*** Diplomáciai Terület ***                     

Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága.

*** Atlantisz Írott Rádió: Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is! ***

Aranybulla 2022 Reformterv

(Csak szöveg, képek nélkül -HTML formátumban)

Tisztelt leendő Kormány és egybegyűltek!

2022 január: Most megpróbálunk úgy fogalmazni, hogy ha hallanák, még azok számára is érthető legyen, akik 800 évvel ezelőtt hallgatták, azon a dombtetőn, az Aranybulla rendelkezéseket. Az emlékművön a következő felirat olvasható: Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha senki meg ne fosztassék. Sajnos, 2022-ben ezt a mondatot úgy kell folytatnunk, hogy: Méltatlanul összecsalt, lopott, hazudott, rabolt, mások károsításával szerzet birtokától, bárki megfosztathassék! Miért jutottunk idáig?!. Jelen diktátorunk és cselédjei, minden figyelmeztetés, felszólítás és észérv ellenére, több mint egy évtizeden át ellenségeskedve, a nyugalmazottak, az iskolák, az orvosok a városok és mások járandóságainak megcsonkításából, vagyonok kifosztásából: haláltábor szögesdrótjával kerítette be, felfegyverezte az Országot és háborús célpontot csinált abból. Iszonyatos fegyverzettel felszerelve, tábornagy hóhérai, és más hadi pusztítók, már készen állnak, hogy Országunk felett átröpülő bombákat találjanak el, forró füsttel hajtott légvédelmi lövedékeikkel. Csak arra nem gondoltak, tábor nagy pusztító hóhérai, hogy ezek a bombák olyan erősek is lehetnek, ha eltalálják őket, vakító fényes robbanásuk alatt, a nép megsül, és halálosan sugárzó dögtemető lesz az Országból! Mi, a Tiltakozók, ebben az agyon fegyverkezett világban, csak abban reménykedhetünk, hogy sikerül leváltani ezt gátlástalanul rabló, fegyverkező, hóhér bandát, hogy végre olyan vezetésünk legyen, akik a fegyver letételért a megbékélésért és a Civilizálódásért dolgoznak. Nem akarunk mást a diktátortól, és pusztító tábornagy hóhéraitól, csak annyit: távozzanak a vezetésből és adják át a vezetést a Megbékélőknek, a Civilizáltaknak!

Reformtervek

Nagyon, nagyon jól teszik: a város és faluromboló, megszálló és nekik ellenálló seregek, ha mielőbb nyúllá változnak, és sebes iramban elhúzzák beleiket abba az irányba, ahonnan jöttek, mert nincs mentség, parancsra gerjesztett és öngerjedő bűneikre!

Tájékoztathatjátok kormánybácsi tévécsatornáit, hogy egy fegyverkező diktátor személyi kultuszát, hamis propagandáját kiszolgálni, egy valódi Civilizációban, háborús bűnnek minősülhet!

Lássuk a nagyobb hibákat, hogy tudjuk, mit kell javítani, megreformálni! A továbbiakban a Köztársasági formát választjuk és igyekszünk kártalanítani a megcsonkított járandóságból élőket. A 800 éves mondatot így folytatjuk: Méltatlanul összecsalt, lopott, hazudott, rabolt, mások károsításával szerzet birtokától, bárki megfosztathassék, és az elkobzott vagyon vagy érték a kifosztottnak visszaadassék, vagy a rászorulók közt szétosztassék!

Ennek szellemében:

A Kerület, a Város a Megye visszakapja eltulajdonított bevételeit, és ezeknek csak az adóban megállapított részét köteles fizetni az Országos Civilizált Vezetésnek.

Az Orvosi pénztárcát kapják vissza az Orvosok és azt soha többé ne csonkíthassa meg, semmilyen fegyverkező rablóbanda

A Nyugdíjpénztár legyen a nyugalmazottaké és azt soha többé ne csonkíthassa meg, semmilyen fegyverkező rablóbanda

Az Iskolák pénze legyen az Iskoláké és azt soha többé ne csonkíthassa meg, semmilyen fegyverkező rablóbanda

A banknak kivetett közvetlen banki adó nem más, mint közönséges bankrablás, amit a diktátornak és fegyverkező hóhérainak még törlesztenie kell, de akármekkora rablóbanda is volt ez a bűnös diktatúra, az utolsó jogot, a törlesztés jogát tőlük sem vonjuk meg!

A Köztársaságban az elvégzett munka után fizetés jár! A katasztrófahelyzeteket leszámítva, ahol mindenki ingyen dolgozik, hogy mentse, ami menthető, a fizetés és járandóságok megvonása, általában nem más, mint rabszolgatartás. Az egyén, a vállalkozás, vállalat vagy gyár, a falu a város a megye: mind rendelkezik tevékenysége, munkája eredményével: fizetéssel, járandósággal, bevétellel. Az ország összes városától elkobozni a bevételt, hogy a diktátor ezt szétoszthassa fegyveres erői közt, nem más, mint közönséges rablás és rabszolgatartás - az alapvető jogok megsértése!


A Köztársasági minimál nyugdíj legalább a minimálbér fele kell, hogy legyen és a maximális kifizethető nyugdíj nem lehet több a minimálbér négyszeresénél, ötszörösénél, hatszorosánál ( -ezt a vezetés majd eldönti, vagy legyen inkább még a nyugalmazott Királynak is a minimálbér max. 3-szorosa a nyugdíja?). Egy nyugdíjasnak, aki már páholyból nézi mások életét, a maximálisnál kisebb is elég, a Köztársasági nyugdíjrendszernek pedig nem célja, a mások kárára túlfizetett harácsolókat, feleslegesen jutalmazni, miközben a meg nem becsültek az árok szélén fagynak meg. Persze, akinek ez így sem elég, az gyűjthet ezen felül pénzt magánnyugdíj pénztárakban, amit soha többé ne rabolhasson le, semmilyen fegyverkező rablóbanda...

Az Ország jövedelme a Megyék és azok Megyeszékhely Városai jövedelmétől függ. A Megyék a megadott Civilizált határokon belül, maguk határozhatják meg saját adóikat, és amelyik Megye a legjobban gazdálkodik, azt ajánljuk majd követendő példának a többi Megyének. Ez csak akkor valósítható meg, ha megadjuk a Megyének a szabadságjogokat, hogy a megengedett civilizált keretek közt, saját maguk építsék saját gazdaságukat.


Ingatlan törvényjavaslat: Egy uzsorázó rabszolgatartó által illegálisan, mások kifosztásával, engedély nélkül épített ingatlant: amennyiben az értékes, nem bontjuk el, és nem érvénytelenítjük a kizsákmányolt rabszolgák munkáját. Amennyiben az épület nem életveszélyes, hanem a kifosztottak rendesen megcsinálták, és műszakilag lehetséges az utólagos engedélyeztetése. Az ingatlan az uzsorázót kihagyva, kerüljön vissza az önkormányzat tulajdonába és utólagos engedélyeztetés után, az önkormányzat által eladható, bérbe adható, és az eladás, bérlés hasznából a kifosztott rabszolgákat kell utólagosan megfizetni!

A továbbiakban, reméljük, akik le akarják váltani a diktátort, kidolgozzák előbb csak fő vonalakban, aztán részletesen a hiányzó reformterveket.

Az Aranybulla 2022 Reformterv tervezett részei:


Köztársasági Adó Reformterv: ahol rögzítik, hogy a városi és megyei adóbevétel és egyéb bevételek, az adott Város, Megye tulajdona, és ebből mennyit adózik az Országos szintnek.


Köztársasági Nyugdíj Reformterv: Ahol mindig a melós béréhez viszonyítunk, és a nyugdíj nem lehet kevesebb a minimálbér felénél, és nem lehet több, például a minimálbér 4-szeresénél. És ha valakit átlag, valamivel kevesebb, mint két minimálbérnyi fizetés után, körülbelül 1,25 minimálbérre nyugdíjaznak, (a ledolgozott évek számától függően), de ez neki nem elég és azt mondja, hogy dolgozik a korhatár felett még, például három évet és akkor már 1,5 minimálbérnyi Köztársasági nyugdíjra számíthat, ha ezt megkapja, akkor élete végéig 1,5 minimálbérnyi nyugdíjat fog kapni. A szakértők majd pontosítják a konkrét számokat.


Egészségügyi Reformterv – A terv részben kidolgozva ugyanezen cím alatt


Oktatási Reformterv Az Oktatási Szakemberek tervei alapján...


Megcsonkított jogok kártalanítása Reformterv -Ahol felmérik a jelen katonai-rendőr diktatúra károsultjait, és visszaállítják az alapvető emberi és szabadságjogokat az ártatlanul megkárosítottaknak...


Egyéb szükséges reformok


Tessék elkészíteni a hiányzó Reform Terveket!

A továbbiakban néhány minta és szempont

Mindenki vagy Minden Magyar Magyarországa nem lehet egyszínű! Itt most nem a bőrszínekről van szó, hanem a szervezési lehetőségekről! Az egyszínű, egységes, egyforma sablonokat meghagyhatjuk a katonáknak, rendőröknek, de mi nem akarunk még egy diktatórikus katonai rendőrállamot! Mi Köztársaságot, Civilizációt szeretnénk! Inkább sokszínű reformterv, mint egységes! Például, ha az egészségügyben, kezdetben, csak egy döcögő szekér szintjét érjük el, mert az EU és EÜ pénzeket már úgy szétlopták, akkor is legyen benne választási lehetőség. Például: bármelyik Hölgy maga dönthesse el, hogy kórházban, vagy otthon akar-e szülni. Vagy: Lehessen választani: teljes költség térítő biztosítás, vagy olcsóbb, de csak x-ezer forint feletti biztosítás, ahol x-ezer forintig az egyén utólagosan maga fizeti a kezeléseket. A lőtt seb kezelését pedig fizesse saját fizetéséből a fegyveres erők elkövető lövöldözője és parancsnokai. Vagy: Az Adórendszerben nem csupán 1%-ról, lehessen nyilatkozni. Stb.


Recept

Szófosásos szájmenésre

A diktátor minden konstruktív tervezetet meg akar állítani, hogy le tudja azt rabolni fegyverkező bűnbandájának, miközben csicskásaival együtt, szófosásos szájmenéssel szennyezik a tévét, rádiót, bárkit leszólva, aki az útjukban áll.

Lehet valakinek szófosásos szájmenése, mert belekeveredtek szavaiba a diktátor szavai. Nos, mint ahogy sok más nagyon veszélyes betegségnél is, itt sem a gyógyszerektől kell várni a segítséget, hanem lehetnek magától érthető eljárások, amik gyógyuláshoz vezethetnek.

Az aranyszabály szófosásos szájmenéses esetben így szól: hallgatni arany! Tehát, akinek szófosásos szájmenése van, az jól teszi, ha este kimegy egy közeli tóhoz, és megpróbál sötétben kézzel kacsát fogni, mert sötétben kézzel kacsát fogni úgy kell, hogy befogja saját száját és nem hápog, különben kacsa elmegy... Ha meg tudta fogni a kacsát, az már a gyógyulás jele, de a kacsa valószínűleg védett állat vagy a város tulajdona, ezért a kacsát inkább visszaengedi a tóba, majd felfrissülve hazamehet...

Megkérjük az Aranybulla 2022 Reformterveken dolgozókat, hogy csak AZOK szólaljanak meg és akkor, (egyszerre csak egy), ha a Felszólalónak, közérthetően és világosan, valami megtárgyalandó, konstruktív hozzáfűznivalója van az adott Reformtervhez. Aki pedig úgy érzi, most inkább sötétben kézzel kéne kacsát fognia, az menjen inkább sötétben kézzel kacsát fogni és ne felejtse el a megfogott kacsát visszaengedni a tóba...

Egészségügyi Reformterv

Az Aranybulla 2022 Reformtervezet Egészségügyi Reformterve


Tisztelt ellenzék!

Nem a Miniszterelnök Jelölt Úrnak kell győznie, hanem az egész összefogás leendő Kormányának! Ez nem fog máshogy menni, csak ha van közösen kidolgozott és elfogadott Reformtervetek! Őszinte részvét ennek az Országnak, ha csak múlnak a hetek, és nincs közös Terv, majd még négy évig el kell tűrni ezt a jelenlegi, kormánynak nevezett fegyverkező rablóbandát és gátlástalan diktátorát!

Elég volt már abból a nézhetetlen műsorból, hogy kormánybácsi tévéje állandón a baloldalt szidja, ne adj rá okot! Kérdezzétek meg, ki mennyit fizetést kap kormány-bácsitól a rágalmazásokért, hogy tudjátok, kiket kell majd lapátra tenni! Csináljatok már valami normális műsort, amit meg is lehet nézni! Lehet, hogy akik 800 évvel ezelőtt éltek, nem igazán tudnák, mi az a trabant 601 és a mercédesz, de itt már úgy fogalmazunk, hogy az a jelen korban élők számára közérthető legyen.

Tessék kidolgozni a közös Reformterveket, vagy veszíteni fogtok, Ti is és az Ország is! Ebben az Országban csak akkor lehetnek valódi jogok, ha végre a Civilizáltak veszik át a vezetést a jelenlegi, törvényeket kiforgató bűnözők felett! … Persze, nem mind bűnöző! Tisztelet a kivételeknek!


Egészségügyi Reformterv


Ahhoz, hogy meg tudjuk reformálni az egészségügyet, figyelembe kell venni, annak jelenlegi állapotát. Aki itt privatizációra gondol, vagy azt hiszi, majd az indiai szemorvos megoldja, attól kérdezzétek meg: fűrer orbán malmára akarja hajtani a vizet, vagy hajlandó egy normális tervet elfogadni? Ne akarj főnökösködni, fűrer lenni, akarj inkább együttműködni! Akár még egy civilizált beosztott is leválthatja a folyton kötekedő diktátort, mert egy civilizált beosztott, legalább nem egy megrögzött bűnöző! Persze, lehet, hogy egy indiai szemorvos, tud valamit, és a privát szféra is működik, de egy kormánynak elsődleges feladata a saját országa közegészségügyének helyrehozása. Hogyan lehet helyrehozni? Mit várhatunk?

Figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg van egy, kormány média által mesterségesen felnagyított nemzetközi világjárványunk, ami remekül palástolja, elfedi azt a tényt, hogy egyes kormányok mennyire szétlopták az egészségügyet. Nálunk, orbán fűrer és fegyverkező bűnbanda kormánya, az összeomlás határáig szétlopta az egészségügyet. Mit tehetünk? A trabant olcsó népautó, a mercédesz luxus kategória, de egy működőképes trabant többet ér mint három szétlopott, használhatatlan mercédesz. A trabant is elvisz bárkit bárhová, igaz, kicsit lassú, de legalább nem forr fel a hűtővize. El kell érnünk az egészségügyben, legalább a működő Trabant szintjét, aztán, mikor ezt már elértük, majd kacsintgathatunk még tovább, de azt az alapszintet vidéken is el kell érni, hogy működjön. Ehhez a következő lépéseket kell megtenni.


 1. lépés: A pénzügyi alap helyrehozása

  1. Első lépés első alpontja: A tolvajok kizárása a pénzügyi alapból. Ha fűrer orbán és fegyverkező kormánya hajtaná végre ezt a reformtervet, akkor három vadi-új mercédesz áráért kapnál egy elhasznált trabantot, a többit pedig lenyúlnák a haverok fegyverekre. Jelenleg azért sündörög annyi katona az egészségügyben, hogy a hadsereg gátlástalanul lenyúlhassa az egészségügyi közpénztárcát. Zárjuk ki ezeket és más esetleges tolvajokat.

  2. Adjuk vissza az egészségügyi közpénztárcát a köztársasági keretek közt dolgozó Orvosoknak, Rendelőknek, Kórházaknak.

  3. Tegyünk ebbe a közpénztárcába annyit, amennyi eléri az Európai Uniós átlagot

 1. Ne akarjunk okosabbak lenni a szakembernél, és fogadjuk el az eddigi bevált gyógyítási módszereket de megvizsgálhatjuk és elfogadhatjuk nálunk hatékonyabban működő országok módszereit, szem-előtt tartva azt a célt, hogy ne keljen a beteget külföldre szállítani, hanem amit lehet, oldjuk meg itthon.

 2. Normális fizetésekkel enyhítsük az orvos és nővér hiányt

 3. Egyéb szempontok, amiket majd Ti hozzá írtok, de ide csak olyan megoldás kerülhet, amit mindegyik ellenzéki párt elfogadhatónak tart!

 4. És még ezt is Ti fogjátok kidolgozni, de ne tartson tovább egy hétnél!


...Aztán amikor elértük a működő trabant szintjét, és van pénzünk, mert nem nyel el mindet egy ostoba katonai rendőrállam, majd szétnézhetünk a világban, hogy mit lehet még tenni...


Az Egészségügyi reformterv apró részleteit ráértek a választások után is kidolgozni, de az elfogadható fő vonalak legyenek meg mihamarább! A választásnál nem csak az egészségügyről van szó. Itt alapjában véve arról van szó, hogy egy mindent militarizáló, fegyverkező hóhér banda vezetésével, háborúba sodorják-e az Országot, vagy sikerül-e kimásznunk a dögtemetőből! A jelenlegi kormány és diktátora a fegyverkezést, a szögesdrótot, a szabad rablást és mindennek a kifosztását képviseli! Ennek a fegyveres rablóbandának az ellenzéke csak akkor nyerhet, ha megalakítja az ellenzéki összefogás kormányát, ami reális tervezetek formájában, civilizáltságot, Civilizációt, Köztársaságot ajánl a jelenlegi fegyverkező diktatúra helyett. Tessék elkészíteni a terveket, majd az elfogadtatás után megvalósítani ezeket. Egy Miniszterelnök Jelölt Úr pedig, akinek sosem voltak szülési fájdalmai, ne próbáljon meg tanácsot adni abban a kérdésben, kell-e a szüléshez kórház vagy sem, hanem bízza ezt a kérdést a Hölgyek, Hölgy vezetőire, és kérjen inkább bocsánatot ostobaságáért, minthogy a mindent megválaszolni akaró, mindentudó szerepében tetszelegjen. A Miniszterelnök jelölt Úr nagyon bölcsen dönt, ha azt mondja, a hölgyek problémáival foglalkozó kérdéseket a hölgyeknek kell megválaszolni és sok más kérdés megválaszolását is inkább szakemberekre bízza, miközben leginkább arra figyel, értelmesen, gazdaságosan kivitelezhető-e a kapott javaslat...


A gyógyítás megvalósítandó szintjei

 1. Azok a betegségek, bajok, amik citromos teával, pihenéssel, ragtapasszal orvosolhatóak, bonyolult szakértelem nélkül, otthon kezelendők, de még a Hamis Próféták és Vajákos Asszonyok is ügyeljenek a tisztaságra és arra, nehogy házi gyógymódjaik többet ártsanak, mint amennyit használnak. Ha a baj súlyosabb, el kell menni a Háziorvoshoz, vagy ki kell hívni az Orvost.

 2. A Háziorvos megvizsgálja a sérülést vagy betegséget, és igyekszik helyben ellátni azt, hogy a beteg mielőbb meggyógyulva folytathassa életét. Amennyiben a betegség olyan nagyobb vizsgálatot, kezelést igényel, amihez a Háziorvosnak nincs felszerelése, elküldi a beteget a Kórházba. Nagyon fontos, hogy a Háziorvos és a Kórház soha nem azt nézi, hogy a betegnek mennyi a fizetése és érvényes-e a biztosítása, hanem előbb gyógyít, aztán ha már egészséges lett a beteg és tudatánál van, az adminisztráció számon-kérheti az esetleges be nem fizetett biztosítási összegeket, amik remélhetőleg nem olyan magasak, hogy a gyógyult azonnal belebetegedjen a kifizetendő tartozásba. Tehát előbb gyógyít, aztán megengedi az adminisztrációnak, hogy ellenőrizze az esetleges finanszírozási hiányosságokat, a selejtes kezelésekre pedig nem jár jutalom! Senki nem kötelezhető arra, hogy finanszírozzon egy olyan kezelést, amibe belehalt.

 3. A kórház: ide kerülnek a műszeres vizsgálatokat és a legtöbb szakértelmet igénylő betegek, és ez az utolsó állomás, ahonnan még vissza lehet térni a normális életbe, mert akiket itt sem sikerül meggyógyítani, azok fohászkodhatnak papokhoz, természetfeletti gyógyítókhoz, de általában a a tanulók bonctermébe, majd a temetkezési vállalkozókhoz kerülnek, és ez már nem a legjobb útvonal és nem a gyógyítás és gyógyulás szintje. Amikor a diktátor fegyveres erőivel kilopja a kórházból a pénzt, hogy hadseregét hizlalja, az egyre romló hiányos ellátás miatt, egyre kevesebben élik túl a betegségeiket és egyre többen kerülnek papokhoz és temetkezési vállalkozókhoz. Ilyenkor nagyon jól jön a kormánynak egy mesterségesen túlpropagált járvány, hogy legyen mire kenni az elhalálozásokat, de nyerjenek bűnbocsánatot azok, akik a hátuk közepére sem kívánják, hogy idáig jussanak.


Ez egy megvalósítható terv! Ez bevált módszer! Csak akkor megy tönkre, ha szétlopják, vagy nem megfelelően működtetik! Tervezzetek jobbat, vagy valósítsátok meg ezt!


Tessék elkészíteni a hiányzó Reform Terveket!

A világjárvány kezelése

(ami a TOP SZIKRET mögött van)


Tessék azonnal kidobni a védőmaszkokat! Ha meg tudnád számolni, egyetlen bevásárlás alatt, mennyi le nem bomló mikró-műanyag szálat szívsz le a tüdődbe a maszkodból, magad is rájönnél, ez károsabb mint a dohányzás! Azok a mikró-műanyag szálak még 10 év múlva sem ürülnek ki, és megalapozhatják jövőbeli tüdőbajaidat. Nézzük meg, közelebbről, mi ez a koronavírus. Javíts ki, ha tévedek! Mint ahogy azt a régi orvosi könyvek is tárgyalják, ez közönséges nátha vírus, csak sokféle variációval. Amit a kínaiak már észre sem vesznek, mert megszokták, az egy európainak, nagyon súlyos lehet, mint ahogy a spanyol nátha is halálos volt ott, ahová behurcolták azok, akiket már nem zavart. Ha mindehhez még hozzátesszük a kormány és fegyveres erői által eltitkolt és járványra kent TOP SZIKRET halottakat, látszólag igen halálos kórral találjuk szembe magunkat. Persze, lehet, hogy valamelyik hadsereg a vírust megbabrálta, más vírusokkal összekombinálta és felturbózta, majd bűnös végeredményt a megállítandó bevándorlókra kente, de akárhogy is nevezik, valószínűleg ez akkor is csak nátha és rokon betegségei, ami ellen a néptől elvárható nem kártékony védekezési módok: a kézmosás és fertőtlenítés, a betegektől való távolságtartás, a meleg öltözék a megfázások ellen, a forró citromos tea és a papír zsebkendő, de ezeket a ma gyártott, félig meddig műanyagszálas maszkokat azonnal tessék kidobni, és ne ess pánikba, ha esetleg olyan szörnyűséget látsz, hogy valaki kifújja az orrát a papír-zsebkendőbe, vagy köhögni merészel! Nincs mitől félned! A nehezén már túl vagyunk! Az a vírus már ott van mindenkiben, csak nem vallják be, mert így kedvezőbb a kormánynak, hogy van mire kenni a bajokat! Sajnos, sok kormány, be nem vallottan, mindent megtesz azért, hogy mesterségesen felnagyítsa a járványt és hátráltassa a gyógyulást, mert remekül el lehet bújni a felelősség elől, ha lehet egy járványra hivatkozni!

Csók és könny, majd taknyos papír-zsebkendő! Ez a világjárvány a jutalma a távoli vadrománcokra vágyóknak és hozzátartozóiknak, kik a megnövekedett útiköltség, a nemzetközi telefonszámla, no meg a szálloda árak ellenére, tudatlanul, náthavírust cseréltek forró gerjedelmükben, távoli szeretőkkel, tovább terjesztve így, sokféle vírus variánst, de lehet a szerelemnek parancsolni? Aztán ha már bedugult az orrod, ne ess pánikba! Volt már olyan, hogy valakinek krónikusan bedugult az orra, miután a volt házastársa, krónikusan valaki mással szeretkezett. Nem kell gyógyszer! Készíts inkább hagymás lecsót magadnak. Amikor felszeletelted a hagymát, szívj néhány nagy levegőt az orrodon át a hagyma fölött, aztán fújd ki a dugulást a zsebkendőbe, és dobd ki a zsebkendőt a kukába...

