az ő Rózsaszín Hercegének odaígérte az Ő teljes szüzességét, és annak összes termékeny részletét, ami azt jelenti, hogy megígérte a hercegnek, hogy vele éli az életét, és összes leendő gyermekét neki szüli, és a Herceget ezzel nagyon boldoggá tette. De amikor eljött az idő, Hófehérke szolárbarnácska gyermeket hozott a világra. A Rózsaszín Herceg mikor ezt meglátta, ábrázata még Hófehérkénél is fehérebbé változott. Ezután a bíra hosszan faggatta Hófehérkét, hogy történhetett ez. Majdnem egy év telt el, mire kiderült, élt az udvarban egy felszolgáló, kinek a bőre fekete, mint a szén vagy az ében, szeme fehérje szinte világít a pincében, és egy nagy bibircsók, piros, mint a vér, éktelenkedett az arca bal felében. És Hófehérke ennek az ábrázatnak egy vagy több álmatlan éjszakán Képtelen volt ellenállni. És mivel az asszony megszegte a hercegnek tett ígéretét, a bíra három hónap alatt letöltendő egy havi vadászzsákmány, földi javak megvonást, valamint huszonöt botütést ítélt meg neki. De a Királynőnek akkoriban olyan füle volt, ami kipattogzott a bizsutól, és csak a színtiszta arany ékszert bírta elviselni, így hát a Királynő fülébe jutott a történet. Ejnye, nincs ez így jól, mondta a Királynő, a fogyókúra még csak rendben van, mert Hófehérke amúgy is elkerekedett a sok kényeztetéstől, de bottal verni az asszonyt mégsem illik, és megkérte a Királyt, hogy személyesen járjon el az ügyben. A Király csak vándornak öltözve álruhában tudott átjutni járhatatlan birodalmán és épphogy odaért az ítélet végrehajtásra. Tudta, óvatosan kell eljárnia, és nem mondhat ellent a bírának, mert ami büntetés kiszabatott, azt végre kell hajtani. Mikor a hóhér megkérdezte, van-e valakinek ellenvetése, a vándor így szólt, az ítélet szerint pontosan hová méred az ütéseket? A hóhér elbizonytalanodott, majd válaszolt, az írás szerint fenéktájon pontosan a szoknyája közepére mérendőek az ütések. És sehova máshova, csak a szoknyája közepére fenéktájon? Igen, mondta a hóhér. Nos, az írás szerint fogunk eljárni, folytatta a vándor, majd megkérdezte Hófehérkét, hajlandó e levenni a szoknyáját. A vádlott nem tiltakozott, a levetett szoknyát odakötözték a kínpadhoz, a hóhér rongyosra verte, majd Hófehérke újra felvehette szoknyácskáját és hazamehetett. Később a bírának megtanították, hogy az igazságszolgáltatásban a törvény szerint kerülni kell minden fölösleges pusztítást. Azt pedig tudomásul vesszük, hogy van amikor a legszebb Hófehérke is hibázik, és ezért nem teszünk senkit munkaképtelenné testi büntetéssel. A hiba pedig nem az, hogy fehér, vagy fekete, hanem az, hogy az ígéret meg lett szegve, és csúnyán be lett csapva Hófehérke Hercege. A király pedig tudja, nem attól lesz valaki Nagy Király, hogy büntet, szorongat, össze-vissza dirigál, hanem attól, hogy a törvény megtartása mellett, egy kegyetlen világban kegyelmet tud gyakorolni. Aki viszont olyan helyzetbe kerül, hogy kegyelemre lenne szüksége, tudni fogja, ez nem kötelezően osztogatott portéka, és a király lehet nagyon elfoglalt is, és a bíráknak sem szeretne ok nélkül ellentmondani, ezért jobb nem jutni odáig, hogy kegyelemért kelljen könyörögni!

Törvény: A király, Királynő, (kicsi vagy Nagy), ha egy helyzet úgy kívánja, felülbírálhatja a fennhatósága alatti törvény vagy szabályrendszereket. (Bízunk benne, hogy ezt nem elvakultan, hanem a józan belátás szerint teszi.)

