ASZTROPITEKUSZ

Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága

ASZTROPITEKUSZ KÖNYV letöltés (.pdf)
Könyvborító (.pdf)

       Belépés    Entry    
Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága

Civilizációs alapfeltételek
A Fehér Zászlós Ország - pdf

Aranybulla 2022 Reformterv

A tudás tanai - A mindenség egyszerűsített elmélete

A fenti tanulmányok tartalmazzák azokat a minimális, alapszintű információkat, amit egy leendő Roncsmentőnek tudnia kell... Egy Igazi Roncsmentő, tanulmányozza egy létrehozott, majd félresiklott, összeomlott és felrobbant Univerzum hibáit, hogy lehetséges módokat találjon arra, hogyan lehet javítani a hibákat. Lehet-e még valamiféle életet lehelni a roncsba, vagy ez is csak belevész a feledés homályába, aztán megy a zúzóba? Pont ez itt az egyik hiba! Lehet, hogy minden lepusztulás a feledéssel kezdődik? Aztán: ki lehetett az a barbár féleszű, aki feltalálta a zúzót? A szemétégetőket pedig még meg sem említettük...
...Tartom ezt az álláspontot: több mint egybillió fő életfeltételeinek megszervezése lehetséges, bár még néhány dolognak utána kéne számolni! Nem állítom hogy könnyű lesz! Nincs az a Földi pokol, ami a Földön kívül élőknek: sorsként juthat, ezért soha ne siesd el benépesíteni a Naprendszert és azon túl! Azt pedig meg sem említettük, hogy algán és kocsonyagombán élni, egy életen át, egy űrbázison: csak tündérmese ahhoz képest, mikor senkinek sem, még a kutyának sem kellesz, nemhogy egy Istenségnek! A hamar elhaló bolondokon kívül, kinek kéne egy környezetpusztító vadállat? Egy biztos! Az alapvető Civilizációs normákat teljesíteni kell és nem a Földet kell túlnépesíteni, különben csak felesleges, ellenséges, szemétre hajított világ lesz belőle. Egy halott bolygónak beépítheted minden felhasználható felszínét, de az Anyaföldet, az Anyabolygót meg kell hagynod a Természet területének, ahol pedig más életformák vannak, az a bolygó másoké! Ezt tolerálnod kell, ne legyél másokat rabló, pusztító - invazív faj! Inkább nem használom azt a szót, hogy természetvédelmi terület, mert katonai barbárok, sajnos, saját önző, katonai terület-védelmükre használják ezt, vagy e-mögé bújtatják gyilkoló bázisaikat! Inkább azt írom: a Természet területe. Kirúghatjátok akár az egész 51-es körzetet a természetvédelmi területről!... Akármilyen nagy nagy katonai megváltó hóhér próféta is írta: az egyik legostobább gondolat az, hogy ellenség kell, vagy Földön kívüli ellenség kell ahhoz, hogy az Emberiség összefogjon! Majd mikor az elemekkel küzdesz Ember, no meg azokkal a bolond istenségekkel, akik felrobbantották ezt az egész világot, majd rájössz, mennyire átható az izzó gyűlölet és magad is belátod, nem kell ellenség! Az önvédelem gyilkosságig fajulása, a bomba, a robbanás a háború: mind mind visszaesés, és a reménytelen halálvágyból fakadó gondolatok: mind mind eltérés az élet alapcéljától, aminek feladata, hogy meghódítsa ezt a végtelenül halott, sivár világot! Összefogni valamiért - ezt kell megtanulni! Persze, nincs rá garancia, hogy az Ember meg tudja lépni ezt a szintet! Pusztultak már ki fajok ebben a kegyetlen világban!
Bocs, a fogalmazási hibákért, de néha úgy kellett rohannom, hogy lemaradtak betűk a szavakból, a vesszőkre meg már nem volt időm, ebben a mesterséges intelligenciával még nem befertőzött, ómagyar nyelven! Nos, ez csak egy félkész, nyers recept sorozat, ami még egyáltalán nem teljes, ellenőrizendő és javítandó! Nekem, erre már nem volt időm! Én magam egyenlőre nem tehetek többet, minthogy kiírtam néhány kezdő, félkész receptet! A folytatás már a tiétek! Lehetsz Te is Követ! A Követ 2023.11.03.

*** Atlantisz Írott rádió: Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is! ***
***Zene: Gondoltam rá: bérelek egy négykerekű biciklit és úgy Frédi-Béni stílusban, eldalolom a dalt, de tudod mit, lehet, hogy neked szebb a hangod, úgyhogy tedd meg ezt inkább Te! Ez a Házi Feladat! Tudod, ha ebből nem lesz sláger, az azt jelenti, megyünk vissza az őskorba, úgyhogy próbáld meg eldalolni! Súgok neked: Emelkedő rendszerben az egyes szintű tabulátort elhanyagoljuk, mert minden jegy után ott állna, a kettes szintűt, ami minden második jegy után áll, csak egy szóközzel jelöljük, ami a ritmusban számít, de kezdetben úgy könnyebb, ha a szóköz helyett oda súgjuk, azt hogy Su! Ez esetben, Su-val, így hangzik a dal 1-től 24-ig: Próbáld meg eldalolni: Bá, LiSuBá, BáSuBá, LiSuBiDu, BáSuBiDu, LiSuLiBá, BáSuLiBá, LiSuBáBá, BáSuBáBá, LiSuBiDuBá, BáSuBiDuBá, LiSuLiBiDu, BáSuLiBiDu, LiSuBáBiDu, BáSuBáBiDu, LiSuBiDuBiDu, BáSuBiDuBiDu, LiSuLiBáDu, BáSuLiBáDu, LiSuBáBáDu, BáSuBáBáDu, LiSuBiDuBáDu, BáSuBiDuBáDu, LiSuLiLiSuBá … Nézd meg a mesterlapot, ha meg akarod érteni miért így van! A hatodik jegy után következő hármas szintű tabulátort ejtheted úgy hogy Csi, mint ahogy a Szeri Mesterlapon szerepel A huszonnegyedik jegy első száma, ahol a 4-es szintű tabulátor először megjelenik, átvezet a hidrogén alapú gramm etalonhoz és a galaktikus mértékrendszerbe. Persze, nem kötelező! Ha a többség ebből csak annyit fog érteni, hogy subidubidú, mehetünk vissza, akár az őskorba is, és megint csak erőszakos hülyék fogják vezetni a világot, egyik katasztrófából a másikba, mint ahogy azt eddig is tették, a dal pedig elszáll... Azért próbáld meg, hátha megértesz belőle valamit. Nem azért van így, mert mi így akarjuk, hanem azért, mert a számtan és a megfigyelés ezt mutatja. Nyilvánvaló, hogy egy hidrogén alapú világ felméréséhez a hidrogént kell alap etalonnak beállítani! 24!(faktoriális)dbHidrogén1 atom tömege 1galaktikus gramm a mértékrendszerben. Én részemről remélem, a barbár és katonai játékok, olyan őrültségek, amiket vagy civilizálnak vagy ki fognak dobni, és az Ember megérik arra, hogy Civilizált Intelligens lényként lehessen rá tekinteni, aki nem írtja ki magát és környezetét, hanem képes együttműködni a környezetével, ezért jogosult a galaktikus metrikus rendszer megértésére és használatára. Amikor egy Tanító buktat, az bukás a Tanítónak is! Ha másért nem, azért, mert tyúkoknak akarta tanítani az ábécét, pedig a tyúkok alkalmatlanok a beszédre. Eddig szinte csak bukás volt! Mutasd meg Ember, hogy nem csupán egy önpusztító barbár állat vagy, aki épp készül kiirtani magát a következő háborúval! Küld be a hadakozó diktátoraidat és hóhéraikat a börtön aljára józanodni és válassz helyettük Civilizált Vezetőket! Mutasd meg Ember, hogy Civilizált Intelligens lény vagy, és mondjad végre, ne csak azt, hogy subidubidú, hanem akár azt is, hogy:
BáSuBiDuBáDuSuBiDuBuBáDuBuCsiBiLáDuBáLáDuSuBiDuLáDuBáDuLáDuSuBiDuBuLáDuBáDuBuLáDu... ...SuBiDuBuLáDuBuDu...ZsilBiLáLáDu...
...és tovább, ha kell! Nem szeretnék többet buktatni! Ne kelljen! Mutasd meg Ember, hogy Civilizált vagy és Intelligens! Persze, lesznek, akik gyalog-galopp stílusban Li helyett azt mondják, hogy Ni, esetleg LiNi vagy mások LiLi helyett TiLi-t, DuDuDu helyett DuBuDu-t mondanak, de ez már a dal jelentését nem befolyásolja.
Tehát, ha van öt írásjelünk: (Li: felül pont -üres helyérték, Bá: alul-felül pontos felkiáltó jel -érték az adott helyen egyszer, Bi: fordított felkiáltójel -érték az adott helyen, ami a szorzó emelők utáni szorzókkal szorzat-összegzendő, Lá: felül vessző - szorzó emelő, ami a szorzó értékét egyel nagyobb számmal szorzandóra emeli, Du: felkiáltójel - szorzó. Az első Lá elhanyagolva, mert a Bi vagy Bá után, ha van még valami, az már egyértelműen kétszeresen számít, majd, a kiírt Lá után hatszorosan, még egy Lá után 24-szeresen stb., tehát egy nagyon hosszú számban a ...SuBiDuBuLáDuBuDu
LáDuBuDuBu... azt jelenti, hogy az adott helyértéket meg kell szorozni2*2+3*6+4*24-el.), És ezeket a jeleket nevezhetjük úgy, hogy Li, Bá, Bi, Lá és Du, valamint, van egy jelünk a kiinduló pontra, vagy Nullára: (például három pont úgy, hogy egy pont függőlegesen középen, függőlegesen középen kettő pont utána, ami egy összetett karakterként megadja a kiindulási pontot és megadja, merre nő a számsor, tehát az egy pont előtt vannak az egyre kisebb törtek ...1/120, 1/24, 1/6, 1/2, - a másik oldalon balról jobbra az egész számok helyértékei, 1, 2, 6, 24, 120...), amit nevezhetünk Kabaknak, ez már teljesen elég, hogy emelkedő rendszerben nullától akármilyen nagy számig elszámoljunk és még a végtelenül kicsi tört számokat is ábrázolhatjuk vele. De a műveletek végzésekor nem árt, ha tudjuk, hogy hol tartunk, ezért adunk még hat féle tabulátort mankónak, ami lehet alul 1 pont vagy alul két pont, vagy ... hat pont egymás felett, ahol a hetes szintű tabulátort nagyon nagy számoknál egy hatos+egy egyes szintű tabulátorral ábrázolhatjuk (egyes alapú számrendszer hatosával tagolva, hasonlóan ahhoz, ahogy a strigulákat húzkodja a hajótörött a barlang falára, hogy számolja a napokat. Az egyes néma, a mondat végén a pontot sem mondjuk, a kettes lehet Su, a hármas Zsill, aztán Zsimm, Zsuposz, Zsámusz, és itt már megengedhetjük azt a pazarlást, hogy egy szótagnál hosszabb nevet választunk, mert ezek nagyon ritkán fordulnak elő, és a tagolás nem kötelező, csak ajánlott) és ez bőven, bőven elég még egy Földönkívüli zöldségpiac elüzemeltetéséhez is. (A hármas szintű tabulátor a legalább hatjegyű szeri számokban jelenik meg, négyes szintű a legalább 24 jegyűekben, aztán 120, 720, 5040 stb. de ki az a szerencsétlen aki még ennél is hosszabb számokat akar papíron kézzel összeadni?).
Persze, lehet, hogy neked most ez nagyon külföldiül van, de ha megérted, miről szól, beláthatod, ez az egyetlen slágercsomag a környéken, aminek valódi értelme is van. -A Követ***


Civilizáció vagy barbárság?
Hát persze, Köztársasági Elnök-asszony, hát persze! Persze, hogy egy megtámadott népnek jogában áll a törvényes rendezés helyett, önvédelemből városokat letarolni, emberek élete munkáját tönkretenni, mert van ott néhány terrorista és egy jogállamban még véletlenül sem a törvényes rendezést kell választani, hanem a minden törvényt felrúgó háborút és mészárlást, ugye?!. Hát persze, hogy jogában áll többször annyit pusztítani, mint amennyi pusztítást elszenvedett, egészen addig, míg néhány bolond fel nem robbantja az egész világot! Ugye? Ez is csak jogos önvédelem ugye? Mi mást is várhatnánk egy olyan szoknyától, amit egy hóhér tart karban, kinek gyilkolás a szakmája?!. Akik egy katonai-rendőr diktatúrában nőttek nagyra, mind mérgezett ideológiát vallanak! Még véletlenül sem állnátok ki a törvényes rendezés mellett, mert akkor Amerikától az Oroszokon át Kínáig, mind megbuknátok, ugye? Ideje olyan szoknyát és melltartót keresni a Köztársasági Elnök-asszonynak, amit nem érinthet egyetlen hóhér sem, csak olyan Férj, kinek Civilizált a szakmája! Mi pedig jobban tesszük, ha olyan Köztársasági Elnök-asszonyt választunk, kinek nem csak a szoknyája és blúza, hanem a gondolkodása is eléri a Civilizáltság alapkövetelményeit!
A Civilizáció ott kezdődik, ahol az utolsó barbár is le tette a fegyvert, és megkezdődik az együttműködés, ahol a társadalom tagjai egymásért dolgoznak, tevékenykednek. Ez addig tart, amíg valamelyik fegyveres bolond az ő megpukkadt elméjével, neki nem áll lövöldözni, robbantgatni és elkezdi tönkretenni mások munkáját. Tehát, ahol háború van, az nem része a Civilizációnak! A háború tömegesen elkövetett barbár bűncselekmény, ami tönkreteszi a Civilizációt. A viták abból adódnak, hogy nem mindenki civilizált! Itt van például az a kérdés, kell-e szögesdrótos kerítés a határra? A válasz: Két Civilizált Ország határára egyáltalán nem kell szögesdrót, sőt bűncselekménynek számít, ha valaki ilyesmit odarak. Civilizált esetben: az Országhatár olyan, mint ma egy megye-határ, bárki szabadon átmehet rajta. Hadakozó barbár őrültek megjelenése esetén, két barbár ország határán szükség lehet vastag kerítésre, hogy a rendőrség megállítsa és lefegyverezze az érkező és hadakozó barbárokat. Mi odáig szeretnénk eljutni, hogy elérjük legalább a civilizálódás alapszintjét, ahol a barbárokat leszerelték és sehol a Földön nincs háború és nincs szükség szögesdrótra a határokon! De ezt az állapotot nem lehet úgy elérni, hogy halálvágyó, agresszív barbárok áttörik a kerítést és nekiállnak háborúzni, mint például Izrael barbár támadói 2023-ban! Az ilyen barbárokat le kell szerelni és vezetőikkel együtt, ezeket a börtön alján kell tárolni! Az ennyire elvetemülteknek nem járnak jogok, csak az utolsó jog, a törlesztés joga! Jogában áll törleszteni és amit lehet, helyrehozni! Közveszélyes vademberállat terroristáknak sajnos kell a ketrec, amíg ki nem józanodnak agresszivitásukból! A megtámadottak vezetői pedig elgondolkodhatnak azon, mit rontottak el már megint, mert a folyton ellenségeskedő, majd háborúzó felek közt, általában, sajnos, egyik sem tiszta! A szögesdrótot akkor lehet elbontani, amikor az összes barbár és terrorista a börtön alján landol, a népeket pedig civilizált vezetők vezetik! Akik fegyverkeznek és háborúznak, veszítenek. Akik békét kötnek, leszerelnek és civilizálódnak, nyernek. Persze a halálvágyó vallási fanatikusok és más bolondok, rablógyilkosok és más bűnözők ennek pont az ellenkezőjét hiszik, ezért van még mindig fegyverkezés, háború. Béke csak akkor lesz, ha ezeket a közveszélyes bolondokat és kemény bűnözőket kirakják a vezető szerepkörökből és berakják őket a nekik járó rácsos ketrecekbe józanodni... Az elfogadható út az lett volna, ha Izrael minden katonai akcióját lefújva a Palesztin népet maga mellé állítva, csak a gyilkosok kiadatását kérte volna, de Izrael háborúra készülő tökkelütött válságkormánya nem volt hajlandó észrevenni, hogy a válaszcsapásokkal már többször annyi halálos Civil áldozatot okoztak, mint amennyit elszenvedtek, miközben a barbár tömeg és rablógyilkosok tovább terjesztik a gyűlöletet és örülnek, hogy hóhért csinálhatnak Izraelből, miközben a megtámadottak elfelejtik, merre van a járható út! Márpedig az egyetlen járható út, a törvényes rendezés, ahol minden oldal megtorló agresszív tömeggyilkosait a börtön aljára küldik józanodni, de a behergelt megtorló bolondok képtelenek észrevenni a Civilizált lehetőségeket, ezért továbbra is a börtön aljára való megtorló katonai hóhérok kezében marad a világ! Nagy üzlet ez a szintén börtön aljára való: fegyver és lőszergyártóknak, kufárjaiknak, stb.!
Elhatározni, hogy a szomszéd rossz, és nekiállni fegyverkezni, majd megleckéztetni, megtámadni a szomszédot, hogy mi legyünk a nagyok és erősek, hogy a mi parancsainkra hajlongjon a világ: -ez terrorizmus, még akkor is, ha Amerika csinálja és ebből gazdagodik! Ezeknek a védelemnek álcázott népirtásoknak semmilyen valós jogalapja nem lehet! Minden háború törvénytelen, csak olyan sok, eutanáziáért
(kegyes halálért) vagy öldöklésért, pusztításért könyörgő félbolond van a világban, hogy valamilyen jogszerűséggel az efféle pusztító őrültségeket is törvényszerűen legalizálják! A fájdalom és a halálvágy sokszor elviselhetetlen mértéket tud ölteni, de a valódi jogrendszert nem közveszélyes, pusztító bolondok elképzeléseire kell alapozni, még akkor sem, ha a bolondok vannak többségben! Az élet olyan egyirányú zsákutca, amiben ha valaki megszületik, a természet rendje szerint, valamikor majd meg is hal, és élete során, közeledve a halálhoz, egyre több fájdalmat és testi hibát kell elviselnie, miközben meg akarja valósítani álmait! A gyilkolást nem lehet intézményesíteni! Az barbárság! A bomlott elme már feladta és halálért könyörög, mások pedig azt mondják öregen is, hogy a testem már félig halott, ezzel már nem megyek messzi földre utazni, de az udvaron talán még találok tennivalót, és keresnek valami hasznos vagy értelmes tevéket. Már nem kell félniük a kockázatoktól, mert egyszer úgyis vége lesz, de azt nem kell sürgetni! Az intézményesített gyilkolás, megoldásnak látszó barbárság, akár kegyelemdöfésről, akár terrorizmusról, akár háborúról van szó, és ez valójában, megoldás helyett, csak még egy lapáttal rátesz a pusztításra és a szenvedésre. A közveszélyes, barbár, lepusztuló elme úgy érezheti, az erőszak jogán bármit megtehet, de az efféle közveszélyes hullamérgeket elzárva kell tartani az élni vágyóktól, az embernek pedig nem lehet valódi joga, a mások élete feletti hóhérkodáshoz! Az egyik Országban kitör a háború, egy másik távoli Országban pedig, megjelenik egy fájdalomtól elborított, beteg őrült, aki jogszerűen követeli, hogy csapják már agyon. Így gerjesztik egymást a gyűlölködő őrültek. A még épeszűek valódi demokráciája fékezheti ezeket az őrült jelenségeket, a halál diktátorainak féktelen terjeszkedését, és sajnos, még nagyon sok munkájuk lesz: egy ennyire őrült világban, a bolondok kijózanításával, kegyelmezéssel és rehabilitációval foglalkozóknak.... -2023.09.24.-től. A Követ