Persze, lehet, hogy az Orvos más receptet fog javasolni, de ha azt látod, már mindenkit beoltottak, mégis megbetegszenek a beoltottak, akkor már tudhatod, hogy az oltás szinte semmit nem ér, csak elhiteti veled, hogy a kormány katonái majd gondoskodni fognak rólad, és így a hadsereg könnyen lenyúlhatja az orvosi közpénztárcát... Szagold inkább jó mélyen a hagymát, és rúgd ki a katonákat az egészségügyből! Pénzt csak akkor kaphatnak, ha renoválják vagy kitakarítják a kórházat...

Akik 800 évvel ezelőtt éltek, fél-fogatlan vigyorukkal körberöhögnének benneteket! Megijedtek egy kis náthától? Ezt nevezitek Ti járványnak? Hát elfelejtettétek már, milyen az, amikor a falu több mint fele odavész, és a maradék mind sírásó lesz! Hozzánk képest, Ti kicsattantok az egészségtől, mégis karantént rendeltek el?!.


Szómagyarázat: A német führer szó, főnököt jelent. Magyarosan, németesen a főnököt úgy nevezhetjük: a fűrer. A magyar diktátor szófosásaiban egyértelműen levezette, hogy ő a főnök, aki nem áll szóba egy beosztottal, mint amilyen a baloldal miniszterelnök jelöltje. Ezért kapta az orbán fűrer nevet. Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy orbán fűrer hasonlít a II. világháborút kirobbantó német fűrer adolfkára, de tudjuk, hogy fűrer adolfka nem irtotta ki az emberiséget, a magyar diktátornak viszont, szövetségben az orosz, vagy a török fűrerekkel, még esélye van: akár nagyobb pusztításban is részt venni, mint amennyit fűrer adolfka pusztított, mert ezek a mai sokcsillagos barbár hóhérok és diktátoraik, már jóval nagyobb erejű csoda fegyverekkel kívánnak játszadozni, mások kárára, mint amekkorát adolfka egyáltalán el tudott képzelni! Szóval az ilyen mindent leraboló, gátlástalanul pusztító bűnözőket, be sem szabadna engedni egy parlamentbe, nehogy elszabadult indulataiban, parancsra gerjedő hóhéraival, esetleg népirtást rendezzenek. A helyes-sírásók szabályzata szerint pedig: az olyan, fegyverkező pusztító fűrerek neveit nem kezdjük nagybetűvel, mint például putyin, lukasenko, vagy orbán fűrer stb. …

Tisztelt Leendő Kormány!


Ha elkészítettétek a közérthető, elfogadott reformterveket, legyetek szívesek egy válaszlevélben küldeni nekem is belőle, amint lehet, hogy fel tudjam tenni a Rendezési tervbe! Az egyetlen esélyetek, ha elfogadjátok ezt a kezdeményezést, elkészítitek a közös reformterveket, majd megegyeztek a követendő közös irányban. Kiszűritek a közös tervből az ostoba szájmenéseket, meghagyva a reális célokat. Amennyiben mindegyik párt vezetése, több mint fele arányban elfogadta a közös tervet, a Miniszterelnök Jelölt Úr jól teszi, ha elnézést kér eddigi tévedéseiért és írásos dokumentumként felmutatva bejelenti, mától kezdve ehhez a tervezethez tartjuk magunkat. Ha egy hetet csúsztok még belefér, de minél később lesztek meg a fő irányok elfogadásával, annál többet veszítetek! Már most meg kéne lennie! Szájmenésekkel nem fogtok nyerni! Szó elszáll, írás megmarad. Tessék megkezdeni az egyeztetéseket és a közös terv kidolgozását! A fő irány legyen meg, a részletek ráérnek a választások után is...


...és óvakodj a rád küldött ingatlanosoktól, mert vannak köztük olyanok, akik tudják: hogy kell akár egy hét alatt, a Te több évnyi béredet is eltapsolni, távoli tengerpartokon, márpedig ezt csak úgy tudják megtenni, hogy adás-vételkor azt a Te házad, vagyonod, megbecsülésed bánja, de ezért ne szidd azokat, akik becsületes haszonnal kereskednek...


Őszintén kívánjuk ennek az Országnak, hogy a diktátor és gumikerekekre, egyebekre lövöldöző bérgyilkosai, mielőbb eltakarodjanak az országhatárokról, és egy megújult Európai Unióban ugyanolyan szabadon lehessen majd átjutni a szomszédos Országokba, mint néhány évvel ezelőtt. Dolgozzunk együtt egy Új Európai Unióért, ahol ha mindenképpen le kell csukni valakit, akkor a fegyverkező diktátor és hóhérai lesznek lecsukva és nem az Országok! A hadsereg eszetlen, parancsra lövöldöző leszereltjei pedig, elmehetnek gumikerekeket és felniket javítani ingyen és bérmentve...


Távozzanak a hóhérok!

Felszólítjuk Oroszországot, hogy saját népén élősködő, nemzetközi terroristákból, népirtó hóhérokból, fegyverkező bűnözőkből álló vezetését és diktátorát, küldje a börtön aljára! Mert hóhér a börtön aljára való, és nem a parlamentbe!


Felszólítjuk Oroszországot, hogy katonai diktatúráját cserélje demokratikusan választott civilizált vezetésre, ahol minden, bűnözőkre leadott szavazat érvénytelen!


Felszólítjuk az Orosz népet, hogy álljon a béke oldalára, és ne tűrje tovább, egy olyan diktatúra uralkodását ami a saját népét is gátlástalanul vágóhídra küldené, néhány nyaralóért.


Talán többet érsz annál Ember, minthogy hagyjad, katonai hóhérok diktatúrái uralkodjanak rajtad!


Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy az államok közi szövetségeket helyezze civilizált alapra, melynek lényege, hogy az Európai Unió alapjaiban véve nem egy katonai szövetség, hanem alapjaiban véve egy Civilizált Országokból álló, Civilizált, Polgári, Demokratikusan Együttműködő, Társköztársaságokból álló szövetség, ahol remélik, nem lesz szükség arra, hogy távoli barbár diktatúrákat, katonai erővel fékezzenek meg.


AZ Európai Unió Civilizált alapokra helyezése megengedi, hogy egy csatlakozandó fegyvertelen Ország ne legyen feltétlenül nato tagállam, mert az EU elsősorban egy Civilizált szövetség, és nem katonai. (A bér és tömeggyilkosok, valamint más hóhérok szervezeteit a sírásók szabályzata szerint, itt sem írjuk nagybetűkkel, és ezeket nem lehet kötelezővé tenni!) A fegyveres tag-országoknak viszont kötelező a nato tagság, ahol külön cikkely foglalkozik a helyi kis-diktátorok öngerjedésének és szabad-rabló tevékenységeinek leállításával és lefokozásával. Majd amikor a nato is eleget tesz az alapvető normáknak, és leszereli esetleges öngerjedő pszichotikus tábornokait, gátlástalan, élvezettel pusztító bérgyilkosait, és nem keveri össze az elfogadható védelmet a rablógyilkos terrorista támadásokkal, akkor majd talán nagybetűkkel írjuk ki a nevét.

Az EU Civilizált alapokra helyezése, természetesen magába foglalja azt is, hogy egyetlen szövetséges sem fenyegethet erővel, támadással egy másik szövetségest, de egyetlen népet sem kényszeríthetünk testvérháborúra csak azért, mert egy diktatórikus egység ezt kívánja, mikor a diktatórikus szomszédja rakoncátlankodik. Semmilyen katonai szervezetet nem lehet kötelezővé tenni! Bármelyik Ország mondhatja azt is, hogy lelkiismereti szabadsága nem engedi, hogy másokat gyilkoló bűnbandákhoz csatlakozzon, védelmező hóhéroknak fizessen, vagy ilyeneket tartson meg saját területén.


Ukrajnának adasson meg a szabad választás, hogy EU tagállam akar-e lenni, vagy sem!

Természetesen, amennyiben Oroszország eleget tesz a Civilizálódás alapfeltételeinek és a későbbiekben kérelmezi az Európai Unióhoz való csatlakozását, ez a lehetőség sem kizárt, bár ez esetben valószínűleg az Európai Uniót át kell majd nevezni Eurázsiai Uniónak, aztán mikor majd az Amerikai Egyesült Államok is be akar lépni a leendő AmeurázsiA Unióba, természetesen, tőlük is el kell várni, hogy fegyverkereskedőiket, fegyvergyáraikat megállítva, leszerelve, teljesítsék a Civilizáltság alapfeltételeit...


Várjuk a tárgyaló-képes Orosz ellenzéki kormány megszületését és felállítását!

Egy valódi civilizációban, nem fordulhat elő olyan közönséges rablógyilkosság, hogy egy népirtó putyin azt mondja, nekem tetszik az a nyaraló övezet, de nincs rá pénzem, viszont a jóval olcsóbb gépfegyverekre van, ezért vérengzést rendezünk a tiltakozók ellen, majd erőszakkal kijelentjük, hogy a nyaraló övezet a miénk. Az ilyen tömeggyilkos hóhérokat egy valódi Civilizációban még azelőtt leváltják, mielőtt népirtásba kezdenek! Az ilyen putyin féle népirtók és hódolóik, csak egy barbár diktatúrákban jeleskedhetnek. Az oroszoknak sincs más valódi reményük, mint a barbár diktatúra leváltása és a civilizálódás.

Egy népirtó putyinfajzat és hóhér vezérkara pedig, a népirtásokért járó, börtönéveik alatt, majd foglalkozhatnak azzal, mi marad nekik, mikor valaki ellopja tőlük a lágyságjelet az Ábécéjükből!

Milyen államformát válasszunk?

Itt van nekünk egy mintánk: a Kis és Nagy Királyok Királynők Köztársasága. Ez a forma a Királyság és a Köztársaság demokratikus ötvözete, ami elvezethet, akár a csillagokba is, de nem kötelező! Egy Ország választhatja államformának akár a kirenovált és modernizált feudalizmust is, felszabadított jobbágyokkal és cégekkel, ha neki úgy tetszik, a lényeg, hogy akármilyen rendszert is választunk, a Vezetői Civilizáltak legyenek, és tudják megtartani Civilizáltságukat hosszútávon! Együttműködni csak olyanokkal lehet, akik képesek együttműködni, megtűrni csak olyanokat lehet, akik nem pusztítanak többet annál, és nem kártékonyabbak annál, amit még el lehet viselni!

Most mond meg őszintén: nem egy pszichopata őrült az, amelyik tankokkal és gépfegyverekkel megy telket vásárolni Országának, mert kell neki a nyaraló telep és a hozzá vezető két megyényi bekötő út? Nem egy pszichopata őrült az, akinek hatalomra jutásakor az Ország színe java elmenekül, majd a megüresedett helyek felé áramló szegények és háborús menekültek, népvándorlást indítanak, és nem pszichopata őrült az, aki a civilizált megoldások helyett, erre úgy reagál, hogy haláltábor szögesdrótjával keríti be Országát? A menekültek mindig onnan jönnek, amerre egy fegyverkező diktátor tönkretette létfeltételeiket. Ha az összes ilyen agresszív bolond hóhért leváltanák és Civilizált vezetőket állítanának a helyükre, megszűnne a tömeges népvándorlás és maradna a turizmus.

Megérjük-e, hogy végre elmondhassuk legalább azt: normális emberek irányítják Országainkat? Mért lenne szükségszerű, hogy fegyverkező bolondokat és hóhérokat tűrjünk meg egy Ország vezetésében?

Örülnék, ha végre valahára azt mondhatnám, igen, vannak problémák, de már elértük azt a szintet, hogy becsületes, arra méltó, Civilizált Vezetők vezetik Országunkat és a szomszédos Országokat is.

A Civilizáltság alapszintje ott kezdődik, mikor elmondhatjuk:

 1. Az Ország Vezetése és a szomszéd Országok vezetése is megbízhatóan Civilizált. -Hogy ezt elérhessük, bármelyik Ország jogosan követelheti még távoli szomszédos Országától is a fegyverkező diktátorok leváltását és Civilizált Vezetők választását, lehetőleg nem – Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű -alapon!

 2. Alap biztonsági szint elérése: AZ egész bolygón béke van, a népirtás bűn, és a környezetükkel harmonikusan együttműködő gazdaságok problémái civilizált megoldásokkal vannak helyrehozva.

 3. A társadalmi morál odáig fejlődik, hogy a rendőr, a rendfenntartó, fegyver nélkül is meg tudja tartani a társadalmi rendet. A Civil és Védője is, mindig fegyvertelen! Nincs olyan, hogy fegyveres Civil. Az nem Civil, amelyik fegyveres! A Civil nem pusztítani, hanem együttműködni, építeni, alkotni stb. -akar, és ezen céloknak megfelelő szerszámai eszközei vannak.

 4. További, az előző háromra épülő feltételek, stb. …

 5. Egyéb nyilvánvaló feltételek, amivel megkülönböztethetjük A Valódi Civilizációt a bűnöző barbarizmustól...

A Civilizálódás alapeszméjének a forrása

A Civilizálódás nem igényel vallást, vagy Istenhitet. Persze, lehetnek valakiknek vallási normái, amik segíthetnek a Civilizálódásban, de lehet valaki Civilizált anélkül is, hogy vallásos lenne. Mi nem kérjük egy vallási fanatikusokkal teletűzdelt világban, hogy higgyél egy felrobbantott világ harcos istenségeiben, megváltó hóhér prófétáiban és tudjuk hogy a Civilizálódás, az Erkölcs a Morál és az Etika nem származhat egy rendőrségi univerzum fegyverkező hóhér-nagyvad-védőitől, nagy nagy agresszív őrnagyaitól és őrnagyangyalaitól. Valószínűleg, ők legfeljebb lenyúlták, eltorzították és meghamisították a valódi értékeket. Az általunk keresett értékek függetlenek a harcosoktól és rendőröktől. Mi nem kérünk harcos rendőristenek alázatos szolgáinak diktatórikus irányításaiból! Mi úgy gondoljuk, hogy a Civilizálódás, az Erkölcs a Morál és az Etika, még akkor is ha a bűnöző hóhér megváltók és rabszolgáik beszéltek róluk a legtöbbet, alapjában véve nem tőlük származnak, hanem a valódi szabad-gondolkodásból, a szabad-szellemből vagy az Atlantisz modellben a Szabad Létezőktől, és AZ bárki szellemi tulajdona lehet, fizetés és vámszedés nélkül, és AZ valami teljesen más, mint amit ezek a harcosok, vallási rend-őrültek, hóhér-nagy védelmező próféták és agresszív őrangyalok, elfuserált iskoláiban sokszor előadnak. Ideje kijavítani a hibákat! Persze, a könyvek nyomtatása és a tanítás pénzbe kerül egy pénz alapú gazdaságban, de amikor már maga a recept is pénzbe kerül, az már nagyon nagy szegénység!

recept- Civilizált Rendezés -útmutatás

Mit csináltok dicső bolondok? világháborút? Mielőtt tovább fegyverkeznétek, legalább olvassuk el, hogyan is kéne kezelni a sebeket, helyrehozni a bűnöket!


AZ Ország Doktor Recept
A háború meggyógyítása: Nincs több behívóparancs!

A háború nevű fertőző betegséget csak úgy győzhetjük le, ha gátat vetünk terjedésének! A háború egy nagyon súlyos elmebaj és tömegpszichózis. Amikor odáig durvul a helyzet, hogy kitör a háború, már minden résztvevő fél annyira át van itatva a gyűlölettel, hogy ott már józan észnek helye nincs! Egy háborúba nem szabad további katonákat küldeni, mert azzal tovább terjed a gyűlölet fertőzése, hanem a pszichotikus támadó vezérkart lecserélve, ki kell vonni a támadó csapatokat! A behívóparancs az alapvető Emberi Jogok megsértése: arra kötelezni valakit, hogy maga is beálljon az őrültek közé gyilkolni és öldökölni, maga a háború kiterjesztésének eszköze, amivel csak a fegyverkező diktátorok és bérgyilkos vezérkaraik járnak jól. A háború beszüntetésének alapvető receptje: Bármelyik Országban is történik, a hatalmi pozíciójával visszaélt népirtó őrült, törvénysértő támadókat, ha kell, nemzetközi összefogással, azonnal le kell váltani, és a megőrült vezéreket ideiglenes Civil, majd később választott Civilizált kormányra kell cserélni. Támadó seregeiket azonnal vissza kell hívatni a felállított ideiglenes kormánnyal, és a béketárgyalásokat már az új kormánnyal kell folytatni. Sajnos sokszor a megtámadott fél is annyira befertőződött a gyűlölettel, hogy mindegyik résztvevő félnél szükség van a vezetők leváltására, a kormányváltásra! Ahhoz, hogy létrejöjjön a háború, általában minden érintett félnél, kis-diktátorok hosszan tartó, előzetes, gyűlöletkeltő aknamunkája szükséges. A békéhez szükséges ezeket a gyűlöletkeltőket karanténba zárni! Általános szabály: A béketárgyaláson, amelyik fél 3 napnál tovább húzza a megbékélést, és nem hagyja a harcok befejezését, annál a félnél a teljes vezérkart le kell cserélni! A nemzetközi jognak tisztában kell lennie azzal, hogy kivétel nélkül, a háború minden formája bűn és tömeges elmebaj, ahol minden résztvevő be van fertőzve a vezérek által gerjesztett gyűlölettel. Ezeket a gyűlölet vezéreket karanténba zárva, civilizált vezetőkre cserélve, megszüntethető a háború.

Mellékhatások: El lehet vitatkozni azon, melyik a hibás fél, és ki mennyire ártatlan, de: mint ahogy két jármű frontális ütközése esetén, mindkettőnek az összetört részeit cserélni kell, ha javítani akarunk, - a háborúig süllyedt országokban, szinte mindig szükséges a kormány és teljes vezérkara, rendőrsége lecserélése. Persze meg lehet próbálni pszichotikusan őrült, állandóan ellenséges állapotba süllyedt vezérekkel tárgyalni, de mindenki jobban jár a váltással. Még egy csömörből vödörbe váltás is többet ér, mint meghagyni a vezető szerepet háborús bűnös, fegyverkező, népirtó vezéreknek, akik aztán mindenkit megőrjítenek!

...tudod, vettem egy régi autót, aztán néztem, hogy mért dudálnak rám állandóan? Aztán rájöttem, nem rám dudálnak, hanem az én kocsim dudál mindig, mikor kanyarodok. Aztán ahogy tekertem a kormányt a kanyarban, a közepe a duda gombjával együtt az ölembe esett. Lekötöttem a duda kapcsolóját, így egy ideig csendben volt, de éjszaka feldudálta a szomszédokat. Ki kellet belőle dobni még az előző tulaj kontár biztonsági és riasztó rendszerét, aztán a többi már a szerelő dolga, ha végre eljutok odáig... Persze, a mai kormányok és békefenntartók módjára, nekieshettem volna nagykalapáccsal, ütésekkel bombázni, elverni a csomagtartót, hogy hallgasson el a duda az elejében, de akkor most nem lenne kocsim, márpedig egy olyan országban, ahol be vannak betonozva a hóhérok a vezetői pozíciókba, és csak arra várnak, hogy pusztítsanak, szükség lehet egy valódi kocsira. ...Vannak még kehéi, de most már egész jól megy, csak el ne kiabáljuk...

A Doktor, és a Követ 2022.02.28.


A méregfog húzást és börtönrendezést: csak szépen sorjában, az érkező hóhérokat és bűnpártoló delikvenseket, egyenként és nem csapatosan kezeljük! Általában érkezési sorrendben, de sürgősségi esetben változtatható a sorrend! Hosszú, hosszú, nagyon hosszú lesz a várólista, kevés a leveskocka és a zacskós-leves! Sovány kórházi menü várható, könnyező buditartályokkal, de hóhérkodással nem lehet sokcsillagos szállást nyerni! A börtönrendezésnél leírtak szerint kell eljárni!

GYIK: Természetesen, értesítjük a beteget, hogy mit csinálunk vele, feltéve, ha maradt még annyi esze, hogy lehet vele beszélni. Nem kell nagy dobra verni, ez orvosi titok, de annál jobb, minél inkább tudatában van a beteg, hogy milyen szükséges beavatkozást végzünk. A beteg nem tudja magának kihúzni a fogát, ezért kell, hogy más húzza ki neki!

Területi viták civilizált eldöntése-rendezése


Amennyiben két vagy több Ország háborús konfliktusba keveredne, mert nem tudnak megegyezni, hol legyen az Országhatár, mindegyik fél részéről ki kell vonni a támadó csapatokat és béketárgyalást kitűzni az erre hivatott nemzetközi bizottságok felügyeletével. A tárgyaló asztalnál minden érintett félnek el kell fogadni a nemzetközi felügyeletet. El kell fogadni, hogy ennyire eldurvult helyzetben, nem létezik teljesen igazságos és teljes megelégedettséget kiváltó döntés. Első lépésben meg kell határozni, körberajzolni a térképen, a vitatott területet. A vitatott terület lehet például egy vagy több megye, vagy valamelyik megye egy része. Miután a felek megegyeztek a vitatott területben, népszavazást kell az adott területen kezdeményezni. Csalni nem érdemes, telhetetlenül nagyobb területet megjelölni nem érdemes, mert minél többet akar valamelyik fél a valóban vele szimpatizáló területnél, a többiek leszavazhatják és nem kapja meg az adott területet, amit megkapott volna, ha kisebb területre tart igényt. Erőszakoskodni, háborúzni nincs értelme, mert minél agresszívebb egy követelő, annál inkább elutasítják. Amint a tárgyaló asztalnál körberajzolták a vitatott területet, a felügyelőbizottság ellenőrzésével a terület lakosai közt népszavazást írnak ki, ahol megkérdezik, hogy a területen élők hová szeretnének tartozni, és a Szavazók döntése fogja megadni a választ. A nemzetközi jognak el kell jutnia odáig, hogy az ilyen vitákat törvényesen rendezni tudja és a felügyelő nemzetközi szervezetnek el kell jutnia odáig, hogy bármely két vagy több ország ilyen jellegű problémáit törvényesen meg tudja oldani! Nemzetközi felügyelő szervnek az UN (ENSZ) szervezetet ajánljuk, amennyiben fel tud állítani olyan bizottságot, bizottságokat, ami(k) képes(ek) törvényesen eldönteni az ilyen vitákat. Bármely két vagy több Országnak legyen joga ezen nemzetközi bizottsághoz, bizottságokhoz fordulni, területi viták törvényes rendezése érdekében. A törvényes rendezés hiánya háborúkhoz vezethetnek, a törvényes rendezéssel háborúkat lehet megszüntetni.

Fontos megérteni: egy háborús konfliktust kiváltó, fegyverkező diktátornak, nincs lelkiismerete és már rég letért a józan ész pályájáról. Észérvek nem hatnak rá! Nem érdemes vitatkozni, tárgyalni vele! Minden motivációja, hogy leplezzen, eltakarjon, félrevezessen és bizonygassa, hogy a másik a bűnös. Inkább tovább folytatja a háborút, nehogy hozzáérjenek bűnökből álló életéhez. Általában fogalma sincs, hogy kéne civilizáltnak lenni! Le kell váltani, és választott épeszű utódjával kell tárgyalni. A fegyverkező diktátornak addig van helye a béketárgyalásokon, míg meg nem értetik vele, hogy amit elkövetett, háborús bűn, majd bekísérik cellájába hogy további kivizsgálásokra várakozzon. Ön-gerjedve támadó, fegyvert letenni nem hajlandó, tetszésük szerint gyilkolászó bűnbandáikat: fegyveres terrorista gyilkosoknak kell minősíteni és a börtönök aljára küldeni. Nem fog semmiféle Isten megvédeni Ember! Amit neked kell megtenni, azt neked kell megtenni! Rakd a hóhérokat a börtön aljára, vagy meghalsz Ember!