Törvény: Az igazságszolgáltatás soha nem okozhat nagyobb pusztítást, mint amekkora pusztítást meg akar állítani. Az igazságszolgáltatás csak akkor elfogadható és törvényes, ha az általa okozott pusztítás jóval kevesebb, mint az a pusztítás, amit meg akar állítani.

Törvény: Egy kiépített, vagy luxus szinten kiépített út csak akkor tehető fizetőssé, ha van legalább egy másik kevésbé kiépített, de járható, használható út, vagy úthálózat a területen, ami ugyanazt a két pontot köti össze. A terület átjárható legyen azok számára is, akik ezért nem tudnak különdíjat fizetni.

A rehabilitáció és a kegyelmesek

Mit tehet az, aki beleesik a gödörbe? Kimászik, vagy ott pusztul. Vannak gödrök, amiből segítség nélkül ki lehet mászni, és van amihez segítség kell. És mi van, ha többen is beleesnek ugyanabba a mélyebb gödörbe? Egymás nyakába állva valakit kijuttatnak, aki vagy elfut ezután, és visszahoz egy kötelet, hogy a többiek is ki tudjanak mászni, vagy úgy gondolja, hogy ő már kijutott, és nem törődik a többiekkel, és nem hoz kötelet. Mit tehet a Király? A Király tudja, ha sokan ülnek a gödör mélyén, az neki sem jó, mert népe magával ránthatja, és ha mindenki a gödörben ül, senki nem fog neki dolgozni. Ezért a Király jól teszi, ha mindig segédkezet ad azoknak, akik akár voltak már a gödör mélyén, akár nem, de leeresztik a kötelet, hogy az ütődöttek ki tudjanak mászni. A Király tudja, hogy mélyebb gödörből még egymáson állva sem lehet kijutni, és van amikor a kötél sem elég, hanem létra, vagy lépcső rendszert kell építeni, hogy legyen valamilyen út felfelé. Azok akik boszorkányt sütögettek, vagy fegyvert fogtak egymásra nagyon mélyen vannak és az is lehet, hogy némelyiknek tele van hullával a pincéje. Ha az ilyenek egymásnak kegyelmeznek és összefognak, abból csak még nagyobb gödör lesz és gyilkolászó eszement hadsereg. Tehát a kegyelmezés első lépése az, hogy akik ennyire mélyen vannak, azokat még egymástól is elzárjuk, nehogy vak vezet világtalant módjára, még lejjebb segítsék magukat és a többieket. Ezután jöhet az, aki ártatlan az adott körben. Tehát Jancsi nem lehet Juliska kegyelmezője, mert mindketten ugyanabba a hibába estek, de Hófehérke, még ha hibázott is a Rózsaszín herceggel szemben, akkor is nyújthat némi segítséget, mert ő nem vétkes abban a körben, amiben Jancsi és Juliska vétkezett. Aki a gödör alján ül, az senkit nem tud feljebb hozni, de aki ártatlan és feljebb van, puszta jenlétével is segíthet. Hófehérke ugyan vétkezett, de nincs abban a gödörben, mint Jancsi és Juliska, tehát leeresztheti a kötelet, vagy a létrát, és segíthet nekik kimászni. Csipkerózsika Jancsinak, Juliskának és Hófehérkének is tud segíteni, mert ártatlan. De ilyen ártatlan szépség ritkán terem, és ki tudja, mit rejteget a 100 éves álma. És a