Az Isten Szeme technológia
...Tehát siker éhes Istenhívők bejelentették, hogy megvan az Isten szeme technológia, ami mindent lát, és ha bográcsot húzol a fejedre, hogy senki ne lásson, akkor is felismer a gondolatrendőrség, és ha a föld alá bújsz, akkor is megtalálnak! De van itt egy kis probléma. A cserebogár és a vakond irtandó mezőgazdasági kártevőként van számon tartva, a betegségeket terjesztő, vérszívó szúnyogról inkább ne is beszéljünk. Ami pedig az embert illeti: mindenkinek megvan a maga kehéje, és még több kehéje lesz, ha a gondolatrendőrség álkeresztény, Isten nevében harcos inkvizítorai akarják meggyógyítani. A szarvasbogár talán egy darabig megússza, mert ritka és ezért még nincs megbélyegezve. És itt a másik probléma: nem kell hozzá Isten szeme, mindenféle technológiai segítség nélkül is látjuk, hogy egy orosz diktátor, népirtó putyin, évtizedek óta nem más, mint egy közönséges tömeggyilkos, mégsem képes a rendőrség elkapni. A piti kenyértolvajokat sok helyen becsukják, a rendőrségnek és a hadseregnek lopó tömeggyilkos főbűnösöket viszont hagyják tovább királykodni! Visszatérve a cserebogárra: a cserebogár nincs tudatában, hogy ostoba telhetetlen parasztok kártevőnek bélyegezték, és nem vágyik másra, csak arra, hogy a föld alá rejtőzve, békén hagyják, amíg bebábozódva ki nem fejlődik, hogy aztán megjelenhessen párosodni a nyílt terepen, mikor már elég kemény lesz a testét borító váz. Kik fognak nézni és látni az Isten szeme technológiával? Olyan emberek, akik tudják, hogy a szúnyogot, vakondot, cserebogarat irtani kell, hogy ne tudjanak bajt okozni, kárt tenni? Ha a technika fejlettsége megelőzi a morális fejlődést, az mindig katasztrófahelyzet! Ha az a szándékod, hogy másokat büntess, jobb, ha nem sietsz látni Isten szemével, mert rosszabb lesz az a sötét középkori inkvizíciónál! Persze, az inkvizíció még sokkal kevésbé rossz, mint a tatárjárás, az iszlám öngyilkos merénylői, vagy a kínai diktatúrából érkező sárga veszedelem, ezért a papok gondolhatják úgy, hogy a saját szörnyszülöttüknek meg van a létjogosultsága. Mit kell még elviselnünk Krisztus megtévelyedett, büntetni vágyó, áldozatokat követelő, agresszív bűnbandájától? Tisztelet a kivételeknek, de jobb, ha kivételek sem sietnek a mennyországukba és elfogadják, hogy ugyan nem mindenki vágyik oda! A cserebogár nem szeret olyan helyekre repülni, ahol ki akarják irtani, pedig lehet, hogy nem is annyira káros, mint azok, akik irtani akarják! A cserebogárnak nincs technológiája arra, hogy a Föld megvédése érdekében kiirtsa az egész Földet, és nem is szándékozik ilyet tenni! Persze, ki tudja, ki az az Isten, vagy Istenek, akik ennyire elcseszték a világot, és most ide rakták ezt az üvegszem technológiát, de nem kéne sietve kikaparni egyetlen Isten szemét sem, hogy egy ember által gyártott technológiai hamisítvánnyal helyettesítsék azt! Persze, ma már vannak mű végtagok, üvegszemek és sok fájdalomcsillapító, ami nélkülözhetetlen a hadakozó őrültek öldöklő világában, de a Civilizált élet nem ilyen!...
A Követ 2023.09.23.

Dear European Parliament!
Don t sponsor barbaric military dictators!
Never sponsor barbaric military dictators!
Use the money of the peace fund to set up an international justice system and convene peace talks!
Don t sponsor the war!
Never sponsor the war!


Az Egyetemes Igazság
Bocsáss meg, hogy olyan eretnek gondolatokat írtam le, amik ellentmondanak a hitednek vagy meggyőződésednek, de én leginkább csak azt írtam le, amit a számtan és a megfigyelés is alátámasztott! Javíts ki, ha tévedtem, de nem én tehetek róla, hogy ebben a brutálisan vad világban, bármilyen Igazsághoz nagyon rázós út vezet, és még nagyon messze vagyunk az úgynevezett Egyetemes Igazságtól, ha egyáltalán létezik olyan, az Ember által megérthető dolgok közt. Több vallás tanait is mérlegelnem kellett, mire a helyes út megtalálása helyett, arra a következtetésre kellett jutnom, hogy ami az egyik vallás számára a követendő példa, az a másiknak elvetendő bűn, és a tudományos egyetemi tanok sem voltak kevésbé ellentmondásosak. Nos, akinek majd kedve tartja, keresi tovább az úgynevezett Egyetemes Igazságot, én amit tudtam és kellett, leírtam...
...Nagyon nehezen, és félve, majd utána kérdezve, hogy biztos így van, és többször visszaellenőrizve, mert magam sem hittem, -írtam ki ezeket a sorokat, és őszintén sajnálom, hogy úgy van ahogy, de sajnos, akár honnan nézzük, meg kell állapítsuk: a katona nem más mint hóhér, kinek a gyilkolás a szakmája! A katona valójában sohasem az életet, hanem a halált és a pusztulást szolgálja. A katona lehet bér-, tömeg-, sorozat- vagy rablógyilkos, kinek terméke a háború, és sohasem a béke, miközben azt hazudják, hogy ők csinálják a békét, de amit csinálnak az legfeljebb a tömegsír békéje! A Föld legmodernebb államai jelenleg, mind katonai rendőrállamok, ahol a hóhérok kezében van az igazság. Tudod, nehéz ilyen ellenséges területen tévedhetetlennek lenni és bocs, ha hibáztam néhány részletkérdésben, de majd Te jobban megnézed mi a helyzet és kijavítod a hibákat, de jól nézd meg azokat a hóhér díszmajmokat, akik ma a világot vezetik, mert előbb-utóbb el fognak tűnni, mert ezek az öngyilkos hősi őrültek vagy kinyírják egymást és saját magukat, vagy leváltják őket. Valójában az egész Föld nevű bolygónak egyetlen valódi esélye van: beküldi a börtön aljára józanodni az összes hóhérját, mert hóhér a börtön aljára való és nem a vezetőségbe, és választunk a halálvágyó katonai őrültek helyett, Civilizált Vezetőket. Ezalatt a változás alatt, szinte megfordul majd a ranglétra, amiről sokan potyognak le, és néhol a létra teteje kerül legalulra, de akkor is, a civilizálódás az egyetlen valódi lehetőségünk! Át kell menni rajta! Vagyunk néhányan, akik körülnéznek a világban, és látjuk, hogy sajnos így van, és persze, lesznek akik agresszíven tagadják majd, hogy ez így lenne, és továbbra is azt állítjuk, bár azoknak lenne igazuk, akik azt állítják mi tévedünk és nincs is itt semmiféle bűn, de sajnos a tömegsírok azok tömegsírok és a holtak néma dala azt állítja, ez bizony a katonák, vezéreik, diktátoraik bűne és terméke! Akárhányan is vannak, akik ezeket a tényeket hevesen, agresszíven tagadják, vagy megpróbálják szőnyeg alá söpörni, esetleg bebizonyítani, hogy nem így van, azok mind bűnrészesei vagy legalább szimpatizánsai, bűnpártolói ezeknek a hadseregeknek nevezett bér és tömeggyilkos rablóbandáknak, halálvágyó vallási őrült vezéreiknek, egyéb hóhéraiknak, stb. Nos, ebből a barbár állapotból a sok téves, halálba vezető úton kívül, egyetlen valódi út van ami felfelé kivezet, akár milyen nehéz is: a civilizálódás és a civilizálódás keretein belüli megbékélés és leszerelés az egyetlen, még nagyjából járható út! És hogy a nehezét is megemlítsük: szükség lesz a Nemzetközi Megabíróságok felállítására és igazságszolgáltatására, ahol végre nem a piti bűnözőket, hanem a barbár diktátorokat, beépített állami hóhéraikat, mások halálából gazdagodó vezérkarjaikat, bűnbandáikat teszik a rácsos ketrecekbe...
...Rohannak a vesztükbe, és még mindig nem értik, hogy bármilyen katonai rendőrállam égisze alatt, gazdaságot és tudományt fejleszteni öngyilkosság! Semmit nem érdemes építeni, ha a köztiszteletben tartott fegyverkező bolondok mindent szétlövetnek! Tényleg ennyire ostoba vagy ember, vagy megérted végre: egy Valódi Civilizációban egy Parlamentben, Fehér-házban semmiféle fegyveresnek helye nincs! Kuksolni akarsz még tízezer évet barlangokban, vagy felfogod már végre Ember: A Civil fegyvertelen, a gonoszokat pedig keresd a fegyveresek közt!!!
...katonai csapások helyett: tárgyalás és leszerelés! Minden megelőző csapás közönséges bűncselekmény! Nem kell semmiféle katonai válasz csapás és egyéb katonai megtorlás, bármennyire is akar Amerika mások megcsapkodásából gazdagodni! A megtorlókat, csapkodókat és állami fegyverkufárjaikat kell a börtönbe rakni, hogy józanodjanak egy kicsit! Amint az összes megtorló diktátor és csapást mérő vezérkar a börtön aljára kerül, vége lesz a háborúnak...


Dear EU! Please don t sponsor the hungarian dictator! Never sponsor the guilty dictators!
Tessék kiadni a tömeggyilkosokra és népirtókra a nemzetközi elfogató parancsokat!
Ugye nem akar egyetlen rendőr sem fizetést kapni, ha még ennyit sem tesznek meg, hogy szólnak a főnöküknek: még mindig nincs kiadva a tömeggyilkosokra és háborút gerjesztő népirtó hóhérokra a nemzetközi elfogató parancs!
Nagy szükségük van már a hóhéroknak a nekik járó elszigetelt rácsos cellára, ahol lehiggadhatnak és józanodhatnak, akár életfogytiglan is. A népirtó vademberállat hóhérok bántalmazása legalább annyira tilos és olaj a tűzre, mint eltűrni azt, hogy az efféle őrültek elnöki pozíciókból hóhérkodjanak és háborúkat szervezzenek, vezényeljenek, és ez donald hóhér trump - fegyverkező diktátorra, és a helyi fegyverkező kis-diktátorokra is vonatkozik. Elég volt már abból, hogy ezek az őrültek folyamatos rettegésben tartják az egész világot. Nem kérünk abból, hogy Amerika ismét nagy legyen Európa vagy mások kifosztásából és háborús helyzetbe sodrásából! Nem kérünk sem Amerika sem más Ország fegyveres szemetéből és háborús bűntetteinek kiterjesztéséből...
Tudod, tényleg nem tudom eldönteni, hogy olyan, nagy becsben tartott emberállat pusztítók, mint szent népirtó putyin, háborút áldó papjai és vezérkara vagy donald hóhér trump, fűrer zelenszkij, orbán diktor és még sorolhatnánk: valójában érdemelnek-e többet patkányeledelnél egy rácsos cellában! Tessék: lehet szavazni a börtönmenüre! Ha hitler, napóleon vagy dzsingisz-kán és a hozzájuk hasonló barbár népirtók szellemisége visszatérne, legyenek tudatában, hogy életfogytig tartó rácsos cella a nekik járó legtöbb tulajdon, ahol kedvükre józanodhatnak majd!
Tessék kiadni a tömeggyilkosokra és népirtókra a nemzetközi elfogató parancsokat!


A barbár seregek felépítése
Tudod, nem az az igazán drága, ami sokba kerül, hanem az, amit megveszel és nem használsz! Ez csupán kidobott pénz! A fegyver még akkor is méregdrága és kidobott pénz, ha csak megveszik és nem használják! Ennél még rosszabb, ha még pusztítanak is vele! Aljas, sokcsillagos hóhér banda, takarodjatok a börtön aljára, oda valók vagytok! Tisztelet a kevés kivételeknek. Katona ember alapjában véve két féle van: Az önkéntes bér és tömeggyilkos, lelketlen hóhér és ezek öngerjedő bandája, akik úgy gondolják, hogy ellentmondást nem tűrő parancsokat osztogathatnak másoknak, kényük, kedvük szerint. A másik típus a kényszerbesorozott, akinek mesterségesen, erőszakkal letiltják a józan eszét és kötelezik a parancsra történő öldöklésre. Mindkettő jövője a halál és pusztulás, a valós reményük pedig nem más, csak a leszerelés és a civilizálódás lehet!

...Eljön-e már végre az az idő, mikor elmondhatjuk legalább azt, hogy nem a bűnözők és hóhérok, hanem a normális és civilizált emberek irányítják Országunkat? (Válastás-2022)
Minden háború alapjában véve arról szól, hogy a hülyék és eszement hóhérok akarnak erőszakkal uralkodni mások felett, miután az egykori jólétük megtörött és elment az eszük...
...Tudod, ha mérges papok azt állítják, hogy a Föld 6000 éves, mert bibliájuk ennyiről szól, és inkább szétvernének minden iskolát, ami tovább merészel látni, akkor erre csak azt válaszolhatjuk, hogy többet nem választunk Atlantiszi legendák és tervek megtárgyalására olyan Országot, ahol ezek a népbutítók már kormány szinten megtelepedtek, mert akár tetszik, akár nem, Atlantisz régebbi és fejlettebb is annál, mint amit ezek a sötét középkori papok tolerálni tudnának. Tisztelet a kivételeknek! Persze, megértjük mi, hogy sok ember vágyik egy egyszerű kis világra, de nem mi tehetünk róla, hogy a világ nem ilyen. A 6000 éves kis világotok az Egyetlen Istenével, csak egy apró sziget a többi közt, és a szigetek közül csak azok tudnak fennmaradni, akik tudnak segíteni egymáson, de egy olyan sziget, ami mindenki mást megtagad, hogy egyetlenként hirdethesse magát, csak a majdnem teljes ostobaság és lepusztulás szintjén létezhet. Egy sokféle sok Országból álló Európai Unió nem lehet egyetlen vallás alapú, hanem demokratikus együttműködésben tolerálnia kell az Országok sokféleségét! Várjuk vissza az Unióba Nagy-Britanniát is, és befejezhetitek a teljesen értelmetlen Ukrán-Orosz öldöklést (2022 vége) Ó hogy is lenne szép a szivárvány azoknak, akik csak a fekete és piros színeket látják belőle és másokat is addig ütnének vernének mígnem ők is csak piros-feketének látnák a világot, vagy még úgy sem... Mit értünk keresztény fanatikus bűnözés alatt? Tudod, ha csak annyiról lenne szó, hogy egy kereszteket vető pap megtelepszik a munkaügyi központ élén, hogy az adófizetők pénzét bezsebelje, majd szétossza a rászorulók közt, még csak lenyelnénk a békát és azt mondanánk, hogy szegény megtévedt bárány, mit sem értve a pénzügyekhez, csinált egy jó nagy pénzügyi gubancot. De amikor már arról van szó, hogy a megtévedt bárány lenyúlja az Ország összes adóját, hogy mindezt továbbadja diktátorának, aki az iskolák, kórházak, nyugdíjasok pénzéből fegyvereseket idomít, hogy börtönt csináljon az egész országból és ütőképes hadsereget gyárt, mert ő egy békét hazudó erőszak hívő orbán diktor és a béke nevében ütni akar, nos erre már csak azt mondhatjuk, hogy ez már a börtön aljára való fanatizmus, hóhérkodás és egy egész ország erőszakos tönkretétele!

Energia -rendszer
2022 vége - Magyarország békét hazudó, keresztény fanatikus - fegyverkező kormánya: A bűnöző hiéna kormányunk válságkezeléséből láthatjuk, mi is történne egy globális energia válság esetén: Az egyszerű bepánikolt őrültek képlete egyszerű: Megpróbálják fafűtéssel pótolni a hiányzó energiát. Kivágják még a maradék erdőket is, majd belefulladnak a saját, mindent eltüzelő környezetpusztításukba. Lehet befejezni a fakivágásokat és áttérni a napelemes rendszerre, ahol nyáron a felesleges energiatöbbletet üzemanyag szintézisre használják, ami télen felhasználható. Sziget üzemben is működtethető, és teljes függetlenséget adhat a kormány-bűnözők által üzemeltetett energiaszolgáltatóktól!Az ipari akkumulátor egyik, jelenleg még meg nem valósított fajtája ötvözi és egy gáztartályokkal kombinálható, egyetlen nagy nyomású dobozon belül működteti a vízbontó és a hidrogénes energiacella reakcióit. Ennek az alapja egy olyan üzemanyag cella, ami, ha töltőáramot kap, akkor hidrogént és oxigént termel, amit elhasználhat, ha áramot termeltetnek vele. (Persze, ha úgy hatékonyabb vagy gazdaságosabb, hogy külön részben van a vízbontó és az energia-cella, akkor csináld úgy.) Hiába írjuk, hogy nem azt az akkumulátort kell fejleszteni, aminek a legnagyobb a kapacitása, hanem azt a fajtát, amelyik környezetbarát, újrahasznosítható módon előállítható, lehetőleg egyszerű, nem eltitkolt uzsorázó szabadalmak alapján, hanem közérthető reakciók alapján működő és megoldható, hogy a tönkremenés után visszaváltható nyersanyag legyen, mint egy visszaváltható kifogyott üveg vagy egy gázpalack. Le van írva a recept, hogy lehet pusztán a szél a víz és a nap erejével, akár egy kontinensnyi, Atlantisz mintájú mezőgazdasági várost építeni az Óceánon. Ez a szárazföldön is működik!