A népirtó hóhéroknak, hidegvérű gyilkosoknak a börtön legalján a helyük, celláik korlátai közt, és még véletlenül sem a legfelső vezetésben! Majd mikor az összes hóhér diktátort beküldtétek a börtön aljára, és helyettük civilizált vezetőket választottatok: béke lesz a Földön!


A továbbiakban a börtönrendezés alatt leírt nemzetközi méregfoghúzást, bármely kis ország magára vállalhatja. Például, azt a több száz barbárt és fűrerüket kell a nemzetközi börtönök aljára húzni, akik megszavazták a népirtást! Fontos, hogy ne borítson el minket az indulat, és csak altatót kapjanak ha kell, de ne mérget, mint ahogy a barbárok csinálják! Még vallaniuk kell a nemzetközi pályán! Tudod, a mi Országunk fegyverkező diktátorai már rengeteget utaztak külföldre! Sokan hálásak lennének, ha egyszer végre, egymás után elfogyva, ott ragadnának valamelyik távoli börtönben, kivizsgálásra, és nemzetközi ítéletre várva! Egy diktatórikus ország elnyomott partizánjai vágyhatnak annyira a békére, hogy saját maguk fogják el, nemzetközi kiadatásra kért, barbár fegyverkező diktátoraikat, hogy megbékélésük jeleként, külföldi börtönökbe szállítsák ezeket. Például: az Ukrán vagy az Afganisztán rendőrség biztos szívesen tartaná fogva fűrer putyint és delikvenseit, csak oda kell deportálni ezeket a szörnyeket. Vagy Afganisztánba inkább a gyilkos trumpli kacsát küldjük? Oly rövid az emberélet! Nincs rá szükség, hogy háborúzni vágyó őrült diktátorok még jobban megrövidítsék!

Néhány lehetséges mód terület igénylésre


Példa 1: Az Ország Civilizált vezetése Bizottságot küld a Szomszédos Országba, és a Küldött azt mondja az ottani Demokratikus Vezetésnek, hogy (például) a határsávunknál van egy földterület, ami számotokra értéktelen, de nekünk a határ menti város smaragdgyűrűjének megépítéséhez jól jönne, és megvásárolnánk, tudunk ezért ennyit és ennyit fizetni. Természetesen a másik fél mondhat nemet, viszont amennyiben megállapodnak, a jelen lévő jogászokkal adásvételi szerződést kötnek, és a Független Nemzetközi Terület Felügyelő Bizottságnál, ami olyan, mint egy Nemzetközi Földhivatal, bejelentik a változást.


Példa2: A Szomszéd Országhoz küldött Bizottság vezetője azt mondja az Ottani vezetésnek: Barbár őseink barbár módon elszakították ezt a területet tőlünk, amin még mindig a mi kisebbségi rokonaink élnek, akik szeretnének hozzánk tartozni, Ti nektek pedig úgyis csak nyűg a kisebbségek jogainak megtartása, ezért Mi megvásárolnánk ezt a területet ennyiért és ennyiért. Természetesen a másik fél mondhat nemet, de a hozzátartozó kisebbségi viták esetén, ahol az őslakosok is vissza akarnak csatlakozni az Anyaországhoz, jobban teszi, ha enged! Amennyiben meg tudnak állapodni, az előbb említett módon, Jogászaikkal, térképes szerződésükkel az előbb említett FNTFB -hez fordulnak.


Példa3: A területi viták annyira eldurvulnak, hogy a szomszéd országok kapákkal kaszákkal, lapátokkal esnek egymásnak, vagy még súlyosabb esetben, mikor már háborúig jutnak, nemzetközi felügyelettel meg kell találni azokat a vezetőket, akikkel meg lehet állapodni. Ennyire eldurvult esetben már majdnem mindig kormányváltásra van szükség mindegyik érintett félnél, és mivel az érintett Országoknak már nincs beszámítható Civilizált Vezetése a nemzetközi felügyeleti bizottságok, népszavazás alapján döntenek, ahogy azt a korábbiakban már tárgyaltuk.


Hogy ne mindig az Amerikai Egyesült államok fegyverkereskedői, leválthatatlan, bebetonozott katonai vezetői és háborús uszítói járjanak jól, Európa háborús konfliktusokba juttatásából, a konfliktusba keveredett felek kérvényezhetik, hogy egy konfliktuson kívüli másik Független Békés Ország vállalja magára, a Független Nemzetközi Terület Felügyelő Bizottság szerepét és a leírtak szerint járjon el! Jelen konfliktusban javasolt Ország lehet például Svédország, Dánia, Görögország stb...

Itt az ideje megteremteni a megfelelő jogi hátteret és létrehozni a hiányzó szervezeteket! A hiányzó szervezetek felállítása, fenntartása, még mindig olcsóbb, mint elviselni a területi vitákból eldurvuló háborúkat!


A fegyverkező diktátor a béketárgyalásokon csak addig lehet ott, míg megértetik vele, hogy amit elkövetett, az háborús bűn, majd, mint egy gyűlölettel fertőző beteget, karanténba kell helyezni további kivizsgálásig. A tárgyalásokról minden esetben ki kell zárni az olyan önző barbár fegyverkező kis-diktátorokat, kik szűk látókörűen csak a saját barbár pereputtyuk érdekeit nézik és olyan Civilizált Vezetőket kell választani a barbárok helyett, akik megértik, hogy a szomszédoknak is lehetnek érdekei, nem csak nekik, és a jó szomszédi viszony megőrzése érdekében: elfogadják azt a tényt, hogy egy civilizált jó szomszéd, többet ér mint a földje!

Sajnos ennyi pusztító bolond, ekkora pusztítása után, ennyire barbár világban, csak hosszan tartó béketárgyalások enyhíthetik a magukat hősiesnek, férfiasnak gondoló bolondok, pusztító rohamait. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy félbehagyjuk a béketárgyalásokat. A Felügyelő bizottságoknak tudniuk kell, hogy mindegyik fegyveres kis-diktátor bűnöző és egymás után kell őket karanténba rakni, és Civilizált Vezetőket választani helyettük. Fontos megérteni, egy háborús konfliktust kiváltó fegyverkező diktátornak nincs lelkiismerete és már rég letért a józan ész pályájáról. Észérvek nem hatnak rá! Sajnos, a mai digitális, élethű katonai és horror játékok rengeteg potenciális hóhért és öldökölni vágyót képeznek ki, aztán, hogy egy harcosokkal teletűzdelt barbár világban, kinél melyik digitális őrület valósul meg legközelebb, ki tudja?!.

Háttértörténet

A róka magányosan is vadászhat, de sokszor kénytelen beérni kisebb falatokkal. A hiénák és sakálok mindig csapatosan támadnak kifárasztott áldozatukra. A hiénák és sakálok legalább hárman vannak, de sokszor inkább nagyon sokan. Már előre megvan az ösztönös stratégia, túlerővel hogyan hajtsák a végkimerülésig és hogyan kerítsék be, cafatokra szaggatandó áldozatukat. A nyulaknak eközben nincs más választásuk, mint meglapulni, majd futni, menekülni mindhalálig. Mekkora háborús bűn behívóparancsot osztogatni, amivel elvágják a menekülés lehetőségét, hogy a befogott nyulakból is, kegyetlen hiénákat és sakálokat idomítsanak? Terv szerint általában, legalább három vagy több irányból kerítendő be a cafatokra szaggatandó áldozat. A támadók közül, fűrer putyin és fűrer likasenkó már nyíltan vállalja a támadást, de a hirtelen nyúllá változott fűrer orbán tagadja, hogy köze lenne a tervekhez, és ő is hiéna vagy sakál lenne. És fűrer orbán most úgy forgatja a köpönyeget, hogy mindenki lássa, ő maga a legszentebb békeszerető, és farkaséhes fegyverkező bűnbandája maga a nyulak megmentője, miközben ez a banda és diktátoruk, egész életükben mást sem csináltak, mint nyulakat ölő fegyverekkel szerelték fel farkaséhes bűnbandájukat. Elhisszük-e nekik ezt a mesét, miközben a tankok világának és más katonai játékoknak fejlesztői, visszacsorgatnak egy kis aprópénzt, a szemétre való termékükből valóra vált digitális álmokkal kifosztott gyermekeknek. Melyik fantasztikus horror játék fog legközelebb valóra válni, hogy tovább menjen a piszkos üzlet? Ugye minden fegyvergyártó, sakál és hiéna jól fog járni? Ugye szereti a nyúl, ha tepsifülesként végezheti a mama sütőjében? Emberré válik-e a disznó, ha narancssárga nyakkendőt kötünk rá, és előírt szövegekkel, no meg egy mini lemezjátszóval, ékesszólóan röfögtetjük, mint egy tudományos minisztert? Hát persze, hogy minden bűnös sakál és hiéna tudja magáról, mikor számon-kérik, hogy ő valójában mennyire aranyos és szeretni való ártatlan kis nyuszi, vagy simogatni való vegetáriánus nagy-mackó, aki maga adja és termeli a mézet a méhecskéknek, hogy a méhecskék tudjanak mit enni! Hát még a ma született bárányokról miket nem lehetne mesélni?!. Elhisszük-e nekik ezt a mesét, vagy ELKEZDÜNK-E MÁR VÉGRE GYANAKODNI, mert mikor cellájában, a könnyező buditartály színe előtt, okád a sakál, kiderülhet, hogy a medve mégsem volt vegetáriánus? Nos, a nagy-medve, és a kis-medve méregfogát is, most már ki kell húzni, mert már annyira elrohadtak, hogy bennük van a világfájdalom. Altató, aztán foghúzás vagy mindenben kárt tesznek! A kínai sárkány harapásait is ki kell vizsgálni! És a vizsgálat alól nem mentesülhetnek az amerikai aranysakálok sem! Csak óvatosan! Nagyon óvatosan! Csak a méregfog jöjjön ki gyökerestől! Nehogy beleszakadjon, mert akkor operálni kell! Gyökerestől el kell távolítani azt a kegyetlen rothadást! Kihúzás után mikroszkóp alatt átvizsgálni, honnan ered a rothadás! Lehet, hogy egy elbújt amerikai mackó harapásából, vagy a kínai sárkány fertőzéséből?!...

...Ez már nem politika, ez már népirtás és háborús bűn! Tegyünk különbséget az elfogadható civilizált politika és az elfogadhatatlan, ellenséges, barbár háborús bűnözés közt...

...Egyetértünk, atomterrorista népirtó fűrer putyint, bűnös szergejét, és teljes vezérkarát, bűnpártolóival együtt, amint lehet le kell váltani és karanténba zárni további kivizsgálásig, mert emberség és lelkiismeret teljes hiányában, ezek a bűnözők sosem lesznek képesek megérteni, hogy az orosz föderációt le kell szerelni, hogy soha többet, egyetlen agresszív diktátoruk se fenyegethessen más népeket, és ugyanez vonatkozik Amerikára Kínára és a Többi fegyverkezőre is! Ott hever egy nagy rakás bomba sok nagy országban, és bármely népirtó terrorista hozzáférhet, csak elég kitartóan meg kell bundázni a demokráciát, nyúlbundával kombinált báránybőrbe bújni, aztán máris mehet a háborúsdi! Ne adjunk gyermekeink, utódaink kezébe fegyvert! Fejezzétek be a világ és hidegháborúkat, inváziós területrablásokat, és szereljétek le pusztító fegyvereiteket! A béketárgyalások végeredményében, rögzíteni kell: Egyetlen erőszakos nagyhatalomnak sincs törvényes joga, másokat fegyveres erőkkel terrorizálni! Fejezzék be barbár és farkastörvényeken alapuló rablásaikat! Váltsanak civilizált törvényekre és szereljék le a mások terrorizálására használt, összes nagy-erejű pusztító fegyverüket! Ilyeneket lakott bolygón nem lehet gyártani, forgalmazni, tárolni, és ez mindegyik félre vonatkozik, valamint az összes többire is!!! … Hogy lesz-e folytatás, vagy mindent tönkretesznek a barbárok, az már rajtatok múlik. Mi, a Fantomegyetem, ami nincs, nem tehetünk többet, csak útmutatást adhatunk, de ha Ti nem követitek a recepteket, azok nem érnek semmit!...

Börtönrendezés

Nincs elég helyünk. Krumpli és csirkefarhát tolvajok mehetnek a kegyelmesekhez, hogy megelőlegezett félkegyelműként szabadon távozzanak. Jönnek helyettük a nehézfiúk!

Kaptatok egy Királyi Rendeletet! Betartottátok? Jól be tartottatok neki! Évek óta kapjátok a figyelmeztetést, hogy szereljetek le és civilizálódjatok, de ti csak fegyverkeztetek! Most viseljétek a következményeket! Kormányozhatatlan Magyarország előre megy, egyenest bele a gödörbe. Hiába mondjuk, hogy az út balra kanyarodik, ők nem veszik figyelembe, és mennek egyenest bele a gödörbe! Így járnak azok a szerencsétlenek, akik hagyják, hogy fegyverkező őrültek tanácsait hallgató vakok és isteni koldusok vezessenek, eltaszítva minden hozzáértőt. Át kell rendeznünk a börtönt új delikvensek fogadására. A Mi Hazánkban eddig leginkább csak potenciális nacionalista tömeg és bérgyilkosok fordultak meg, általában szent birkának álcázva, de ki tudja, mit hoz a jövő? A börtön gödrét alkalmassá kell tenni, új delikvensek fogadására. Aki másnak vermet ás az sírásó, de nekünk kegyelmeseknek kell lennünk. Mivel a potenciális bűnök és bűnösök legaljasabbjai a börtön aljára küldendők, átrendezzük a parancsnokságokat! A börtön alján nincs fűtés, és könnyezhetnek a buditartályok, mert nálunk méregdrágák a kormánypárti gázszerelők, de nekünk legalább van annyi eszünk, hogy tavasztól őszig elzárjuk a gázt és nem fűtünk. A parancsnoki ranglétra, a potenciális bűnök súlya alapján, ezentúl így néz ki:

Civilizált felső és közép vezetés

Civilizált Cégvezetők és Beosztottak

Kegyelmesek

Tűzoltók

Polgárőrség Civilizált normákkal

rendfenntartók – fegyverükhöz ragadt rendőrség

hadsereg

fegyverkező kis-diktátorok...

A lista nem teljes. Tehát minél lejjebb van valaki, még a parancsnoki ranglétrán is, annál több potenciális bűnöző lehet társai közt! Ezért előfordulhat, hogy a gödörbe pottyantak közt, egy közrendőr is parancsokat osztogathat egy hadsereg tábornoknak, mert a felettes osztály utolsó közlegénye is magasabban van az alatta lévő csúcsánál! A gödör alján nincs kijárat, aki ki akar jutni, azoknak fel kell jutni a Kegyelmesekig! Aki bele esett a gödörbe, annak lehet, hogy nagyon hosszú sort kell végigvárni, mire feljebb jut! És most rendezés és takarítás! Aki vállalja, hogy segít kitakarítani haragosa, ellensége celláját, és a haragos megbékélve elfogadja ezt, mindkettő eggyel feljebb léphet, de ha valamelyik úgy tombol a rendezés közben, mint egy sakál, az megy lefelé a könnyező buditartályok irányába okádni, aztán majd mikor már nem okád, talán léphet egy kicsit feljebb. Hogy ki hol van és kik mehetnek valamelyik kegyelmeshez, azt írásban vezetjük. A törlesztés felfelé vezet, de lehetnek közben lefelé vezető buktatók...


Ha nem jön ki a méregfog, érte kell menni, és kiszabadítani diktatórikus Országából! A nemzetközi méregfog húzás lényege az: ha sikerül egy Országunkba hozott vagy Országunkban elkapott terrorista kis-diktátort a börtön aljára tessékelni, az húzza maga után delikvenseit is, hogy azok kiszabadítsák, de mi óvatosak vagyunk, ezért lehet, hogy átszállítjuk egy másik Ország hasonló börtönébe a hóhért, nehogy egyszerre túl sok delikvens érkezzen. A delikvenseket is betessékeljük a börtön aljára, de elszigetelve tömeggyilkos vezéreiktől, hogy megkapják magányos cellájukban a nekik járó szuverenitást. A rendezést nem kell elsietni, hagyunk időt az aljasoknak, hogy magukba szálljanak. Mit mond? Tudsz külföldiül? A kíváncsiskodó külföldieknek csak annyit mondunk: a népirtó diktátort elkísértük hosszú ideig tartó börtönlátogatásra. Aztán küldjétek le gyónni a könnyező buditartályok színe elé...

Az utolsó jogot, a törlesztés jogát senkitől nem vonjuk meg!


Mellék utasítások: Ennyire nyilvánvalóan közveszélyes bűnözők elfogásához nem szükséges előzetes bírósági engedély! Majd mikor vallottak, a Nemzetközi bíróság eldönti, meddig élvezhetik vendégszeretetünket. Aki még ezután sem tudja mi a dolga, vigye ezt a receptet és kérdezze meg felettesét, kezelőorvosát, gyógyszerészét...

Kik a bűnösök és kiknek jár a kegyelem?

A helyes megoldás továbbra is: A háború mielőbbi befejezése, tűzoltás, mentés stb. A leírtak szerint folytatni a béketárgyalásokat, azonnali fegyverszünettel, és nem még több katonát küldeni, hanem amint lehet, kivonni a támadó csapatokat és amint lehet, lecsukni a háborús bűnösöket, beleértve a rablógyilkos diktátorokat is!

A bűnös drukker: A lengyel hazafi ingyen felajánlana vadászgépeket Ukrajnának, hogy tovább folytatódhasson a golyószórós focimeccs. Még a szomszéd országát is eladná illegálisan, csak hogy még látványosabbá tegye a műsort, elvégre nem mindennap van ilyen mérkőzés, ahol csak úgy tombol a gyűlölet! Persze, ő másképp fogalmaz, de akkor is a tömegpszichózis gyűlöletét terjeszti ki, és olajat önt a tűzre! Az ilyenbe a drukkernek be kell neveznie, és minden pénzt meg kell adnia, mert élőben megy a szadista műsor. Ó hogy szívhatja a fogát most titokban, az a drukker, aki éveken át csak a fegyverkezést és a bűnöket álcázó stadionokat hajszolta, de most kénytelen két nyúlbunda alatt három báránybőrbe is belebújni, és kimaradni, hogy le ne bukjon! És még hány ilyen drukker van?!. Látod, ezért leplezi magát sportrendezvényekkel a katonai rablóbanda. Bérgyilkos bandáik hatalmasat kaszálnak, de a törvényt teljes mértékben áthágó pusztításaikat álcázni kell! Ezért kellett annyi stadiont építeni a diktátornak és fegyverkező bűnbandájának! A bűnös drukker általában csak a megrendelők, bűnpártolók és bűnrészesek családjába tartozik. A háborús rablógyilkosságokban a főbűnösöket onnan ismered fel, hogy nem tudják az eseményekre rámondani, hogy ez bizony háborús rablógyilkosság, hanem megpróbálják kimagyarázni, és például azt állítják, kéz kezet mos alapon, hogy bonyolult történelmi konfliktus stb. Így tesz például a kínai kormány, ami maga is hasonló rablógyilkosságokból szerzi bevételei nem elhanyagolható részét! Elég csak megvárni, hogy egy gyarmati sorba taszítandó terület meggazdagodjon, aztán, mikor megérkezik a pénz szaga, máris lerohanják és kifosztják, mert valamiből el kell tartani hazafias, hős, katonai rablógyilkosaikat! Nos, hogy kik a főbűnösök, hosszú munka lesz kideríteni, és fontos, hogy mikor vallanak celláikban, ne borítson el minket a gyűlölet! Nem kellenek barbár módszerek! Bezárjuk és kivárjuk, míg önként vallanak. Vallani fognak. Meg lehet kezdeni a börtönrendezést!

Kiknek jár a kegyelem?

Próbáljunk meg úgy fogalmazni, hogy azt még a keresztény bűnbarátok is megértsék, és ne mondjon nagyon ellen, például a buddhisták tanainak sem: Egy emberi életben, egy tolvaj, aki folyamatosan lop, és mások megkárosításából él, mindaddig nem nyerhet bocsánatot, amíg meg nem tanul valamilyen szakmát, és életét át nem alakítja úgy, hogy az már mások számára is elfogadható legyen. Aztán mikor már van rendes munkából származó jövedelme, megkezdte adósságai törlesztését az általa megkárosítottak felé, és civilizáltan biztosítani tudja megélhetését, akkor elérte a félkegyelmű szintet. Teljes kegyelmet csak azután kaphat, ha saját becsületesen keresett pénzéből, hosszú évek alatt visszafizeti az ellopott értékek árát és kártalanítja a megkárosítottakat. Persze, akiknek még ennél is súlyosabb bűneik vannak, azoknak sokkal nehezebb dolguk is lehet. Mit mond a sorsok könyve? Itt van egy fegyverkező diktátor, aki saját elhatározásából pontosan 325 tiltakozó életet ontott ki, nem ezreket, hanem pontosan 3412 társát nyomorította meg, hogy hatalmát fenntartsa. Nos ez már olyan súlyos bűn, ami egy emberélet alatt nem orvosolható, de az örökkévalóságban meg fogja kapni pont 325-ször, hogy ártatlanul végzik ki, vagy érzi saját elméjében mások kivégzésének kínját, miközben 3411. alkalommal megnyomorodva, már azt hiszi, mindent letörlesztett, még-egyszer megnyomorodik annyira, mint amennyire a 3412.-et megnyomorította, de a törlesztés sorrendje, meglehetősen kaotikusan és ködösen változhat egy felrobbantott, nem kitörlesztett, nem kártalanított világban. A rendszer csak így fenntartható. Valahogy így működik a kegyetlen világ mechanikája... Aztán, miután mindent letörlesztett, a fegyverkezőnek lesz annyi tapasztalata, hogy többé ne akarjon mások kárára uralkodni. Persze, ekkora bűnöket általában nem egyedül követnek el és nem egyedül törlesztenek, és ott egy kicsit bonyolultabb a számtan. Sajnos, néhányaknak nagyon nehéz a felfogásuk, de az biztos, hogy egy fegyverkező országban, egyetlen valódi kegyelmes sem fog megjelenni, mindaddig, amíg a bolondok le nem teszik a fegyvert, és rá nem jönnek, mennyire lefelé mentek felfelé, és segítséget nem kérnek! A bocsánat, a kegyelem csak azután lehetséges, ha valaki abbahagyja bűnös tevékenységét és elkezd bocsánatot, kegyelmet kérni, miközben folyamatosan dolgozza fel az általa okozott károkat! Telehánytad a házadat és részegségedben kitörtél három ablakot? Pont annyi hányást kell eltakarítanod, mint amennyit okádtál és pont annyi ablakot kell megjavítanod, amennyit tönkretettél, vagy maradhatsz akár nagyon hosszú ideig is a piszkos kalyibádban. Előbb utóbb neked lesz sürgős a törlesztés, de ezek a példák csak megközelítő hasonlatok...

Prognózis - Kronológia

Minden fegyverkező katonai rendőrállam és diktátora, kivétel nélkül, előbb utóbb háborúba vezet, vagy megbukik, mielőtt háborút rendezhetne! Ha fűrer orbánnak és fővezéreinek mindeddig nem sikerült bőven leszolgálnia az életfogytiglanit, azt csak annak köszönhetik, hogy mi ellenzékiek, állandóan ordítani kényszerültünk, hogy ne tovább, de látod mi van azokban az országokban ahol bezárták és elhallgattatták az ellenzéket! Ébredj, Orosz Ellenzék! Váltani kell! Mielőbb!

Több millió kirabolt, kifosztott menekült! Nem először csinálják, hanem már rutinból! Mondjuk ki: Ez gyarmatosítás, rabszolga sorba taszítás és közönséges rablógyilkosság! Népirtó fűrer putyin seregei nem honvédség! Ezek bérgyilkos, rablógyilkos terroristák, és sajnos a világ többi seregei is, sok esetben, ezen a szinten vannak.