színlelt ártatlanság nem ártatlanság, hanem a sötétség egyik nagyon mély bugyra. A fény gyermekei ritkán látogatják a sötétséget. És könnyű a kegyelmezés, ha egyetlen ártatlan is van köztünk, és az meg tudja világítani az élő példát, és a kivezető utat. De mit tehet a Király, ha a háborúk és mérhetetlen pusztítások után ütődött népe szinte mind, mind a gödör alján csücsül, és eszük összesítve is alig haladja meg azt a szintet, mint ami egy hullának van? A Király itt megkeresi azokat, akiknek még nem törött el minden csontjuk. Keres egy épp kisujjat hívja a megmaradt két gyógyítót és mutatja a kettő közül a tanítványnak látod így néz ki egy épp kisujj, szeretném ha az összes többi törött kisujjnak is így állnának a csontjai. Majd szól a gyógyító mesterhez. Te már tudod melyik az egészséges és melyik a beteg testrész. A sebeket tisztítsd ki, kötözd be, és mentsd azokat, akik még menthetőek, de ne akarj élet-halál ura lenni, mert az nagyon alacsony pozíció! Az egészséges testrészekről mintázva hozd helyre a sérültek közül azokat, amelyeket még lehet, és akik feleszméltek, tanítsd őket, hogy a többieket gyógyítsák. És a betegek és sérültek megtanulják, pont annyi fájdalmat kell elviselniük, amennyit egymásnak okoztak. Aztán a Király tovább lép és megkérdezi, ki mit tett hogy idáig jutottak a dolgok, és ha nincs egyetlen ártatlan lélek sem, megkéri a perverz barmot, hogy meséljen életéből, a tömeggyilkosnak, hogy az meglássa, ha nem is szép ez a példa, de gyilkolászás nélkül is lehet élni. A Király megkéri a Kannibál vénasszonyt, meséljen életéből, hogy a perverz barom lássa, ha kínlódva is de néha le lehet mondani néhány romlott falatról. Majd hívja a drogosan száguldó rockert, aki ugyan nem szándékosan, de beleszáguldott egy tucatnyi emberbe. És ez a rocker, legalább ért valamit a motor berheléshez, és taníthatja szerszám használatra a többieket, miközben ő is megtanulja a talicskát is megszerelni, mert az ütközés után csak ennyi maradt. És mire megtanulnak egymással együttműködni a gyógyító is megtanulja, nem véletlen, ha valakin kiüt a reuma és a hadvezér is tudja, pont annyi fájdalmat, megaláztatást, pusztulást kell elviselnie, mint amennyit másoknak okozott és másoktól kapott vissza, és pont annyi örömben, hálában lesz része, mint amennyit másoknak adott és másoktól kapott vissza. És akarja vagy nem, de amit okozott az ott lesz. És egy fillérrel sem kevesebb, vagy több. Pont annyi, amennyit okozott fájdalomból, megalázásból pusztulásból, örömből, hálából stb. És ez alól nincs kibúvó, mert ez az utolsó fillérig megfizetsz törvénye, az élet törvénye, amit nem királyok hoztak. És a próféták tudják, a halálon is túlnyúló gyötrelem az, amit egy élet alatt nem lehet letörleszteni. Látod, ezért nem tudnak szabadulni Dante, a többi háborúzó