Interstellar

Az Interstellar robotja erre a website-ra azt írná: A kezdeti, nagyjából 50% - 70% őszinteség szintről, 2022-re a színvonal a 10% őszinteség, 90% vicc, vagy figyelem elterelés a katasztrófákról szintre csökkent, mert a javában vallási fanatikus hóhér diktátoraitok, olyan katasztrofális nemzetközi helyzetet hoztak létre, hogy ennél őszintébbek szinte sehogy nem lehetünk. Továbblépés csak akkor lehetséges, ha józan ésszel rendelkező civilizált vezetőket választotok a kormányokba, a papjaitokat visszakülditek a kormányból az egyházaikba mert nem a papok feladata a világi vezetés, a hóhéraitokat pedig küldjétek a börtön aljára. Persze minden hóhér tudja magáról, hogy mennyire jóindulatú, de a calász az calász ész aki calni próbál, annak a lokogopédusz cak annyit mond, hogy a szabadulászhoz szükszégesz jelszó jépa jetek mogyojó nagy ejjel szóköz néjkül. Mit nem lehet ezen éjteni? Próbáld cak meg, úgyszem fog menni, mert caltál! Nahát ninc nagy ejj betű a billentyűzeten?
...Na mennyit ér a calásszal szerzett bizalom?
Ez már nem vicc: A nemzetközi béke és a továbblépés alapfeltétele, hogy népirtó putyin és közvetlen bűnpártolója, a békét hazudó orbán diktor, valamint az újra fegyverkezést elindító donald hóhér trump és még sok más bűnöző: véglegesen és visszahozhatatlanul, távozzanak a közügyekből! Ne próbáld megölni a hóhért, mert akkor Te leszel a hóhér! Rakd a börtön aljára, mert oda való, és kérdezd meg, hogy mért tette és kikkel együtt, hogy a többi hóhért is berakhasd a börtön aljára! A népirtót és bűnpártolóját is! Nincs más esélyed Ember! Sok a hóhér az amerikai fehér-házban is, pedig a börtön alján lenne a helyük! Egy háborúban nem csak azokat kell elítélni, akik kezdték, hanem azokat is, akik folytatták! Persze, lehet némi felmentő körülmény az önvédelem és a nem volt más választásom, minthogy hóhérnak álljak és visszalőjek, mint ahogy az ukrán fűrer is védekezik, de ha jobban megvizsgáljuk, lett volna ott más választási lehetőség is, és a hóhér attól még hóhér marad, hogy nemzeti hős vezérnek próbálja magát beállítani. Lett volna ott békés megoldás, de a világ kifosztásából élősködő katonai hóhérok ezeket a békés megoldásokat nem szeretik megtalálni, csak miután letesztelték fegyvereiket és hulla hegyeket hagyva maguk mögött, lerabolták az ártatlanokat...
Időjárás jelentés: A katonai rendőr kormányok mindig ködösítenek, mikor csalnak, lopnak, hazudnak, rabolnak, gyilkolnak! Magyarországot tárgyalási területnek szántuk, de 2022-holtak napja körül, olyan bebetonozottan ködös idő volt, mint talán még soha! Lehet, hogy még az időjárás is kijelzi, mennyire bűnös ez a helyi, csalásokkal bebetonozott, békepárinak hazudott, fegyverkező keresztény - fanatikus diktatúra?

Minden fegyverre költött pénz, legjobb esetben is, csak kidobott pénz és még egy lépés a világháború irányába.
(2022 október) Az európai légvédelmi rakétapajzs különösen nagy lépés annak érdekében, hogy a hamis biztonság és az erő pozíciójából, az amerikai hóhérok ismét kifosszák és háborús nyomorba taszítsák Európát. El lehet vitatkozni azon, melyik a bűnösebb: népirtó putyin és bűnbandája, vagy a fegyveres hóhérainak és fegyverkereskedőinek, a háború haszonélvezőinek megálljt parancsolni képtelen, fegyverkező amerikai vezetés. Köszönjük donald hóhér trump amerikai elnöknek és fegyverkereskedőinek, ezt az Európában kiépített, fegyverkező világháborús helyzetet, mi ebből nem kértünk, nem kérünk és nem is fogunk kérni! Persze, az olyan szögesdrót eszű hiénák, mint orbán diktátor, amint lehet elkölti mások pénzét rakétákra, és már alá is írta a szerződést, de köszönjük nem kérünk abból, hogy az amerikai hóhérok és fegyverkező rablóbandák a fegyvereikkel együtt, háborút és szemétre való védelmet adjanak el jó-pénzért Európának. Jó lesz, ha végre Amerika is megtanulja, a Civilizáció alapja a civilizált egyén: sohasem fegyveres, és nincs szüksége fegyverkező barbár hóhérok és más állami bűnözők védelmére...

A világháború megakadályozása
Az adolf hitler nagydíj olyan fegyverkező diktátoroknak jár, kiknek gyűlölete, gonoszsága vetekszik a világháborút kirobbantó diktátor aljasságával, gyűlöletével. A 2022 év díjazottjai: népirtó putyin és fűrer zelenszkij. Mindkettő bűnrészes tömeggyilkosságok és népirtások szervezésében, végrehajtásában. Irányításuk alatt Oroszország és Ukrajna is terrorista állammá változott. Míg népirtó putyin és fegyveres bűnbandája elsősorban felelős a népirtásokért, addig fűrer zelenszkij mindent megtett azért, hogy a békés megoldás megtalálása helyett, nacionalista, neofasiszta észjárásával addig élezze, súlyosbítsa a konfliktust, mígnem világháborús veszélyhelyzetet hozott létre. Az adolf hitler nagydíj, és a vele együtt járó nemzetközi elfogató parancs mindkettőnek kijár! Tessék már kiadni azt a nemzetközi elfogató parancsot, vagy ez a két őrült elindítja a harmadik világháborút, Az efféle hóhérok csak akkor nem tudnak tovább pusztítani, ha megkötözve a börtön alján úgy elszigetelik őket, hogy még a levest is csak csövön kaphatják, személyes érintkezés nélkül. Vagy bedugod a börtön aljára ezeket a bűnözőket Ember, vagy világháború lesz! Persze, nem csak ezt a két őrültet, hanem az alattuk lévő hóhérokat is be kell dugni a börtönbe, hogy béke legyen! A hóhér a börtön aljára való és nem a parlamentbe!
A Követ 2022.10.11.

... A munka alkotó jellegű tevékenység, amivel értékeket, értékes dolgokat állítunk elő, termelünk, stb. Amit a hadsereg csinál, csaták és háborúk, az nem munka, hanem mások munkájának és életének tönkretétele! Nem védelem, hanem támadás és pusztítás! A hadseregek, fegyvergyártók, fegyverkereskedők és diktátoraik terméke a halál, a lepusztulás, elértéktelenedés, kínzás, kínlódás, sivárság és élhetetlen sivatag! Ez nem munka, amit ezek napjainkban csinálnak, az legjobb esetben is, legfeljebb: állami bűnözés! Ezek egyenruhába öltöztetett, minden adót felemésztő, közönséges rablóbandák! Nem jár nekik valódi megbecsülés, legfeljebb őszinte utálat és gyűlölet! Tudod, igazán nagy baj, hogy a diktátoroknak néha akkora üresség, vákuum van az eszük helyén, hogy a beleik szinte felcsúsznak az agyuk helyére, de még ennél is nagyobb baj az, hogy az ütődöttek azt hiszik, ez így van jól, és még meg is szavazzák őket, hiszen ezek az eszetlen, mechanikusan működő, fegyverkező rablóbandák, oly szép tűzijátékot rendeztek nekik, és úgy megszokták már, hogy észre sem veszik, a megszavazott nemzetközi rablóbanda, már megint értéktelen matricákat csinált a pénzükből, miközben városokból csinálnak szétbombázott szemétdombot és hulla hegyeket! De a hullák hullák maradnak még akkor is, ha a hóhérok háza felett vadászgépek parádéznak az adófizetők pénzéből, a hóhérok diadalán, például augusztus huszonakárhanyadikán! Vagy kitakarítjuk a hóhérokat a tisztelt házakból, vagy tovább folytatódik az ártatlanok és civilek kirablása és lemészárlása! Minden fegyverre költött pénz, legjobb esetben is, ha a fegyvereket nem használják fel, csak kidobott pénz, ha még használják is a fegyvert, az maga a katasztrófa...

Vigyázz! Támadnak a bárányok!
   Ragasszatok áruházi blokkokat, számlákat, árcédulákat a fegyverkező keresztény diktátorokra, hogy kezdjenek elgondolkodni azon, mennyibe kerülnek a világnak, az általuk uszított, fegyveres vallásháborúk! A legtöbb számlát és árcédulát: uszító orbán diktátorra és feltétlen hívére, donald hóhér trump diktátorra és a cpac álszent, agresszív szócsöveire ragasszátok! Semmi baja nem lesz a világnak, ha népirtó szent putyin és szenteskedő tömeggyilkos zelenszkij is, levakarhatatlanul tele lesz ragasztgatva árcédulákkal, blokkokkal! Ha mégis levakarják, ragasszatok rájuk még több blokkot, árcédulát, amíg el nem takarodnak, fegyverkező hóhérjaikkal együtt, a vezetői pozíciókból! Elég volt már abból, hogy néhány ilyen lelketlen, hős, hazafias hóhér és fegyverkező bandáik, szent-hóhér eszméikkel megakasszák és kinyírják az egész világot! Hóhéroknak a börtön alján a helyük, és nem a parlamentekben! Ragasszatok blokkokat és árcédulákat azokra a katonatisztekre és fegyverkereskedőikre is, akik szolgálták és fegyvert adtak ezen a mocskos hóhérok kezei alá! Hát persze, hogy minden háborúban minden érintett fél nyerni akar, de minden érintett fél veszít, és azt nevezik nyertesnek, aki túléli és megnyomorodva, a legkevesebbet veszíti! Sajnos, az ostobák képtelenek felfogni, hogy háborúban csak veszíteni lehet, ezért fegyverkeznek és hadakoznak, és azt hiszik, egyre jobban megnyomorodva, hogy majd nyernek valamit, de csak tovább nyomorodnak, míg fel nem adják, vagy bele nem pusztulnak! Akik behívó parancsokat osztogatnak, azok másokat és téged is bele akarnak rángatni kegyetlen hóhérkodásaikba! Ragasszatok rájuk áruházi blokkokat, árcédulákat, hogy elgondolkodjanak rajta, mibe kerülnek! Nyugtával dicsérd a napot!...
   Természetesen, most sem azokkal van a baj, akik vallásuk nevében másokon segítenek, hanem azokkal, akik vallásuk nevében fegyverkeznek, külön-adókat vetnek ki, hogy ezt megtehessék, pusztítanak, háborúznak. Templomi szertartásokon szenteskednek, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, majd tovább pusztítanak, fegyverkeznek, háborúznak. Természetesen nem a családtámogatással van a baj, hanem a háttérben megbújó vallási és faji megkülönböztetéssel! A be nem vallott iszlám és keresztény vallási ellentét nélkül, a diktátor és bűnbandája nem tudta volna haláltábor szögesdrótjával bekeríteni Magyarország déli határát. Azt pedig ne hidd, hogy ma már nincsenek fasiszták és fajelmélet hívők a szentek és igazhitűeknek vallottak közt. Ne hidd, hogy nincsenek rabszolgatartók, akik ha megtehetnék, lelkifurdalás nélkül gazdagodnának mások teljes kizsigereléséből...
   A fasizmus hitleri jelszava az volt, hogy egy isten egy vezér egy haza! Az újfasiszta fehér keresztény jelszó: isten haza család, aminek egyik szőke krisztusa, a szabadság nevében fegyverkező, a megőszült hajával, magát már fehérnek képzelő, rasszista elveket valló: orbán diktátor. Az istenük nevében fegyverkező hóhérok neveit továbbra sem kezdjük nagybetűvel! Az isten - haza - család itt valójában azt jelenti, hogy átveréseikkel kiket akarnak megadóztatni! Miközben azt hazudják, hogy ők adnak, még az Istenüket is megadóztatnák!
   Volt népbutítás, tudomány üldözés, inkvizíció, mágián égetés, kínvallatás, vallásháború, és még sorolhatnánk és mindez többes számban! Mit kell még elviselnünk krisztus bűnbandájától? Túl hosszú lesz így a megváltó számlája és törleszteni valója! Azt szeretnétek, hogy a kereszténységről a végső megmérettetésnél az derüljön ki, hogy nincs ennél aljasabb vallás a Földön? El lehet vitatkozni azon, hogy a kereszténység, vagy az iszlám fegyverkező hóhér diktátorai, bűnözői az aljasabbak és kegyetlenebbek-e, de jobban járnánk mindannyian, ha az effélék végre önként kitakarodnának, fegyvereseikkel együtt, a világpolitikából, mert minél tovább maradnak, annál hosszabb számla lesz a nyakukba varrva!...

   Minden diktátor álma: hogy ő maga legyen az egyetlen egy isten vagy kezdetben legalább annak hóhér - haragos - jóságos földi helytartója a saját területén, de ha milliárdnyi agresszív fegyverkező birka is állítja, hogy kettő meg kettő az négy és fél, a kettő meg kettő, akkor is csak négy marad, és hogy létezik-e az általuk elképzelt, félig meddig elfogadott, egyetlen istenség, mindenek felett, arra csak azt mondhatjuk, hogy ha esetleg van is valahogy, az biztos nem úgy van, ahogy azt egy másokon uralkodni vágyó, magát kereszténynek valló diktátor hiszi! Amit ma ezek az igazhitű - fegyverkező - hóhér - adóztató - tolvaj papok művelnek a kormányokban, az sajnos legtöbb esetben: maga a bűn! Nézd meg: melyik ordít hangosabban, az az egyik népbutító főbűnös! Nézd meg, melyik kopogtat az ajtódon, istene nevében, szelíden, a tankjával, gránátvetőjével és gépfegyverével, mint ahogy az népirtó szent putyin seregeiben szokás, az a másik főbűnös! Az amerikai szent trumpli donáld hóhért vagy az ukrán fűrer zelenszkij hős népirtót ne is emlegessük! Nézd meg melyik kötekedett, uszított és lázított addig, míg elérte, hogy fél Magyarországot haláltábor szögesdrótjával kerítse körbe, miközben annyi fegyvert halmozott fel, hogy katonai célponttá változtatta Országát, és megtalálod a legfőbb népszerű főbűnöst, amit egy rakás agresszív birka megszavazott, mert ezek azt hiszik, bízhatnak az általuk választott hóhérban! Sajnos meg kell állapítsuk, hogy a kereszténység és a józan-ész, az manapság két különböző dolog, és a legbolondabbak azok, akiknek agresszív vakhitében még csak fel sem merül, hogy mekkora ostobaságot művelnek és műveltetnek. Persze, el lehet vitatkozni azon, hogy melyik a kártékonyabb: szent keresztény uszító, lázító, kötekedő orbán diktátor, vagy a török félholdas bikaszar erdogán diktátor, de mindannyian jobban járnánk, ha az efféle fegyverkező őrülteket kirúgnánk a kormányokból...
A Követ 2022.09.07.

Gazdaság-fejlesztés
Válasszuk el a sarat az aranytól! Tartsuk meg, ami működik, és hagyjuk abba azokat a tevékenységeket, amik csak tönkreteszik azt, amit mások építenek! Irigykedve néznek rád, ha szabadságra mész, de gondolnád, hogy akár heti 2 nap munkával és 5 napos hétvégével is, nagyobb gazdasági jólét érhető el, mint a jelenlegi 5 nap kényszermunka 2 nap túlóráztatott pihenős rendszerrel, ha értelmesen csinálnánk, Civilizált vezetőkkel!?. Mi az értelmetlen pazarlás? Évekig öldököltek a sivár semmiért, és mikor jobban megindultak, nem kellett az orosz népirtó putyin diktátornak, nacionalista fűrer zelenszkij diktátornak és hóhér seregeiknek egy-két hónapnál több, hogy várospusztításaikkal, csináljanak több mint 10 millió hajléktalant és menekültet! Mekkora bűn, és mellesleg, környezetpusztító pazarlás ez? És jobb, ha Amerika külpolitikáját meg sem említjük, mert a bukott trumpli donald hóhér vénember alatt, az amerikai fegyverkereskedők nyomására építették ki az amerikai-ukrán-német-lengyel-ukrán-orosz világháborús vonalat, és nem ez az egyetlen, kiselejtezésre, felszámolásra váró, hamis amerikai érdekek alatt felállított világháborús vonal! Hát persze, hogy mindig a másik a bűnös, és minden kocsmai verekedés úgy kezdődik, hogy a másik visszaütött, miközben a kis országok kis-diktátorai halmozzák a fegyvereket, hogy kötekedő természetükkel, katonai célpontokká változtassák országaikat, mert ők azok, akik kukorékolni akarnak a szemétdomb tetején, és fegyverrel lőnének másokat, mert mások is akarnak kukorékolni a szemétdomb tetején! A fegyverkező bolondok helyett most nézzük inkább a gazdaságot. Egy valódi Civilizációban nem vagy köteles adózni rendőrnek és honvédőnek öltöztetett, rosszindulatú fegyverkező bolondoknak és diktátoraiknak, hanem az ilyeneket elküldik például egy sertéstelepre disznószart erjeszteni, vagy hulladékot, szemetet válogatni, hogy érezzék, nekik is kell valami hasznosat tenni! A házad átlag 50 év alatt elhasználódik, a kocsid 10 év felett öregnek számít, a mobiltelefonodat pedig évente kidobod, hogy megfelelj az új divatnak! Nos lehet, hogy nem lenne annyira divatos, de ha a népautókat úgy gyártanák, hogy 50 évet is kibírjanak, az akkumulátorból pedig nem feltétlenül a legjobbat gyártanák, hanem azt a fajtát, ami az akkumulátor-visszaváltóban visszaváltható és újrahasznosítható-környezetbarát, a nem mobil házakat pedig legalább 200 évre terveznék, nagyon sokat spórolnánk, és rengeteg felesleges munkától szabadulnánk meg. Persze, milyen unalmas is lenne az élet azok számára, akiknek a szabadság csak annyit jelent, hogy elmehetnek a kocsmába hőbörögni, és sörből, borból, pálinkából van a kötekedő mennyországuk, de lehet, hogy maradtak még olyanok, akik tudnának mit kezdeni a rabszolgatartó mentes, kreatívan is eltölthető szabadsággal, ahol nincs baj, mert a fegyverkező diktátort, aki mesterségesen okozza a bajt és a veszélyhelyzetet, hogy többet tudjon lopni fegyvereseinek, amíg az átvertek a mesterségesen gerjesztett veszélyekre figyelnek.. - szóval a fegyverkező diktátort és hóhérait már feltették a kukásautóra szemetet hordani, hogy végre valóban hasznos embernek érezhessék magukat! Ha az Atlantisz mintában leírtak szerint, ha befednénk napelemekkel a sztrádákat, vasutakat, az óceánokon pedig a vihartörő gyűrű generátoraival, a hullámok erejét alakítanánk át használható energiává, és tüzelés helyett, hőszivattyúkkal fűtenénk, vagyis, ha csak a szél, a nap és a víz erejét használnánk értelmesen, még így is túltennénk a jelenlegi: atom-gáz és olaj alapú környezetpusztító gazdaságon! Akár tetszik, akár nem, az atom-gáz-olaj-gazdaságot ki kell vonni a forgalomból, vagy nagyon jelentősen korlátozni kell, mint ahogy a gőzmozdonyt is kivonták a forgalomból, mert környezetpusztító volt. Csak olyan gazdaságot érdemes építeni, ami képes a környezetével együttműködni, és nem pusztítja a környezetét! Ez alap civilizációs feltétel!
És bocs, hogy romlik a helyes-sírásóm, de ennyi egyenruhás-fegyverkező-hóhér-barom értelmetlen pusztítását már nem lehet nem megérezni! Az infláció pedig attól függ, hogy mennyit lopnak a kormányok a fedezet nélküli pénz-hígítással, pénzrongálással! A háborús inflácó azért van, mert a háborúzó őrültek kormányfői rabolják a legtöbbet! Ahol infláció van, ott lop a kormány és a többiek is! Az infláció és a háború egyetlen ellenszere, ha a bűnöző rablóvezéreket és fegyverkező hóhéraikat civilizált vezetőkre cseréljük!
A Követ 2022.07.24.