Majd mikor az orosz nép rájön, hogy mekkorát esett becsületük és megítélésük, és érzik, hogy egyre többen: úgy tekintenek rájuk, mint ahogy annak idején ők tekintettek a fasisztákra, mit gondolsz, mit fognak tenni? Mikor egy fasisztáknál is kegyetlenebb putyin Oroszországban rabszolgasorba taszítva rájönnek, hogy minden bajukat néhány-száz háborús uszítónak, terroristának és diktátoruknak köszönhetik, mit mondjunk majd a feldühödött tömegeknek? Mit mondjunk majd, mikor saját maguk kezdik el a lábuknál fogva felaggatni sokcsillagos terrorista fővezéreiket, hogy bárki palacsintasütővel pofán-, szeneslapáttal hátba-veregethesse ezeket a barbár állatokat? Mit mondjunk nekik? Ne légy önző, és ne üss nagyokat, mert más is akarja ütni, amíg vonaglanak?!. Nem kéne megvárni ezt a fejezetet! Sokkal emberségesebb, ha kitűzzük a nyomravezetői díjakat és kifizetjük például azt a beszállítót, aki hajlandó felkutatni és az ukrán vagy más rendőrség fogdájába szállítani megőrzésre: fűrer putyint, bűnös szergejét és legfőbb delikvenseiket! Vagy szállítsuk tovább inkább, az ítélet meghozásáig, európai börtönökbe a háborús bűnösöket?! Már rég ki kellett volna húzni! A begennyedt, hullamérgekkel teli, berohadt fogakat mielőbb ki kell húzni, hogy a beteg életben maradhasson! Jól teszi az Orosz Nép, ha segédkezik megszabadulni saját kormányzó hóhéraitól, népirtó diktátoraitól, háborús uszítóitól, sokcsillagos terroristáitól! A foghúzás fájdalmas, de nem annyira, mint meghagyni a begyulladt fogat!


Fontos, hogy a méregfog húzásokba ne hagyjunk belekontárkodni olyan uszítókat, mint amilyenek az egyre hangosabb de annál értetlenebb, nem hozzáértő, amerikai trumpli kacsa és gyilkoló aranysakáljai! Aki egyszer leszerepelt, az jobb, ha csöndbe marad egy darabig, mielőtt maga is begyulladt méregfoggá válna! Ha az indulatos, gyilkos trumpli kacsa lenne most az Amerikai Elnök, már világháborúvá fajult volna a helyzet!


Kommentár: Jaj de sok csillag lesz így a pincében! Csak úgy ragyognak majd, ha készen leszünk a rendezéssel! Keresd meg, mik a Civilizáltság alapfeltételei!


Az utolsó jogot, a törlesztés jogát, senkitől sem vonjuk meg!


Néhány nacionalistán kívül, ugyan kit érdekelne, hol van a közigazgatási határ, ha az békés szomszédok közt, szabadon átjárható lenne és nem lövöldöznének rajta a diktátorok terroristái, kiknek nyúlbátorsága csak odáig terjed, hogy állig felfegyverkezve, állandóan verjék és rabolják a kisebbeket és gyengébbeket! A részletek kidolgozása a civilizáltabbak feladata!


A nemzetközi méregfoghúzás lényege: Egy hóhér terrorista diktátort és mások kárára uralkodó agresszív bűnbandáját, az általa lefizetett, saját korrupt rendőrsége, sosem fogja lecsukni, de a megkárosított többi ország rendőrsége kérheti és megszervezheti ezen közveszélyes bűnözők kiadatását, és bezárhatja azokat, hogy nemzetközi bíróság elé kísérje ügyüket.


Ti következtek!


***Atlantisz Írott Rádió: Ha megkeresi, hallgathatja is: Zene: Omega - Léna***

Civilizációs alapfeltételek


1. Civilizált vezetés. Az összes bűnöző, vallási fanatikus, fegyverkező diktátor és más pusztító azonnali leváltása és Civilizált Vezetőkre cserélése. A népszerűsített bűnözőkre leadott szavazatok érvénytelenek. Nincs olyan, hogy egy fegyverkező diktátor folyamatosan lerabolja az államkasszát fegyvereseinek, ami már magában is bűn, majd megbundázott választásokon ismét megválasztják a sületlenek, hogy sült bolond lehessen belőlük.

2. Alap biztonsági szint, béke van az egész Bolygón: háborúk, népirtások és más ellenséges őrületek befejezése, gyilkoló gépezetek leszerelése

3. A társadalmi morál odáig fejlődik, hogy a rendőrnek nincs szüksége halálos fegyverre a rendfenntartáshoz.

...legalább idáig kell eljutnod, ha civilizált emberként akarsz élni, és ezek csupán a bevezető feltételek.

Egy Civilizációban a Civilizált Vezetés a ranglétra tetején található, a fegyverkező hóhér kis-diktátorok pedig a pincében, a létra alatt vannak. De a ti barbár világaitokban plafonig ér a szemét és a kígyó a saját farkába harap, és ti ezt már úgy megszoktátok, hogy azt hiszitek, ez így van jól, ennek így kell lennie, pedig egyáltalán nem szükséges, hogy mindig az agresszív bolondok nyerjenek! Nézd meg a Börtönrendezésnél a ranglétrát és el lehet kezdeni takarítani!


A Civil és védője mindig fegyvertelen! Nem kérünk a hóhérok védelméből!


Message from Hungary: Please translate, and tell Them...

Сообщение из Венгрии: Пожалуйста, переведи это и скажи им


Kérlek, segíts továbbítani a megfelelő helyekre!


és ne legyetek olyan elbizakodottak a hájtek kacatjaitokra, mert azok sem érnek semmit, ha tolvajok és rablóbandák vezetik. A pénzügyet is Civilizálni kell!


...üzenet nagyjából javítva, a többit majd javítjátok...

...A recept hiányos, majd kipótoljátok, tesztelitek és továbbfejlesztitek!


A hóhérok még mindig nincsenek lecsukva! Most felmérheted, mennyibe kerül ez neked Ember! Ha nem kezditek meg a foghúzást időben, később operálni kell, a többit pedig ne is említsük!


A háborúk befejezése és a további háborúk megelőzése érdekében, bármely Ország felvállalhatja, hogy fegyvermentes tárgyalási területet biztosít az ellenséges feleknek. Ez esetben az adott Ország átadja fegyvereit, hadiiparát, teljes haderejét, katonai szövetségeseinek. Rendőrségét utasítja a civilizált normák betartására, és puszta kezében fehér zászlóval áll ki a Világ elé. A szövetségesek közt a Fehér Zászlós Ország szerepét, döntés szerint: 3-4-5-6 éves ciklusokban váltva, más és más Ország vállalhatja, míg el nem érjük és meg nem tartjuk az alap biztonsági szintet: hogy sehol a Földön nincs háború. Tessék ezt leegyeztetni az Uniós Parlamenttel és katonai szövetségével! Tessék kidolgozni, mik a Fehér Zászlós Ország feladatai, jogai, kötelességei!

Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, ennyi bolond leszereléséhez nincs szükség egy egész országnyi békés területre!

Ti következtek! …

***Zene: Napoleon Boulevard - Kérlek Ne Félj***

Tanulság

Törvény: Bármilyen kormány, Államvezetés, Tanács vagy párt, bűnpártolással vádolható, amennyiben kéz kezet mos vagy bármilyen más alapon, megtűri soraiban a nyilvánvaló bűnözőket. (A nyilvánvaló itt azt jelenti, hogy senki nem okolható, ha egy eltitkolt bűnről nem tud, de ha már nyilvánvaló, hogy valaki bűnrészes, azt azonnal, még a tárgyalások és bírósági döntések előtt le kell mondatni, amennyiben súlyos bűnről van szó. Mi a súlyos bűn? Egy répatolvaj megtűrése lehet akár vicces is, de egy atomterrorista népirtó al-szervezője már nem a bevállalható kategóriába tartozik.)

Az Ukrajnai inváziós háború nyilvánvaló bűn, de még mindig kormányon vannak: fűrer orbán és bűntársai, kinek évtizednyi ellenségeskedése és fegyverkezése, minden figyelmeztetés ellenére, odáig vezetett, hogy haláltábor szögesdrótja van a déli határon és minden figyelmeztetés ellenére, tábornagy hóhéraival, fegyvergyárak telepítésével, és fegyverimportokkal, katonai célpontot csináltak az Országból. Ide importálták a háborút! Mondjanak le azonnal és adják át helyeiket!


Tisztelt ellenzék!

Magyarország előre megy, ismét bele a gödörbe! Az út kanyarodik, ők meg nem! Mennek egyenest az árokba! A katasztrófát csak úgy akadályozhatjátok meg, ha megalakítjátok az ellenzéki kormányt és elegen tiltakoztok, mikor kell! Ha kevés lesz a támogató akkor is: ha egy repülőgépnek lehet két kormánya, egy Országnak miért ne lehetne! Nem akarjuk megszámolni, hány fegyverkező hóhér akar még az Elnök-asszony szoknyája alatt, nyúlbundával kombinált báránybőrben meglapulni, de nagyon rossz irány, egy olyan barbár első pistikére követendő példaképként tekinteni, ki a saját testvérét (unokatestvérét?) nyomorította meg, hogy övé lehessen a trón és a korona! Lesz miért tiltakozni, de ne az előtted lévőt szidjad, mikor mögötted van a bűnös, vagy fordítva! Nézz körül és gondold át, mikor érdemes tiltakozni, és mit kell elfogadni!


Kövesd a recepteket!

Tessék kiadni a nemzetközi elfogató parancsokat a tömeggyilkosokra, háborús bűnösökre! Be kell kísérni őket celláikba, hogy megkapják a nekik járó hosszú pihenőt!


Vége az első fejezetnek! A többit már Ti írjátok! Ti következtek!


Kommentár: és boldogan éltek volna mások kifosztásából, míg meg nem jött az aki másnak vermet ás az sírásó, de akkor is többet ésszel, mint szódás a lovát, mert gurulnia kell tovább a szekérnek. Magyarország előre megy, ismét bele a gödörbe, de egy ilyen összetett mondat már nem része az első fejezetnek, mert a tolmácsok nem tudják elmondani külföldiül!


és amíg mások írják a többi fejezetet, vessünk egy pillantást a csillagos égre, és kérdezzük meg, miért jutottunk idáig?

Ha felnézel az égre, nyugalmat és csillagokat láthatsz, de a látszat csal! Ha fogsz egy távcsövet, majd egy nagyobbat aztán egy még nagyobb távcsövet, egyre többet láthatsz az Univerzumból. Aztán, ha elgondolkodsz az eredményeken, magad is rájöhetsz, ez az egész világ fel van robbanva! Hogy ki az Isten cseszte el ennyire, azt a távcső nem mutatja, de felmerül a kérdés, most már remélhetőleg az együgyű hívekben is, megbízhatunk-e olyan harcos istenségek alázatos rabszolgatartó diktátoraiban, akik inkább akár egy egész világot is felrobbantanának, minthogy azt mondják: bocsánat tévedtem, lemondok és nekiállok feltakarítani a szennyesem? A történelem során meghamisított szentírások mindenfélét zagyválnak össze Isten haragjáról és szent háborúkról, de hajlandóak-e a hívek végre elfogadni, hogy a háború minden esetben bűn, és csak a diktátoroknak kedvezően kiforgatott törvények és meghamisított szentírások támogatják azokat?!. Hajlandóak-e az egyházak, vallások végre megérteni??? A háború a bosszú sohasem szent, hanem minden esetben bűn, ami sohasem Isteni akarat, hanem mindig az erőszakos káosz terméke, és a nagy nagy harcos próféta nagyon nagyot tévedett, mikor szentül hitte, hogy a brutális harc szent és dicső dolog!!! Szörnyű, hogy az együgyű fanatikus, uralkodó rablógyilkos diktátorok, mennyire nem bírják a szabad demokráciát és a konkurenciát! Mindig tönkreteszik a valódi értékeket...

Az Univerzum, amiben élünk

Nasa Hubble - kezdő amatőr csillagász fotója ütköző galaxisokról

Mekkora fájdalommal megőrjített pusztítók lehetnek megbújva egy ennyire nagy, erőszakosan összeomlasztott, majd szétrobbantott világban? Bízhatunk-e bennük, vagy mind hamis, mind hazug, mind rohadt? Nos, az Univerzum még létezik, tehát lehetnek, olyanok, akik még jól teszik a dolgukat, de ez akkor is maga a tudatlan, halott káosz, és a feladat egész biztosan nem az, hogy még többet pusztítsunk! Pusztításból, pusztulásból, már van elég! Maga a káosz, az erőszak, a harc, a háború és a pusztítás az, amitől összeomlott, majd szétrobbant egy egész univerzum! Sokáig fog tartani mindent feltakarítani! Nagyon nagyon sokáig!


A Lámpás receptje

Az egyén, legyen az Földi Ember, más Társadalom tagja, Szabad Szellem, Lélek, vagy Létező, leginkább azon akar változtatni, ami a legkevésbé sem tetszik neki. Ha lenne egy olyan világ, ami mindenkinek egyformán tetszik, senki nem akarna változtatni rajta, ezért mindörökké létezne, de ilyen világ nincs, mert mindenkinek más az elképzelése, más az ami tetszik neki, más az ízlése. Ezért aztán, ha legalább törekszünk arra, hogy olyan világot építsünk, ami, ha nem is tetszik mindenkinek, de legalább elfogadható szomszéd más világok közt, és tolerálja mások más elképzeléseit, akkor lehet egy stabil világunk hosszú ideig, de a kisiklott és az erőszak világává vált, összeomlott és szétrobbant univerzum, csak azért létezik, mert annyira fájdalmas, hogy eddig senki nem tudta feltakarítani. Dörzsöld meg a lámpást, hogy fényesebb legyen, pókhálózd le a plafont, tisztítsd le a falakat, rendezd a polcokat. Ami már nem kell, add oda másnak, vagy vidd az újrahasznosítóba, ha értéktelen. Söpörj és moss fel, ha kell, aztán ha kész vagy nézz körül, hátha történik valami. Ha másnak dolgozol, más kívánságát teljesítve, próbáld meg úgy csinálni, hogy az neki jó legyen, aztán lehet, hogy eljön az a nap, amikor neked segítenek majd megvalósítani kívánságaidat! Hogy milyen világot építünk magunknak, az rajtunk múlik! Nem elég csak a lámpást dörzsölni, hogy jobban lássál, ahhoz tenni is kell valamit, hogy teljesüljön a kívánság, de légy óvatos, mert minél többet pusztítasz, miközben alkotsz vagy dolgozol, annál hamarabb megbuksz és összetörve, mindened a szemétben köthet ki! Kis kívánság kis munka, nagy kívánság nagy munka! Ne légy telhetetlen! Másból sem állnak a háborúk, mint telhetetlen őrültek lehetetlen, önmaguknak ellentmondó kívánságaikból...

***Zene: K.B. Caps Do You Really Need Me***

Vonulj vissza Oroszország, amíg megteheted! Nehogy az legyen a vége, hogy a porig rombolt Moszkvát az ingatlanmágnások potom pénzért felvásárolják, hogy aztán a hájtek kacatokkal uralt, pénzügyi manipulációikból nyert pénzből újjáépült város felett uralkodhassanak! Ezek aztán értenek ahhoz, hogy kell egész országokat hajléktalanná tenni mocskos spekulációikkal egyetlen puskalövés nélkül! Te csak adjad, vegyed az ingatlant, mert nekik abból van nem mindig elfogadható bevételük! Még veszélyesebbek lehetnek azoknál is, mint akik tankokkal rabolnak és pusztítanak! Különböztessük meg a tiszta üzletet a mocskos üzlettől, és állítsuk le azokat, akik mások megkárosításából akarnak jól járni! Kik a háborúk valódi haszonélvezői?...


A Fantomegyetem

A mateklecke helyes megoldása az, amelyikben nincsen idegösszeomlás! Ez csak egy nyers recept, de megadja a követendő irányokat. A Fantom Egyetem, ami nincs, olyan Egyetem amit a diktátorok nem tudnak bezáratni, ezért a fantomegyetem továbbra is adja a recepteket. Persze, néha szakadtak a tükörképek, vagy a sorsok könyvében, a gyűlöletes helyeken, alig olvashatóak a nevek, de jobb, ha felkészültök a legrosszabbakra. Készülj a fekete mágusra! Olyan aljasan hatalmas, hogy mi csak kisbetűvel írjuk a nevét. Minden támadástól erősebb lesz, és magába szívja a gyűlöletet, de csak akkor jelenik meg, ha a pusztító kis-diktátorok már elég gyűlöletet keltettek a világban. Valójában nem egy személy, hanem egységes vallási őrültek személyiségének őrült ötvözete, aminek az élén álló mindenható őrültet csak isten árnyékának írhatjuk le, és neki nem eleme a LÉT. Reméljük, nem fog megjelenni, mert az már nagyon nagy veszélyt jelent! Hogy létezik-e vagy sem, azon el lehet filozofálni, de az tény, hogy rengeteg vallási fanatikus akar másokat kiirtani, és csak fővezérükre várnak, mert a legtöbb agresszív bolond csak az egyben hisz, és isten bűnös vakhitének pusztítói ellen nincs fegyver! De, mivel ezek a pusztítók mind csak az EGY-ben hisznek, ezért a fekete mágust csak a tiszta és civilizált demokráciával lehet legyőzni! Félelmetes, hogy ezek az együgyű diktátorok mennyire nem bírják a demokráciát és a konkurenciát! Mindig megbundázzák! Kormánybácsi tévéje mást sem csinál, mint a diktátort fényezi, a többieket, kákán is csomót keresve gyalázza! És izzanak a vágytól az agresszív bolondok, hogy ártatlanokat pusztíthassanak! Ilyen helyzetben nem segíthet más, csak a rendezés és a minél tisztább demokrácia...

A Fantomegyetem most visszavonul és hogy jelentkezik-e még valaha, az az Ő dolguk. Hogy követitek-e a recepteket, amiket kaptatok, vagy inkább eldobjátok, mert azt hiszitek, annyira okosak vagytok, az már a Ti dolgotok!... És bocsánat az elkövetett bűnökért, hibákért, szájmenésekért! Én sem vagyok tökéletes!

A Követ 2022.01.25.-től 2022.03.14-ig.

Republic of Little and Big Kings and Queens

                         *** Diplomatic Area ***                        


Tisztelt Ellenzék

A választások eredménye: Bocsánat, hogy már azelőtt megírom a nyilvánvalót, mielőtt megtörténne! Az Eredmény: a vártnál kevesebb támogató és bukás! (néhány körzetet kivéve) Mit gondoltok miért? Megírtátok azt a közös reformtervet, ami egyértelművé teszi ki miért fog dolgozni első, másod, harmad sorban, kinek mi lesz a fő tevékenysége? Megírtátok, hogy legyen mihez tartani magatokat, vagy csak dumáltatok a levegőbe a szépen fésült videókon?!. Írás nélkül nem lesz gerincetek! Mi történt, és mi várható: Az ukrán elnök: fanatikus nacionalista hóhér – fűrer zelenszkij, fasiszta kegyetlenséggel vegyített politikája odáig vezetett, hogy Ukránok milliói lettek hajléktalanok, és a halottakat össze sem tudják számolni, de a bolondok logikája szerint, és a hírcsatornák fényezése miatt, ez a hóhér már honvédő háborús hősnek tekintendő! Így lesznek a nacionalista hóhérokból szentemberek! Ó ha tudnád, hány valódi bűnös lapul még a fényezett színészek közt! És fűrer orbán, bár nyúlgerince állandóan bepánikol és ki akar maradni, már ég a vágytól, hogy hazánkra is jusson valamennyi balhé, hogy aztán ő is megkérdőjelezhetetlen szentemberként vezényelhessen és papolhasson!

Csak akkor tudjátok megakadályozni a katasztrófát, ha kevés támogatással is megalakítjátok az ellenzéki összefogás kormányát, és amint megvan a reformterv és lehetséges egy időközi választás, kiütitek helyéről ezt az ékesszólóan aljas mocskos diktátort és bűnbandáját!

(utólagos bejegyzés 2022.03.16. A Követ)

Kérdések, válaszok, kommentek:


Beavatkozhat-e Amerika?

Természetesen, minden olyan visszavonhatatlan lépést törvénytelennek tartunk, mint a lázadó vezérek mészárlása, lövetése automata bombázókkal, stb. -ahogy azt trumpli kacsa amerikai elnök is csinálta! Ez már tényleg a harmadik világháborút jelentené ha ilyen beavatkozások történnének! Pont az ilyen beavatkozások vezettek a világháborús helyzet kialakulásához! Az is népirtás, amit az amerikai trumpli kacsa csinált Izrael érdekében! A törvényes rendezés teljesen más! Itt van például fűrer orbán, aki még nem tudta kimutatni kegyetlenségét teljes pompájában, de már fennáll a megalapozott gyanú, hogy kiszolgálója volt az ukrán népirtásnak. Ezeket a vádpontokat természetesen, saját bűntársai, lefizetett rendőrsége és hadserege sosem ismerné be. Viszont bármelyik Ország kiadhat ellene nemzetközi elfogató parancsot és előzetes letartóztatásban tarthatja a bírósági ítélet megszületéséig. Természetesen, ha fűrer orbánról az derülne ki, hogy ártatlan, mint a ma született bárány, akkor kártalanítani kell, utólag, de semmi baja nem lesz a világnak, ha tévedésből, akár tíz évre is bezárnának egy ilyen aljas, mocskos, kötekedő szemétládát, valamelyik külföldi börtönben, ahol tíz év alatt csak megtanulna felmosni maga után, és végre befogná, állandóan ellenséges, szájmenéses pofáját. Ha ezt meg lehet tenni bármely alvezérrel, vagy népirtó parancsvégrehajtóval, akkor ezt meg lehet tenni a főbűnösökkel is! Viheti népirtó fűrer putyint, hosszú börtönlátogatásra, aki akarja! Bármely nemzetközi rendőri szerv kötelessége azonnali nemzetközi elfogató parancsot kiadni a népirtókra és követelni az Orosz Föderációtól a terroristák azonnali kiadatását-

Természetesen bármely Országnak kötelessége, hogy ennyire súlyos nemzetközi terror esemény felszámolásában, minden törvényes eszközzel segédkezzen, vagy elszabadul a háború!

Igen, törvényes keretek közt, természetesen Amerika is részt vehet, és el is várjuk tőle, hogy megfelelő törvényes eszközökkel, eljárásokkal részt vegyen. Ne feledjük, hogy a takarítást és rendezést mindig a saját házunk tájékán kell kezdeni, de ha máshogy nem megy, segítséget kell kérni a szomszédoktól! Néha nagyon messze el kell menni egy kis igazságért, de ez így még mindig jobb, mint egy világháború!


Mit várhatunk egy Elnök asszonytól

Senki nem kételkedik abban, hogy a belezéshez, kopasztáshoz, nyúzáshoz, nyuvasztáshoz a Hölgyek általában jobban értenek, mint az Urak és a módszereik is kifinomultabbak. Nos az Elnök asszonytól elsősorban azt várjuk, ne tűrje meg, hogy népirtást kiszolgáló hóhérok, báránybőrös, nyúlbundás hiénák és sakálok lapuljanak meg szoknyája alatt! És fogadja el, hogy csak annyi gyereket lehet vállalni, amennyit civilizáltan fel is tudunk nevelni! Kezdje meg az Elnök asszony kidolgozni a születésszabályozás alapelveit, mert az sokkal humánusabb, mint túl sok eltarthatatlan gyermeket harcmezőn égetni, mint ahogy azt a sivatagi barbárok teszik!

Amelyik Ország népirtásban bűnrészes, ott nem csak a kormányt, hanem általában, a teljes vezérkart is cserélni és kivizsgálni kell!


Megállíthatóak-e a háborúk az itt leírt rendezéssel?

Az itt leírt receptek valódi, hatékony gyógymódokat tartalmaznak, de ha a világ már annyira beteg, hogy tele van gyorsan szaporodó fűrer orbánokkal, akik golyószórós focimeccseikkel akarnak hatalmasat kaszálni, mert tudományuk másból sem áll, mint másokat kifosztani, kirabolni, kizsákmányolni, mi pedig csak kezdő szinten állunk a háborút és a gyűlölet fertőzését megállító gyógymódok fejlesztésében, akkor nincs más hátra, jön a bolondok háborúja, aminek a végén ott fognak lógni a fűrerek hullái a köztereken, és jobb esetben is évszázados, évezredes hanyatlás várható. Sajnos kevesen ismerik és tudják, hogyan kell alkalmazni az itt leírt recepteket. Rajtatok múlik, hogy megtanuljátok-e a recepteket és alkalmazzátok-e a gyógymódokat!