keresztes lovag és az uszító papok a saját poklukból, míg le nem törlesztik, ami letörlesztendő, miközben kénytelenek elfogadni olyanok segítségét, akik lehetnek nagyon bűnösök, de ártatlanok azokban a körökben, amiben ők bűnösök. Beatrice jobbat érdemel egy tömeggyilkosnál. És a Csipkerózsikákat meg sem érinthetik, azok, akik ilyen mélyen vannak, és az aranykor kiskirályainak tányérját legfeljebb nyalhatják a kannibál vénasszonyok, miközben a Királyokat csak messziről leshetik. De a Király kegyelmes, és nem állja útját annak, aki legalább a félkegyelmű szintet elérte, és legalább addig eljutott, hogy annyira meg lehessen benne bízni: ha szabadon engedik, a szabadságát nem arra használja majd, hogy pusztítson. A kegyelmesek munkájában ez az a szint, amit el kell érni. És a Király mindaddig maga végzi ezt a munkát, amíg ki nem tudja nevezni saját kegyelmeseit, akik a fegyverektől megfosztott elzártakat fegyver nélkül őrzik, és akit csak lehet, legalább a félkegyelmű szintig feltornáznak, hogy az szabadon engedhető legyen. És ez néhányaknál évtizedek kérdése is lehet. És úgy elfogadható, ha a Királynak jóval több a kegyelmese, mint a bírája, mert az ítéletet sokkal könnyebb meghozni, mint a kegyelmesek munkáját végezni. És ha nem is aranykor, de legalább egy sárgaréz korszak, ha ezt el tudjuk érni. A bírálás során a legnagyobb hiba büntetni, kizárni vagy bezárni olyanokat, akik hozzá akarnak járulni az adott kultúrához, és a lehetőségeikhez képest ezt meg is teszik, vagy legalább nem pusztítanak. A kegyelmezésnél a legnagyobb hiba szabadon engedni olyanokat, akik ezután szabadságukat pusztításra használják. Az elefántnak nem a porcelánboltban van a helye. De a törvénytelenek sokszor barbár, kiforgatott, helytelen, félreértett törvényeket követve, maguk is azt hiszik, hogy törvényesek, pusztításukat hasznosnak álcázva rejtegetik aljas szándékaikat, és mindez odáig is fajulhat, hogy agresszorok törvényesítik a halálbüntetést, és egyéb barbár szokásokat, majd a gépeket fegyverekké alakítják, nekiállnak bombákkal városokat sütögetni, és elvárják, hogy még kitüntetést is kapjanak ezért. A királyok és kegyelmesek hibázhatnak, mert a bolondok jól el tudják rejteni gonosz szándékaikat, de minél több a hiba annál nagyobb az esély a Köztársaság bukására, amiből nem lehet más csak barbár őrület, ahol még azért is halálbüntetés jár, ha valaki pislogni, vagy moccanni mer. A halál a maga idejében kegyelem. És vagy elzárod, és amíg kulturálttá nem vállnak, vissza nem engeded azokat, akik a halálból büntetést akarnak csinálni, vagy megbukik a köztársaságod, és néhány fegyveres napok alatt tönkreteheti azt amiért milliók éveken át dolgoztak. Hóhér csak a barbár, pusztulásba igyekvő, és magukat pusztulásra ítélő barbár világokban szükséges.