Versenykiírás (.pdf)


Régi weblap   -   Old site


*** ... ... ... Asztropitekusz írott rádió: Olvassa hangosan, és akkor hallgathatja is! ... ... ... ***
*** ... ... ... ABBA Summer Night City ... ... ... ***
*** ... ... ... Asztropitekusz írott rádió: Olvassa hangosan, és akkor hallgathatja is! - 720 év hosszú lehet. 5040 év még több. 2011. ... 2012. ... ... ... 2016.02.05. ... ... ...***
*** ... ... ... A zenét keresse ki és akkor hallgathatja: *** Josh - édes semmiség *** Fiesta - Örzöm még *** ... ... ... a többieket majd Ti felsoroljátok ... ... ...***


PLEASE TRANSLATE AND TELL THEM


Keep the Kings Order!

Megtehetitek, hogy semmibe veszitek a Zöld a Területi és a Kör jogart, de akkor előbb utóbb Ti is semmibe lesztek véve! Tartsd be az alábbi előírásokat, és nem fogsz rosszul járni, de túl sokat nem remélhetünk, mert ahol élsz ember, az még mindig csak egy értelmetlen szeméttelep. Az Atlantisz felett álló recept pedig Atlantisz felett álló recept, és lehet, hogy nem jutunk odáig, de attól még a pite és a torta jól fog esni az üres pocakodnak, ha végre a haláltábor pengeéles szögesdrótja helyett pitét és tortát készítünk a recept szerint. Azt a békát kell lenyelned ember, amit magadnak csináltál, de nem árt, ha néha diétázol, mert amit őseid rád hagytak, az enyhén szólva is tiszta mocsok.

Törvény: az új környezetvédelmi normáknak nem megfelelő termékeket, nem vonunk ki a forgalomból, legfeljebb nagyon súlyos esetben, de a továbbiakban csak olyan termék gyártása, fejlesztése engedélyezhető, ami megfelel a Zöld Királyok alapvető normáinak! Minél kevesebb pusztítás van a terméked előállításában és használatában, annál többet gyárthatsz kevesebb problémával.
A Követ 2016.03.10.

Definíció: A jegybank nem államkincstár
, ezért nem foglalkozik műtárgy kereskedéssel! A Jegybank egy speciális nyomda, ami a Területi Királyok Tanácsa engedélyével a Kiskirályok összesítései alapján nyomtat annyi pénzt, amennyivel nőt a gazdaság + az elhasznált selejtes bankók pótlása - (mínusz) amennyivel csökkent a gazdaság (pl. egy másik területen) -(mínusz) a törlesztés, arányosan elosztva résztvevő felek között. Ennyi a dolga és nem több!!! Ha a Tanács ennél több pénzt enged nyomtatni, az adósság és romlik a pénz értéke, ha viszont valóban törleszt, akkor javulni fog a pénz értéke.

Üzenet az EU Tanácsnak: A 20Milliárd euró elköltésekor többet fordítsatok EU munkahelyek teremtésére, mint segélyezésre, nem csak Törökországban, és ne kövessétek azokat, akiknek szögesdrótból van az eszük, és legszívesebben mindent lezárnának. Még nagyon sok őrültet kell leszerelni ahhoz, hogy elmondhassuk, ez már kezd úgy kinézni, mint egy civilizáció.
A Követ 2016.03.07.

Ugyan mit várunk a néptől
, ha kormány szinten egy hamis törvényekkel álcázott rablóbanda ül? Tisztelet a kivételeknek, mert nem mindenki ért egyet mikor igazat hazudtok. Mit akartok eltitkolni már megint? Ha tudnátok, mennyi bajotok lesz még az eltitkol szemét miatt, nem csinálnátok. Tudod, a szemét csak egyre jobban bűzlik, és bűzlik, majd ordítani fogtok a fájdalomtól, hogy nem vállalhatjátok tetteiteket, mert akkor lebuknátok, és rettegni fogtok, hogy meg ne lincseljenek azok, akiket átvertetek. Előbb-utóbb minden titokra fény derül, de addig még hosszú sötétség borulhat a látszat törvények mögé bújt rablókra és más köztiszteletben álló kormánybűnözőkre. Valóban azért vagy ott, hogy legjobb tudásod szerint, a néped, és szomszédos népek javára váljon irányításod, vagy valami jól leplezett álnok pusztító szándék vezérel?

Már megint rossz papírból olvas! A minisztár úr már megint rossz papírból olvas! Értessétek már meg a minisztár úrral, hogy a törvényesség alapszintjének elérése nem azt jelenti, hogy rendőrállam kell szögesdróttal, ahol egyenruhába öltözött terroristák vigyáznak arra, nehogy legyen egy szabad gondolatod. Miniszter Úr! Örülnénk, ha nem abba az irányba mennénk, ahol fegyveres egyenruhás őrültek tanítják a népet gyilkolni! Addig meg nekem is várnom kell, míg tiszta nem lesz a jel. Talán kimehetnék egy hegytetőre, hogy jobban lássam a teliholdat, de ezen a trágyadombon a legmagasabb hegy is alig több, mint egy kilométer, és túl sok a köd. Tudod, lehet, hogy modernek az űrtávcsövek, de bármelyiknél többet mutatna az én távcsövem bármelyik szomszédasszonyból, ha akarnám, (mert azok hozzám közelebb vannak), de nem akarom megkukkolni őket, mert ebben a trágya világban csak azt látnám, hogy mindegyik gürcöl a semmiért, és egyiknek sincs normális lehetősége, mert a pénzügyminiszter már megint pofátlanul jövedelmezteti magát mások verítékéből, és egyébként is van elég őrült a parlamentben, akik bármikor tönkretennék ismét az egész országot, és ismét háborús válsághelyzetet okoznának miközben azt hazudják, hogy ők azok akik kivezetik az országot a katasztrófából, amit csináltak. Van bennetek egy minimális becsület? Helyre tudjuk hozni ezt a trágyadombot, mielőtt elborít mindegyőnket a trágyalé, és tudunk csinálni belőle legalább egy nemzetközileg is elismert éttermet és vásárt, hogy legalább a betevőnk meglegyen tisztességesen? Csalással, lopással, hazugságokkal nem fog menni! A jegybank továbbra is nyilvánosan működik! Hadd figyelje csak az ország, kik és milyen törvénytelen eszközökkel akarnak mások kárára gazdagodni, miközben kitisztul a módszer, hogy kell egy jegybankot az Ország javára működtetni. Mit akartok? Hazug népszerűséget, miközben valahol érzitek, Ti vagytok az ország legaljasabb rablóbandája, vagy megpróbáljuk tisztességesen csinálni?
A Követ 2016.02.29.

Társadalmi célú hirdetés

Mi igyekszünk olyan termékeket vásárolni, amik fém, üveg, újrahasznosítható szintetikus műanyag vagy szintetikus műpapír csomagolásban vannak. Törvény: Tömeg-gyártott termék csomagolása nem készülhet élő alapanyagból. A nagyipar csomagolóanyagainak alapanyaga csak élettelen nyersanyag lehet. Ne csináljatok csomagoló anyagot, majd szeméttelepet az erdőkből! A műpapírt is le lehet szintetizálni élettelen anyagokból!
A Zöld Király 2016.02.28.


... tárulj szezám!
Mohamed népe most megtanulja, hogy kell kimondani a jelszót, de őrizd meg maradék tisztességed, és ne akarj más kulcsával, más beleegyezése nélkül, más kacatjait eltulajdonítani! Jól teszed, ha olyan jelszót választasz a saját kacatjaid megőrzéséhez, amit meg is tudsz jegyezni! Tudod, ezek az ostobák azt hiszik, az a biztonság, ha mindent jelszóval védenek, majd elfelejtik jelszavaikat, és sosem jutnak hozzá saját kincseikhez! Látod mohamed, elment a néped! Vagy leteszed a fegyvert, letérdelsz törött szobraid előtt, hogy kijavítsd a hibákat, amit még lehet, és tisztességes szerepet vállalsz, vagy sosem kapod vissza néped! Amit erővel, erőszakkal szerzel, mind adósság! Mi is volt a jelszó? szezám? szezám2? szezám3? esetleg sZeZáM1248. A fenébe nincsen á betű a külföldi billentyűzeten. mért nem adtam azt a jelszót, hogy sZeZaM1248? Ajjaj ezek a lakat problémák, ajjaj. Most hogy jutunk be? Ezt a gondot fegyverrel megoldani nem lehet! Nehéz lesz szebb szobrokat építeni azoknál, amiket tönkretettél! És aki hajlandó megtanulni, nem csak a sajátjával, a másik vagyonával is tisztességesen kell bánni, az egyel feljebb léphet, de hosszú még az út, mire a koldusbottól eljutsz május elsején át a kör hercegnőkig, és valakik megtalálják a tisztességes utakat a Királynőkig!
Egy Zsimm 2016.02.27.

Hát persze, hogy oda akar menni az ember dolgozni, ahol fizetést is kap! Talán meg kéne szervezni, hogy ezért ne kelljen ezer kilométereket vándorolni. Vagy megszervezzük a létfeltételeket egész Törökországig, és elvárjuk a közel-keleti háború befejezését, vagy mennek az emberek még Nagy-Britanniáig is létfeltételeket keresni.
Akartok csatlakozni az EU-hoz? A megkérdezett Országok népszavazással dönthetnek.
Aztán miután sikerült békét kötni, megkérdezheted: Szíria, Irak, Irán és a többiek, akarnak-e EU tagországok lenni? Végül is nincsenek messzebb, mint Grönland.

Akárhol is lesz az új Európai Unió határa, az Unió és az új UN Európa Tanács a következő irányelvek betartására törekszik:
 • Elsődleges feladat a leszerelés, és a törvényesség alapszintjének elérése, mert még mindig túl sok a fegyver, az életveszélyes alak és csapda
 • Egyetlen szomszédos vagy távolabbi Ország sem ellenség, hanem együttműködési lehetőség.
 • Az együttműködés legyen hasznos, előnyös az érintett felek számára, még ha sokszor nehéz is.
 • A határvédelem elvárja, hogy aki hozzánk érkezik, annak legyen legalább egy elfogadható igazolványa, hogy tudjuk, ki kicsoda.
 • Az Unió amint lehet elkezdi felszámolni belterületén lévő szögesdrót akadályokat és más életveszélyes csapdákat és élhetővé teszi saját területét.
 • Az Unió biztosítja a szabad munka, kereskedelem, és elhelyezkedés lehetőségét minden törvényes tagja, csoportja számára.
 • A Tanács nem leváltani akarja a régi vezetőket, hanem elvárja azoktól, a fejlődést addig, hogy valódi hasznos nemzetközi vezetővé váljanak.
 • A civilizáltság irányába igyekszünk
Felépítés:
 • A megye vagy tartomány javarészt maga rendelkezik és tartja el közintézményeit a befolyt adókból, adományokból, és fenntartja az országos szintű vezetést.
 • Az Országos szintű vezetés közvetlenül irányítja a megyéket, és kisebb részben szerepet vállal a megyei szintű intézmények fenntartásában és irányításában, például nagyobb fejlesztéseknél, vagy katasztrófahelyzet esetén.
 • Az Uniós vezetőket már nem népszavazás, hanem a területi vezetők szavazása választja. Az Uniós vezetés kis mértékben a megyéket is vezetheti, de elsősorban az Országok működéséért, működtetéséért felelős.
 • A Körök felelősek a megye - megye, Ország - Ország, Unió - Unió stb. közti tisztességes kapcsolatok meglétéért és fenntartásáért.
 • A Zöldek felelőssége a természeti kincsek, növény és állatvilág felügyelete, védelme.
Kezdjük ott, hogy egyiknek sincs törvényes joga a gyilkoláshoz, öldökléshez, háborúzáshoz. Az mindig törvénytelen, civilizálatlan jelenség! A népirtás és etnikai tisztogatás a legsúlyosabb bűnök egyike. Amikor mi takarításra adunk utasítást, még véletlenül sem ilyen gaztetteket várunk, amiktől csak még nagyobb lenne a mocsok. Azt meg végleg ne hidd ember, hogy majd civilizált lényként tartanak számon, ha szögesdrótos a határod. A Nemzeti Parlament pedig jól teszi, ha kiszűri az aljas pusztító megoldásokat, bármennyire is erőszakosak azok, és csak a konstruktív javaslatokat fogadja el megoldásnak, követhető példának stb...

Repülős Gizi számára pedig enyhítő körülmény, ha felvilágosítja a tűzszerészeket, besurranásai és kizsebelései alkalmával merre látott robbanó szerkezeteket, detonátorokat, és más veszélyes tárgyakat, ha volt ilyen...

Biztonsági figyelmeztetés: Ne fogj mellé! Aki tisztességes szándékkal jött, azt ne zaklasd!
Figyelj mert támadásra készülnek a mások kifosztásából élő hóhér bandák, akik isten nevében istenre akarják kenni aljas gaztetteiket. Ne várd meg, míg gyilkolnak, fogd el, és dugd azokat a börtön legaljára. Majd aki a halál helyett az életet választja, és hajlandó törleszteni, bombákat hatástalanítani, őrült hóhérokat leszerelni, életeket menteni, az talán feljebb léphet. A Kegyelmeseké a döntés, ki és hogy léphet felfelé. De hosszú a várólista, és kevés a Kegyelmes! Széles a gyilkolás és öldöklés tárháza. Nem csak bombákkal próbálkoznak. Egy őrült bármit kipróbál, ami eszébe jut. Az egy másik kérdés, hogy ki mit juttat mások eszébe, mire utasítja, de a hóhér a börtön legaljára való, és jobb, ha csak ücsörög egy elzárt cellában, amíg el nem kezdi keresni, merre van a felfelé.
A Követ 2016.02.22.

Szeretnénk helyet adni az UN Európai részlegének. De hol legyen a Bolygó Tanácsának központja? Talán az Atlanti Óceánon, úgy mint Atlantisz idejében? Nos, azt az úszó kontinenst előbb fel kell építeni, ha oda akarjuk a Tanácsot helyezni. De addig is, elvállalja-e Magyarország, hogy helyet ad a Bolygóképviselet európai részlegének, és felépíti azt?

Te tényleg azt hiszed, csak kitaláció? Gondolj már bele, öreganyád, még az erdőszélen végezte a dolgát. 30 000 éves emberi csontvázakat már találtak. 300 év alatt az emberi technika képes felfejlődni odáig, hogy megépítsen egy úszó várost. Azt hiszed mi vagyunk az elsők? Nos, a kérdés inkább az, érdemes-e azért gürcölni, hogy az őrültek felrobbantsák, aztán a maradék az időjárás miatt megint a tengerbe vesszen? Nos, addig is: Vállalja-e végre Magyarország, hogy helyet ad a Bolygóképviselet európai részlegének?
Tudod ember, amíg nincs úszó kontinensed, és nem építettél az Antarktisz jeges világában olyan várost, aminek fedett utcáiban miniszoknyában járhatnak lányaid zöldséget vásárolni, addig nem sok értelme van holdbázisokban, mars-városokban és távoli naprendszerekben gondolkodnod, mert lehet, hogy a csillagos ég békésnek látszik, de valójában vadabb és embertelenebb, mint a földfelszín legzordabb foka. Nos, amíg a szárazföldön vagyunk: Vállalja-e végre Magyarország, hogy helyet ad a Bolygóképviselet európai részlegének?
A Követ 2016.02.21.

Katasztrófahelyzetre készülj! Amíg ilyen pocsék törvénytelen hadi alapon működnek a nemzetközi kapcsolatok, addig csak lepusztulás várható! Igyekezz megtartani a tisztességes nemzetközi kapcsolatokat, és el kell érnünk a kulturáltság alapszintjét, hogy a Kelet-európai embert is emberszámba vegyék. Lehet, hogy sok a kuruzsló az orvosok közt, de a megoldás nem az, hogy őrültek bombáztassák a kórházakat Közel-keleten, hanem az, hogy azt a néhány orvost juttassuk már el odáig, ha már többet nem tudnak, legalább a nyílt sebeket tisztítsák ki és kötözzék be. Veszed már észre, vagy eljutsz a törvényig, majd a tisztességig, majd a Körkirályig, vagy tönkremész!

Hányszor akarjátok még kirabolni a világot a háborúitokkal?
A migráció egyetlen lehetséges kezelése a háború megszüntetése és a törvényes rendezés, de nem a szögesdrótos rendőrület. Milyen szörnyű dolog is, ha valakinek a tisztességesen összecsalt, lopott, hazudott birtokára be mer lépni néhány bombákkal kisemmizett szerencsétlen menekült. Visszaáramlik a termelt szemét a saját környezetét elpusztító multinacionális selejt és szeméttermelő telepre? A rendőrültek szerint ez a legszemetebb eljárást teszi szükségessé: A katonai beavatkozást. Mi lenne, ha lenne némi eszetek, és megpróbálnátok tisztességes irányba lépni?

Előírás a tolmácsnak:
Első körben az új Európai Unió UN Tanács hivatalos nyelvének az Angol és az Orosz nyelvet választjuk. A hivatalos tárgyalásokon az felel meg tolmácsnak, aki nem cak szejpít, mint egy amatőj szinkjon tojmác, hanem érti is hogy mit beszél Angolul, Oroszul és a saját hazája anyanyelvén. Sajnos sok félreértésre ad okot a kétlépcsős fordítás, de ennyire vegyes nyelvi környezetben, a Tanács tárgyalásán minden fontosabb közlemény, álláspont lefordítandó angolra és oroszra, és az így létrejött hivatalos álláspontok fordítandók az egyes követek nyelvére. Tehát egy Követ tudjon a saját anyanyelvén kívül Angolul és Oroszul, vagy hozzon magával tolmácsot, aki érti ezeket a nyelveket.