Dobjátok a kukába a terroristák követeléseit, fogjátok el és küldjétek a börtönök aljára a főbűnösöket! Add tovább ezt a Reformtervet, és olvasd el még egyszer, ha nem érted a benne lévő recepteket!

A vesztes oldal

Én, aki AZ vagyok, adám néked a talányt! ...

Meddig tart az agresszív bolondok háborúja?


A tűz, ha el nem oltják, addig ég, míg minden ami éghető, el nem ég! Az agresszív bolondok addig háborúznak, míg mindegyik meg nem tapasztalja, hogy veszíteni fog és el nem bizonytalanodik! Az együgyű bolondok fanatizmusa a kétely megjelenéséig tart, majd a demokráciával legyőzhető őrületük! És ez vonatkozik, az orosz-ukrán háború példájában, nem csak a népirtó atomterrorista fűrer putyinra és a neki tapsoló nacionalista bűnbandájára, hanem a szent honvédő háborús hősnek tekintett, nacionalista-fasiszta-hóhér: fűrer zelenszkijre is és molotov-koktélos terroristáira is!!! A háború addig tart, míg minden bolond eleget tapasztal a veszteségből ahhoz, hogy felmerüljön bennük a kétely, lehet, hogy valamit nagyon rosszul tettem? Majd mikor az összes agresszív bolond kiégett, megnyomorodott, a megmaradt megnyomorított, félig meddig anarchiába süllyedt utódaik, talán kötnek majd valami féle majdnem teljesen értelmetlen, szinte olvashatatlanul pocsék békemegállapodást, ami továbbra is gyújtósként szolgálhat, ifjabb gátlástalan bolondok számára, és az ördögi kör folytatódhat mindaddig, amíg a gyűlöletkeltő hóhér őrülteket, folyamatosan a börtön aljára nem küldjük, és el nem kezdjük és fen nem tartjuk folyamatosan a rendezést! Ahol és amikor a demokráciát meghamisító hóhérok maradnak meg tartósan valamelyik állam vezetésében, ott és akkor: mindig háború vagy bukás a végeredmény! Ahol nincs folyamatos takarítás, ott mindent ellep a kosz és a mocsok! De óvatosan, mert közben az együgyű bolondok is takarítanak, de úgy, hogy takarítás közben minden értéket tönkretesznek, nekik nem tetsző iskolákat záratnak be, kidobják a demokratikus értékeket, majd mikor már teljes a káosz, felültetik összehordott szemétdombjukra, kemény kezű hóhér diktátorukat, aki majd hullákkal díszíti fel a szent szemétkupacot, hogy őrjönghessenek a drukkerek, mert ilyen lángoló csodát ritkán látni! Nos, normális Civilizált Egyén nem úgy takarít, hogy közben tönkretesz mindent, ami az útjába kerül. Ó de hány bolond hiszi azt magáról, hogy ő mennyire jó és civilizált! El sem tudják képzelni, hogy ők lennének a rosszak! Ami azt illeti, a végére már semmit sem tudnak elképzelni. A végén már csak annyit tudnak tenni, hogy mindent tagadnak, és folyamatosan nemet mondanak. Vagy beküldjük a hóhérokat a börtön aljára, és megkezdjük a civilizált rendezést vagy mindenünk odavész.


Fontos tudni: az együgyű bolondok vallásos tisztítótüze sohasem jó dolog, hanem a legrosszabbak egyike, ami az elég sok káosszal kevert tiszta szándék terméke, ami minden értéket lepusztít, amit csak megérint! Olyan, mint a krematórium egy elfuserált élet után, de mit tehetnek a a hulláktól szabadulni vágyó bűnösök, akik a hátuk közepére sem kívánják az emlékezést? Persze, vannak akik a komposztálást jobban szeretik, de sajnos a diktátorok által hamisított szentírásokból csak mocsok származhat! A másolat másolatán kívül, találsz esetleg, valami eredetit is ebben a lepusztult digitális világban? Ó, hogy ez a rakás modern, elektromos kacat, hogy mennyire semmit sem ér, ha kimegy a divatból! Mit ér a sok gazdátlan gyermek? Mennyit ér az emberélet, mikor már túl sokan vannak, és senkinek sem kellenek? Nos, ha megfürödsz a tóban és már nem bűzlesz annyira, mint egy hulla, talán egy kicsit többet fog érni az életed ...hát ha még meg is fésülködsz... és ha még fel is tudod takarítani a szemétkupacot, amit őseid rád hagytak... fogunk mi még törleszteni őseink bűnei után, nagyon úgy néz ki, fogunk...


Nos, akkor megkezdjük a leszerelést, és kitűzzük a Fehér Zászlót Országunkra, hogy tárgyalhassunk, vagy meghagyjuk ezt a szerepet más Országoknak, mert itt még mindig túl sok a pusztító bolond az államvezetésben?

A továbbjutók


Bizonyos bírálatok szerint, túl enyhe megfogalmazás és név az, hogy népirtó hóhér putyin, vagy a fasiszta-nacionalista-hóhér zelenszkij stb. Azt mondod, nem jól írtuk a nevüket? Azt mondod, máshogy történt? Nos, mindenki más szemszögből látja a világot, de az olyanokat, akiket az akasztófáról kell levakarni, az utolsó joggal, a törlesztés jogával, azoknak nem juthat más, mint magányos hűvös cella a börtön legalján, zsebtévé nélkül, ahol néha lefelejthetik a betétet a vaságyról, hogy érezzék a bűnös vezérek, mit éreztek azok, akiknek a behívóparancsukat osztogatták! Aztán még nagyon nagyon hosszú tárgyalások után rendeződhetnek a sorok, miközben néhányan lejjebb, mások feljebb kerülhetnek. Megírtuk, már évek óta, hogy így nem lesz kávé és csokoládé automatátok, de ti sosem hallgattok ránk!...


Kommentár: Petőfi majdnem eltalálta mit kell tennie a légvédelemnek, de lehet, hogy a humoristának lesz igaza?:


A kisszobába toppanék, röpül felém anyám,

és én udvariasan félreállok, hadd röpüljön tovább...


Ide szórták szemétre való fegyvereiket, az eszetlen barmok pedig még fizettek is érte, hogy nekik adózva még fel is áldozhassuk értük magunkat. Kell ez nekünk? Nos akkor idekíséritek végre bilincsben és rabláncon azt az amerikai nagykövetnek álcázott fegyverkereskedőt és a mögötte álló fűrer májk pompejót (vagy hogy is írja a nevét), hogy beszámolhassanak róla, mért is adták el nekünk ezt a rakás szemetet? És hogy is akarták kényelmesen végignézni, a tévé előtti foteljükből, hogyan döglünk meg, mikor eszetlen egyenruhás fanatikusaink játszadoznak ezekkel a kacatokkal?


És most gázszerelés: A rezsicsökkentésnek köszönhetően, Ön minden befizetett 100 pénzegységből, körülbelül 70 pénzegységet fizet népirtó putyin terroristáinak, és talán jut 30 pénzegység a szerelőknek, üzemeltetőknek, cégeknek. Cseréljük ki a szivárgó részeket!


... A többi kommentet már Ti írjátok... Ti következtek!


Oroszországról annyit kell tudni, hogy a Cáratyuskák óta, egyetlen említésre méltó, Civilizált Nagy-Vezetőjük volt, akit úgy hívtak, Gorbacsov. Persze, neki is voltak hibái, de nem az Ő bűne, hogy szétszakadt az Ország! Egy hóhérok által összetákolt birodalom, amit az erőszak és a terror tart össze, darabokra hullhat, ha megjelenik benne a józan ész és a valódi szabadság! Gorbacsov legnagyobb hibája az volt, hogy lemondott és abbahagyta a peresztrojkát, mikor elődei bűnei következményeként, az Ő keze alatt esett szét az átépítendő birodalom. Nos, akárhány darabra is hullik szét, Oroszországnak akkor is el kell jutnia a 21.századba, és ha lesz még néhány Gorbacsov, aki végigviszi a Peresztrojkát, a leszakadó darabok többsége visszatérhet majd és csatlakozhat az Anyaországhoz, mert ezek a köpönyegforgató nagyurak általában úgyis oda mennek, ahol több a zabálni való, és a csábító miniszoknya. Persze csodát ne várjál, nem fog egyik napról a másikra menni, hogy a népirtások áldozatai ne úgy tekintsenek az anyaországra, mint a hóhérok birodalmára, generációk alatt fog csak csitulni a feszültség és ahhoz igen stabil, józan és hosszú távon fenntartható, környezetkímélő gazdaság kell, hogy a lehulló darabok miniszoknyái azt mondják: ide menő dolog becsatlakozni! De ha attól lesz kopasz a vidék, hogy eladták az ostobák az erdőt tűzifának és fűrészárunak, majd felszántották a helyét, aminek a közepén egy nagy sötét plecsni, egy füstölgő, bűzös ipari monstrum áll, az előbb utóbb nem fog tetszeni a miniszoknyáknak és elfordulhatnak úgy, hogy csak a távozó hátsófelüket láthatod! De AZ aki ismeri Atlantisz-Smaragdváros receptjeit, megmutathatja a követendő irányt, de erőszakkal ezt az eredményt elérni nem lehet!(u.b.2022.03.30.)


AZ Ország Doktor műtét


Itt már műtét kell! Most már el kell kezdeni és el kell végezni a műtétet. Az eltávolítandó rosszindulatú gennyes daganatot úgy hívják, hogy fűrer putyin, fűrer lükesenko, fűrer zelenszkij, fűrer orbán és a hozzájuk tartozó terroristák és bűnbandák. Ezt a rosszindulatú gennyes daganatot darabonként kivágva, leszívatva, a börtön aljára kell száműzni további kivizsgálásra! A szivárgó gázvezetékről le kell kapcsolni nem csak putyin terroristáit, hanem az összes szivárgásból élősködő oligarchát is, minden érintett országban! A szivárgásból élősködő oligarchákat onnan ismered fel, hogy mindig ordítanak, toporzékolnak, ha el akarják zárni a gázt! A hozzáértő gázszerelő nem ordít és nem toporzékol, hanem megkeresi és megmutatja hol a hiba! A vizsgálatok alapján, teljes vezérkar csere minden érintett országban! Leszámolva a fegyverkereskedőkkel és fegyvergyárosokkal is! Innen már csak egy ugrás a sugár, hát ne ugráljunk! Az altató sohasem gyógyszer, hanem gyenge méreg! Az altató azért kell, hogy ne ficánkoljon a beteg, amíg műtik! Mondjatok szép esti-meséket az Orosz népnek, és énekeljetek szép dalokat nekik! A műtét rizikós! Hogy kik fognak felébredni műtét után, és kik nem, az még bizonytalan! Ha nagyon pocsékul érzed magad, az jelentheti azt, hogy az ébredezők közé tartozol, és örülj neki hogy nem kerültél a mennyekbe! Ne várj mennyországot, már az is nagy eredmény, ha egyáltalán járni tudsz, és nézd végig, meg van-e minden darabod és hozzátartozód! Sokaknak jut kínkeserves hiányérzet! Az még nagyon soká lesz, mire önfeledten táncra perdülhettek! Akkor kezdjük? A gennyes daganat nem fogja magát kivágni! Óvatosan, nagyon óvatosan! Visítani, ordítani fog, még bealtatózva is! Csak semmi túlkapás! Kontárok távozzanak! Sajnos túl sok a kontár, aki beledumál. Reméljük, most inkább elmennek énekelni, és hagyják azokat dolgozni, akik végre megértették mit is kéne csinálni!

Énekeljetek szép altatódalokat az Orosz és az Ukrán népnek!

Fogynak a napok, fogynak az életek!

Hóhér a börtön aljára való, és nem a parlamentbe!

Akkor kezditek végre a beavatkozást?

Adjátok ki az elfogató parancsokat a háborús bűnösökre!

Tudod, a törvény szerint, ha megpróbálnál vízipisztollyal fenyegetve, fizetés nélkül kiszabadítani egy darab kenyeret a boltból, néhány óra múlva már elkapna a rendőrség, és rács mögött lennél, de ha népirtásban vennél részt, azután még annyi időd is maradhat, hogy akár még egy újabb több éves ciklusra is megszavaztathatnád magadat, ha elég vastag a bőr a pofádon és olyan jól tudsz hazudni, mint egy színész! Szerinted rendben van így a törvény és a rendőrség? Látod már! Ez az a tehetetlenség, ami miatt még mindig nincs törvényes rendezés, és emiatt kell hosszan tartó háborúra és elhúzódó béketárgyalásokra számítani. Már rég vége lenne, ha a legalább a főbűnös hóhérokat a börtön aljára kísérnék és Civilizált vezetőket választanának helyettük. A maradék piti hóhérok, akkor már nem mernének labdába rúgni, hanem fűrer orbán módjára, hirtelen nyúlbundát és báránybőrt növesztenének magukra.


... Ó, hogy nem sül le a bőr a képéről! Már rég a börtön alján lenne a helye, de fűrer orbán megint mások babérjait lopja és megint megszavaztatja magát! Amíg ezeket látod a híradóban, addig egy téglát nem érdemes odébb rakni, mert ezek megválasztása garancia arra, hogy amit ma felépítesz, holnap ezek szétlopják, összemocskolják és porig rombolják. Ha valaki háromszoros árat kér egy keresztény fanatikus fegyverkező diktátor börtön aljára szállításáért az még elfogadható lehet. Nézd meg mennyire nehéz ezeknek a világ legaljasabb mocskainak hazugság buborékjait kipukkasztani, hogy végre beszállíthatóak legyenek oda, ahová valók! fűrer orbán még mindig vezet őszinte hazugságaival! Még mindig nem mondott le! Még mindig nem takarodott el!...


A bűnös szergejt, fűrer putyinját és a többi delikvenst a börtön aljára kell kísérni és ott kell meghallgatni! A börtön legalja a megfelelő hely fűrer zelenszkij és fűrer orbán számára is! El lehet vitatkozni arról, hogy a továbbiakban felsorolt bűnök közül melyik diktátor miben bűnös, de nem lehet megengedni, hogy a vita közben ezek vígan tovább pusztítsanak, vagy báránybőrbe bújva újraválasztassák magukat! Szégyen, hogy még mindig vezető pozícióban vannak!

Tisztelt ellenzék!


Sikeretek kulcsa, hogy nem tértek el a felvázolt nyilvánvalóan követendő irányoktól, a bukásotok pedig annak köszönhető, hogy még mindig nem fogadjátok el a nyilvánvalót és lefelé mentek felfelé, miközben esküsztök arra, hogy balra van a jobbra, vagy fordítva! Nézzétek meg mekkora lett a támogatottság, aztán kezdjétek kijavítani a hibákat! Persze, megértelek, ha legszívesebben pofán veregetnéd a diktátort és hazug szócsöveit, de ha lehet, ne engedj a gyűlöletnek, próbálj meg az eszedre hallgatni! Rajtatok múlik, el jön-e az idő, mikor az egyértelműen hazudó, népszerűen közveszélyes sakálok, végre a rács mögött vonyítanak majd, és nem folytatódik tovább az öldöklés!

Ahhoz, hogy megelőzzük a háborút, szükséges bűnnek minősíteni a háborús helyzetek kialakulásához vezető bűncselekményeket, és nemzetközi bíróság elé állítani a tetteseket!


Háborúhoz vezető bűncselekmények:


Fogynak a napok, fogynak az életek! Reméljük a nemzetközi bíróság nem halogatja tovább azt, amit már meg kellett volna tennie! Törvényes rendezés nélkül csak tovább terjed a háború...


A vihar szerkezete


Előbb csak kisebb bűnök. Megy az adok kapok. Az egyik fél meghamisítja a demokráciát, hát a másik is megteszi. Aztán egyre súlyosabb sértések és provokációk. Majd az évek során törvénybe foglalják, hogy a másik a bűnös és gyalázzák mások jogait. Ugyanígy tesz a másik fél is. Aztán már majdnem mindegy, melyik üt előbb, előbb csak kisebbet, aztán felváltva, hol az egyik, hol a másik, nagyobbat, majd még nagyobbat, majd éveken át oda-vissza, még annál is nagyobbat... a matematika van olyan kegyetlen dolog, hogy kimutatja: a honvédő hősnek hitt áldozat: legalább annyira bűnös, mint a támadó agresszor! De Te bizonygathatod, hogy kettő meg kettő akkor is csak három, mert letagadod a szent honvédő bűneit, és azt állítod, van különbség az agresszor és a honvédő áldozat közt, de a különbség itt sajnos nagyjából csak annyi, hogy melyik fél udvarában történik a hatalmas méreteket öltött, fegyveres kocsmai verekedés! Félelmetes, hogy ezek a kis-kakasok mennyire szeretnek a saját szemétdombjukon kukorékolni! Inkább az egész Országukból szemétdombot csináltatnak a másikkal, hogy hadd kukorékolhassanak tovább, minthogy azt mondják, bocsánat tévedtem lemondok! De kegyetlen dolog ez a matematika, mert egyből kimutatja, mindegyik érintett fél bűnös, még az éveken át a tömeggyilkos agresszornak asszisztáló, békeszeretet mögé bújt fűrer orbán is. Ó egy kis tömeggyilkosság, a legjobb családban is előfordulhat. Semmi baj, a békeszeretet mögé bújva, a behülyítettek így is újra megválasztanak, csak eleget kell őszintén, igazat hazudni, gondolja fűrer orbán, és a behülyítettek sajnos meg is szavazzák! De kegyetlen dolog ez a matematika, egyből kimutatja, hogy bűzlik a nyúlbundás báránybőr!

                        *** Titkos Terület ***                     

A majdnem megvalósult világ

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Vándor, ki majdnem megkapta a neki járó fizetést és kis-híján elindult döcögő szekere, hogy elvigye Őt álmai Feleségéhez, ki már nagyon várta, de éppen hogy lemaradt a házasságról, mert az utolsó pillanatban, meglátva a hibákat, a Hölgy inkább úgy döntött, hogy máshoz megy feleségül. Így a Vándornak nem volt más választása, gyalog, üres zsebbel kellett folytatnia útját. Hosszas vándorlás után, sok más nincstelennel találkozva, elért egy útelágazáshoz, ahol egy Idős Embertől kért tanácsot, hogy merre menjen tovább. Az Öreg azt mondta:

Most választanod kell Vándor! Az egyik út az Egy Király Országába vezet, a másik a Három Király Országába. Hogy helyesen dönthess, elmondom neked a legendát.

Valaha mindkét út az együgyűek egyszerű világába vezetett, ahol egy Király volt az Úr és egy vallás egyetlen Istene terelgette a nyájat. És az együgyűek igyekeztek mindig a legjobb Vezetőt választani Királynak, de volt egy nagy problémájuk. Felméréseket rendeztek, hogy megállapítsák, ki mennyire képes jó döntéseket hozni, de a legjobb Nagyurak többsége is csak 90%-ot produkált, a maguknak hatalmat akaró, általában 20%-os alatti pusztító bolondokat most inkább nem is említjük. A 90% itt azt jelenti, hogy valaki 100 alkalomból 90-szer, jól vagy elfogadhatóan döntött, de 10-szer rosszul, és ez bizony nem volt eléggé, elég jó. Aztán jött egy Vándor, aki 98%-os eredményt produkált. Meg is választották azonnal Királynak! És a Király 100 napból 98 napon át remekül szerepelt, de a 99. és 100. napokon katasztrófa vagy háború szedte áldozatait. (A valóságban persze, a napok nem sorrendben egymás után jönnek, hanem összekeveredve, és a 100 nap akár évekig is tarthat, mert nem minden nap kell a Királyoknak fontos, új döntést hozni, hanem általában gurul a szekér a régi kerékvágásban.) És bizony, sajnos, egy 98%-os Király, milliónyi alattvalóval, azt jelentheti, hogy tízezer ártatlan hal meg egyébként elkerülhető katasztrófában, és még tízezer, értelmetlen háborúkban, de mit tehet egy olyan nép, kiknek nem tökéletes vezetői, alig érik el a 90%-ot és a még mindig nem elégé jó 98%-os, pedig ritka, mint a fehér holló? Nos, ahogy nőt az elégedetlenség, a 98%-os Király egyre kevésbé volt népszerű, majd tanácsosai és tudósai javaslatára úgy döntött, átadja a Trónt a Jogart és a Koronát, három 90%-os Királynak, azzal a feltétellel, hogy ők hárman együtt legyenek a Király és a Demokrácia szabályait megtartva, hozzák döntéseiket. Tehát az a döntés elfogadható, amit a három Királyból legalább kettő elfogadhatónak tart, a többi nem jó, és ha a három közül valamelyik teljesen bolond utat választana, akkor azt a másik kettő lecserélheti, választhat harmadiknak egy új Királyt, és az Alattvalóknak megadják a vétó jogot, a tiltakozás jogát, ha a Királyok rosszul döntenének. És bizony, bizony az eredmények azt mutatták, hogy három 90%-os Király demokratikus együttműködése a vétójog bevezetésével, lehet majdnem olyan jó, vagy talán néha még jobb vezető is, mint egyetlen egy 98%-os Király. Aki nem érti a számtant, annak népiesen mondhatjuk azt is, hogy három jóságos, nem tök hülye Király, jobb lehet, mint egy majdnem normális diktátor. És itt merült fel a kérdés, hogy lehet-e a fontosabb döntésekhez kétszer vagy háromszor Három Királyt, Királynőt, esetleg öt vagy hét Királyt, Királynőt a kerekasztalnál úgy megszervezni, hogy azok saját tökéletlenségük ellenére, a lehető legkevesebb idő alatt, megtalálják a legjobb döntéseket? Ez a kérdés volt a Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársaságának kiinduló pontja. A döntésképtelenség elkerülhető, ha páratlan számú Király, Királynő ül az asztalnál, de a három gyorsabb és hatékonyabb lehet a tizenháromnál, az egy pedig, sajnos, a legrizikósabb és legkockázatosabb!...


Nos, Vándor:


A régi út az együgyűek egyszerű diktatúrájához vezet, ahol a hívek az egy vezért követik, de ha a vezér megtéved, meghibban vagy megőrül, választás híján, az összes többi is ugyanúgy megtéved, meghibban vagy megőrül, de addig általában sok szép és békés nap van az Országban, viszont, ha erre mész, a hibák miatt, előbb utóbb, várhatóan, belőled is bolondot vagy áldozatot csinálnak.


Az új út a Három Király Útja, ami elvezethet akár a Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársaságába is, de sokáig még ott lesz az úton a bizonytalanság, oda érünk-e valaha? Vajon beválik-e? Megvalósul-e valaha?

Te merre mennél?


...Sajnos, olyan receptünk nincs, ami a nagyjából 20-%-os alatti pusztító bolondokat, egycsapásra jóságos vezetővé változtatná, ezért szükséges az efféle közveszélyeseket a börtön aljára küldeni kijózanodni.


                        *** Secret Area ***                     

A Követ 2022.03.30.

Tisztelt Szavazók és Választópolgárok

Köszönjük a támogatást!

Amennyiben egy országot, éveken át mindent kifosztva, addig militarizálnak, hogy az háborús célponttá válik és háborús veszély fenyegeti, akkor ott mindenképp kormányváltásra van szükség, tehát, akinek maradt még egy kis józan esze, és nem dől be a kormány hamis propagandájának, az az ellenzékre, vagy új arcokra szavaz!