Törvény: Ha nincs köztünk egyetlen ártatlan lélek sem, valakinek a kegyelmezését csak olyan végezheti, aki legalább abban a körben ártatlan, amiben a kegyelmezendő vétkes, és így elkerülhető, hogy vak vezessen világtalant. Jelen esetben egy adott körben ártatlannak tekinthető az is, aki valaha vétkes volt, de kegyelmezése óta nem követi el ugyanazt a hibát, stabilan kimászott a gödörből, és így már tud azokon segíteni, akik még odalent vannak.

Törvény: Aki visszaél a kegyelemmel, és újra elköveti azt, amiért bírálták, utolsó lesz a sorban a kegyelemre várók között, de megvizsgálandó, az is, az alaptörvénynek nem ellentmondó-e és megtartható-e a törvény, amit megszegett.

A Köztársaság a Te világodban

Az Alapszint

Hogy köztársaságban élhessünk, elsőként el kell érnünk annak alapszintjét. A köztársaság alapszintje ott kezdődik, hogy a fegyvert letesszük, és elindulunk az ellenségeskedésből az együttműködés irányába.
És most megállapodunk abban, mi mit jelent:

Munka: (az ember részéről) Az a tevékenység, vagy megnyilvánulás, amivel értéket, értékeset hozunk létre, ami másoknak adható, hasznos, szükséges, szórakoztató, segít, stb., vagy valamilyen előnyt hordoz magában. Nem nevezhető munkának az olyan megnyilvánulások tevékenységek, aminek végeredménye több hátrányt, pusztítást hordoz magában, mint amennyi előnye van.
röviden: Munka: Alkotó jellegű tevékenység
A szeri mesterlap jelzései:
a pont magában: ˙ a szám kiinduló pontja origó, zéró
Kabak: (törtrész kabak egész szám) a kabak egy ponttal jelölt oldalán a törtrész, a két pont egymás alatt, vagy pont a körben oldalon az egész rész olvasható. (A tizedesvesszőhöz hasonló funkció.) Használható még a fektetett T betű.
li tili tiki stb.: helyérték jelzők, üres hely
ben: érték
bin: érték az adott helyen
bino: érték az adott helyen egyszer
csá vá lá szorzó emelők
du bo go loko stb.: szorzók
éjámájé: váltható, cserélhető, azonos pont a skálán
stikli: elcseszett hibás dal
hoplá: forgás jobbra
láhop: forgás balra
Fontos meghatározások:
láhoplá: hanyatt és pofára-esés (egymás előtt vagy után)
Fegyver: (emberi) testek rongálására, kínzására, pusztítására kifejlesztett eszköz
Tömegpusztító fegyver: egyszerre több testet válogatás nélkül pusztító fegyver
Agresszor: olyan veszélyesen hibbant, aki szószólója, hirdetője, érdekeltje vagy haszonélvezője a fegyverkezésnek, mások pusztítására épülő tevékenységekből él, és mindezt védelemnek álcázza. Aki azt mondja és hiszi: ahhoz, hogy megvédjünk magunkat, fegyveresnek kell lennünk, és ennek szellemében tevékenykedik. Nem veszi észre, hogy ő maga és fegyveresei jelentik a veszélyt a körülöttük élőkre.
Hagyományőrzés: kártékony barbár tuskók, fegyveres eszementek, agresszorok és más törvénytelen bűnözők bezárása, rács mögött tartása mindaddig, amíg valamiféle rehabilitáció folyamán azok kellően civilizálttá nem vállnak ahhoz, hogy valamilyen közösségbe befogadhatóak legyenek.
Civil: nem katonai, nem rendőrségi, nem egyházi, pártatlan, fegyvertelen, semleges (Attól, hogy valaki engedélyezett számítógépes háborús játékot játszik, vagy szavaz pártokra, egyházi programokon vesz részt, – attól még civil marad)
madárka fokozatok:
1. pancser: fogalma sincs róla, tök mindegy, nem szeri (lehet, hogy külföldi, és másképp tanulta)
2. énekes madár: folyamatosan, akár nagyon szépen is dalol, de általában semmi értelme, néha van értelme
3. fapacsirta: néha nagyon sokat dolgozik azon, hogy egy-két szótagot kinyögjön, meg- meg akad, de amit dalol, érthető
4. művelődő énekes: elfogadható sebességgel végzi a műveleteket, és ritkán ejt beszédhibát
5. turul madár: hosszabb dalok sem fognak ki rajta
(…i mint ismeretlen, i mint mennyi. … i értéke attól függ hányadik a pontja a kabaktól. A teljes érték az adott helyen a szorzók összege szer i, ezeket kell összeadni…. de mi most csak dalolunk….)
ritmust betartva: a tiki vége ha lehet, páros legyen, a dim vége hattal osztható számú pontra utaljon, vagy nem használjuk
cek ice celek: …lim: egymás előtt vagy után, csak a kabak mellett állhatnak. (becslésez, műveletek végzéséhez) – ezek a jelek, valamint tiki és dim csak a ben, bin és binobin sorozatokban használatosak.

Kedves Tanító Néni (Bácsi)!