Hozzászólás 01: Nem kell magas képzés a segéd és a legtöbb gyári munkához. A szakács már 1 nap tanulás után is tud szendvicseket készíteni, és ha tovább akar jutni, munka mellett még évekig tanul, hogy mesterszakács legyen. Általános iskolákra épülő gyors-képzések szükségesek, amik lehetővé teszik, nem csak a bevándorlóknak a magas fokú szakképzettséget nem igénylő munkahelyeken történő elhelyezkedést. Szükséges lehet 4órás vagy iskolához alkalmazkodó álláshelyek létrehozása, ami lehetőséget ad nem csak a bevándorlóknak, hanem a helybelieknek is a munka melletti továbbtanuláshoz. A befektetés ott térül meg, amikor a képzett személy, legyen az bevándorló, vagy helybeli, munkába áll, és adó formájában visszafizeti azt, amit ráköltöttek. Nem lesz könnyű, de csak ebben az irányban tudjuk életképessé tenni a jelen helyzetet.
Hozzászólás 02: Üzenet az e-migránsoknak: Egy háborús menekült számára adomány, ha megkapja az összkomfortos létfeltételeket, és ne várja, hogy valaki majd milliókat ad neki. Ha tisztességes fizetést akar, tisztességes munkát kell tanulnia és vállalnia, és nagyon sokat kell dolgoznia ha tisztességes milliókat akar, mert a mások kifosztásán alapuló milliók csak törlesztendő adósságot jelentenek, és a pusztulás irányába visznek. Ez a gazdasági bevándorlókra, és a helybeliekre is vonatkozik.
A Követ 2016.02.21.

   Ismét hulla-jól állunk. Tudunk tenni valamit azért, hogy ne fulladjanak ennyien a tengerbe? De nem úgy, hogy valaki lelöveti őket! Május1.-ig még van 3 hónap, hogy a felvonuláson beérjenek a követek valamelyik városba. Vagy megérti az egész iszlám állam, hogy felzárkózik a kulturáltság alapszintjéig, és tisztességes szerepet vállal, vagy eltűnik a föld színéről. A zsidóság is megérti, védheti magát, de azok, akik megtorló akciókat fontolgatnak, még a náci fasisztáknál is mélyebbre süllyedhetnek. Válasszuk a törvényes utat, és keressük a tisztességes irányba vezető törvényeket! A magyarok meg jó lenne, ha végre felfognák, nem járnak rosszul azzal, ha nyitnak végre országos nemzetközi környezetkímélő vásárt és éttermet, és megtanítják dolgozni az átutazókat. A bajor rendőrfőnökség pedig jól teszi, ha nem vonatütköztetésekkel tiltakozik a bevándorlás ellen. Épp ideje, hogy a gazdag réteg felvállalja a nincstelenek vezetését, és létrehozzuk az új Európai Uniót, ami nem csak a milliomosoké. Tudod nem az a baj, hogy valaki jól fizetett, milliomos, vagy milliárdos, hanem az, hogy a többiek nyomorognak. Legyen meg a tisztességes munka lehetősége azoknak is. Dugó  és közlekedési akadály elhárításra felkészülni!
A Követ 2016.02.12.

   Jelenleg a napelem a legjobb fúziós reaktor. Napelemeket a háztetőre, és kevesebb javítani való nagyfeszültségű vezeték is elég a városokban! Számolj utána ha nem hiszed, mennyi veszélyes drága munkától szabadulsz meg! Hőszigetelés. Érted már mi a lényege, a szélkerekes szántóföldi benzinfőzőnek? Az, hogy a szemetet nem elégeti, hanem a szélkerék erejével bontott vízből, hidrogénnel üzemanyaggá, ipari festék és lakk alapanyaggá alakítja az összes szerves szemetedet ott, helyben. Értékes fémötvözet, és homok a hamuja. Van itt munka, csak fizetés nincs. Tudunk javítani a hibákon?

Mért ne engednénk be tanulókat?
Miért ne engednénk be olyanokat, akik akarnak és tudnak is dolgozni?

Mért engednénk be olyanokat, akik csak pénzt zsarolnak, bűnöznek és robbantgatnak?

Adjátok meg magatokat, körbe vagytok kerítve, mind itt vagytok körülöttem!

Lehoznám én néked az égből a fénylő csillagokat
De félek, megégetnék a szép frizurádat.
Tisztítsd meg inkább a kacatokat!
és ne kívánj túl sokat!


xi-0-ix
 • Dolgozz nekünk, de ne hőbörögj fizetés emelésért! Nem emelhetünk, amíg a többség nyomorog.
 • A fizetés emelésnél fontosabb legyen, hogy a pénz amit kapsz érjen valamit! Tudjál vele vásárolni! Növeljük a pénz értékét! Nehéz lesz!
 • Válassz Királyt, és Királynőt. Hozd létre az Adomány a Királynőnek Alapítványt, és tartsd be a tisztességes irányba mutató szabályokat.
 • Törleszd le adósságaid! Ne lázadj, mert bombákkal, harccal nem lehet segíteni egy halott világon.
 • Tartsd a Királyi Rendeletet, amíg nem születik használhatóbb.
 • Nem törekszünk világuralomra, nekünk jelenleg csupán egy alaprendszerünk van, ha tudsz jobbat azt kövesd, de kívánjuk, hogy legalább annyi megadasson, amit mi tudunk. Nézz körül, és vedd észre mi van körülötted!

Legyen eszed ostoba bírája, és ne büntess, ha nem muszáj!

A rehabilitációt írd nekik elő! Tanulják ki a szakmát, ha már ennyire szeretik a köveket! Remek kőműves lesz belőlük, és letörlesztik adósságaikat. Útépítés, házépítés, törlesztés, aztán mikor kitanulták hogy kell dolgozni, és a pusztítás helyett az építést választják, mehetnek tovább, ha tovább akarnak menni, de tisztességesen.

Melyik álom a valóság?
Mi a különbség álom és álom közt?
Ha csak annyit tudsz álmodni, hogy robbantgatsz, jobb lenne ha felébrednél!
Tudunk ebben a káoszban valami olyat építeni, létrehozni, ami ér annyit, hogy ne robbantsák föl az őrültek?

Az embereknek szükségük van épületekre! Na küldjétek el sürgősen bányamunkára azt az ostoba filmgyárost, amelyik az épület kirenoválása helyett az épület felrobbantása mellett döntött! Hány ember munkáját tetted tönkre? A saját virtuális világotokat fölrobbanthatjátok, hogy az ostobaságotokkal együtt csődbe menjetek, de ha egy színész banda valódi épületeket robbantgat, ráadásul műemlék jellegűt, az már terrorcselekménynek számít!
Ostoba filmes banda, nem tudod, melyik az álom, melyik a valóság? Adok neked egy receptet: Járkálsz föl alá az épületben, és jól körülnézel. Közben odateszed ujjacskádat legbüdösebb testrészedhez, majd megszagolod. Ha egy kicsit trágyalé, vagy hónalj szaga van, akkor nagyjából rendben van. Ha nincs semmi szaga, csak álmodsz, képzelődsz, vagy már megint átvert a digitális világ!

Hol adjunk helyet az új ENSZ Európa Tanács épületének?
Valahol a Főváros közelében kéne lennie, de nem feltétlen a belvárosban. Onnan általában nem látnak ki a peremvidékekre. Persze, hogy az Európa Parlament, az EU országok szövetségének irányítója marad Brüsszelben. Az ENSZ Európa tanács az más, az a Bolygó képviselet Európai közgyűlése.

Oroszország nem volt és nem is lesz ellenség. Egy esetleges telekvásárláson nem veszünk össze
, és ha egy mód van rá, nem feszegetünk, vagy bontunk fel már megkötött szerződéseket, még akkor sem, ha az nem a lehető legelőnyösebb! Első körben elsősorban a piacképességre és nem a versenyképességre törekszünk, mert nem az a célunk, hogy csak az olimpiai bajnok szintűek kapjanak munkát, az átlagembernek is kell tudni dolgozni, és azoknak is kell valami munka, akik egyébként nem nagyon tudnának versenyt nyerni! Akárhogy is fog kinézni az Orosz Unió, nem árt majd nekik, ha néhány Orosz népcsoportjukkal az EU-ban is képviseltetik magukat.

Legyen egyértelmű hol a határ!

Tudod, ha nem tudod, hol a határ, akkor mit akarsz védeni? Amnesztia-Kegyelem! Az embervadászat tilos és törvénytelen! Hadtápgyakorlat folytatására felkészülni! Ha a lekvár szavatossági idő egy kicsit lejárt, (úgy az eltarthatóság 50%-ánál kevesebb rászámolással), akkor kóstold meg, vizsgáld be! Ha még ehető, az is jobb, mint az éhenhalás! Oszd ki, mielőtt megromlik! Töltsd fel újra a készleteket!

*** Asztropitekusz írott rádió: Olvassa hangosan, és akkor hallgathatja is! - 720 év hosszú lehet. 5040 év még több. 2011. ... 2012. ... ... ... 2016.02.05. ... ... ... Zene: Magyar Rózsa - Most kezdődik a most kezdődik a most kezdődik a tánc ... ... ... ***

Törvény: Bármilyen atomprogram, vagy nemzetközi veszélyeket rejtő program csak nemzetközi felügyelet alatt, nyilvánosan folytatható. Egy egyén szabadsága addig tart, amíg az nem veszélyeztet, pusztít másokat. Egy ország szuverenitása addig tart, amíg lépései nem jelentenek veszélyt más országokra, és nem veszélyeztetik a nemzetközi közösséget.
A Kör Király jogarával a Követ 2016.02.07.

Inkább a bukott baloldal, mint a sületlen szélsőjobb, mert azok minden gátlás nélkül repülnének bele a tűz közepébe, és még nagyon hosszú idő, mire megtanulják, nem mind arany ami fénylik. Azt meg még csak nem is sejtik, hogy az aranynál és más halott anyagnál még egy adag élő trágyalé is többet ér a galaktikus skálán. Bocs, ha túl keményen kell fogalmaznom, de nehéz alkudni a sorssal. Akár eltűnök, akár nem, ha megtanulod Te leszel a Követ. Nem kell a külön engedélyem, hogy használd, amit itt találsz. Én csak leírtam amit hasznosnak találtam, vagy amit muszáj volt, mert a vakvezetés sokszor falnak megy, ha nem ordít valaki, vigyázz mert az út kanyarodik!

Rendet akarsz rakni? Hogy tudunk úgy rendet rakni, hogy ne csináljunk még nagyobb rendetlenséget? Nem, nem akarjuk a kormányt kicsinálni, de azt meg kell érteni, lehet fegyverrel elrettenteni, lehet, és akkor sokan inkább csöndbe maradnak, és ez jónak tűnhet, mert ha mindenki beszél, abból hangzavar lesz. Igen, sok mindent meg kell még tárgyalnunk, de amíg szögesdrótos a határunk, nem mondhatjuk törvényesnek magunkat. Legalább addig el kell jutnunk, hogy a határzár ne halálos fenyegetésből álljon. Nem a kormányt hibáztatjuk. Az elektronikában akkora a gubanc, és annyi az elszabadult ellenségeskedés, hogy azonnal elsütné valaki a fegyvert, ha nem a leszerelést választjuk. Válassz, mi legyen az ellenségeskedésből? Fegyveres vérfürdő, vagy fegyvertelen tömegverekedés? Ha megengeded a fegyverhasználatot, abból értelmetlen vérfürdő lesz. Sajnos ennyi ellenségeskedés után elkerülhetetlen a balhé, de akkor már inkább a szócsata irányába mozduljunk, mert a vérfürdő nem civilizált jelenség. Persze, hogy a hadseregnek védeni kell az országot, de fegyvertelenül! Nem dolga a hadseregnek, hogy menedéket kérő és eltévedt családokat gyilkoljon, vagy nagymamákra és gyerekekre vadásszon. Széles legyen a pajzsod, de ne támadj! Fogd el a fegyveres támadót és állítsd bíróság elé! Hadd tudjuk meg, kik a hóhérok, és mért akarnak gyilkolni!

Éljen Május 1. A munka ünnepe! Folytasd a leszerelési gyakorlatot! Vonulj csak föl Bagdadtól Berlinig! Lesz aki elmegy Brüsszelig, és Londonig is, mire rájön, nem az északi sarkon van a mennyország. Persze, mi úgy gondoltuk, hogy ilyen messzire csak a követek vonulnak föl, de ha már fölvonultatok mindenestől, legalább tanuljátok meg, az itteniek hogy dolgoznak, és tartsd a tisztességes irányba vezető törvényeket, és ne etesd a cápákat saját húsoddal, járd inkább az utakat! Tanuld meg hogy dolgozik a vízvezeték szerelő, és úgy menj haza, hogy tudsz dolgozni! Ne dőlj be a tekintélyeknek! A gyári munka sokszor olyan egyszerű, hogy semmiféle iskola nem kell hozzá, három nap alatt meg lehet tanulni! Ugyanaz a táncmozdulat reggeltől estig, aztán éjszakás műszak. Aztán tanulhatsz tovább, ha többet akarsz. Mutasd meg, hogy Te is le tudod gyártani azokat a műanyag dobozokat és fóliába csomagolt szendvicseket palackozott madártejjel. De ugye nem az a legmagasabb álmunk, hogy egymással harcoljunk? Lehetünk tisztességesek? Réz-nikkel és kerámiacső érted? Hogy működik a tengervíz sótlanító? Tanuld meg! Aztán mikor bevezeted a csöveket, a saját sivatagos földedre, lesz vized! Túl sok jót ne várjál! Ez az egész bolygó jelenleg egy roncstelep. Hadd lássuk, hányan vannak, akik tisztességes megélhetést keresnek! Tisztelet a kormánynak, ha tisztességesen lép!
A Követ 2016.02.01-07.

Nem, szeretném ismételten leírni, hogy kettő meg kettő az úgy illik, hogy négy legyen, és nincs időm arra, hogy értelmetlenül vitatkozzak ezen, hatalomba furakodott rendőrültekkel.
A bürokrácia csökkentése nem azt jelenti, hogy az egyeduralomra törekvők kirugdosnak mindenkit, miközben tönkreteszik az államigazgatást, hanem azt jelenti hogy végignézzük, mi az, amit le kell adminisztrálni, és mi az amit nem, és növeljük a hasznos és szükséges adminisztrátorok számát. Mit kell csupán újrahasznosítható szintetikus műanyag fecnire írni, hogy aztán a jövő héten kidobjuk? Melyik az a műanyag lap amit csak néhány év múlva dobunk ki, és mi az amit születéstől a halálig tartunk? Mi az ami olyan értékes, hogy kristályokban tárolva, akár ezer évre is megtartanánk? Nos, a Királyi Rendeletet legalább addig kell tartanod, amíg nem tudsz használhatóbbat, szabadabbat felmutatni, és talán, miután lecsillapodnak a felesleges hatalmi harcok, a Hölgyek, talán majd felmutatnak egy elfogadható KÓDEX-et.
A Követ 2016.01.31.

Üzenet Németországnak
Igen, megnéztük a magyar feliratos üzeneteteket. Senki nem állítja, hogy a jelen helyzet optimális, de egy népvándorlás még mindig jobb mintha kitörne a III. világháború.
Vagy tesztek Ti is azért, hogy a Földközi-tenger déli oldalán is élhető legyen az élet, vagy mindannyian odaégünk, ha megengedjük, a fegyvergyárak további hízását, és nem vagyunk hajlandóak tolerálni egymást. Igen, mi is szeretnénk látni a gyerekeinket és unokáinkat, és mi is ugyanabban a csapdában vagyunk. Civilnek csak azt fogadjuk el, aki fegyvertelen. Legyártjuk a gurítható dobozokat és fegyverlerakó helyeket, amivel a migránsok visszafoglalhatják saját földjeiket, aztán majd Ti is mehettek oda nyaralni, ha van kedvetek. Olvasd végig a tervet, és tudni fogod mi a dolgod! Van használhatóbb terved? Nem ragaszkodunk hozzá, hogy a miénk a legjobb! Úgy érzed, kisiklott az életed? Mit vársz egy kisiklatott világban? Ki tudjuk javítani a hibákat?
A Követ 2016.01.30.

Üzenet az e-migránsoknak:
Akárhová mész a világban, abból nem lesz pénz, hogy utazgatsz! Az pénzbe kerül. Abból lesz pénz, ha valahol munkába állsz, gyártasz, megtermelsz, szolgáltatsz, eladsz valamit, részt veszel valamelyik termelési folyamatban stb. Sajnos ez sokszor unalmas vagy kimerítő tud lenni. Pláne, ha sok a kötekedő alak. Utasítsd ki soraidból a terrorra, bűnözésre uszítókat, és válaszd a tisztességes munkát, még ha néha nehéz is.
A Követ 2016.01.29.

Rendőrségi akció
Nem, nem dugott el senki Lagzi Lajcsinál műkincseket vagy hullákat, de ismét bizonyítottátok, hogy mekkora seggek vagytok. Állandóan mellé fogtok, ártatlanokat zaklattok, a hóhérokat pedig futni hagyjátok. Ha a világegyetem legdrágább kincseit dugnák az orrtok alá, és világgá kürtölnénk a titkok titkát, akkor sem találnátok meg, mert bele vagytok gyöpösödve egy ostoba félkatonai jogtipró rendőrület rendszerbe, és ki sem láttok belőle. Ugyan mért kéne, hogy egy közrendőr magasabb fizetést kapjon, mint egy közmunkás. (Leszámítva a környezetpusztító fűnyíró embereket.)


Mélyen tisztelt selejt és szeméttermelő telep lakói!
Tudtok-e olyan házat építeni, amiben legalább egy emberöltőt kibírnak a csövek megrohadás nélkül? Vagy túlfűtitek inkább a rossz morális kódexetekkel a közintézményeket, úgy, mint a Testnevelési Egyetemet? Mert a civakodás fontosabb az együttműködésnél ugye? Tudtok-e olyan kocsit gyártani, amivel 10-20 év után is többet lehet utazni, mint műszaki vizsgára és szervizbe járni? Van-e olyan információs rendszered, ami nincs a végtelenségig agyonbonyolítva, hogy aljas katonai szándékokat leplezzen el előled?

Terroristákat keresel? Tüntesd el azt a szögesdrótot mielőbb, mert nincs annál nagyobb terrorista, aki egy egész országot haltáltábor mintájú szögesdróttal kerítene be, hogy lágert csináljon azokból, akik nem az Ő egyetlen, mindenki mást kizáró egységére szavazna.

A népvándorlás még mindig jobb, mint egy háború. Most kiszűrheted a bűnözőket és a háborúzni vágyó őrülteket, a tisztességesek pedig új barátokat jelenthetnek. Ne büntesd a többséget az elvetemült kisebbség őrülete miatt!