Akik ismételten és állandóan és továbbra is a köpönyegforgató jóságos diktátor bandájára szavaznak, még a történtek után is, azoknak Országismeretből, matematikából bukás és pótvizsga. A bukottak fizetés emelést ne várjanak! Semmi baj, a kispénzűek, legfeljebb nyáron, ha eljutnak a strandig, csak natúr, üres lángost vehetnek, a sajtot, tejfölt és fokhagymát, majd viszik magukkal, mert az lehet, hogy olcsóbb a madaras teszkóban, mint a lángossütőben. Aztán majd csak megtanulják saját kárukon, milyen drága az nekik, ha az együgyűek országpusztító diktátorára és bűnbandájára szavaznak. Még a hamis kis grófoknak is kijárhat a leveskocka, és a spórolás, amíg meg nem tisztulnak! Hogy is adhatnánk fizetés emelést olyanoknak, akik meg sem tudják számolni, mennyi is kellene nekik, egyébként meg minden értéket tönkre vágnak?!. Ahhoz, hogy valaki szavazhasson, szükséges az alapvető írni, olvasni és számolni tudás, tehát legalább 4 általános iskolai elvégzett osztály, de mesterségesen lebutított és elmaradott országokban ez sajnos nem várható el! Bűnözőknek legalább a félkegyelmű szintet el kell érni, ahhoz, hogy szavazhassanak, mert nem fogadhatjuk el a törvénytelenek szavazatait törvényes szavazatoknak! Tömeggyilkos diktátorok, háborús bűnösök, valamint a nekik asszisztáló fűrerek, bűnbarátaik és más békeszeretet mögé bújt kemény-bűnözők nem kampányolhatnak, és nem lehet rájuk szavazni! Be lehet zárni kormánybácsi végletekig elfogult propaganda és rágalom tévéjét!

Tessék kiírni az időközi választást, amint lehet, a fent említett feltételeket megtartva, mert ez a lebutított tudatlanok, megtévesztettek és átvertek által megszavazott, nyúlbundás- báránybőrös hóhérok és tolvajok által vezetett kormány elfogadhatatlan!

Ébredj ellenzék, váltani kell! Nem csak a mi Országunkban! Leszavaztak? Akkor is váltani kell! Kezd újra, ha szükséges! Olvasd el még egyszer a recepteket, ha nem érted, aztán javítsátok ki a hibákat! Légy szíves, küld tovább ezt a reformtervet a megfelelő helyekre!

A háborúnak akkor lesz vége, ha minden érintett félnél, a börtön aljára küldték azokat, akik csinálják és tovább terjesztik a háborút! Elég volt abból, hogy rablógyilkos terroristák kedvükre randalírozhatnak, miközben a többieknek menekülniük kell! Ez nem Civilizáció!

Vörös kód: Értsük már meg, hogy lakótelepekre tankokkal behajtani, belövöldözni tilos, valamint molotov-koktélokkal dobálózni tilos, még akkor is, ha nincs kitáblázva! Az önvédelem ugyan lehet felmentő körülmény de ez és az áldozat ártatlansága igencsak megkérdőjelezhető, ha már évek óta megy az adok-kapok a békés rendezés helyett. Tessék törvénybe foglalni, hogy a mentelmi jog nem terjedhet ki tömeggyilkosságok szervezésére, etnikai tisztogatásokra és egyéb háborús bűnökre. Az nyilvánvaló bukás, ha idáig jutunk. Legyenek azonnal lecsukhatóak az olyan állami terroristák, akik ilyesmit szerveznek! Az a minimum, hogy azonnal leállíthatóak legyenek és bíróság előtt feleljenek az ilyen tettesek!

Visszatérve ahhoz a mondathoz, hogy: Méltatlanul összecsalt, lopott, hazudott, rabolt, mások károsításával szerzet birtokától, bárki megfosztathassék, és az elkobzott vagyon vagy érték a kifosztottnak visszaadassék, vagy a rászorulók közt szétosztassék! -Reméljük, hogy az Európai vezetésnek lesz annyi józansága, hogy az elkobzott Orosz vagyont csak az Orosz kormányváltás után adja vissza, ahol az új Orosz kormánnyal együtt vizsgálva megállapítják, ki az aki méltó módon gyűjtötte vagyonát, és milyen vagyonokat kell szétosztani a rászorulók közt, és itt már visszatérhetünk a 800 éves mondathoz:


Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha senki meg ne fosztassék.


A szabadság és alkotás pedig teljesen más dolog, mint a szolgálat és szolgaság, de az már egy

...másik korszak...

*** Atlantisz Írott Rádió: Ha megkeresi, hallgathatja is: Zene: Holdviola - Bánat Utca ***

Ti következtek!

A Követ 2022.04.02.-től...

                        *** Diplomáciai Terület ***                     

Kis és Nagy Királyok, Királynők Köztársasága.

*** Atlantisz Írott Rádió: Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is! ***


Választási eredmények 2022 Magyarország

...bunda bunda bunda, és ismét: bunda bunda bunda...


Miért választási csalás, hogy bekerült egy konzultációs lap a választási listák közé?

* Ez egy nagyméretű plakát annak a pártnak, amelyik csinálta, az apró-betűs, választható nevek közt.

* A választók megzavarása, hogy célt tévesszenek, és szétszórja a bizonytalanokat. Olyan, mintha a közlekedésben egy bokrot növesztenénk egy stoptábla elé, amire ki van írva, hogy krumpli kapható a bokor alatt

* Ez egy gyermekvédelem mögé bújt, nagyon nagy kiskapu, ami a választás megkerülésével, bebetonozott helyet és figyelmet ad, a másokat büntetni vágyó kormány bűnözőknek, stb...

Ismét győzedelmeskedett a csalás a hazugság és a rágalomhadjárat. A népet leváltani nem lehet, a nép pedig azt hiszi el, amit a tévében lát! Kormánybácsi tévéjében pedig, az országot a háború szélére sodró gazemberek azt állítják, hogy ők maguk a béke megtestesítői és a szóhoz sem jutó ellenzék a bűnös. Az ellenzékre kenték gyalázatos tetteiket és a nép ezt elhitte! Sokba fog ez még kerülni! Nagyon sokba! Túl naivak voltunk. Mi más is juthatna, egy szeméttelep megrohadt világában élő átvert népnek, mint hamis hit, meggyalázott bizalom és hóhér biztonság! Veszhet itt még több is, mint Mohácsnál! Dehogy kötelező a fehér zászló! Ennyire aljas, békét hazudó sötét nagyurakkal, csak a sötét káosz, háborús, halottas, fekete zászlaját szolgálhatjátok, mint ahogy azt eddig is tettétek...

A választási eredményeket, az elkövetett csalások után, csak akkor tudjuk elfogadni, ha a kormányon lévő csalók önként lemondanak az ellenzék és az új arcok javára, amennyiben erre nem hajlandóak, márpedig nem hajlandóak, a csalók kizárásával, új választásokat kell kiírni. Tartsuk meg a választások tisztaságát! ...


Tisztelt Ellenzék!

Pihenjetek pár napot felváltva és olvassátok át a Választási programotokat! Tudod, én nagyjából értem, amit írtatok, mert hébe-hóba, voltam néhány Egyetem hallgatója, és talán ragadt rám valami, nem csak a kosz! De ne kelljen még a Jogi Egyetemről is külön órákat venni azért, hogy megértse valaki, mi van oda írva! Ti nem csak a felső tízezret akarjátok megszólítani, hanem egy mesterségesen lebutított Ország népét. Vegyétek elő az Ablak-Zsiráf és a Mosó Masa Mosodája című könyveket, és írjátok meg programotokat, ezekben a könyvekben található szavakkal, hétköznapiasan, sok képpel illusztrálva, aztán a program második felébe már betehetitek azt a szakszöveget, amit írtatok. Készülj fel! Ezt a megbundázott választást és bűnöző kormányát nem lehet elfogadni! Készülj a következő fordulóra! Amint lehet váltani kell, de sokat ne várjál egy ennyire hazug, bolond világban!

Persze, természetesen, nem kötelező tiszta választásokat rendezni, lehet a kormánynak tovább csalni lopni hazudni, mint ahogy azt eddig is tette, és a vadvilág megengedi azt is, hogy barbár módon éljünk, visszasüllyedve a sötét középkorba, ahol az önbíráskodó, szadista, emberkínzó keresztény inkvizítorok és mágia rakó hóhérok, remekül érzik magukat - mások kárára, de ez esetben: Őszinte részvét, Magyarországnak, és sajnos, ilyen feltételek mellet, kellően támogatott ellenzék nélkül, nem tudjuk megakadályozni, hogy jobb esetben is, egy kis ingyen munkatáborba kerüljenek azok, akik ezt a végletekig hazug kormányt megszavazták, és már nem először! Látod-e már, hogy a sánta kutyát könnyebb utol érni, mint a hazug embert, mert a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, de aztán elfutnak mellette és inkább a sánta kutyát zárják be, mert az könnyű célpont, és nem reklamál, ha kicsi a ketrec! Sokat nem pihenhettek! Ezeknek a hazug disznóknak, nemsokára akkora pofájuk lesz, hogy Európa beleszédül, de nincs az a palacsintasütő, amivel be lehetne verni...

A Követ 2022.04.03.-tól...

AZ Ország Doktor Recept

Valamelyik bolond az éjszaka során, már megint narancssárgára festette az egész Országot!

Sajnos, itt már operálni kell. A sárgaság az emberi testnél megszüntethető az epekövek kioperálásával. Az egész Magyarországra kiterjedő narancssárgaság már a végső stádium. Vagy kivágjuk a narancssárga pártnak nevezett diktátori trutymóból a bebetonozott, büntetni vágyó hóhérokat, sintéreket, diktátorokat, és hazug szócsöveiket vagy kivágjuk ezt az egész, mindenen elterpeszkedő, végletekig hazug, mindent összelopó, tolvaj pártot, vagy borzalmas kínokkal kell szembenéznünk. Ennyi éven át hazudni, csalni, lopni, fegyverkezni: ennek, beavatkozás nélkül, nem lehet más a vége, mint a kínok által gerjesztett görcsös belháború, aminek a végén ott fognak lógni a demokráciát meghamisító hóhérok és szócsövek hullái a diktátor hullájával együtt a köztereken. Nem kéne ezt a stádiumot megvárni! Az epeműtét nem nagy műtét, tájékoztassátok a beteget, mik az esélyei! A választható lehetőségek:


Hosszú, precíziós műtét, várhatóan többszöri ismétléssel, ahol csak a köveket távolítjuk el, de a szerveket meghagyjuk. Országos szinten ez azt jelenti, hogy éveken át dobáljuk ki a bebetonozott bűnözőket és hóhérokat a kormányból.

Rövid egyszeri műtét, ahol az egész epe berohadt részét, kövekkel együtt kioperáljuk. Országos szinten ez azt jelenti, hogy az egész kormányt kidobjuk, és a maradékból csinálunk egy új kormányt.

Folyamatos állapot romlás és görcsös kínhalál, mert nem teszünk semmit. Országos szinten ez előbb csak egyre fokozódó lázongást jelent, brutális gócpontokkal, míg a tömeg meg nem kapja, amit kíván, a diktátor és társai hulláit a köztereken lógva.


A magyar putyin és bűnbandája azzal nyerte a választást, hogy elhitették, ők a garancia a békére. Ennél aljasabb, förtelmesebb viccet ki sem találhattak volna. Béke itt akkor lesz, ha ezeket a bűnözőket elküldjük a szeméttelepre, rabláncon hulladékot válogatni, vagy rosszabb esetben, mikor elszabadul a törvénytelen káosz, és egy barbár belháború után a hulláik a köztereken lógnak. Egy magyar putyin vagy más gúnynevén fűrer orbán, orkán diktor és fegyverkező bűnbandája -ellenzék nélkül? Mit gondolsz? Mi lesz ebből?

Szégyen, hogy még mindig nincsenek a nemzetközi börtönökben, ítéletre várva, hanem még meg is szavaztathatják magukat, minden demokratikus értéket elsöprő, gátlástalanul - brutálisan hazug propagandájukkal. Ennek a választásnak a végeredménye leginkább annak köszönhető, ki mennyire volt kiplakátolva, ki mennyire tudta megvásárolni a médiát, ezt pedig csak a béke mögé bújó diktátor és tolvaj hóhérai tehették meg.

Reméljük, eljön majd az idő, mikor minden, amit a diktátor ellopott és átnevezett nemzetinek, hogy militarizálja azt, átnevezhető lesz Köztársaságinak, ahol a nemzeti hóhér disznóknak már nem lesz hozzáférésük a közpénztárcákhoz!

Természetesen, ha van használhatóbb recepted, kövesd azt...

A Doktor és a Követ 2022.04.04.-05.


Még a frontvonalak is nagyjából ugyanott vannak...Ami most megy Ukrajnában, valószínűleg nem más, mint a II világháború újraindítása, az első sorban amerikai fegyverkereskedők kedvéért, miközben a háborús propagandával végletekig lebutított orosz vezetés nem hajlandó észrevenni, hogy a saját népüket irtják egy kis maguknak kicsikarandó tiszteletért és megbecsülésért. Az egész egy totál elmebeteg diktátor és megfélemlített alattvalóinak rémszüleménye és közönséges rablógyilkossága! A diktátor és vezérkara így akarta bemutatni, hogy fegyvereik legalább olyan értékesek és pusztítóak, mint az amerikai fegyverek! Eközben nálunk, a magyar putyin, és hóhérjai, sintérjei, gátlástalan fegyveres bűnbarátai, még mindig fennhangon hirdetik, hogy ők a garancia a békére és biztonságra!...Sajnos, ilyen választási eredményekkel, még a bukta is bukik! Kapjátok össze magatokat, és írjátok meg a reformterveteket közérthetően, hogy legyen mibe kapaszkodni! Aztán tiltakozzatok, mert ezek megcsinálják a katasztrófát, ha nem tiltakoztok elég keményen, mikor kell…Ti következtek!...

A Követ 2022.04.06.-08.


AZ AmeurázsiA Tanács és Jövője

Az AmeurázsiA Tanács jelenleg még nem létezik, bár lehet, hogy néhányan már összeültek tanácskozni, és talán néhányan már felfogták, hogy szükséges, egy elsősorban Európai értékekre alapozott világkormány felállítása, amit lehet, hogy máshogy neveznek majd el, de akárhogy is hívják majd, ez konkurenciája és ellenzéke lehet az Amerikai világhatalmi törekvéseknek, ami felhívhatja majd az UN vagy a WHO figyelmét is arra, hogy ne csak a kamerák elé kiállított első felüket tisztogassák, hanem zuhanyozás közben, például egy jól beszappanozott rózsaszín hátvakaróval, a hátuk közepétől a fenekükig tartó területet is tartsák tisztán és segítsenek a népirtókat, sokcsillagos egyenruhás tömeg és rablógyilkosokat, eltávolítani a Parlamentekből, Tanácsokból, stb., mert ezeknek a kemény bűnözőknek, elszigetelve a többiektől, a börtön alján a helyük és még véletlenül sem a felső vezetésben! Amint, világszerte, hozzáértő, Civilizált Vezetőkre cseréltük, az egyenruhás fegyverkező és más bűnözőket, megszűnnek a háborúk, és béke lesz a Földön! Amikor elértük a Civilizáltság alapfokát, feltehetjük majd a kérdést, nem csak Ukrajnának, hanem Oroszországnak, az Egyesült Államoknak, majd a többieknek is: Akartok-e csatlakozni az EU-hoz, hogy létrehozzunk egy Európai Unióra építendő AmeurázsiA Uniót, ahol bárki, legyen az Vándor, Turista, vagy Kereskedő, elindulhat a saját kis motyójával, cuccaival, és ha van elég kitartása, körbejárhatja úgy a Földet, hogy sehol az országhatárokon nem ütközik: adó és vámszedő, fegyveres rablóbandákba, egyenruhába öltöztetett, parancsra és öngerjedő, öldöklő bűnszövetkezetekbe, és más háborúzó barmokba. Amikor elértük az alapszintet, a Földet körbejárva: a Vándor, a Turista, a Kereskedő és még sokan mások, megértik majd: Létezhet olyan világ, ami nem függ a vallási fanatikus fegyverkező és egyéb bűnöző diktátoroktól! Létezhet olyan világ, amiben az embernek nem a legnagyobb ellensége az ember! Létezhet olyan világ, ami nem csupán barbárok által lepusztított selejt! … stb. ...

Nos, talán egyszer eljön majd az idő, de ez nem feltétlen az Istenektől függ, hanem inkább attól, hogy az élők felfogják-e, hogy nem a gyilkosnak, és nem is a legyilkoltnak, hanem azoknak kell vezetni életüket, akik életben vannak, akiknek még épp maradt az életük...


Tisztelt EU, Tisztelt Magyarország!

Országunkban a rendőrség kevesli a fegyverpénzt és a járandóságot, amit ismét lenyúltak a fejesek, miközben túlfizették magukat, de miután az EU kifizette, kifizeti a diktátornak a menekülteknek járó segély pénzeket, stb. a diktátor és bűnbandája ki tudja fizetni majd a fegyverkezőket, és újra kukorékolhatnak a falu hamisan éneklő, izmos bikái. (Csupán egy kis láthatatlan pénzátcsoportosításra van szükség, mint ahogy már megszokhattuk.) Ugye látod már, hogy ez a lefizetett, korrupt rendőrség, még véletlenül sem fog nemzetközi elfogató parancsot kezdeményezni, a diktátor népirtó putyin barátja ellen! Ugyan már! Egy kis népirtás, még a legjobb családokban is előfordulhat, hát nem így van? Van-e olyan Ország, aminek rendőrsége végre hajlandó tenni a dolgát, és egy népirtó putyint, valamint bűntársait, hajlandó bekísérni a nekik járó cellákba?...

Nem tudunk annyira aljas, gátlástalan, szemét módon rágalmazni és hazudni, mint a diktátor és bűnbandája, és nem is célunk, hogy ilyenek legyünk. A választást elvesztettük, de az tény, hogy ezen a bolygón és különösen ebben az Országban, sosem volt kétharmados többségben a józan ész és az értelem. Az egy bolond százat csinál jelenség, csak a saját gondolatok nélküli, egy vezér hívő, együgyű, fanatikus bandákban lehetséges. És hála a sokszor borvirágos, népbutító, néha igen agresszív papságnak, a saját rablóiknak kétharmadot szavazó nép, igencsak együgyű lett. Itt még jó-ideig virágozhat az ostoba vak és tévhit és soká lesz még, hogy ez a fegyverkező - barbár nemzet, átalakul, valódi demokratikus, Civilizált Köztársasággá, de azt világosan kell látni, nem a nép hibája a butítás, hogy hazudnak nekik, oktatás helyett sör reklámot kapnak, elzárják a valós információkat, miközben nyomorban tartják őket...

Elég volt abból, hogy barbár hóhérok írják mások történelmét. Nem kell megvárni a szomszédban hatalmasra nőt fegyveres kocsmai verekedés végeredményét! Az első adandó alkalommal le lehet csukni a népirtókat, bárhogy is tiltakozik néhány fegyvergyáros és más haszonélvező! Olvasd el még egyszer a recepteket!

A Követ 2022.04.15.

Honnan jön a dögvész?

Működik a kínai és az orosz diktatúra! Mindegyik a saját népét írtja. Ha nem háborúval, akkor mesterségesen túlpropagált járvánnyal csinál börtönt az országból, miközben ügyel arra, hogy minden demokratikus értéket tönkretegyen, meghamisítson. Hány éve tanul a kínai és az orosz diktátoroktól a magyar bűnbanda, hogy végleg letarolja Magyarországon is, mások szabadságának és boldogulásának utolsó reményét is, hogy halott és hazug reményekkel, meghamisított, fegyverkező - vallási ideológiával pótolja azt?

...Nem csak a magyar választásokon: a diktátor - a butaság, a rágalom a hazugság és a békének hazudott fegyveres zsarnokság győzött, miközben a jogállam meghalt! Kitűzhetitek a fekete zászlót erre a kis-országra is, ami akkor fog elhalványulni, mikor a diktátor, a közpénzeken gazdagodó pereputtya, fegyverkező bűnbandája, végleg kipusztul belőle, vagy távoli börtönökben ragad visszaút nélkül! Ez már visszafordíthatatlan károsodás, és nem a hulla falja fel a rothadást, hanem a rothadás a hullát, de sok jót ne várjál azoktól, akik ilyen körülmények közt szaporák! A fasizmus, a gonoszság és a gyűlölet ott születik, ahol a bűnösök és hóhérok tisztának vallják magukat, majd elvárják, hogy úgy vagy még annál is jobban bánjanak velük, mint az ártatlanokkal, miközben bűneikért ártatlanokat büntetnek! Amíg ezeket a köztiszteletben álló felszentelt bűnözőket látod a Parlamentekben, értelmet ezekben az Országokban ne keress! (Utólag javított fordítási hiba – ez itt csak egy nyers változat) Akkora aljas fegyverkező rablóbandák ezek, hogy pusztításuk még a holdról is látszik. Ha csak a közvetlen körzetünket nézzük, valódi béke és fejlődés itt csak akkor lesz, ha fűrer putyin, fűrer zelenszkij, fűrer likasenkó és nem utolsó sorban: fűrer orbán, valamint a fűrerekhez tartozó hóhér vezérkarok és szolgáik eltakarodnak a vezetésből. A földi pokol és a földi paradicsom csak abban különbözik, hogy a földi pokolban a békét hazudó hóhérok és bűnözőik zárják be az ártatlanokat, akár egész országokat is a börtön szintjére züllesztve, míg a földi paradicsomban a hóhérok és bűnözőik vannak bezárva a börtön alján és a civilizáltak szabadon élhetnek...


Tisztelt ellenzéki összefogás!

Ha egymás ellen harcoltok, továbbra is csak veszíteni fogtok! A 2022 választás legfőbb tanulsága, hogy aljas, alaptalan rágalmakkal, bárkire bármit rá lehet kenni, bárkit el lehet lehetetleníteni, miközben a legaljasabb, agresszív hóhérokat is, megkérdőjelezhetetlen szentemberré lehet retusálni! A kormányerők túlerőben vannak. Annyira természetes a hazugság, hogy szinte esélyünk nincs. A velejéig rohadt orbán rendszer és népirtó putyin rendszere közt csak annyi a különbség, hogy népirtó putyin már folyamatosan gyilkoltat, míg szentnek hazudott békeszerető - báránybőr orbán, a tiltakozások miatt, most még csak belülről ég a vágytól, hogy végre veszélyhelyzetet hirdetve, bevethesse fegyveres erőit! Maradna valami a világból, ha kirohadna belőle az összes ilyen mocskos, fegyverkező szentség, vagy már mindent befertőztek őszinte hazugságaikkal? Rajtatok múlik, hogyan takarítjátok el ezt a végletekig álszent bandát! Valahogy meg kell találni a hazugság buborékok gyenge pontjait, vagy belefulladtok, mint a hangya egy ráfröccsenő vízcseppbe! Vagy összefogtok, és levakarjátok magatokról a rágalmakat, miközben rámutattok azok hazug forrására, vagy az együttműködéstől elfordulva, egyenként fulladtok bele a rátok kent szemétbe! Együtt kell működni a néppel, a hazánkkal, ügyelve arra, hogy az eltávolítandó nacionalista, fasiszta bűnözők is akarnak valahova csatlakozni! Nehéz terep és egyéb munka vár rátok, sok kiakadással, de hét kis párt őszinte együttműködése még legyőzheti a központi szent zsarnokot, és hazug szócsöveit, mielőtt azok nekiállnának pusztítani... Nincs sok időtök! Nézd meg! Megjöttek a menekülteknek szánt EU pénzek! Mit vásároltak azonnal? Néhány méregdrága katonai vadászrepülőt, az adakozásban élenjáró, szentebbnél is szentkirályibb katona barbibi, férjének érdekeltségein keresztül! Hiába írjuk az EU-nak, hogy ne fizessen a diktátornak, mert ez a bűnbanda mindent fegyverkezésre költ, nem hiszik el! A pápát és a népet át lehet verni, de ne legyetek már annyira vakok, hogy nem látjátok, ez a kormány csak a felszentelt halál és a pusztulás szolgája, a valós eredményeket pedig másoktól lopják. Egyszer majd a pápa is megérti talán: egyetlen család sem élősködhet másokon, és amit az orbán pereputty kiérdemelt, az legfeljebb egy jó nagy valagba-rúgás, de úgy, hogy a közpénzektől végleg eltakarodjanak.

A Követ 2022.04.22.