Befejeztem a házi feladatot, és most már értem mit dalolnak a lokogopédus és a szerinek!
Most már tudom, hogy az ének zene füzetet nem a hosszabbik, hanem a rövidebbik oldalánál fogva kell kinyitni, és akkor nem szakad szét, mert az ének zene füzetben a sorok hosszában vannak, és nem keresztben.
Már azt is tudom, hogy bi vagy be, az nem mind egy.
Bocsánat, hogy kócos vagyok, de már tudom, hogy nem szabad a fejemet vakarni, ha nem értem, vagy nem jut az eszembe. Ilyenkor sétálok inkább a levegőn.
Én még ritkán dalolok túl a zsuposz-on, de most már tudom, hogy, az egér az orrát szinte reszketi, az elefánt az ormányát már csak himbálja, mert minél nagyobb valami, annál lassúbb a tánca.
Tudom, hogy a rendőr –bácsi- néni is meg tudja oldani feladatot, ha leteszi a fegyvert, és a bilincset, mert a gumibot sem segíti a megértést, és ezeket még az egyenruhás sem viheti be az iskolába! A könnyeztető dezodor és a villanysokkoló is fegyvernek számít! A bilincs sem iskolába való. Nem sorolom tovább. Egyenruhás is kísérheti a gyerekeket, de csúnya illetlen dolog ezt fegyverrel tenni! A mindenható erő helyett, lehet egy cseppet a józanészből meríteni! Sétál a levegőn, mérgét kiadja, újrakezdi! Kereket cserél iskola talicskán, legyen az egykerekű, kétkerekű, vagy hatkerekű iskolabusz, majd újrakezdi, a szerinek dalát megérti!
Egy olyan elcseszett világban, ahol az élőlények a legtöbb időt egymás felzabálásával töltik, szükség van vadászra, de a vadász most megszokja, hogy a két kézzel felhúzható húr erejénél nagyobb erejű fegyvert nem használ, és a város környékén nem lövöldözik, mert a város nem arra való, hogy szétlőjük és madárka sem szereti a ropogást! Kémiai kábító lövedéket használhat veszély esetén, ha egy mérges rinocérosz szabadulna be a városba, de ha lehet, inkább a hálóvetőt használja. A csuklyás leveszi csuklyáját, betont önt a csuklyájába, távcsöves puskája csövét a betonba dugja, ott tartja! Amíg a beton köt, nem mozog, számba veszi, hogy aki másokat megcéloz, azt mások megcélozhatják, és könnyen eltalálhatják! Ha a beton megkötött a fegyver többi részét addig kalapálja, addig kalapálja, míg az madárleső távcsőállványnak megfelelő nem lesz. Fülére tölcsért szerel, és figyeli madárkát.
Katona bácsi – néni fegyverét szétszedi, nagyolvasztóba elviszi, és az összetett feladatot részekre szedi. Mert aki egyszerre két lábbal lép ki, fenekét a földre ejti. Először csak olvassa a jeleket, majd skáláz, és megpróbálja megérteni mi mit jelent. Először a kicsiket, majd a közepeseket, és csak ezután a nagyokat. A rövideket, majd a hosszúakat. A ritmus! Fontos a ritmus!
Nem tudod, hogy szeri vagy nem szeri, és hogy van-e száma?
Mért jutottál odáig, hogy fegyverrel jársz iskolába?

Ritkán dalol az madárka piszkos kéznek! Nagyon, nagyon ritkán!
Jegyezd fel a jeleit, becsüld meg, és dalolj vissza neki!

A szeri rendszer ismerete belépő a galaktikus köztársaságokba. Enélkül azokat megérteni reménytelen.
Tehát, mi az utolsó dal a cek-zsil-bino előtt, és mi következik utána?
Hogy kell mondani az első, a második, harmadik….huszonnegyedik dalt a megadott sorozatokban? A szeri rendszer nem kötelező csak a tudósoknak, a leszerelési gyakorlat kötelező!

És ha a múlt aknamezőt hagyott maga után, nincs más választásunk, mint azon átmenni, de használd a józan‑eszed, és tedd úgy, hogy minél kevesebb áldozattal járjon!
Kapsz egy rágógumit, ha nagyon izgulsz, vagy mindenképp csöndbe kell maradnod, és ez sehogy sem megy, mondogasd magadban, vagy suttogva:
pepita pepita kockás pepita pepita
pepita pepita kockás pepita pepita
kockás kockás pepita kockás kockás
és még egyszer…


  Ugrás a lap tetejére