A lefagyás nem túl fájdalmas. A kiolvadás annál inkább!
Minél jobban fagysz, annál kevésbé érzed a fájdalmat, aztán mikor kiolvadsz, akkor kezded egyre inkább érezni, mennyit veszítettél a fagyban, miközben a fájdalommal küzdesz, hogy legalább a maradékot életben tartsd. Fagyás és rendszer-összeomlás várható de mit vársz, egy félkatonai, őrülten ellenséges, e-kurva csináló, környezetpusztító, szeméthegy termelő rendszertől? Fagyás után tavaszi kiolvadás! A hullák büdösek lesznek Vendéglátásra felkészülni! Néhányan úgy érzik majd, rosszabb, mint a sáskajárás, de nem állíthatjuk meg az időt, és amíg szép hölgyek mobiltelefonban fésülködnek, spermaeszű őrültek addig mennek, amíg be nem fagynak. Aztán jön utánuk az eltévedt pereputty, akik tudják, arra van a mennyország, mert mindenki arra ment! Utánuk a háborús menekültek. Készülj fel a vendéglátásra, mert a java még csak most jön, és szedd össze az út mentén elpotyogtatott gyerekeket, vidd őket fűtött helységbe, mert ha kiolvad a pereputty, keresni fogják a hiányzókat! Tedd lehetővé nekik, hogy meg is találhassák őket elevenen, és nem holtan! Május elsejére igyekezz a vándorlókat úgy megszervezni, hogy munkába tudjanak állni, és civil munkatársként felvonulni, mert ha túl sok az éhes száj és kevés a kaja, abból zúgolódás lesz! Recepteket megtanulni! Vendéglátásra felkészülni!

Nos nagyjából végigszámoltam. Elméletileg lehetséges felépíteni és megtartani egy több mint 1billió élőből álló, civilizációt, úgy, hogy az adminisztráció a holtakat sem felejti, de ehhez szükséges, hogy a bürokráciát minimálisra csökkentsük, és egyetlen ellenségeskedő fegyveres őrültet vagy képviselőjét se engedjünk be a legfelső hatalomba. Tehát, ha készítünk egy szűrőt, ami nem engedi az őrülteket feljebb, esetleg csak akkor, ha már kijózanodtak, ennek a szűrőnek olyan jónak kell lenni, hogy billióból egyet sem hibázhat, vagy összedől a rendszer, és csak akkor nőhet tovább, ha van még ennél is jobb szűrőnk. Csak nehogy úgy járjunk, mint a dinoszauruszok. Azok is csak túl nagyra nőttek. De néhány kicsi hogyan tudná kitakarítani, élhetővé tenni ezt a pofátlanul nagy, őrvénylő, poros, piszkos, halálosan elhagyatott világot, aminek már szinte egyáltalán nem eleme a lét?
Lehet, hogy megsértelek, de nem vagyok hívő.
Elfogadom, hogy vannak bűnösök, akiket keresztre feszített, legyilkolt istenhívők vezetnek valami mennyország felé, de én sem gyilkolónak, sem legyilkoltnak híve nem vagyok. Létezhet-e az embernek olyan világ, ahol nem gyilkolják azokat, akik tudnak valamit, ahol a munka nem csupán agyonhajszolt selejt és szeméttermelés, és leélheti életét az ember úgy, hogy amit alkot az megmarad és nem robbantják föl az őrültek, és az élet nem csupán halálosan rettegett bizonytalan kínszenvedés. Én azokat a recepteket gyűjtöm, amik esetleg elvezethetnek egy tisztességesebb irányba, de nem szeretnék tömeggyilkos prófétákat követni, és nem fogadom el sikernek, ha valakit keresztre feszítenek. Állandóan hanyatt és pofára esek a kényszermunkával termelt selejttől és szeméttől, akarhatunk minőséget, vagy úgyis minden tönkremegy? Melyik szénakazalban van az a tű, amit meg kell találnunk? Van-e út, ami Atlantiszba, és van-e út, ami Atlantisz fölé vezet? Mert az a mesterséges úszó kontinens felrobbant és elsüllyedt, nekünk ennél stabilabb sziget kéne. Van értelme felépíteni? Kezdjük kicsiben. Te mit javasolsz?
A Követ 2016.01.11-13.


Figyelmeztetlek!
Ahhoz, hogy időgépet építsél, meg kell értened, mi az az örökkévalóság, és mi az a soha, és még ennél sokkal többet! Figyelmeztetlek! Bárhova is akarod eldugni térben és időben vallásháborúd nyomait, a bordélyban rád rohadt szerelmeid hulláit, minél jobban eldugod hulláid, mocskod és bűnöd jeleit, annál nehezebben találod majd azokat, és nem fogsz tudni kitakarítani. Hiába csűröd, csavarod az ok-okozatot, a hullák ott maradnak, míg ki nem kaparod, és máshová nem dugod, mert akkor már máshol lesznek, de a hullák akkor is hullák lesznek. Jobb hát, ha nem akarsz háborúzni, hóhért játszani, mert nagyon fogsz majd bűzleni, és rá fogsz jönni, ha akkora a tudásod, hogy az időt is uralod, még az sem lesz elég, hogy eltüntesd hulláid, mert félbevágott és be nem teljesült életek átka ott lesz valahol az értelmetlen reménytelenség mezején, amit még senki fel nem oldozott. A seb Atlantisz robbanása óta nyílt és soha be nem gyógyított. Ha ismét fölépíted az úszó várost, az már egy másik lesz, és nyújthat némi reményt, de Atlantisz tragédiája akkor is ott marad, ki tudod-e majd engesztelni a félbe vágott sorsokat?.
A Révész 2016.01.10.

...Tartsd csak be a Genfi Egyezmény ésszerű pontjait, és engedd be a menekülteket, mert ez alapvető emberjogi kötelességed. Akármilyen nehéz is, de el kell fogadnunk, hogy léteznek más országok, ahol máshogy gondolkodnak, de a törvényesség alapszintjét akkor is el kell érnünk, ha valakinek más a vallása, vagy felfogása...

...Mert Zsimm, első kőpattintó tudja, annak asszony kell hordani vadászzsákmány földi javak, aki kedves hozzá, de ha túl sok asszony kedves hozzá, akkor Zsimm megszakad, mert Zsimmnek csak két keze két lába, de Zsimm azt is tudja, ha elbújik és nincs asszony, aki kedves hozzá, akkor nem kell hordani földi javak, vadászzsákmány, és akkor Zsimm pihenhet egy kicsit, és addig nem siet, amíg asszony kedves nem lesz hozzá!

Főbűn adóhivatalokat felfegyverezni!
Az adóhivatal vagy kirugdossa fegyvereseit, és megtanul civilizált módon adót szedni, vagy nem érdemel több támogatást. Minden fegyverrel kikényszerített adomány mocskos. A fegyver helyett, a tanítást választjuk. Egy nem elmeháborodott ember képes néhány mondat megértése után belátni az adórendszer szükségességét és hasznosságát, de károsnak talál egy fegyverrel kierőszakolt adórabló rendszert. Jelenleg a nemzetközi és országos szinteken nagyon sok adóhivatal adórabló rendszer szintjén követi el a lakosság folyamatos kirablását, és nagyon kevés adóhivatal végez valódi tisztességes munkát. Ne támogasd az adórabló rendszereket! Az elmeháborodott fegyveres bűnözők hatástalanítása lehet a rendőrség feladata, de a rendőrség nem adóhivatal! Távolítsd el az elmeháborodott és más fegyveres őrülteket a pénzügyekből! Azok jól leplezve, de valójában azért vannak ott, hogy folyamatosan rabolják a maguk hasznát a rendszerből.

Jogállam mi? Na nyilvánvaló, hogy legalább életfogytiglan jár azoknak, akik a hatalomba furakodva az adófizetők pénzéből hidrogénbombát pufogtatnak a világbéke hergelése érdekében. Igaz-e Észak Korea? Vagy börtönbe zárjátok a felelősöket, és választotok a kutyatápos diktátor helyett tisztességes kormányt, vagy kutyatáp lehet belőletek.

...Igen, én vagyok az, aki elindította a népvándorlást, de nem ez volt a célom. Ki gondolta volna, hogy ekkora lesz a forgalom, ha járhatóvá tesszük az utakat a szegények számára is? Nos, sétálni nem bűn. Nem tilthatjuk be. Az eredeti Tanács Atlantiszban lehetett úgy 10.000 éve. Hogy a Révész hogy hozza a recepteket, azt nem tudom. Én csupán 4 éve alakítom ezeket a helyi körülményekhez, amit lehet letesztelve, és igyekszem rávenni a vezetőket, hogy mozduljanak ebbe az irányba. Bocs, ha tévedtem, nem minden recept tökéletes, a fanatikusok pedig igyekeznek mindent tönkretenni. Van még néhány receptem, de nem merem kiírni, mert rá kellett jönnöm, ha egyetlen békés élhető területet teremtünk a Földön, annak akkora vonzereje lesz, hogy az összes nyomornegyedből elindulnak felé, aztán összeomlik a túlterheléstől, és csak még egy adag szemétkupac repül a képünkbe, mert a jelenlegi nemzetközi hadigazdaságnak akkora a mocska, szemete, aminek a kipucolásához egyetlen békés hely nem elég. Nem léphetünk feljebb, amíg az őrültek a szomszédban öldökölnek és hulla hegyeket termelnek. Nem elég egyetlen békés, élhető hely, a törvényesség és civilizáltság alapszintjét nemzetközi szinten el kell érnünk -és nem mások kifosztásával, az összes kontinensen, vagy megint megbukunk. Csak akkor mászhatunk ki a nyomorból, ha elvárjuk, hogy a tengerek, óceánok túloldalán is meglegyen legalább az alapszint. Valójában a legtöbb bevándorló jelenleg leginkább élelmet, lakást és megélhetést keres. Meg kell oldani, hogy ezért ne kelljen ezer kilométereket vándorolniuk. Ugye nem maradunk olyan tehetetlenek és szégyenteljesek, hogy szögesdróttal zárkózunk el a probléma elől.
Segítenünk kell a délieken, de óvatosan, nehogy Európába importáljuk a közel-keleti háborút és a délvidékeken honos gyógyszernek álcázott kábszer és egyéb bűnözési formákat. Szűrd ki a terroristákat és más bűnözőket a háború elől menekülő tömegekből, és igyekezz létfeltételeket biztosítani azoknak, akiket mindenüktől megfosztottak a sorozatban gyártott gránátok és más harci gépezetek. Folytasd a leszerelési gyakorlatot!
A Követ 2015.12.31.

Boldog új évet! A nehezével kezdjük! Január a leghidegebb hónap. Megérjük-e a tavaszt? A hőszigetelő anyagok nem csak télen, nyáron is jól jönnek, mert nem csak a hideg, a forróság ellen is védelmet nyújtanak. A Földet képviselő RENDSZER nem lehet ellensége egyetlen földi népcsoportnak sem, és minimum a létminimumot meg kell hagynia minden egyes tagjának, mint ahogy bármely többsejtű élőlénynek minden egyes sejtjének meg kell legyen az élet alapfeltétele, máskülönben a szervezet elpusztul. A SZERVEZET nem teheti tönkre környezetét, különben elpusztul. SZERVEZET nem tehet tönkre más szervezeteket, különben elpusztul. Csak a halandó világban lehetséges az egymást zabáló tápláléklánc, aminek halál a vége. De nem az áll a tápláléklánc csúcsán aki mindent fölzabál, hanem az, aki pusztítás nélkül is elő tudja állítani azt, azt amit megeszik, vagy nem eszik, mert nincs rá szüksége. A Földet képviselő 
RENDSZER nem alapozható egymás fölzabálására, vagy környezetpusztításra.

Főbűn: Isten, Próféta vagy vallás nevében háborút indítani, fegyvert gyártani, fegyverrel kereskedni, fegyverrel, háborúval erőszakkal hit-téríteni, erőszakot, szögesdrótot, fegyvert, háborút vallásként -vallás nevében eladni.

A festő ezennel felszólítja a Zsidó államot, hagyja abba saját és szomszédos népének mészárlását, mert a festő nem kívánja, a III. világháborút is valamelyik festőre kenjék, hogy ezzel álcázzák a szegényeket irtó mocskos üzleteket. A festő ezennel felszólítja a Zsidó államot a tehénmentes marhaszalámi a húzós leves és más ételek előállítására, hogy legyen mindenkinek elég kalória. A festő ezennel felszólítja a Zsidó államot a tiszta üzleti lehetőségek keresésére, ahol legalább akkora a tisztaság, hogy az érintett felek többsége jól jár, és a bebukottak se buknak a halál szintje alá! A festő elvárja, hogy a Zsidó állam és szomszédai felzárkózzanak a kulturáltság alapszintjéig!

Ami jelenleg folyik, azt úgy nevezik: III világháború. Ez még csak a csendes bevezető szakasz, amit olyan aljas sunyi módon terjesztenek a diktátorok fegyverkereskedői, hogy szinte észre sem veszed, és a tisztességes szándékú elnökökből is diktátort csinálnak, ha nem állítjuk le őket.
...
Előbb csak perel, zsarol, kifoszt minden pénztárat, aztán fegyverkezik. Hiába perelsz, hiába zsarolsz, fogd már föl, nincs az a bíróság, ami neked majd rendbe rakja azt az ürességben hagyott néma szeméthegyet, amit a háborúddal csináltál. Ha tetszik, ha nem, azt a szemetet, kell rendbe raknod, ami szembe jön veled. A saját mocskod az, amit cinkosaid a szomszédba küldtek a rakétáikkal!
Folytasd a leszerelési gyakorlatot, és állítsd le a háborút!
A Követ 2015.12.05.-17.

Hogy lehet ennyire kevés eszetek? A legjobb mezőgazdasági területeken kísérleteztek fúziós reaktorral? Most még csak 70%-visszanyerhető energiánál tartotok? Ahogy túllépitek a 100%-ot, túl fog futni a tökéletlen technológiátok, de lesz még más is, ami miatt még a hidrogén bombánál is nagyobbat robbanhattok. Eszement rekordhajhász barmok! Hányan vannak még, akik már beélesítették a fegyvereiket, hogy felrobbantsák az egész földet, ha nem ők lehetnek az elsők? Fegyverrel raboljátok egymástól a mit sem érő, szemétre valóan tökéletlen technológiátok receptjeit, hogy aztán mindent felrobbantsatok? Fegyverrel őrzitek mit sem érő kuruzslásotok titkait, majd tátva marad a szátok, és szólni már nem tudtok, mikor kiég a bőr a ruhátok alól, és nem marad más belőletek, csak egy érzés nélküli, széles, fületek helyéig érő csontvigyor. A rekordhajhász és politikai indulatokkal fűtött reaktorok mind életveszélyesek! Nem más, mint rablógyilkosság amit csináltok! Mások kifosztása tömeges méretekben. Ezen alapszik a hadi gazdaságotok.

 Nem vagyok sem katona, sem más bérgyilkos, sem tömeggyilkos. A Révész vagyok, de egyre kevesebb receptet hozhatok nektek, mert a legszebb áldásból is átkot csinálnátok. A legtisztább helyeket is bemocskolnátok. Tömeggyilkosokat követtek, és a gyűlöletes pusztítást tartjátok szentnek. Mindenetek odavész, ha nem teljesítitek az alapfeltételeket. Ne akarj túlóráztatni, mert nagyon nem szeretem! És ha én eltévedek, vagy alig találom az utat, azt jelenti, Te biztos nem érsz oda, ahova akartál!
Ha egyszer megéreznétek, mennyire fáj, amit csináltok, akkorát ordítanátok, hogy még a Yeti is megijedne a sarkvidéken. Persze, egyből jönne az összes analfabéta, genomot olvasni képtelen, de belevagdos stílusú orvos a fájdalomcsillapító mérgeivel, amivel még több kárt okoznak, és végső ütésként elindul a hadsereg, mert az elnökök azt hiszik, ha agyonvernek egy beteg népet, majd nem fog fájni, mert a hullák nem ordítanak. Majd hallgathatod a néma halálsikolyokat, amik még ezer évre is elhallatszanak, és még évszázadokkal később is tehetnek tönkre családokat egy néma kifürkészhetetlen pillanat alatt. Állítsd le a hadi gépezeted, és nézz szembe a fájdalommal. Készítsd el a törvény-kódex rendszert, vagy őseid szörnyű mocska elhatalmasodik rajtad, majd a hullák néma csendje fogad, és gyűlik a mocsok, mert belőled sem lesz más, csak egy néma halálsikoly évezredeken át, kit senki meg nem hallgat. Az átkot valakinek valamikor viselnie kell, és a látó kénytelen kiosztani a sötét mocskos lapokat is, de jobban jársz, ha megtisztítod azokat, amennyire csak megtisztíthatod. Talán akkor majd neked is teljesülhet egy kívánságod.
A Révész 2015.11.28.

Elég az auschwitz stílusú határzárakból. Válassz: mi akarsz lenni Európai Unió, vagy  Európai
szögesdrótos Unió? Egy bolond elkezdi, a többi folytatja a szögesdrót üzletet? Ha már mindenképp határzárakat akarsz, készítsd azt valódi alumínium vagy műanyag dobozokból, és cseréld ki a szögesdrótot hordozható fegyver lerakó helyekre és regisztráló irodákra! Gyártsanak ilyen dobozokat sorozatban az Európába tévedt bevándorlók, hogy aztán haza tudják vinni a fegyver lerakó helyeket és irodákat, hogy legyen esélyük békében megművelni saját földjeiket! Aztán majd csak rájönnek, hogy nem az északi sarok felé van a mennyország. Masírozzanak csak be a saját földjükre fegyverlerakó helyekkel, szerszámokkal és mozgatható irodákkal!
Törvény: A megtalált terrorista abban az országban, ott helyben börtönbe zárható, ahol megtalálták, és mindaddig ott tartható, amíg a nemzetközi bíróság másképp nem rendelkezik.
A Követ 2015.11.25.


A technikai fejlettség nemsokára életveszélyesen meghaladja a morális fejlődés szintjét. Nézd meg Párizs és Brüsszel utcáin járőröző terroristákat! 24 éven belül felrobban az egész multinacionális selejt és szeméttermelő telepetek, ha nem teszitek le a fegyvert, és a rendőrség ennyire eszement marad, mert az esze helyett a terrorbanda szintjére alacsonyodva a fegyverhez ragaszkodik. Azok nem rendőrök, hanem rendőrnek öltözött terroristák, akik imádják, hogy a világ tele van géppisztolyra gerjedő kurvával, de valójában semmit nem tudnak tenni a közbiztonságért, hanem eszüket parancsokra cserélve, maguk is fegyveres fenyegetést jelentenek a civilekre.
Orosz parizer: szerinted törvényes?