A Koronázás elmarad


Kaptatok egy Királyi Rendeletet miheztartás végett, azzal a felszólítással, hogy írjatok jobbat, használhatóbbat, vagy tartsátok be azt, amit kaptatok! Hiába írtuk a recepteket, hiába kaptátok a figyelmeztetéseket, eszetekbe sem jutott a civilizálódást választani, hanem teljes gőzzel militarizáltátok az Országot éveken át! Most szent köntösbe bújva, a béke nevében fegyverkeztek tovább. Sajnos, ez az út a világháborúba vezet, még akkor is, ha kormány érdekből elneveztétek a béke szigetének!...

Sajnos, ennél a kormánynál, ha azt látod a kormánybácsi tévécsatornáján, hogy szép keresztény hölgyek, x pénzegységet, önzetlenül adományoztak a menekülőknek, akkor szinte biztosan tudhatod, hogy a szép hölgyek, kamerán kívül eső rejtett udvarlói, férjei, az adományozott összeg legalább tízszeresét lopták el valahonnan, aminek jelentősebb részét fegyverekre költötték, így támogatva a fegyvergyártókat szolgáló célt, hogy a világban mindig legyen valahol háború, mert a fegyvergyárosoknak is el kell tartaniuk igényes feleségeiket. Tudod mi történne, ha egyszer csak bezárnák az összes fegyvergyárat a világon? A népirtó putyinok, vallási és egyéb fanatikusok , tömeggyilkosok nem tudnának tovább gyilkolni, és kénytelenek lennének botokkal fenyegetőzni, vagy civilizált tevékenységet választani maguknak. Tudod mennyibe kerül egy szépséges, menekülteknek önzetlenül adakozó katona barbibi? Aki egy ilyen nőt meg akar tartani, annak tudni kell, néha a fél Országot is ellopni, mert ekkora igényeket, becsületes munkával, kielégíteni nem lehet. A választás előtt megindult önzetlen adományhadjárat célja, hogy a központi hatalom teljes jogosultságot kapjon az adófizetők pénzének ellopására, hogy ismét megvásárolják az adófizetőket, de még a pápát is, az adófizetők saját pénzéből, hogy aztán minden pénzt a diktátor és fegyverkező rablóbandájának felszentelt hadjárataira költhessenek, miközben törvénybe foglalják, hogy minden bűnükért mások a felelősök, elsősorban az őket jogosan támadó ellenzék...

Sajnos, erre a berohadt hatalmi rendszerre, legfeljebb a bolondok raknának koronát! Sem korona, sem trón, sem jogar nem jár ezeknek, a népszerűen propagáló, militarista rendőrülteknek, akik most készülnek, ki tudja hányadszor, ismét kivéreztetni minden demokratikus és más értéket ebből a kis országból, hogy a diktátor embertelen katonai vezérei kezébe adják az irányítást.

Mi nem tudjuk áldásunkat adni, erre a mindent elborító, minden valós értéket felemésztő, megszentelt - központi – kártékony, vaskeresztény, élősködő hatalomra. Ha ezeknek koronát adnánk, az olyan lenne, mintha egy bélférges király bélférgeit koronáznánk meg...

Őrült módon követelik maguknak a hatalmat, de valójában nem hatalmat kell nekik adni, hanem féreghajtót, aztán kiműteni belőlük az ország epeköveit, akik hazugságaikkal még mindig narancssárgaságban tartják az egész Országot... olvasd végig a recepteket még egyszer, ha nem érted, aztán tedd, amit tenned kell!

Tudod, milliárdokat lenyúlni és fegyverekre költeni a háborús menekülteknek szánt pénzekből: ez minimum embertelenség, de inkább háborús bűncselekmény! Bár az derülne ki, hogy mi tévedünk, és csupán alaptalan rágalom, amit írtunk, és nem igazak a hírek, de a tömegsírok nem ezt mutatják, és hamar kitörhet a hősség, ha még a menekülteknek járó pénzeket is lenyúlja és fegyverekre költi a hadseregnek nevezett bérgyilkos és rablóbanda, de embertelenül aljas bűnökön kívül, mit várjunk egy megvásárolt pápa által felszentelt magyar putyintól és fegyverkező bűnbandájától ...


A Tanács a Doktor és a Követ 2022.04.23.


Bocs a keresetlen magyar szavakért, ezek nem a Doktor, vagy a Tanács hibái! Akik tudnak, általában nem barbár nyelveken beszélnek, engem pedig néha, a kiírás közben, egyre többször elfog az indulat, mikor csak azt látom, hogy a világ legaljasabb bűnözői ülnek a vezetői pozíciókban, és a remény csak hallgat, majd nyomtalanul eltűnik stb. Remélem nem kell többet fogalmazást írnom, erről a népbutító, vakhitű, fegyverkező keresztény bűnbandáról… (ub. A Követ 2022.04.24)


A Magyar Ellenzéki Összefogás Feladata

Múlnak a napok, fogynak az esélyek! Az ukrán fasiszta nacionalista zelenszkij addig röfögött a tévében, míg elérte, hogy német tankokat és nehézfegyverzetet kapjon az EU-tól. Hát persze, hogy egy ilyen provokáció kieszelésében fűrer orbánnak is vezérszerepet kell vállalnia! Nem is kell ennél nagyobb provokáció, hogy belobbanjon a láng, és világháború legyen a közönséges, fegyveres nyaraló rablásból. Választhatta volna a megbékélést is és már rég békét köthetett volna, ha csökevényes értékrendjével képes lenne felfogni, hogy a civilizált jó szomszédság többet ér, mint a saját halott földje, de a békekötés nem lett volna olyan látványosan drámai, mint egy hállivúdi produkció! Úgy engedj be színészt a hatalomba, hogy ezek valóra váltják a horrorfilmek rémálmait is, csakhogy tovább kukorékolhassanak a szemétdombbá változtatott országukon. A civilizáltabb színésznőkkel talán kicsit több szerencsénk lesz! Talán, talán...

Megértitek-e végre, hogy a béke utolsó esélye a civilizált, törvényes rendezés, például, az itt leírtak szerint! A háborút nem lehet még több fegyverrel gyógyítani! Olvasd el még egyszer a recepteket! Mi a Magyarok feladata? Vagy eltakarítjátok fegyverkező orbánt a Parlamentből, vagy háború lesz itt is! Kutyából nem lesz szalonka, akármilyen nyakkendőben is szónokol a fegyverkezés szükségességéért! Vagy eltakarítjátok orbánt a vezetésből, vagy mentek Ti is háborúzni! Vagy megértitek a recepteket és végigviszitek a törvényes rendezést, a népirtók és segédeik ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancsokkal vagy kő kövön nem marad! Bárcsak mi tévednénk, de az ábra ezt mutatja! Megtűrtök egy hóhér lelkületű fegyveres bűnözőt és bűnbandáját a legfelsőbb pozícióban, mert csalással és aljas rágalmakkal nyertek, mint mindig! Ennek jó vége nem lehet!

Nézz rá a szavazás eredményére! A Fővárost megnyertétek! Az orbán bűnbanda itt csak vidéki vendég, amit a hazug rágalmakkal átvert tudatlanok és lefizetett bűnösök szavaztak meg!

Feladat: megszerezni a vidék támogatását, de úgy, hogy közben nem vesztitek el a Fővárost!

Üdvözöljük a felismerést, hogy érdemes megváltoztatni az elavult neveket. Ha a Magyar Szocialista Párt hajlandó lenne elfogadni új névnek a Magyar Szocialista Köztársasági Demokratikus Szövetség nevet, és ennek szellemében tevékenykedne tovább, azzal nagyon sokat nyerhetne. A Magyar Szocialista Köztársasági Demokratikus Szövetség elnevezés, Rövidítve: MSZKDSZ elvezethet egy olyan jövőbe is, ahol nem kizárólag párt alapú a társadalom irányító rendszere, akiknek pedig nem szerepel a nevükben a Demokratikus szó és nem tartják meg a demokratikus értékeket, azoknak a vallásokból származó, elfuserált, egy vezér alapú, fegyverkező világhatalmi diktatúrákkal szemben nem sok esélyük van. Egy Magyar Szocialista Köztársasági Demokratikus Szövetség viszont, alkalmassá válhat arra, hogy új és nem túlságosan bemocskolt arcokkal, megelőzze a Demokratikus Koalíció diktátorát is és átvegye a vezető szerepet az Ellenzéki Összefogásban, majd megszervezze az Összefogást. A szegfű maradhat, csak egy kicsit több betű lesz alatta. Persze, más esélyek, és más megoldások is lehetségesek, és ez csupán egy javaslat! Alakítsatok már végre egy kormányzásra felkészült szervezetet, és kezdjetek már úgy tenni, mintha kormányoznátok, aztán kormányozni is fogtok, és megkapjátok a Néptől a támogatást ha végre megérzik, hogy igen, képesek vagytok vezetni egy Országot! -ahol végre nem kötelező azt hinni, hogy a Föld 6000 éves és a jó-isten 6 nap alatt teremtette a világot, az ő elfuseráltan elsietett együgyűségében, hanem választható, ki mit hisz, és nincsen kizárva a részeg tudatlan papok által, a tudás alapú - demokratikus jövő. Fontos, hogy demokratikus legyen az a Jövő, mert csak így lehet leállítani a mindenfelé hemzsegő, fegyverkező fanatikus, világháborút csináló, megbolondult vallási vezéreket, akik fasiszta hitleri módra, szentül hiszik, hogy ők maguk az egyetlen sötét vezér, akire az együgyűek vakhite oly sóvárogva vágyakozik! Értsd, meg: jelenleg az a tét, hogy tudunk-e valódi békét elérni, vagy a békét hazudó, felszentelt – fegyverkező kormánybolondok mindent elpusztítanak! Természetesen más pártok is kaphatnak akár kiemelt vezető szerepet az Összefogásban, a lényeg, hogy tegyétek már alkalmassá az Összefogást arra, hogy képes legyen kormányozni egy Országot! Nem az számít, hogy mennyi a támogatottság! Az számít, hogy képesek vagytok-e kormányozni! És ha képesek vagytok kormányozni, előbb-utóbb meg fogjátok kapni a néptől a támogatást! Reméljük, inkább előbb, mint utóbb... MSZKDSZ, vagy inkább MKSZDSZ?...


A Követ 2022.04.27.


Apró kicsi és nagy Nemzetközi területfelügyelő szervek


Háttértörténet: Egy akváriumban Dél-Amerikai, területvédő, félig meddig ragadozó sügérfélék és náluk nagyobb testű, békésebb, növényevő halak növekedtek. Mivel a növényevők voltak a nagyobbak, azok békésen úszkáltak, és nem tudtak bennük kárt tenni a kisebb sügérek. De sajnos a halak akkorára nőttek, hogy a növényevőket már át kellett rakni egy nagyobb akváriumba. Több se kellett a területvédő sügéreknek, azonnal megindult a harc a területért, és mire megkapták volna a nagyobb helyet, egymást kergetve, kiugráltak az akváriumból, vagy széttépték egymást. A harc lényege az volt, hogy mindig csak a legnagyobb testű harcolt a második legnagyobbal, a többi pedig elbújni igyekezett, mert ösztönösen tudták, nincs esélyük. Aztán a végén csak egy maradt meg, az utolsó legkisebb párosból a nagyobbik, annak meg nem kellett nagyobb akvárium.

Ember esetében: A nagyhatalmak külpolitikája legalább annyira ösztönös és eszetlen, mint amennyire az egy területvédő sügérfélétől elvárható lenne. Az olyan barbár emberállatok közt, mint népirtó putyin, fűrer zelenszkij vagy fűrer orbán: a hatalmi harcok addig tartanak, amíg meg nem jelenik egy nagyobb testű árnyék a fejük felett, ami ellen nem tudnak harcolni. Nézd meg emberállat fűrer orbánt! Amint megjelent a színen egy nagyobb testű agresszív fenyegetés, meglapult, mint egy nyúl, és amint elkezdett kellően megnőni egy ellenzéki összefogás, aminek ki tudja mekkora a vélt nemzetközi háttere, orbán emberállat kénytelen lett báránybőrbe bújni, és úgy tenni, mintha neki is lenne esze. Valódi intelligens lényeknek nem kell, hogy ott lebegjen a fejük felett a damoklész kardja, vagy más fenyegető árnyék de barbár, bűnöző emberállat - ösztönlényeknél szükséges. Függetlenül a mérettől, attól, hogy a terület csupán egy elszigetelt kunyhó, vagy egy egész kontinens, és függetlenül attól, hogy csak botokkal, vagy tömeg-gyártott pusztítóeszközökkel lehet fegyverkezni: fegyverkezés, öldöklés és háború csak akkor van, ha egy adott területen a legnagyobb szervezet irányítója nem intelligens lény, hanem egy gátlástalan barbár emberállat. Béke akkor van, ha az adott terület legnagyobb szervezetében Civilizált Vezetők vannak vezető szerepben. Népiesen mondva: a dolog attól függ, ki az úr a háznál. Minden háborút be lehet szüntetni Civilizált vezetőkre váltással, és együttélés, együttműködés csak úgy lehetséges, ha a barbár ösztönöket megfékezzük. Akinek pedig csak annyi esze van, mint egy sügérnek, ne menjen miniszterelnöknek, parlamenti képviselőnek és ne akarjon polgármester lenni! Én pedig biztos nem bíznék meg szabadságharcos együgyűekben, ahol a hatalmi harc végén csak egyetlen egy maradhat, a többi pedig mind kipusztul, vagy elbujdos.

Jelenleg a tét az, hogy néhány hatalomra vágyó bűnöző őrült miatt, saját magukat kiirtó emberállatok leszünk-e mindannyian, vagy képesek leszünk-e elérni a Civilizálódás alapszintjét, és rendezni a helyzetet.

A civilizáltnak nevezhető papoknak a templomukban a helyük és nem a kormányban! A kormány nem vallási, hanem világi szervezet, és nagyon elég volt már abból, hogy kontár kincskereső papok átnevezik a munkaügyi központot emberi erőforrás minisztériumának és annak elnökeként nyúlják le a nem nekik járó pénzeket, aztán a testvérek egyetlen istenük nevében nekiállnak fegyverkezni és háborúzni. Az ilyen szent bűnözőknek a börtönben a helyük! Elég volt az együgyű il-liberális - szabadság ellenes, rabszolgatartó diktatórikus rendszeretekből. Nem akarunk visszamenni az inkvizíciós, vallásháborús, sötét középkorotokba, mert nektek hátra van az előre! Előre megyünk, nem hátra! A diktátorotok pedig a börtön aljára való és nem a csúcsra!

Tessék a leírt információk birtokában újraszervezni a társadalmat, ahol szükséges és rendezni a börtönöket a megadottak szerint!


Természetesen, ha van jobb recepted, használd azt, de ha a jobbnak vélt recepted nem válik be, használd inkább az itt leírtakat. Tudod, lehet nagyon kívánatos egy több fogásos ünnepi vacsora, de még egy száraz-kenyér csücske is többet érhet, mint egy túlhajtott, megfizethetetlen árakkal megmérgezett, puccos ünnepi vacsora!...

A Követ 2022.04.29.

Feladat

Leváltani a jelenlegi: fegyverkező – vallási diktatúrát

Létrehozni egy civilizált kormányt

Egy kormány: az ország független, civilizált vezető, irányító szervezete. Mint ahogy egy repülőgépnek is két kormánya van, hosszútávon, érdemes egy Országon belül két kormányt is létrehozni, hogy azonnal leváltható legyen az a kormány, amelyik megsérül, meghibásodik, megőrül, befertőződik vallási fanatikusokkal, vagy más fegyverkező bűnözőkkel, stb.

A Kormány nem vallási, hanem világi szervezet. Nem katonai, vagy rendőri létesítmény, hanem ezen hóhéroktól és bűnözőktől független, Civilizált szervezet.


Ugye egyetlen rendőr sem akar fizetés emelést, prémiumot előléptetést stb. amíg a rendőrség nem végzi a dolgát, és nem írja ki az illetékes, a nemzetközi elfogató parancsot, valamely háborús terület aktív terrorista vezéreire! Tessék szólni a főnök úrnak, hogy szóljon a főnökének, hogy valamit elfelejtett! Nyilvánvaló, hogy Oroszország jelenleg katonai terror állammá változott, a nyilvánvalóan terrorista népirtó putyin és háborús bűnös vezérkarának köszönhetően! Mért nincsenek kiadva még mindig a nemzetközi elfogató parancsok, ezen terrorista bűnözőkre, széles körben hirdetve az Orosz lakosság köreiben? Aztán gyanakodhatunk tovább, mert nehogy azt hidd, hogy nacionalista fasiszta fűrer zelenszkij és vezérkara ártatlan szent bárány lenne! Mért nincs nemzetközi elfogató parancs kiadva népirtó putyin első számú segédei: fegyverkező fűrer orbán és diktátor lükesenkó ellen? Ha esetleg, a megalapozott gyanú ellenére, az derülne ki, hogy fűrer orbán ártatlan, mint a ma született bárány, mint ahogy mutatja magát, akkor sem fog megártani a világnak, ha fűrer orbán és fegyverkező bűnbandája, a bíróságok lassúsága miatt, esetleg annyi évet kénytelenek előzetes letartóztatásban, nemzetközi börtönök alján csücsülni, mint ahány évet kormányon töltöttek, választási csalásokkal, bíróságok ellehetetlenítésével, törvények kiforgatásával, a demokrácia meghamisításával, stb. Majd amikor béke lesz a szomszédban is, talán lehetünk kevésbé szigorúak is, de inkább elfogadunk néhány tökéletlen ítélkezést, mint egy világháborút...


Csinálj egy Fehér Zászlós Országot!


Olvasd el a Királyi Rendeletet!


Éljen május 1!


Ti Következtek!*** Ha megkeresi, hallgathatja is: Zene: Náksi és Döme dj Maci - Micimackó ***


Napfény pitypang kender spárga

Legyél Te is Szociáldemokrata


***...Persze, létezhetnek ennél jobb varázsigék is... Tehát első lépésben ha sikerül, egy fokkal civilizáltabb szocdemekké varázsoljuk ezt a rakás fegyverkező vallási őrültet, majd elküldjük őket egy kis pihenőre, akit lehet, szabadságra, hogy sétálás, vagy pancsolás közben, józanodjanak egy kicsit, aztán majd választhatnak, merre tovább, de elegünk van már azokból, akik állítólag értünk haltak, és keressük inkább azok társaságát, akik értünk, vagy nem értünk, de élnek, mert könnyű meghalni egy ennyire brutálisan őrült, vakhitű, halandó világban, de annál nehezebb életben maradni... Zene: Happy - Ne aggódj értem***

Éljen Május 1

Nos akkor mi lesz a gyerek neve? MSZKDSZ, MKSZDSZ vagy van egyéb javaslat! Döntsetek már! Nehogy úgy szülessen a gyerek, hogy nincs neve! A papok és fegyverkező szent szatyrok, most szépen visszavonulhatnak a templomukba, mert a kormány világi és nem vallási szervezet, aztán majd meggondoljuk, hogy kérjük-e áldásotok, mert amit eddig műveltetek a fidesz minden értelmet kizáró, diktatórikus lealjasításával, az maga volt a förtelem. Mi sem akarunk a templomaitokban prédikálni! Hagyjátok meg a Gyereknek a világi szerepeket! Azért szociális, mert maga is meg tudja szervezni a menekültek ellátását! - és reméljük nem nyúlja le majd, még a még a menekültek és nyomorultak pénzét is fegyverkezésre, mint ahogy azt a Ti szent kormányotok tette! No mi lesz! Megszületik már az a gyerek! Aztán megkezditek végre azt a szociális munkát? A munkaügyi központból befolyt összegek a Gyereket illeti és nem a fegyverkező papokat! Természetesen, akik valóban másokat segítenek, és erre kérnek adományt, azok ellen nem lehet kifogásunk, de a vallásháborúitokat nem támogatjuk!


Kezd el a leszerelést!

Lehet, hogy ez az utolsó esélyed!

Olvasd a Királyi Rendeletet!

Rajzolj egy piros virágot egy fehér zászlóra!

Írd alá a Gyerek nevét!

Csinálj egy Fehér Zászlós Országot!

Küldjél Követeket, hogy folytassák a béketárgyalásokat!

Csinálj egy Fehér Zászlós Országot!

Megszületik valaha már az a gyerek?

A Követ2022. Május 1.


Hosszútávú, olaj, gáz és atomembargó szükséges: az Egész Világra!

Mi a kőolaj és a földgáz? Népiesen mondva: föld alatt főtt biológiai ürülék. Ha hidrogénben főzzük a szárított szennyvíz uszadékot és műanyag szemetet, akkor nem kell rá évmilliókat várni, néhány óra alatt kész az olaj, benzin, alkohol és gáz. Hát persze, hogy fájni fog az olaj, gáz és atomiparnak, de előbb-utóbb, úgyis át kell állni megújuló forrásokra. Természetesen, a diktátoroknak és fegyvergyárosoknak az a fontosabb, hogy atombombákkal fenyegetőzhessenek, és hogy fenntartsák Európa jól fizetett húsdarálóját -az ukrán-orosz frontot, hogy felváltva, az ukrán diktátor, majd az orosz diktátor, kedvük szerint parancsolgathassanak erősítést a frontokra, mert hatalmuk érdekében, mielőbb le akarják darálni, nem csak Európa, hanem az összes tiltakozó összes tartalékát és reményét is, hogy csak az alázatos, behódoló bólogatók maradjanak.


Tisztelt Európai Unió!

Sose fizess a diktátoroknak! Ezek, már nem kérnek, hanem minden értékedet a frontjukra parancsolják! Alapfeltétel: Ukrajna vagy a háború befejezése után, Oroszország csak akkor kaphat bármilyen segélyt Európától, ha kiadja a Nemzetközi Európai Bíróságnak, háborús bűnös diktátoraikat és a népirtásokat szervező vezérkarjaikat! Ukrajnának is be kell tartania az alapvető emberi jogokat! Ukrajna fasiszta zelenszkij diktátora legalább annyira bűnös, mint népirtó putyin! Azt hiszed, népirtó putyin nem vetné be az atomot, ha nem lenne korlátozva? Már gyakorlatoznak rá, és titkolva keresik a jogi kiskapukat, de ha a békét hazudó báránybőr orbánnak és felszentelt bandájának lenne akkora serege, mint népirtó putyinnak, hamar lefoszlana a báránybőr, és mi is füstölögnénk és párolognánk! Nézd meg a tömegsírokat! Ezeket a diktátorokat egy fából faragták, egy húron pendülnek! Ezeknek az emberélet annyit ér, mint légypiszok a térképen és hamar elfogy a cérnametéltjük! Vagy végigviszitek a törvényes rendezést, miközben betuszkoljátok a börtönök aljára mindegyik bűnöst, beleértve báránybőr orbánt is, vagy máris kezdhettek búcsúzkodni egymástól! Nincs más esély, csak a törvényes rendezés!

A Követ 2022.05.06.-07.