-Tájékoztassátok az elnököket és minisztereket, hogy akik a törvényes rendezés helyett a háborút választja, maga is terroristának minősül.
-Az az eretnek, aki fegyverrel, gyilkolással, háborúval terjeszti, sületlenül, ostobán félreértett, hamis szentírását, akár milyen vallásról is legyen szó.
-Mind törvénytelen, aki ártatlanokat mészárol. Ennél csak azok mocskosabbak, akik a mészárlásra válaszul ismét másokat tovább mészárolnak. A Francia elnök által hirdetett terror ellenes háború legalább annyira terrorcselekmény, mint a párizsi merénylet. A helyes válasz a törvényes megoldás, ahol a merénylőket és szervezőiket rakják rács mögé, és nem indítanak tömeges mészárlást bűnösnek nyilvánított népek ellen.
-A keleti asszonyokat meg kell tanítani tortát készíteni, hölgyeknek és uraknak meg kell tanulniuk választani, és börtönbe juttatni azokat, akik háborút hirdetnek a népük kárára.

-A börtön legaljára az kerüljön, akinek a legtöbb hulla van a pincéjében. Ha a szomszéd pincéjét lövöd, az a te hulládnak számít!
Sóvárogva vágynak a bosszúra világszerte. Eldurrantasz az utcán egy papírzacskót, amitől néhány rendőr úgy megijed, hogy megtorló akciókat szervez, ami korlátoz másokat, ezért mások még nagyobb megtorló akciókat szerveznek, ami odáig fajul, hogy merénylet történik Párizsban, erre azonnal szervezi a föld összes hadserege, a megtorló akciót, hogy ismét másokat kivégezhessen, de így el tudja adni jó áron szemétre való fegyvereit, ezért továbbra is sóvárogva vágynak a bosszúra világszerte. Szerinted ez törvényes? Nem, ezt úgy nevezik, hogy előre megfontolt aljas szándékból elkövetett rablógyilkosság föld és vagyonszerzés céljából. Kik követik el ezeket a háborús bűnöket? Válaszd a törvényes utat! Tanuld meg, hogy kell tárgyalni, és tárgyalj, akivel csak lehet! Dugd börtönbe azokat, akik nem hajlandóak tárgyalni, és ragaszkodnak a tömeggyilkosságokhoz, a fegyvergyártáshoz, és a háború fenntartásához. Közölhetitek az ENSZ tanácsával, hogy megbukott a vizsgán, törvénytelen utakon jár, és törvénytelenségeket támogat! Az összes fegyverkereskedelmi érdekeket szolgáló képviselőnek ki kell takarodnia az ENSZ-ből, és tisztességes civil vezetőknek kell átvenni a helyüket ahhoz, hogy a Tanács átmenjen a pótvizsgán!
Mond ki a varázsigét:
Kétszer annyi leszerelő, fele annyi katona, fele annyi háború, fele annyi sérülés, fele annyi rokkant, fele annyi orvos.
Na még egyszer:
Kétszer annyi leszerelő, fele annyi katona, fele annyi háború, fele annyi sérülés, fele annyi rokkant, fele annyi orvos.
Na még egyszer:
Kétszer annyi leszerelő, fele annyi katona, fele annyi háború, fele annyi sérülés, fele annyi rokkant, fele annyi orvos.
Na még egyszer...
Persze nem akarjuk megfosztani a civileket az orvosoktól, de ha nem minden pénzt a hadi gazdaságra herdálnak el, talán ki tudjuk fizetni a nővéreket is.
Sajnos, akiket Te háborús hősként tisztelsz, azoknak java része tömeggyilkos őrült, akiket utolért saját végzetük, és mivel még mindig sokan tisztelegnek az őrültek előtt, az egész emberiség nyögi ősei bűneit. A leszerelés után át kell menni a rendőrállamon, majd várhatóan nagyon gyenge és beteg lesz az egész földi társadalom, de át kell jutnunk ezen a beteges szakaszon is, és valahogy ki kell jutnunk a kórházakból (nővérrel, vagy nővér nélkül), és csak ezután léphetünk a civilizáció irányába.
xi-0-ix 2015. 11.24.

Jelenlegi státuszunk:
védet területen vadászható emberállat, és nem tudjuk bizonyítani, hogy megérdemeljük az intelligens társköztársaság tagjának járó jogokat. De így nem marad más választásunk, mint Európai Szögesdrótos Unió automata és gépfegyverekkel, maguk igazáról tévedhetetlenül meggyőződött hamis hitek tömeggyilkos vezetőkkel, akiknek már csorog a nyáluk a bosszúvágytól, hogy fegyverrel, törvénytelenül szerezzenek olyan területeket, amit aztán soha meg nem tudnak művelni, de mélyen a törvény szintje alatt törvényesnek és kívánatosnak látszik elvetemült, csak a pusztítást szolgáló szent bosszújuk, amiért politikai szavazatokat kapnak a bolonddá tett néptől, miközben képtelenek elképzelni, hogy kell tisztességes utakon járni. Tisztelet a kivételeknek, akik tisztességes irányba igyekeznének, de a jelenlegi gyűlöletben ártatlan szentnek gondolják magukat azok, akik bosszúból háborút indítanak, miközben ártatlanokat gyilkolnak és nyomorítanak meg folyamatosan... Nos, így nem kapjuk meg a valódi jogokat!
xi-0-ix 2015. 11.18.
Na hogy is volt a terrortámadás? Brüsszeli fegyverkereskedő, iszlamisták bevonásával támadást szervez Párizsban és Németországban. Párizsban véghez viszik mocskos tettüket, Németországban nem sikerül, de Párizs katasztrófája elég ahhoz, hogy meggyőzze a közvéleményt, a fegyveres erőknek sokkal több pénz kell, és egyetlen merénylet is elég ahhoz, hogy a mészárlás alatt tartott Közel-keletet még Oroszországból is bombázhassák minden lelkifurdalás nélkül. Amint nincs elég pénze a hadseregnek, hagyják, hogy egy újabb fegyverkereskedő iszlamistákat uszítson, majd a merényletet a muszlimokra kenje, és Brüsszel ismét kap pénzt fegyverekre. Nos ezután nem csoda, ha a muszlimok tényleg begurulnak. Helyes így ez az elmélet? Ha nem, akkor hogyan volt? Nos, akár muszlim, akár nem, nem csupán azokat kell a rács mögé juttatni, akik elkövetik a terrorcselekményeket, hanem azokat is, akik a háttérben megbújva szervezik és hasznot húznak a terrorizmusból. Persze nem állítjuk, hogy az iszlám állam ártatlan lenne, de több mint 35 éve szinte folyamatosan mészárolják, és fegyverkísérletekhez élő célpontnak használják az arab népet. Miért?
A Követ 2015.11.18.

Kik járnak jól egy terrortámadással?
Nézd csak meg mennyi pénz folyik be egyből a fegyveres erőknek! Ne majmold Amerikát, mert csak a szemétre való hadigazdaságát akarja jó áron eladni neked, és akkor Európába importálod a Szíriai háborút! Jelenleg a Föld összes hadserege a mocskos aljas terrorbanda szintjén áll. Nem kell több fegyver! Ha háborút indítasz a terrorizmus ellen, csak a terroristák érdekeit szolgálod, mert azok pont azt akarnak! Háborút terjeszteni, fegyver eladásból jól járni, asszonyaidból kurvákat csinálni, hogy lehessen azokat válogatás nélkül sorba erőszakolni. És a géppisztolyra gerjedő kurvák, akik lehetnének szépek és normálisak is, ha nem lenne lelki világuk otthonaikkal és gyerekeikkel együtt szétrobbantva, jól leplezve, de erőteljesen vonzzák ezt a lövöldözős mocsok ragályt. Az mind szadista bolond öngyilkos tömeggyilkos hóhér katona! Szűrd ki a terroristákat a civilek közül és rakd a börtön aljára elszigetelt cellába, mert a tömeggyilkos hóhéroknak ott a helyük. Figyeld meg, mért rohadtak, de sose öld meg a hóhért, maguktól is meghalnak, és nem fogod tudni megkérdezni, hol a többi fegyvert és háborút terjesztő hóhér. Márpedig azokat is a börtön aljára kell dugnod, vagy befertőzik a civilek világát háborúval! A holtakat nem támasztja fel, de még több halottad lesz, ha háborút indítasz a terroristák ellen. Válaszd inkább a törvényes utat!
Válasz a Párizsi terrortámadásra, A Követ 2015.11.14.

Franciaország: Vonatbaleset nem sokkal a terrortámadás után

Ilyen lesz a végállomás, ha a rendőrség az esze helyett a fegyveréhez ragaszkodik, és nem regisztrálja a bevándorlókat, vagy szögesdrótos kerítéssel inkább áttukmálja a problémát a szomszéd országra. Persze gondolhatod, hogy a balesetnek semmi köze a terrortámadáshoz, mert a tévében azt mondták, de ha egy ország fővárosában olyan váratlanul súlyos törvénytelenséget követnek el, mint a terrortámadás, az annyira megbéníthatja az ország rendszereit, hogy még vidéken is váratlan, véletlen balesetek történhetnek. Egyik hiba okozza a másikat, és a baj csőstül jön. Katasztrófaelhárító és mentőakciókra felkészülni Európai és országos szinten! Az útlevelek és okmányok előállítása pénzbe kerül. A költségeknek legalább egy jelképes részét a bevándorlónak kell fizetni, aztán majd megtanulja, hogy nem dobálja el az útlevelét, és egy tisztességes úti-okmány többet ér mint 7-8 hamis. A bevándorlók többsége tisztességes lehetőséget próbál keresni, és amennyire csak lehet, ezt nyújtani kell nekik, de a terroristákat és más elvetemült bűnözőket ki kell szűrni soraikból.
A Követ 2015.11.15.

A technikai fejlettség nemsokára életveszélyesen meghaladja a morális fejlődés szintjét.
Egy félkatonai, hulláktól bűzlő hálózat a mobiltelefonnal olyan célzóberendezés, ami alatt ott a vadászpuska, amivel a hatalom a titkos szolgálatokon keresztül a Föld bármelyik állampolgárát célzottan gyilkolhatja. Válassz: vagy leszereled a puskát a célzó berendezés alól, vagy nem lesz mobiltelefonod. A szavazatom a mobiltelefonok fejlesztésére NEM! Szavazatomat csak a Bolygó Tanácsának valamelyik Hercegnője bírálhatja felül, csak és kizárólag úgy, ha felépül a Tanács, és a Hercegnő fel tudja mutatni a KÓDEX ide vonatkozó, nemzetközileg elfogadott részét. A továbbiakban mindenféle mobiltelefon fejlesztés törvénytelen mindaddig, amíg el nem érjük a törvényesség és kulturáltság alapszintjét. Döntésem válasz arra, hogy a Nagyhatalmak vezetői a törvényt megkerülve továbbra is fegyverekkel támogatják a közel-keleti mészárlásokat. Amennyiben tovább fejlesztitek a civilnek látszó haditechnikát, még menekülni sem lesz esélye egyikőnknek sem. Senkinek, sehol a Földön. Mit választanál? Élni mobiltelefon nélkül, vagy meghalni mobiltelefonnal? Vagy folytatod a leszerelést, vagy egyszer csak kinyírnak! Néptömegek célzott irtására fejlesztett automatizált, pilóta nélküli gyilkológépek gyártósorai törvénytelenek és illegálisak.
A Követ 2015.11.11.

Válassz: derült égből ér a villámcsapás, vagy inkább kiosztod a galaktikus kódokat, és lesz esélyed előre jelezni és félre állni a veszély elől? Mi legyen a törzslapon. Születéskor a szülők dolga, hogy megadják a kezdő adatokat, ezután a törzslapot az egyénnek saját magának kell kitöltenie saját anya, anyósa nyelvén, 5-12 évente, és minden nagyobb változásnál kérésre kaphat új lapot, ahol elférnek az adatok ábrák bizonyítványok, fényképek.

A Törvény Kódex nélkül olyan, mint egy zárlatos villanyvezeték szigetelés nélkül. A Testnevelési Egyetem már leégett, talán lehet némi köze ehhez a rossz a Morális Kódexnek. Mi legyen? Hagyjátok, hogy odaégjen a többi intézmény is, vagy kijavítjátok a hibákat, és a Hercegnők írnak egy tisztességes Kódexet?
Azonnal fejlesztendő: Nem felgyújtható, nem gyúlékony hőszigetelő anyagból készült, lakható, összehajtható, lapra-szerelhetős, vagy hordozható gurítható dobozok valódi alumínium borítással. Tipp: olcsó nem éghető hőszigetelő anyag lehet a habosított szilikon. Néhány valódi alumínium lakódoboz és néhány rúd tehén mentes marhaszalámi valódi kenyérrel és forró teával nagyobb segítség mint ezer ellenséges fegyveres rendőr és katona. Tegyétek le a fegyvert és segítsetek! A diktoroknak pedig magyarázzátok el, ha jogi csűrés csavarással 10 millió bolondból 10 bolonddal szavaztatják meg a lincselést, akkor sem lincselhetnek, mert nincs törvényes lincselés, a lincselés és halál büntetés törvénytelen. Mert 10 millió emberből is lehet 10 millió bolondot csinálni, ha rendőrállammal veretjük szét létfeltételeiket, de ez sohasem törvényes, legfeljebb a törvényesség látszatát kelti az ostobán rendezett szabályok közé rejtett aljas szándékok miatt.
A Király jogarával a Követ 2015.10.21.-30.

A CSŐD KÖZEPÉBE NEM KÍVÁNUNK ROSSZAT!


Legyen, ahogy akarjátok! Dolgozhatunk vakon is, de fontos, hogy a tűzszerész és atomkeresztes a lehetőségekhez képest a legtöbbet lásson!
Szögesdrótos kerítéseket fegyverlerakó helyekké alakítani azonnal, és amint lehetséges! Fegyverlerakó helyeket kihelyezni minden határon! Ott segíts, ahol vagy! Ha csak nincs különösen nyomós okod, ne vándorolj ezer kilométereket! Néhány őrültnek úgy odanőtt a fegyver az oldalához, hogy azt hiszi az életénél is fontosabb az a rohadt gyilkoló gépe, amit le kéne tennie, és képtelen lenne elviselni, ha végig kéne néznie, hogy megsemmisítik a gyilkológépét. Ez esetben minél kevesebb zajjal egy fegyverhatástalanító dobozban történjen a fegyver hatástalanítás! Fegyverlerakó helyeket kihelyezni azonnal! Felkészülni a rendőrállamon átvezető szakaszra, hogy legyen esély eljutni a civilizáció szintjéig, és ne kelljen megrohadni egy börtöncellában. Átkozottak és elítélhetőek legyenek azok a tömeggyilkosok, akik a leszerelés égisze alatt suttyomban inkább a felfegyverkezést választják, és lehessen ezeket beküldeni a börtön legaljára egy magánzárkában rohadni, mert a hóhéroknak messze a civilizációtól, mélyen a föld alatt a börtön legalján a helyük, és egyetlen dolguk, hogy magukban felkészüljenek a törlesztésre, és addig ki nem jöhetnek cellájukból, amíg a halál szolgálata helyett az élet szolgálatát nem választják, és el nem kezdik feltakarítani rémületes mocskaikat!
A Király jogarával a Követ 2015.10.29.

UNARMED! - FEGYVERTELEN!


Only, the solar cells and the Circle Queen s movable and livable boxes and the Moving Hotel Mini can save you and your big cities from the upcoming and following catastrophes!
PLEASE TRANSLATE THEM

Szörnyű dolog történt a Magyar határon. Emberek jelentek meg a mezőn, és a kormány ettől úgy megijedt, hogy szögesdróttal kerítette be az országot. A tragédia az, hogy a mezőn megjelenő emberek pénzeszsák nélkül jöttek és gyalog, így a fegyveres rendőrség nem volt képes semmi értékesnek látszó cuccot lefoglalni az érkezőktől, és ezért a kormányerők még mindig mérgesek. Nos, akár milyen mérgesek is vagyunk, meg kell tartanunk a FEGYVERTELEN hadtáp gyakorlatot, és össze kell szednünk a szemetet.

Hulladék újrahasznosítással kezdünk. Kiállja-e az ENSZ a próbát? Mi ez a nagy rakás amerikai gyilkológép egy fegyvertelennek szánt tárgyalási területen? Ennek még nagyon magas lesz az ára! Tehát akkor ugye azért vannak itt ezek a gyilkológépek, hogy leszedjük róluk a fegyvert, amit hulladékként újrahasznosítunk, miközben kivizsgáljuk a miniszter úr vajon magától olvas-e mindig rossz papírból, vagy hátulról nyomatják! Oszlassátok a határzárat, nem kell az Európa közepébe. Cseréld ki a szögesdrótot dobozokra, és tanuld meg regisztrálni az érkezőket A menekülttábor nem börtön! Eljöttek, tanulnak, dolgoznak, és egy idő után úgy mennek majd haza, hogy akkor már tudni fogják hogy tegyék lakhatóvá szétrombolt otthonaikat.