Titkos üzenet

AZ üzeni z-nek, Hogy AZ: a Civilizált törvények feletti üres képviselet, ahová még sajnos, senki nem jutott fel, vagy ha mégis, akkor jól eltitkolta, de amit ti műveltek Z nevében, az a nagyon csúnyán és mélységesen a törvény alatti szint, és ennél nagyobb szegénységi bizonyítványt ki sem találhattatok volna magatoknak! A törvény feletti szinten kéne állnia minden vezetőnek, de ez csak úgy lehetséges, ha a bűnözők által kiforgatott, ellentmondásos törvényeket a szemétre hajítjuk, azokkal együtt, akik hozták, és helyettük civilizált vezetőket választunk, akik képesek megtalálni, megfogalmazni a civilizált törvényeket. Törvény alatti z z z és kiszolgáló bolondjainak nem juthat más, mint kizárás, bezárás és börtöncella... Hosszú az az örökkévalóság, főleg, ha egy börtöncellában telik le az eleje, de majd csak felfogjátok, hogy így soha sehol nem lehet nyerni, csak veszíteni! Akármekkora túlerőben is vagytok! AZ elzárkózik tőletek! AZ lejáratására készített, AZ gonosz, bolond másolatainak, akik rosszindulatukban nem is értik mi van A és Z közt, és akik csak annyit tudnak, hogy z z z, nincs helyük, csak a törvény alatti szinteken! Sokáig tart majd zizi bolond pusztításotok utáni törlesztésetek, de lehet, hogy meg fogjátok érezni a holtak fájdalmát, és a csend kalapácsa addig üt majd az örökkévalóságban, hogy őrjöngve kívánnátok majd, hadd törlesszetek már, de ott már őrjöngeni nem lehet, csak a csend kalapácsa lesz a jussotok és csak csend és újra csak csend! ... és az azutániakra pedig nincsenek szavak ... Hosszú az az örökkévalóság, nagyon, nagyon, nagyon hosszú ... nem lehet az ostoba rakétáitokkal szétlőni... csak veszteség és fájdalom és csak csend és csak csend és újra csak csend! És nektek nem lesz mindegy, meddig tart a veszteség és csend, és újra csak csend, és akkor már nem a bíróság, ami ítélni fog, mert egy bűnténynél lehet több tanú is, de a végére egy biztos marad: saját magad, és csak csend, és továbbra is csend... hosszú az az örökkévalóság, nagyon nagyon hosszú ... így csak veszíteni lehet!... Vannak, akik az életükért harcolnak, mások a pénzért, a becsületéért, vagy csupán a szépségükért, szerettükért, de maga a harc az, ami miatt mindenük odaveszhet. A becsület, a pénz, a szépség, a szeretteik és még az életük is! Csak a bolond az aki azt hiszi: harccal lehet nyerni! Harccal csak veszíteni lehet, és háborúk csak azért vannak, mert sokan hiszik, nyerhetnek vele valamit, de mit tehetünk, ha tele van a világ olyan bolondokkal, akik a háborút is addig folytatnák, míg mindent elveszítenek, és még a totál kudarc után sem hinnék el, hogy így nem lehet nyerni, csak veszíteni. Mit tehetünk ennyi bolonddal? A valódi dicsőség mindig azoké, akik építenek, alkotnak valamit, és sosem azoké, akik elpusztítanak mindent, amit mások építettek, alkottak... Nos, nem vitatkozunk bolondokkal, de előbb-utóbb civilizálni kell még az orosz börtönöket is stb., és aki ön-bíráskodva megvonja valaki mástól az utolsó jogot, annak egyből a börtön legalján a helye, aztán majd megnézheti, feljebb tud-e jutni... Bár megtehetnénk, hogy nem ítélkezünk mások felett, de inkább dolgozzanak a bíróságok, minthogy a bolondok háborúzzanak. Akik a felszabadítás nevében másokat megfosztanak minden reménytől és szabadságtól, azok tankokkal, rakétákkal és harci eszközökkel jönnek, de ha lesz olyan valaha, aki másokat valóban felszabadít, az biztos nem harci szekereken fog jönni. Ki vállalja a kegyelmesek szerepét és a feladatot, a világ civilizálását? Elsősorban a világi, demokratikus, civilizált vezetők hiányoznak, és még véletlenül sem isten agresszív fegyverkezőit vagy más egyetlen vezér alapú harcos vallások hírnökeit keressük! Elsősorban világi civilizált vezetőkre van szükség. Kik vállalják a feladatot? Kik lesznek a Kegyelmesek?...

A Követ 2022.05.05.-08.


Elkerülhető-e a világháború?

Fizetés után néhány nappal utolsó vacsora, majd a következő fizetésig kuss! Ez a jussa azoknak a tudatlanoknak, akik elhitték, hogy egy rágalomhadjáratot hirdető, fegyverkező rablóbanda kormány a garancia a békére, és megszavazták hóhéraikat! De bízhatunk-e abban, hogy az ember végre megtanulja használni az eszét? Egy olyan hóhér, mint atomterrorista népirtó putyin vagy ellensége: nem kevésbé népirtó méregzsák fűrer zelenszkij, maguktól soha nem lesznek képesek megtalálni a békéhez vezető, kompromisszumokkal teli utat, hanem azt állítják, hogy az elkerülhetetlen katonai beavatkozás és a hősies honvédő háború a legjobb döntés, majd addig küldik húsdarálójukba a népet és még a szomszédos Országok értékeit is, mire mindenkinek elfogy a türelme, ökölbe szorul a marka, és futótűzként tovább terjed a háború nevű fertőző őrület. Éljen május11.! Hát persze, hogy május 99.-én ezek maguktól is abbahagyják az öldöklést, és nekünk ezzel semmi dolgunk! Persze, minden fűszál azt hiszi, már megint megúszta mert rendesen imádkozott, mikor egyre közeledve, megint mellette ment el a fűnyíró, de a fűnyíróembert a gazdasszony azért fizeti, hogy az egész kertet ledarálja! Aztán belőled is csak gyökér lesz, és csodálkozhatunk, hogy mért kapunk levegő helyett csak benzinszagot! Ó ezek a barbár kertészek! Ez idő alatt a választási csalással és rágalomhadjárattal nyert magyar diktátor, a béke hírnökeként és fenntartójaként, már megoldotta azt is, hogy az Európa Parlament hibáztatása közben, egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával fenyegetőzhessen, pedig nincs is neki atombombája. Még így is fenyegetőzik, hogy nincs neki! El tudod képzelni, mi lenne, ha még lenne is neki? Ó mennyire sóvárognak ezek, hogy másoknak dirigálhassanak eszetlen terrorista parancsokat! Nyilvánvaló, ha ilyen őrült hóhérokat és népirtókat megtűrünk a parlamentben, tanácsokban, nem lehet más a jussunk mint a háború! A diktátor orbánnak a börtön alján a helye. Sokan hiszik, hogy a fegyverkezésnek van valami értelme, de mi történne, ha hirtelen az összes fegyverkező bűnöző az összes fegyverével együtt eltűnne a Föld színéről, és csak a fegyvertelen, civilizált rendfenntartók maradnának helyettük? A diktátorok, fegyvergyárosok, fegyverkereskedők, hidegvérű lelketlen katona és rendőrtisztek nagyon mérgesek lennének, mert legfeljebb botokkal fenyegetőzhetnének, de az élet, sokkal szabadabb lenne nélkülük, mint velük, és kiderülne, hogy a világ legaljasabb bűnözőit a hadseregben, a rendőrségben, a fegyvergyártók és fegyverkereskedők soraiban, valamint elsősorban a katonai rendőrdiktatúrák kormányaiban kell keresni! A béke csak akkor érhető el, ha nem hisszük el a választási csalással nyert hazug diktatúrák süket dumáit, hanem berakjuk a hóhérokat a nekik járó helyre, a börtönök aljára. Csak akkor érhető el a béke, ha kizárjuk a kormányokból a választásokat és a demokráciát állandóan megbundázó diktatúrákat, és vallási fanatikusokat. Csak akkor érhető el a béke, ha végigvisszük a leszerelést, és a teljes atomembargót az egész világra, mert mindig lesz olyan őrült, aki erőszakkal, fenyegetéssel akar másokon uralkodni. Márpedig a Civilizáció ott kezdődik, hogy az erőszakos őrültek és hóhérok ki és be vannak zárva, és a Civilizáció ott ér véget, mikor ezek az erőszakos bolondok, fegyverrel terrorizálhatnak másokat! Függetlenül a papok és bárányaik sokszor nagyon hamis hitétől és tévelygéseitől, a Világi Civilizált Vezetők nem ilyenek! A béke alapfeltétele, hogy a fegyverkező diktátorok eltakarodjanak, vagy eltakarítsák ezeket, és Civilizált Vezetők vegyék át a helyüket! Egy világháború nem történik előzmények nélkül! Ami most megy Ukrajnában, (2022) az már a következő világháború főpróbája! A kérdés csak az, hogy lesznek-e olyanok, akik a leírt receptek segítségével, megállítják a fegyverkező bolondokat, vagy mindent elborít a gyűlölet és a háború fertőzése! Nincs sok időnk!


Tisztelt magyar kormány!

Nem teljesítettétek a béke alapfeltételét! A béke alapfeltétele, hogy az ilyen rágalomhadjárattal, agymosásos hazug propagandával és népbutítással nyert bűnbanda, mint amilyenek ti vagytok, azonnal lemondanak! Béke akkor lesz, mikor ti lemondtok! Megvan a kormánynévsor? Csukjátok le magatokat! Ha nem tudjátok lecsukatni magatokat, kérjetek segítséget az ellenzéktől! Elég volt a népíró sztálini és putyin féle diktatúrákból! Előre megyünk, nem hátra! A magyar putyinnak a börtön alján a helye! Sajnos, fűrer orbán diktátor, saját maga a magyar gazdaságra ledobott atombomba, a két lábon járó nemzeti katasztrófa! Ideje hatástalanítani, mielőtt berobban! Nem igazán tudjuk milyen érzés lehet ennyire aljas-mocskos-szemét, fegyveres rablóbandának lenni, mint amilyenek ti vagytok, de jót fog tenni nektek, ha végre bezárjátok magatokat hosszú évekre a saját börtöncelláitokba! Tegyetek meg annyit az Országért, hogy mielőbb eltakarodtok!

A Követ 2022.05.14.

Tisztelt volt ellenzéki összefogás!


Hibáztatok? Ez még nem jelenti azt, hogy a gödör alján kell maradnotok! Tessék elkezdeni kimászni! Nos, a gyerek nem született meg, másképp fogalmazva, nem lett gyümölcse az összefogásnak, és az összefogás igencsak felbomlott! Persze, aki nem való az összefogásba, menjen csak, de jöhetnek helyettük új jelentkezők és a távozók is felfoghatják, hogy egyedül nem fogják sokra vinni! Két választásotok van! Vagy újraszervezitek az összefogást, mert összefogás nélkül egy ennyire megbuherált, beragadt váltóval, egyenként és külön-külön nem tudtok váltani, vagy folytathatjátok az elzárkózást és kapirgálhatja mindenki a saját kis gesztenyéjét a tűzből, amíg egyenként mind oda nem égtek a diktátorok által egyre jobban feltüzelt lángokban! Vagy felmutattok egy kormányzásra képes együttműködést, vagy akár elmehettek kapálni is a mezőkre! Tegyetek meg annyit, a rátok szavazókért, hogy legalább újraszervezitek az összefogást! Nincs más esély! Készüljetek rá, hogy sokáig csak a rövidebbet fogjátok húzni, és ritka lesz a siker, de tovább kell csinálnotok, ha akartok valamit! Értsd már meg, vagy bekorlátozzátok ezt az orosz - kínai mintájú, fegyverkező diktátori bűnbandát, vagy háború lesz a vége! Bár mi tévednénk, de sajnos, az ábra ezt mutatja! Ne várj sikert! Ha kiállsz a tömegek elé és megdobálnak tojással, viseld el, némán csöndben, mint ahogy például, a május 9-es diplomata viselte, hogy leöntötték vörös festékkel! A tojás és a festék még mindig jobb, mint a puskaropogás, amit a két kompromisszum képtelen népirtó: az ukrán és az orosz diktátor rendezett! Értsd meg! Amíg valaki be nem rakja a börtön aljára, népirtó putyin meg nem áll! Amíg valaki be nem rakja a börtön aljára, méregzsák fűrer zelenszkij addig röfög és kukorékol a tévéjébe, míg világháborút nem rendez a helyi konfliktusából, amiben ő lehet a szuperhős! Értsd meg, hogy a népirtó hóhéroknak és olyan kiszolgálóiknak, mint leválthatatlan fűrer orbán vagy leválthatatlan lükesenkó, a börtön alján a helyük! Ott a kormánynévsor! Lehet válogatni! A magyar gazdaságra ledobott atombombát úgy hívják, hogy orbán viktor, és úgy lehet hatástalanítani, ha bedugjátok egy földalatti börtöncellába, mert akkor legfeljebb egy földalatti robbanás lesz belőle, de ha hagyjátok, hogy olyan magasra másszon, mint népirtó putyin és ott robban, akkor abba már nagyon sokan fognak belehalni! Tessék egyeztetni a Nemzetközi Bírósággal, hogy kiket kell még hatástalanítani!


Törvényjavaslat: Pihenj, vétójogot a katonának! A legutolsó honvédtől a legfelső sokcsillagos pojácáig, minden katonának legyen joga megtagadni bármilyen alkotmány ellenes parancsot, és ne legyen kötelező öldökölnie azért, mert például: egy hülye színész megszerezte magának az elnöki pozíciót, és addig akar kukorékolni és röfögni, míg hősies világsztár nem lesz belőle! Hát persze, hogy csak azt akarjátok, ami a tietek, csak elfelejtitek észrevenni, hogy közben mások gyökerein és jogain tapostok! ...Persze, el lehet vitatkozni, hogy melyik a kártékonyabb, a népirtó hazafias hős színész bohóc, vagy a teljesen embertelen, népirtó diktátor, de mindegyik maga felé torzítja a választási és egyéb csalásait és eszük ágában sincs békét kötni, amíg a háború pora jól elrejti bűneiket és hazugságaikat...


Nehéz terepmunka várható! Ismételjük: ne feledd: a Fővárost megnyertétek, most tehettek egy szívességet a Vidéknek, és közben a Fővárosnak is! Tartsátok meg a Fővárost, és közben nyerjétek el a vidék bizalmát! Ezt csak őszinte, becsületes hozzáállással érhetitek el! Nehéz lesz, de nem lehetetlen! Rajtatok a sor!


Mit gondoltál, majd mindent mi fogunk eldalolni?


Ti következtek!


A Követ 2022.05.12-15.


*** Atlantisz Írott Rádió: Ha hangosan olvassa, akkor hallgathatja is! ***


AZ most búcsúzik tőletek, de még elmondja hogyan kell használni a varázsigét. Lehetsz Te is AZ, ha megtanulod, amit AZ-nak tudni kell!

AZ Varázsigék használata

Kezdő szint: A Kormány rendbetétele


Először is, tudnod kell, hogy egy Kormánynak Civilizált Világi Szervezetnek kell lennie, ahol semmilyen papnak és fegyveresnek nincs közvetlen helye! Papoknak a templomban a helyük! Ez nem azt jelenti, hogy nem jöhetnek be, de ha azt látod, hogy valaki kormányzás helyett vallási dogmákat árul, miközben szent szatyrokban hordja ki a pénzt fegyverkező fanatikusainak, akkor ott már nagy baj van, és az illetőt vagy ki kell tessékelni, vagy el kell varázsolni! Ha nincs nálad semmilyen varázspálca, használhatod a saját tolladat, vagy ceruzádat is, és ahogy a varázslós filmekben mutatják, mutass a pálcáddal az elvarázsolni kívánt személy felé, és mond a varázsigét:


Napfény pitypang kender spárga

Legyél Te is Szociáldemokrata


Persze, ez a varázsige leginkább akkor hatásos, ha megalakítottátok a Szocialista Demokratikus Köztársasági Szövetséget, vagy valami hasonlót, aminek Te is tagja vagy, de ha valaki látja hogy elmondod a varázsigét, miközben rámutatsz a tolladdal, ceruzáddal a bűnösre, mások már tudni fogják kire kell gyanakodni! A varázsláshoz igyekezz mindig ugyanazt a pálcát, eszközt használni, de legyél óvatos! Sose használj varázslatot, csak ha nagyon szükséges és biztos, hogy bűnös, aki előtted áll! Óvakodj az átkozottaktól - átkozódóktól, áldozóktól és áldozatoktól! Nem fognak szeretni! Legyél óvatos a miniszoknyákkal! Ne gyanúsítsd feleslegesen, általában nem Ő a főbűnös! Nem a miniszoknya tehet arról, hogy egy elnöki beiktatáson, a felette lévő blúzra mindenféle pap mindenféle keresztet ráolvas! Tudod mennyit kell mosni egy ilyen blúzt, mire kijön belőle az összes sötét dogma és babona?!. Ha volt alatta melltartó, az adhatott némi védettséget a babonák, dogmák és tévhitek ellen, de akkor sem a miniszoknya tehet arról, hogy hóhérok serege próbál sóvárogva alábújni! Ne feledd, mi meg akarjuk őrizni a miniszoknya tisztességét, ezért, ha gyanús papot, diktátort vagy fegyverkezőt látsz ott settenkedni, ahol nem kéne, akkor tessékeld ki, vagy varázsolj, ha másképp nem megy! Csak mutass rá a pálcáddal, és mond a varázsigét:


Napfény pitypang kender spárga

Legyél Te is Szociáldemokrata


Ennek a varázsigének a működési elve egyszerű: Aki csak rossz fát tett a tűzre, és nem megrögzött fanatikus, és nem bűnöző, abból lehet még igazi Szociáldemokrata, de aki megrögzött fanatikus, vagy bűnöző, azt jobb, ha kirúgjátok. Persze, lehetnek más varázsigék is, de kezdetnek ennyi elég... AZ most búcsúzik. Többet nem tehet, többre nem taníthat, amíg tele van a kormány fegyverkező őrültekkel és vallási fanatikusokkal! Mindent tönkretehetnek a felszentelt diktátorok, akik azt hiszik, ha elmennek a templomba gyertyatartónak, hódolóknak, mi-egyébnek, akkor bűnbocsánatot nyernek, aztán kijönnek a templomból, majd tovább fegyverkeznek és öldökölnek. Semmit nem érdemes tervezni, tanulni, tenni, amíg ilyenek vezetik az Országokat. Rúgd csak ki az oda nem illőket a kormányból, vagy varázsold el őket, ahogy neked jobban tetszik! AZ most búcsúzik ...Énekeljük azt a dalt, hogy: Mint a mókus fenn a fán, a vadmalac oly vidám, ajkáról le sem fogy a nóta... Na ki lesz a Minta Mókus, aki még a fa tetejéről is látja mi a helyzet? Mit tegyünk azzal a bűnös amerikai fegyverkereskedővel, aki ide szórta ezt a rakás fegyvert, hogy még fizessünk is nekik, miközben ott dögöljünk meg, ahol vagyunk, az ő védelmük érdekében? Tudod mit! Adjuk oda nekik a magyar ábécét, hogy hét nyelven is tudjanak bocsánatot kérni, és hejjesen írni! Tudod, nálunk nincs ellipszilon, még akkor sem, ha azt írjuk, hogy: Áj giv it tu Jú! Ví gív it tu Jú. Velkám tú Hánglis lengvidzs! Ne aggódj, nem viszik el mindet, nekünk is marad magyar betű!

...AZ most búcsúzik...

*** Atlantisz Írott Rádió: Ha hangosan olvasta, akkor hallgathatta is! ***


Hóhérok diadala

A leszerepelt amerikai keresztény-hóhér trumpli kacsa, azt mondja, a magyar diktátor jóember, aki nagyon sokat tett a hazájáért, de mégis boldogabbak lennénk, ha egy ilyen agresszív disznó, meg sem született volna, vagy a börtön alján tengeti életét.

Hát persze, hogy minden diktátor békeszerető, és különösen a magyar diktátor, aki nem küld fegyvert Ukrajnába, hanem inkább megtartja azokat magának, és bűnbandája, békét hazudva, titokban, már úgy fegyverkezik, ahogy csak belefér...

putyinpol
Az Egykori Mariupol maradványai

Látod béke van!

Akarod, hogy a Te városod, falvad, munkahelyed is így nézzen ki!
Csak támogasd orbán diktátort és bűnbandáját!
Neki már megvannak a receptjeik, hogyan kell békét teremteni, rendőrséggel és hadsereggel! Megtanulták népirtó putyintól, hogyan kell minden szabad akaratot romba dönteni! Munkád az lesz, de fizetést ne várjál! Azt majd elköltik helyetted még több fegyverre, hogy Téged is le tudjanak lőni, ha nem tetszik, hogy béke van!


A Szociáldemokrata

Nem, A Szociáldemokrata nem kommunista, csak a hatalmon lévő fegyverkező vallási fanatikusok akarják összemosni ezt a két irányt, hogy a kommunisták bűneit rákenve, támadhassák Szociáldemokrata szerveződéseket. Fanatikus papoknak, egyetlen vezérek, diktátorok híveinek, nagyon nem tetszik a mutatvány: Ha egy mennyekig áhítozó szellemileg vak bárányt vagy egy egyetlen vezérben, diktátorban hívő féleszűt, valamilyen egyszerű varázslattal kijózanítanak, akkor AZ már képes lehet másokon segíteni, pusztán a saját eszét használva, anélkül, hogy bármilyen homályos istenséghez imádkozna, vezéréhez, diktátorához fohászkodna, könyörögne, koldulna, stb.! A kijózanodott csak teszi a dolgát, mint például egy szociális munkás, és ahelyett, hogy egyetlen teremtőben hinne, inkább demokratikus a világnézete. És a diktátorok, egyetlen vezérek vagy az agresszív-fanatikus egy-hívő papság, ami mindenáron magának akarja a hatalmat, nagyon nem örül az efféle varázslatos kijózanodásoknak...

Persze, egy szociáldemokratát nem zavarja, ha valaki templomba jár, feltéve, ha ott nem társadalom ellenes prédikációkat szónokolnak, de a papoknak a templomban a helyük, és nagyon elegünk van már abból, hogy templomba nem illő papok, meghamisított szentírásokkal elfoglalják a kormányt, az iskolákat, közintézményeket, és diktátoraik inkább háborúkat rendeznek, minthogy eltűrjék, hogy a Civilizált Emberek boldoguljanak, mert látják, hogy a Civilizáltak, a fanatikus papok nélkül is képesek boldogan élni, sőt, sokkal boldogabban élni, mint ahogy ezek a hamis, romlott konzervált szent szatyrok diktálnák. A vallások valami ilyesmit állítanak: szeressük felebarátainkat! Nos a Szociáldemokratának ez nem probléma normális emberek társaságában, de azt kellett megtanulnunk, hogy hóhér vallási fanatikusokat, népirtó diktátorokat és más közveszélyes bolondokat, akkor szeretjük a legjobban, ha a börtön alján csücsülve, ha kell megkötözve, okádva gyónják bűneiket, a börtön alján ritkán karbantartott, könnyező buditartályok színe előtt! Egyházi papok, gyülekezetek: vissza a templomba! Szent hóhérok, fegyverkező diktátorok, közveszélyes gyilkosok, pusztító hívek: irány a börtön aljára! A Kormányt pedig vezessék a Világi Civilizált Vezetők! Reméljük, maradtak még ilyenek, ebben a mesterségesen lebutított, bűnöző világban!

Javasolt zászló (...ha esetleg mégis megszületne a gyerek...)

Magyar Szocialista Köztársasági Demokratikus Szövetség

Meddig akartok még padlót fogni? Kezdjétek el a szociális munkát! Tegyetek meg egy szívességet a vidéknek! Használd a zászlót! Tegyél alá bográcsokat! Ajánlott menü: olcsó tejfölös de finom vega krumpli vagy bableves, hagymás lecsó kolbász nélkül vagy vega kolbásszal, valamint palacsinta és tea, vagy legalább hamuba sült pogácsa és víz, ha másra nem telik. Legyen kezdetben, minden Vidéki Városban, legalább havonta, aztán ha megerősödtetek, a Városban minden hétvégén, és a legkisebb Falvakban is, legalább havonta egyszer, ingyen-konyhátok! Maradt még annyi támogatásotok, hogy ezt megvalósítsátok! Lehetnek még mielőbb, időközi választások, ha megcsináljátok! Érezze ez a rágalomhadjárattal nyert hiéna kormány, hogy van más választási lehetőség is!

Ti következtek!

A Követ 2022.05.21.

...Utóirat (2022.06.05.) A Követ: Lám lám, mik derülnek ki varázslatos módon? Az orosz pópa, az igaz-hit helytartója, nem más, mint egy államvédelmi titkosrendőr (kgb)! Eközben az egyre szentebb magyar kis-putyin, nemzeti hóhér kifosztási alapjával és extra adóival, már talicskán hordja ki a pénzt fegyveres erőinek! Mi lesz ebből ha nem népirtás? Ez a reformterv aktuális marad, míg ezt a szemétre való álszent bandát, fegyverkező, agresszív papjaikkal és vezérkarával együtt, valakik végleg leváltják!

Oroszország Civilizált Demokratikus Vezetőit arról ismered meg, hogy bocsánatot kérnek elődeik, őseik bűneiért, és elkezdik a leszerelést, civilizálást. A Civil fegyvertelen! Amerikára is ráfér a változás!

Republic of Little and Big Kings and Queens

                         *** Diplomatic Area ***