Azt hitted, háborús övezetben majd nem kell takarítani, mert a sok mocsoktól úgysem látszik? Mit kívánnak faragatlan férjek tudatlan ringyóknak? Takarítani ne kelljen, dolgozni ne kelljen, sok pénzt, sok élvezettel, de éhes száj túl sok ne legyen. Már bocsáss meg, de még a fogamzásgátló, vagy a gumi is jobb annál, mint harcmezőn égetni a nem kívánt gyerekeket, vagy csak nem látjuk a káros mellékhatásokat? Mindazonáltal, még az összes egysejtűvel, növénnyel és állattal együtt is kevesen vagyunk ahhoz, hogy felfaljuk ezt az egész forrongó nedves kőzetgolyót. Még csak bele sem haraptunk, csak a felszínét próbáljuk nyaldosni, úgyhogy talán akad még mit enni. Persze nem biztos, hogy jut mindenkinek sütemény, de ne aggódj, ha néha egy kicsit penészes a kenyér, az nem túl jó, de még nem mérgező!
Ez lenne az iszlám szentség? Na fejezzétek be a katonai gyerekidomítást és a válaszként adott külföldről érkező katonai gyereklincselést azonnal!!!
Melyik nagyokos bombázta ki sebészi pontossággal a kórházat Moszkva irányából. Vagy a bombázás is  nyugatról jött? Mit mondjunk erre? Szóval hány kórházat bombáztatok már ki? Minek oda kórház, az amerikai hadsereg néhány halálvágyó díszpéldánya úgyis készségesen égeti el az idomított gyerekeket a harcmezőn? Az őrmesterek között keresd a kegyetlen, embertelen tömeggyilkosokat, a tisztek között a gyáva uszítókat.
Magyarország fegyvertelen tárgyalási terület! Bevállalja végre?
Tisztelet a kivételeknek, mert sokan tisztességesen vesznek részt a humanitárius katasztrófa elhárításában! Nézd végig ezt az aljas NATO nevű terrorbandát! Látod, annyit sem képesek megtenni, hogy fegyver nélkül menjenek tárgyalni, csak mennek eszemet módon, árkon bokron át pusztítani, és képtelenek végrehajtani egy normális hadtáp gyakorlatot. Bele fér e az a szó a NATO központotokba, hogy törvényes, vagy csak ellenszegülni tudtok? Természetesen megtagadhatóak az eszement és hibás parancsok, de azok ott néhányan pont fordítva csinálják, és még véletlenül sem akarnak ésszerű tervet végrehajtani. Visegrádi Négyek konyhája rendben, reméljük a zűrzavarból és a humanitárius katasztrófa szintjéről fel tudunk jutni a törvényesség alapszintjéig.
Pénzügyi rendezés
Ne engedj a pénzügyi zsarolásoknak! Háborús övezetbe sem az EU, sem más Unió ne küldjön pénzt, legfeljebb csak kajajegyet, lukas nadrágot, használt ruhát, sátrakat és használt dobozokat. Csilli-villi doboz csak olyanoknak jár, akik megbecsülik azt. Pénzt csak oda küldj, ahol már letették a fegyvert, és nekiálltak takarítani! Tisztességes pénzügyi rendszer kiépítése csak azután értelmes, mikor a küzdő felek lerakták a fegyvert. Nem akarunk azért dolgozni, dolgoztatni, hogy őrültek szétlőjék, szétlövessék munkánkat. Rengeteg a takarítani való, és sok munkához nem kell hosszú szakképzés. (például targoncás, nehéz-gép kezelő, gyári rutin munka) Előbb dolgozik, és utána kér pénzt, ez a helyes sorrend. (Újraépíthetitek az Ikarus gyár bebetonozott üzemeit, és más gyárakat is. Környezetvédelmi normákat betartva! Lesz elég kereslet. Nem kell félnie a konkurenciának. Ne rakj bele túl sok digitális kacatot. Az alapszéria olcsó és hatékony legyen. Kell bele a sofőr és GPS nélkül is vezethető legyen! Tartályos vízvezeték, kerti slaggal hálózatra köthetős, budi modul a hátuljában, kiszerelhetős és csatornába ereszthető legyen) Az emeletes Mozgó Hotel Mini változatban kisebb a belmagasság, de a felső szinten legalább négy ágy elhelyezhető legyen. Hotel Mini tudja megkerülni fél év alatt, tankolás nélkül a Földközi-tengert! Az elkészült dobozokért a vásárló fizet, de megállapodás szerint jár néhány ingyenes példány a Körkirálynőknek!

Milyen doboz jut majd neked?

Tc: Ikarusz! Az ingyenreklámért cserébe kérjük átalakítani az alábbi dobozt a következők szerint:

1925_orionA doboz valódi alumíniumból készüljön, esetleg saválló acélból, a belseje műanyag legyen. Az eleje döntöttebb, áramvonalasabb legyen, a teteje napelemes legyen. A mini változat 2x6méter két oldalt nyitható büfé kocsi +5 személy szállítására alkalmas B-kat. jogsival vezethető. 3 réteg napelemmel a tetején, ami kitolható oldalirányba, parkoláskor 36m2 felületű napelemes töltést jelent, ez kb 3-4 kW. 48V-nál nagyobb feszültség nem kell. Talán a 24v-os mini dobozok lesznek a legkedveltebbek. Lehet 1,5kilo-amperes vezetékekkel működő motort tervezni. Akkumulátor 1-2kAh. Motor teljesítmény 30-60 kW . Max. sebesség 120km/h utazó sebesség 50-90km/h. A járgány külső rátöltés nélkül, tankolás nélkül legyen képes minden másnap 1-2 órát tovább gurulva fél év alatt, némi rátöltéssel akár egy nyár alatt megkerülni a Földközi-tengert. Az Orion gyár segíthet legyártani a valódi alumínium mosogató gépet és hűtőszekrényt, aminek a belseje lehet saválló acél, de a jármű önsúlya max. kb.1t legyen, hogy még 1-1,5t élelmiszert +1 sofőrt+4 utast magával vihessen. Megpakolva is legalább 50-70km/h tartható utazó sebessége legyen. És nem bánjuk, ha más gyárak is besegítenek, és mások is gyártanak büfé kocsikat és buszokat és más dobozokat.

AmeurázsiA rendezési terv

Úgy helyes, ha a Körkirálynő azon dolgozik, hogy inkább nagyobb doboz jusson, mint kisebb, de ne túl-méretes. A saját sorsodról magadnak kell döntened, és van amikor meg kell hozni másokkal a kompromisszumot. Amíg fel tud állni, az e-migrált vagy Európába tévedt nagymamának kell eldöntenie, tovább akar-e menni, letelepszik, vagy inkább vesz egy gurítható-vontatható lakódobozt, és családjával együtt igyekszik inkább dél felé, hogy meg ne fagyjanak a télen. És a Nagymamák szándékait figyelembe véve Németország két irányban transzportokat indíthat dél felé, mert néhány nagymama haza akar térni, lehetőleg ELEVENEN, és nem holtan. A holtakról a családtagok döntenek.

...-Líbia - Szíria - Görögország - Magyarország - Németország - Franciaország - Marokkó-...

A Kört valakiknek meg kell tudni tenni, de ne siess, ez nem verseny! Itt csupán az a cél, hogy az utak járhatóak legyenek! Átkozott, ki fegyverrel, vámmal, fosztogatással, az útjukat elállja.
Mikor induljon a Mozgó Város? Jobb ha ebben az évben meghúzod magad az első élhető munkahelyen, spórolsz és készülsz, és csak a következő, vagy azutáni ősszel indulsz északról dél felé. A Flúgos futamba házi tákolmány is benevezhető, ha átmegy a műszaki vizsgán. Na kinek a járgánya tudja megkerülni a Földközi-tengert? És ki az, aki még útfélen rekedt családokat is tud szállítani?
Vendéglátásra felkészülni!

Ráteheted a Zsimm jelét a civil járgányodra

Hölgyeim és Uraim! - Megtehetik tétjeiket!
Azt mondod, Vegyük be Olaszországot, komp-átkelővel, és aki akar csak félkört menjen? Legyen! Ez esetben Németország három irányban indítja a transzportokat, és koordinálja, ki akar kör, vagy két félkör alakú pályán haladni. Az időt mérjük. Van rá egy nyarad, hogy így vagy úgy bejárd a Földközi-tengert, és mérjük a költségeidet, hogy megállapítsuk, mennyi az I. II. és III. osztályú körök kilométer és tartózkodási költsége. Elkezdted már szervezni? Ha nem, akkor szervezetlenül fog menni!
Hölgyeim és Uraim! - Megtehetik tétjeiket!
Lehet, hogy a Mozgó Város egy része Egyiptomnál elfordul majd dél felé, hogy ott telepedjen meg, vagy a Görögöknél csatlakozik Törökország felé egy másik Körhöz? Ki tudja? Nem akarunk sztrádán menni, Nem zárjuk ki a bicikliseket sem, hadd csatlakozzanak olyanok is, akik ló vagy teveháton akarnak utazni. Lesz, ahol egyszerű közúton el kell férnünk. Ajánlott max. szélesség kezdetben 2 méter. Tervezhetsz kétéltű, napelemes, vagy terepjáró, mocsár és homokjáró járgányokat is, vagy akár szállítható tornyos mini-palotákat büfének berendezve. Sok féle dobozt lehet gyártani, és a legjobb ötletek Műanyagból sorozatgyártásba kerülhetnek. Ki tud járgányával legalább egy fél kört megtenni egy fél nyár alatt? Ki tud megtenni egy egész kört?
Hogy világos legyen, mit várunk: Akik régebben jöttek, és esetleg már honvágyuk van, és egy használt lakókocsival haza akarják vinni, azt a néhány használt cuccot, amiért megdolgoztak, akár, már az idén elindulhatnak. Jövő ősszel mennek majd többen, aztán még többen. A többség úgyis azért jött Európába, hogy meglegyenek a tisztességes létfeltételeik. Csupán néhány fanatikus őrültet, mindent pusztítani vágyó, sokszor vallási köntösbe bújtatott tömeggyilkost kell rács mögé juttatni ahhoz, hogy saját hazájuk élhetővé, lakhatóvá váljon, és Európában termelt javaikkal vissza tudjanak majd térni, és akkor már meglesz az a szerszámuk, munkatapasztalatuk, amivel fel tudják virágoztatni saját hazájukat. A Mozgó Városokat fel lehet építeni, és el lehet indítani.
Hölgyeim és Uraim! - Megtehetik tétjeiket!

Az első kérdés: Kik azok, akik hajlandóak civil módon élni?
Cseréld ki a puskát nyeles felmosóra, lapátra, seprűre! Gyerektől nem veszünk el játékot, anélkül, hogy másikat ne adnánk helyette.  Valahogy ki kell jönnie az iszlám hullamérgének. A legtöbb gyerek közösségbe engedhető, de a terrorra uszított és idomított gyerek megy a fegyvertelen rácsos javítóintézetbe, amíg egy kegyelmes felelősséget nem vállal érte és ki nem engedi, az idomár pedig megy a börtönbe. Szabadság pedig azoknak jár, akik hajlandóak másoknak is szabadság jogokat nyújtani. Néhány kérdéssel eldönthető, melyik alma ép, melyik rohad. Ugye nem kell többet az olcsó használt koporsó kifejezésre keresnem ezen az internetnek nevezett félkatonai döglegyektől bűzlő hálózaton. (mert az elsőknek még jutott doboz, de mi lesz a többiekkel, ha így folytatjátok) Aki Németországba, vagy annál északabbra e-migrált, számítson arra, lehet, hogy júniusig fagyoskodni, fázni fog. <-- PLEASE TRANSLATE AND TELL THEM

És Észak Korea megkeresi, hol van a kutya eltemetve, hogy egy szál virágot tegyen a kutyák elé vetett nagybácsi sírjára, mert lehet, hogy nagy-lábon élt az öreg, de sokan szerették. És a Nagybácsi már nem tudja megkóstolni a tehénmentes marhaszalámit, ezét népének kell eldönteni, eszik-e belőle, vagy inkább maga is kutyatápként végzi. És a Nagybácsi nem lenne olyan ostoba, hogy hergelje a világbékét.
(Készítsd el szójából, mintha marhapörköltet főznél kevés vízzel, daráld le és töltsd be szaláminak, majd füstöld fel. Aztán kérdezd meg a mikrobiológusokat, hogy csinálnák meg ezt kocsonyagombából, én sem hordok magamnál mindenféle szakácskönyvet.) PLEASE TRANSLATE AND TELL THEM
A Követ 2015.10.05.-15.
Azok, akik Német ritmusra akarnak dolgozni, mondhatják, hogy vasárnap nem dolgoznak, de mások, például szezonális vendéglátósok mondhatják, hogy a szezonban éjjel nappal minden nap kiszolgálnak, legfeljebb másokra tekintettel vasárnap nem hangoskodnak. Tessék megállapodni!

Ha esetleg úgy tűnne, hogy egy rendőrállamot uszítanék a nyakadba, tudd egyáltalán nem én akarom, hogy így legyen, hanem a döglődő őrült hadigazdaságból a rendőrállamon át vezet az út a civilizáció felé. Nem én terveztem, hogy így legyen. A szeméttelepről a kivezető út a hulladék újrahasznosító. Csak nehogy még-több szemetet gyártsál. A hullaméreggel átitatott sárban és mocsokban ne vágyjál túl sok jóra. Csak úgy léphetünk feljebb, ha kitakarítunk! Nem azért van így, mert én így akarom. Folytasd a leszerelési gyakorlatot!
A Követ 2015.10.12.

A jelenlegi rendszer selejtes és nem bolond biztos! Mit gondolsz mért égnek a migráns épületek? Igen kisebb részük szándékos gyújtogatás, és a gyűlölet megnyilvánulása, de többségük tudatlanságból ered. Bekapcsolva hagyják a rezsót, vagy egyszerűen nem tudják kezelni, az elektromos gépeket, és azok olyan zárlatokat produkálhatnak, amilyeneket még nem láttunk. Ha itt ott meggyullad egy szoba, még el lehet oltani a tüzet, de ha a hőmérséklet eléri a lobbanáspontot, az egész épület menthetetlen lehet! Csak itt-ott lövetnek agyon idomított gyerekeket ugye? Csak itt ott nem oltottuk el a tüzet ugye? Vagy eloltod a tüzet, vagy eléri a lobbanáspontot a gyűlölet, és ha elborítja a gyűlölet a világot, jobb esetben is majdnem mind odaégünk, néhány megmaradt gyermekünk lassan elfelejt beszélni, megmaradt unokáink már csak makogni fognak mint a majmok, és történhet ennél még rosszabb is.
Folytasd, vidd végig a leszerelési gyakorlatot, és oltsd el a tüzet!
A Hotel jól teszi, ha tart fenn néhány bérmentes szálláshelyet a Király és a Királynő vendégei számára, és üres szobáinak egy részét felajánlhatja menekültek számára, akiket megtanít főzni, mosni, takarítani, és ösztönzi őket, hogy intézzék el papírjaikat. Amíg a Király másképp nem rendelkezik, vagy Királynő másképp nem kéri, a Hotel Ügyvezetője maga dönti el, hány menekültet, szállásol el és állít be személyzetnek. Amíg a megállapodások meg nem születnek, a területi vezetők döntenek az összegek felett, nem feledve, mi a Királyok, és Királynők jogos jussa! A Hotel igazgató mondhat nemet is a Királyoknak, vagy Királynőknek, amennyiben a rendelet nem megfelelő, és kérhet helyesbítést, az pedig, aki ingyen szálláshelyet kap, jól teszi, ha nem reklamál, hanem csöndben igyekszik hasznossá tenni magát, mert aki többet akar, az jól teszi, ha mielőbb beáll dolgozni!
xi-0-ix 2015.10.29.
Amnesty-clemency
You can sell your cars without software, or bad software

The Green King dont want to order to dismantle your products, but You have to understand. In your cars there is so much unnecessary components. In a bicycle, there is not a power assisted steering, because that is only a bicycle. In the skateboards there is not a steering system, because that s are only skateboards, but however those are able to be turning. Your products are not an airplane, or spaceship, You are making only cars now. One car must be able to working without any software, with a simple driver man, because that is a car only, and not an aircraft. But you have to work out the technology how can you make a clean diesel fuel from lifeless garbage, synthesized with hydrogen. If you have a clean fuel, your exhaust will not smelly.
The Envoy 2015.11.07.


további részletek, és rendezési tervek:
Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága


ReklámTöltse le bemutatókat itt! (.pdf)Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel

Cím: 6000 Kecskemét Harmónia utca 12.     Tel: 36-76/ 503 130    Fax: 36-76/ 503 139
email: info@granadahotel.hu      web: www.granadahotel.hu

Aphrodite Hotel Venus
Kedvezmény a szállodai szoba árakból!

A Hotel elfogad SZÉP kártyát, üdülési csekket.
Aphrodite****Hotel ...ahol a farmunk az éléskamránk...
Hotel Venus***+ ...ahol a saját kertünkből főzünk...8749 Zalakaros, Sport u. 10.
Tel.: 06-30/383-59-69;    06-93/540-140, Fax.: 06-93/540-141

www.wellnesshotelaphrodite.hu
 www.hotelvenus.hu

Minden Hotelnek állampolgári joga kirugdosni olyan korrupt hízott fegyveres rendőröket, akik ellenszolgáltatás nélkül felfalnák a mangalicákat, borjakat, birkákat, és hotelekben tespednének, miközben elvárják a migránsoktól, hogy sárban szabad-ég alatt aludjanak, mert tudatlanságában képtelen elvégezni a rendőrség azt a feladatot, hogy regisztráljon minden érkezőt, és kiszűrje a tömegből a terroristákat, hogy a többieknek legalább azt a minimális jogot megadja, hogy tovább menjenek, ha már szállást nem kapnak, és ne kelljen megfagyniuk sárban fetrengés közben. 

Eladó


Beszédhibás gyerekek által nevelt papagáj sürgősen eladó.
Érdeklődni az ipipipipiapacs jelige alatt lehet.


xFlexkorong


Mitől kezdett el búgni, és rázkódni ez a kis-flex? Azt hittem kimászik a kezemből! Mikor megáll akkor látom, hogy kilóg a korongból egy matrica.

Felhívjuk a barkácsáruházak dolgozóinak a figyelmét, hogy flexkorongra vonalkód matricát ragasztani balesetveszélyes!

Aztán itt van az üveg és ablakgyár, ahol a szinte levakarhatatlan matricát az ablak közepébe nyomják, te meg kapirgálhatod. Köszönjük az iso9001-es rendszernek ezt a rakás plusz munkát, és minőségpusztítást.

Kapirgáljunk együtt vonalkód matricát termékeink minden egyes alkatrészéről, és a termék működőképes lesz!
Társadalmi célú hirdetés


Elkerülhető-e az atomkorszak? Sajnos nem. A természet adta fel az embernek ezt a leckét, és úgy kell ezt megoldanunk, hogy ne pusztuljunk bele, de az nem biztos, hogy minden országban szükséges reaktorokat telepíteni. Ahol lehet, megelégszünk a szél, vagy a nap erejével. Persze ha atomerőműben gondolkodunk, és félretesszük a kormány azon szűklátókörűségét, hogy mindent centralizálva, egy fedél alatt oldana meg, és megkérdeznénk néhány fizikust és építészt is... lehet, hogy kiderülne, az egy nagyobbnál a két kisebb erőmű ugyanakkora összteljesítménnyel biztonságosabb üzemű lenne, sokkal kevesebb hűtővíz tárolót igényelne, és kevesebbe kerülne. Egy politikusok által irányított, szakembereket mellőzve tervezett atomerőmű nagyon balesetveszélyes!
Természeti adottságait figyelembe véve, ha hagynánk megnőni a fákat, és tisztességesek lennének a környezetvédelmi normák, Magyarország a legszebb természetvédelmi területek közé tartozna. Ha már ipart teszünk bele, egy 10000m2 területű az az egy kisebb iparcsarnok tetejének napelemmel történő beborítása. több mint 1megawatt teljesítményt adna le, mikor rásüt a nap. Naperőművet szántóföldre telepíteni földpazarlás de az iparcsarnokok teteje megtermelheti azt az energiát, amire az iparnak szüksége van. Valahol mindig fúj a szél. A szélerőmű szántóföldre is telepíthető és egy üzemzavar nem fogja radioaktív pokollá változtatni egy ilyen kis ország jelentős hányadát. Ha mégis az atom mellett döntünk, a két kisebb biztonságosabb és olcsóbb, mint az egy nagyobb. A régi vizes lassító közegű rektor biztonságosabb, mint néhány modernebb modell, de abszolút biztonság nincs, és ez az ország elég kicsi!

Talán folytatódik...

***Zene*** Blondie Atomic ***